§ 618 Teknisk Reglement Sportman Junior Dragster

§618 Strøket. Se § 631 Lisenser.
Klassen kjøres under ET/SS/SG/SC