§ 617 Teknisk Reglement Sportman Junior Cars

§ 617 Strøket. Se § 631 Lisenser
Klassen kjøres under ET/SS/SG