§ 622 Teknisk Reglement for ET racing

Regelverk for FIA-klassene:
Advanced ET (Top Doorslammers) ET 6.00-7.49

Finnes i FIAs regelbok. (www.fia.com)

§ 622 ET Racing
Generelt
Hver arrangør kan valgfritt benytte den klassetittel og inndeling de ønsker.
Dette skal påføres i søknaden om løp og defineres i tilleggsreglene.
Klasseinndeling for NM, se § 632.
For konkurranseregler EDRS se http://www.dragracingeurope.eu/edrs/competition-classes/

Definisjon

ET kjøres fra 6.00 og saktere på ¼ mile (3,85 sek.) på 1/8 mile.
Husk SFI spec. på bilens chassis i grupper med ET under 8.50 sek.

Absolutt breakout er ET 6,00 sek eller bilens tekniske breakout i henhold til chassis godkjenning. Underkjøres absolut breakout skal deltageren diskvalifiseres fra stevnet.

Deltakerne setter sitt eget dial-in før kvalifisering. Dette kan endres mellom hver runde i kvalifisering. Kvalifiseringslister settes opp etter den som kommer nærmest det fastsatte
dial –in i gjeldene runde.

Deltakerne setter sitt eget dial-in før elimineringen. Dette kan endres mellom hver runde i elimineringen.
Dial-In skal merkes godt synlig for tidtakingen ved startnummeret på den siden som vender mot tidtakingen.
Startmetode: Fullt tre med 0,500 intervall.
Stigeoppsett: Sportsman-stige.

Eliminering blir gjennomført med handikap start, basert på bilenes innbyrdes dial-in.
Første bil i mål er vinner med følgende unntak:
1. Kjøres det fortere en dial-in betegnes det som breakout (utslått)
2. Kjører begge bilene raskere enn sitt dial-in regnes den som er nærmest sitt dial-in som vinner.
3. Tyvstarter en av deltakerne, er den andre automatisk vinner. (Breakout er nå ikke gjeldene, men regelen for absolutt breakout er fortsatt gjeldene)
Se §631.13

1. Motor

1.1 Motortyper

Kun en forbrenningsmotor beregnet for bil kan benyttes.
Veivakslingen skal max være 610 mm over bakken, (max 914 for pickups/trucks).
Motor plassert bak fører er kun tillatt i dragsters samt i biler der motor originalt var bakmontert.
Det er tillatt å flytte motor bakover inntil 10% av hjulavstanden målt fra senter fremhjulspindler til senter fremste tennplugghull. Svingningsdemper i henhold til SFI Spec. 18.1 obligatorisk på alle biler som kjører 10,99 (6,99) og raskere. Se generelle tekniske bestemmelser §614 pkt. 1. Motor, pkt. 1.1 – 1.15.
El-bil er tillatt.

1.2 Eksos system

Headers er tillatt. Eksosen skal ledes ut av bilen, vekk fra fører og bensintank. Ved bruk av headers på metanol-motorer skal disse være mantlet eller isolert fra topplokk flens og ned til bøyen ved karosseriets underkant. Bruk av fleksible rør er forbudt.

1.3 Drivstoff

Bensin, E85, metanol eller diesel er tillatt. Lystgass er tillatt. Nitrometan er ikke tillatt.
Spesifikasjoner for drivstoff i henhold til generelle tekniske bestemmelser §614 pkt. 1.6.
El-bil se §614 1,6.

1.4 System for drivstoff

Dersom påfyllingen er innvendig i bagasjerom skal tanken være ventilert til utsiden.
Tanklokk med innebygd ventilasjon er forbudt, med unntak av OEM. Drivstoffslanger skal ledes utenom kupe/førerplass. Drivstofftank må være plassert innenfor chassis.
Dersom drivstofftank, drivstoffslanger eller drivstoffpumper er plassert i bagasjerom skal dette isoleres fra kupe med 0,6 mm stålplate eller 0,8 mm aluminium. Denne skal være tett for væskegjennomtrengning til kupe. Toppen av brennstofftank må ikke være høyere enn toppen på bakdekkene. Se generelle tekniske bestemmelser §614 pkt. 1.5.

