§ 620 Teknisk Reglement for Street Legal

Teknisk reglement for Street Legal
§ 620

1. Bil

Bilen må være registrert for ordinært bruk og være i forskriftmessig stand. Biler med prøveskilt eller registrert som rallybil og sorte skilter er forbudt. Kjennemerker skal være påmontert gjennom hele konkurransen. Ingen deler av motor skal være synlig over panser eller scoop.
Reklame eller annen tildekking på frontrute er ikke tillatt.

2. Eksosanlegg

Bilen skal ha eksosanlegg godkjent iht. vegtrafikkloven.
Maks 100 dB.
Eksos skal føres ut bak bakerste aksel dersom ikke annet er originalt levert på den aktuelle bilmodellen/innskrevet i bilens vognkort.

3. Dekk

Kun dekk som oppfyller ECE/EEC eller DOT normene tillates brukt i klassen. Dette skal være tydelig merket på dekket fra produsent. Dekkene skal ha tilfredsstillende lufttrykk for å sikre stabilitet i kjøretøyet. Krav til mønsterdybde iht. vegtrafikkloven.

4. Felger

Alle hjulbolter skal stikke minst like langt ut gjennom
felgen som diameteren på bolten. Hjulmuttere skal
gripe i hele sin lengde.
Hjulkapsler skal være fjernet.

5. Rør og slanger

Alle drivstoff-, automatkasse-, brems- og servostyringsslanger må være godt festet og uten lekkasje.

6. Radiator

Overflodstank for radiator er påbudt.

7. Seter

Førersetet må ha original innfesting eller være fastskrudd til bilens gulv med min. fire gjennomgående bolter med mutter (min. diameter 8 mm bolter). Fester med plateskruer eller andre innfestinger er forbudt. Stol beregnet for konkurransekjøring anbefales.

7.1 Sikkerhetssele

Minimum trepunkts belte godkjent i henhold til vegtrafikkloven, i tillegg er armstraps påbudt i åpne biler. Ikke originalmonterte sikkerhetssele skal tilfredsstille DR §614-10.7 / NSR §304-8.1 og 8.2. med unntak av alderskrav. I biler med raskere ET enn 7.70(1/8 mile)/ 11.99(1/4 mile) sek. kreves 4 punkt sikkerhetssele.

8. Elektrisk

8.1 Batteri

Batterier skal ha original innfesting eller være festet med min. 2 stk. 10 mm bolter og ramme/brakett.

8.2 Tenningsbryter

Alle biler skal være utstyrt med tenningsstrømbryter som skal nåes av føreren fra fastspent plass i stolen.

8.3 Nøytral startbryter

Biler med automatgir skal ha fungerende nøytral startbryter.

9. Ballast

Ballast må være festet i bagasjerom med bolter og muttere.
Løse gjenstander som reservehjul, jekk, bukker etc. skal være fjernet før start.

10. Drivstoff

Bensin, E85 og diesel er tillatt.
El-bil er tillatt med ET ned til og med 7,70 sek. NBF vurdere sikkerheten rundt el-biler fortløpende gjennom 2018

10.1 Nitro Oxide/ lystgass

Ikke tillatt.

11. Veltebøyler (roll bar)

Alle cabrioleter med soft tak skal ha velte bøyle uansett ET.
Generelt for alle typer bøyler er at hovedbøylen skal ligge innen 15 cm bak førerens hode.
Hovedbøylen skal strekke seg minst 8 cm over førerens hjelm ved normal sittestilling og den skal være sikkert montert og godt oppstøttet. Der føreren risikerer å støte mot rørene skal rørene være beskyttet med polstring. Se generelle tekniske bestemmelser §614-4.9
Dette gjelder ikke cabrioleter med originalt montert hardtop eller oppfellbart tak av metall. Taket skal være oppslått eller montert under konkurransen.