§ 616 Teknisk Reglement Junior Dragster

§ 616 JUNIOR DRAGSTER

Benevning
Gruppene benevnes J/S og J/M etterfulgt av bilens startnummer.

1. Motor

1.1 Kamaksel

J/S: Ingen modifisering tillatt.
J/M. Ventilstørrelse og ventilfjærer er valgfritt.

1.2 Motorblokk og topplokk

J/S: Basert på en bakmontert 5 hk, sideventilert/toppventilert, ensylindret 4-takt motor er tillatt. Demontering av turtallsbegrenser, luftfilter og eksossystem er tillatt.
Valgfri erstatning for eksossystemet er tillatt.

J/M: Basert på en bakmontert 5 hk, sideventilert/toppventilert, ensylindret 4-takt motor er tillatt.
Innsetting av sylinderforing og plansliping av motorblokk er tillatt.
Polering, porting og plansliping av topplokk er tillatt. ”Aftermarket” topplokk er tillatt.

Fellesbestemmelser for alle:
Pålegg av metall eller montering av spacere på anleggsflate mellom sylinderblokk og topplokk eller andre modifiseringer med det formål å øke sylinderblokkens dekkhøyde er forbudt. Maks dekkhøyde 271,5 mm. Tappeplugg for motorolje skal sikres, slik at den ikke faller ut.

1.3 Eksossystem

Ingen del av eksossystemet får stikke utenfor bilens bakkant.

1.4 Drivstoff

JS: Bensin
JM: Bensin, E85 eller metanol er tillatt.

1.5 Drivstoffsystem

Kun tilførsel av luft gjennom en sugende forgasser tillates. Ekstra drivstoffpumpe av vakuumtype er tillatt. Tanken skal være sikkert fastmontert bak fører. Maks. størrelse i volum er 3,78 liter. Det er ikke tillatt å trykksette tanken.

1.6 Tenningssystem

Valgfritt magnet- eller batteritenningssystem er tillatt.
Maks. en tennplugg.

1.7 Smøresystem

Tilsetningsprodukter i smøreoljen for høyning av motoreffekten er forbudt.

1.8 Startmotor

Elektrisk startmotor er tillatt. Startmotor som betjenes av fører er forbudt. Startmotor skal sikres på en slik måte at tilkoblingsenhet ikke løsner.

1.9 Kompressor og turbo

Kompressor og turbo er forbudt.

1.10 Gasspedal

Gasspedal skal betjenes manuelt av førerens fot. Ingen elektronikk, pneumatikk, hydraulik eller andre systemer får påvirke betjeningen.
Alle biler skal være utstyrt med en returfjær som vil stenge forgasserspjeldet når gasspedalen slippes opp.

2. Drivverk

2.1 Kjedebeskyttelse

Alle biler skal være utstyrt med kjedebeskyttelse som
dekker hele kjedet eller drivremmens bredde.
Beskyttelsen skal dekke hele den øvre del av kjedet eller
remmen, og ned til den horisontale sentrumslinjen for respektive rem- eller tannhjul. Dekselet skal være laget av min. 1,5 mm tykk stålplate eller min. 3,2 mm tykk aluminiumsplate.

2.2 Clutch

Alle biler skal være utstyrt med en sentrifugalclutch med tørrlamell. Maks. en clutch er tillatt. Kun kjede- eller remdrift er tillatt. Clutcher av akseltype er forbudt.

2.3 Svinghjul

Standard svinghjul, alt. smidd svinghjul er tillatt. Modifisering av låsekil er tillatt. Letting eller modifisering av standard svinghjul er forbudt. Støpte aluminiums svinghjul er forbudt.
Smidde “aftermarket” svinghjul eller beskyttelse rundt svinghjulet er obligatorisk når ikke original forgasser benyttes.

2.4 Transmisjon

Transmisjon av tannhjulstype er forbudt. Transmisjon av variomatic type er tillatt.

3. Bremser og hjuloppheng

3.1 Bremser

Hydraulisk trommel- eller skivebrems på bakhjul er påbudt. Bremser på forhjul er kun tillatt sammen med bremser på bakhjul. Bremserør av plast er forbudt.
Letting av deler som inngår i bremsesystemet er forbudt. På biler med hel bakaksel er det tillatt med skivebremser av gokart-type med min. 178 mm diameter skive (7”). Det er ikke tillatt å benytte bakdrevet som bremseskive. Line-loc er ikke tillatt. Håndbrems er tillatt. Den får ikke være koblet separat eller serie i bremsesystemet, men må være en virkende del av fotbremsen.

3.2 Styring

Kun tannstangstyring er tillatt. Det anbefales montering av gummibeskyttelse over tannstangens åpne deler.
Låsinger og overganger på styrestag og rattstamme får ikke være av typen låseskrue.
Kun låsing ved hjelp av gjennomgående bolt er tillatt. Minimum spindeldiameter er 12.7 mm (1/2”).

4. Ramme

4.1 Deflektorplate

Deflektorplate av min. 1,5 mm tykk aluminium eller min. 1,0 mm stålplate skal finnes mellom motor og veltebur. Platen skal dekke hele burets bredde fra underkant av rammen opp til tverr-røret i førerens akselhøyde.

4.2 Ramme

Fempunkts veltebur er obligatorisk. Velteburet samt øvre og nedre rammerør skal være stålrør med min. 29 mm (1 1/8”) i diameter og godstykkelse på min. 2 mm (0,083”). Chassisets loddrette rør skal være min. 23 mm (7/8”) i diameter og en godstykkelse på min. 2 mm (0,083”). Chassisets diagonale rør skal være stålrør med min. 19 mm (3/4”) i diameter og godstykkelse på min. 3 mm (0,083”).
Maks. avstand mellom loddrette rør i sittebunnen er 508 mm (20”). Benyttes chrome moly er min. godtykkelse 1,5 mm (0,058”).

                                       Rørdimensjoner
Utvendig diameter                                  Tykkelse
Chrome moly                                Stål
A 30 mm (1 1/8”)                                    1,5 mm (0,058”)                           2 mm (0,083”)
B 22 mm (7/8”)                                       1,5 mm (0,058”)                           2 mm (0,083”)
C 19 mm (3/4 ”)                                      1,5 mm (0,058”)                           2 mm (0,083”)

4.3 Vekt

Min. vekt uten fører er 102 kg (225 lbs).
Maksimal tilleggsvekt er 45,4 kg, inklusiv maks. flyttbar ballast som er 11,3 kg (25 lbs).
Ballasten skal være metallplater, metallstang eller rør med lokk. All ballast skal festes ved hjelp av verktøy.

4.4 Akselavstand

Min. 228,6 cm (90”). Maks. 381 cm (150”). Maks. tillatte avvik fra venstre til høyre side er 51 mm (2”).

5. Hjul og dekk

5.1 Dekk

Bakdekkene skal være min. 457 mm (18”) i diameter og min. 190 mm (7,5”) brede i flg. anbefaling på dekket.

5.2 Felger

Felger bak skal være min. 203 mm (8”) i diameter. Felger foran skal være min. 127 mm (5”) i diameter.
Spindelmutter skal være låsbar med låsepinne eller nylonlåsning.

6. Interiør

6.1 Fotbeskyttese

Det skal finnes en loddrett tverrvegg foran førerens føtter. Den skal monteres i umiddelbar nærhet av de diagonale rammerørene i chassisets bunn. Min. godstykkelse er 0,6 mm (0,024”) stål eller 0,8 mm (0,032”) aluminium.

6.2 Instrumentering

Turteller og temperaturmåler er tillatt.

6.3 Stol

Førerstol av glassfiber eller aluminium er tillatt. Stolen skal være forsterket og sikkert festet.

6.4 Interiør

Alle plater i cockpit må være av aluminium, stål, kullfiber eller glassfiber. Magnesium er forbudt.

7. Karosseri

7.1 Karosseri

Karosseriet og deksel over fører skal være av aluminium, kullfiber eller glassfiber.
Cockpit, ramme, karosseri og veltebur må være konstruert slik at ingen del av førerens kropp kan komme i kontakt med banens underlag.
Fremre overheng dragsters får ikke overskride 381 mm (15”) målt fra framakselen og til bilens fremre punkt. Canopy (deksel) på dragsters over cockpit er forbudt.
Funncar karrosseri tillates under forutsetning av at chassis tilfredstiller samme krav som for dragsters. Maximalt overheng 635 mm (25″) målt mellom center på fremaksling til forkant karrosseri. Max takhøyde 1016 mm (40″), Takluke (rømningsluke) minimum 380
mm (15″) x 254 mm (10″) kreves.
Fører skal ha utsyn 90 grader til hver side når han sitter i førerposisjon.
Altereds eller Roadsters er forbudt.

7.2 Gulv

Heldekkende gulv fra deflektorplatene og fram til min. 150 mm (6”) foran pedalene er obligatorisk. Gulvet skal være montert på oversiden av de nedre rammerørene, ikke under!

7.3 Vindavvisende rute

Obligatorisk.

7.4 Vinger

Vinger med sidestøtter skal være boltet til rammen. Ingen typer av hurtigkoblinger tillates.

8. Elektrisk

8.1 Batteri

Batteriet skal være montert utenfor førerplassen. Kun tørrbatteri tillates.

8.2 Elektrisk manøvrering

Forbudt. Elektronikk får under ingen omstendighet påvirke- eller styre noen av bilens funksjoner
(f.eks. clutch, trottle, bremser, delay-bokser, timere, trottle-stop etc.). All manøvrering skal utføres av føreren.

8.3 Tenningsbryter

Det er obligatorisk med en bryter i cockpit som bryter all strøm til tenningen.

8.4 Hovedstrømbryter

Obligatorisk. Se generelle tekniske bestemmelser §614.

9 Hjelpemiddel

9.1 Data Recorders

Tillatt, se generelle tekniske bestemmelser §614.

9.2 Varmkjøring

I alle grupper skal fører/mekaniker være i bilen på førerplass ved varmkjøring selv om den står på støttebukker.

10. Fører

10.1 Armstropper

Armstropper er obligatorisk.

10.2 Sikkerhetssele

Fempunkts sikkerhetssele min. 44,5 mm (1 3/4”) bredde er obligatorisk. Sikkerhetssele får ikke festet rundt nedre rammerør.
Fra 01.01.2016 kreves det at sikkerhetssele får ikke være eldre en 10 år.

10.3 Hjelm

Hjelm i henhold til NSR §304.

10.4 Nakkekrave

Nakkekrave som dekker 360º er obligatorisk for klassene.

10.5 Kjøredress

Følgende er minimumskrav til bekledning
Klær av nylon er forbudt.
Se tabell §614 pkt. 10.4
Hansker og sko av lær er påkrevet.

10.6 Balaklava

Balaklava i flammehemmende materiale er obligatorisk.