1.5 Overflodstank

Overflodstank for kjølevæske er obligatorisk. Kapasitet minimum 0,5 liter. Se generelle tekniske bestemmelser §614 pkt. 1.7.

1.6 Lystgass

Lystgassflasker skal være fast montert og utstyrt med sikkerhetsventil. Flaskene skal være stemplet “DOT 1800 pound” trykklasse. Dersom flaskene er montert i kupe skal stengekranene lett kunne opereres av fører. Slanger skal være høytrykk “steel braided”. Oppvarming av flaskene er kun tillatt ved bruk av originale varmebelter fra systemets produsent.
Se generelle tekniske bestemmelser §614 pkt. 1.8.

1.7 Kompressor, turbolader

Kompressor skal ha fangsystem i henhold til SFI Spec. 14.1 dersom metanol er benyttet som drivstoff. Ventilkåper i støpt eller presset metall er obligatorisk på alle biler med kompressor som benytter metanol som drivstoff. Alle festebolter skal benyttes. Se generelle tekniske bestemmelser §614 pkt. 1.10 og 1.
Kun kompressor av standard Rootstype (max 4º rotorvridning/tomme) og High Helix Rootstype (max 6,5º rotorvridning/tomme) samt kompressor av skruvtye i henhold til SFI Spec 34.1 er tillatt.

2. Drivverk

2.1 Clutch, svinghjul, svinghjulsdeksel

Svinghjul og clutch skal tilfredsstille SFI Spec. 1.1 eller 1.2 (2-disk max) for alle biler som går 10.99 (6.90) eller raskere.
Svinghjulsdeksel skal være i henhold til SFI Spec. 6.2 eller 6.3 på alle biler med ikke original kompressor, turbo eller med lystgass.
Svinghjulsdeksel skal være i henhold til SFI Spec. 6.1, 6.2 eller 6.3 på alle andre biler 10.99 sek og raskere. På biler med “Rotary engine” (wankel) som kjører 11,99 (7,49) og raskere skal svinghjulsdeksel være minimum 6,35 mm aluminium og dekke 360º. Se generelle tekniske bestemmelser §614 pkt. 2.1, 2.2, 2.4 og 2.5.

2.2 Kraftoverføring

Originalproduserte 4-hjuls drevne biler er tillatt. Mellomakselring er obligatorisk på alle biler som kjører 10.99 (6.90) sek og raskere.
4-hjuls drevne biler skal ha sikkerhetsring på alle åpne aksler.
Se generelle tekniske bestemmelser §614 pkt. 2.3.

 

2.3 Bakaksling

 Se generelle tekniske bestemmelser §614 pkt. 2.6.

2.4 Automatgearkasse

Fjærbelastet sperre for revers og fungerende “neutral safety switch” er obligatorisk.
Gearkasse sprengkappe i henhold til SFI Spec. 4.1 er obligatorisk på alle biler raskere enn 10,99 eller raskere enn 217 km/t.
Flexplate i henhold til SFI spec 29.1 og Flexplate deksel i henhold til SFI Spec. 30.1 er obligatorisk på alle biler raskere enn 9,99 eller raskere enn 217 km/t.
Se generelle tekniske bestemmelser §614 pkt. 2.7.

2.5 Planetgearkasse

Ikke original produsert gearkasse skal ha sprengkappe i henhold til SFI Spec. 4.1, dette er obligatorisk på alle overladede biler samt alle biler med lystgass.
Se generelle tekniske bestemmelser §614 pkt. 2.7.

3. Bremser og hjuloppheng

3.1 Bremser

Firehjuls brems er påkrevd på alle biler, med unntak av dragsters og funny cars.
Dragsters og funny cars, skal minimum ha bremser som virker direkte, på begge bakhjul.
Biler med avfjæret bakaksling skal ha hydrauliske bremser som virker på alle hjul.
Dersom håndoperert brems benyttes, skal denne være plassert på innsiden av førerplassen.
Se generelle tekniske bestemmelser §614 pkt. 3.1.

3.2 Styring

For biler med ET 9,99 og saktere skal minimum diameter på ratt være 11”.
Ratt av typen butterfly er ikke tillatt for biler med ET 9,99 og saktere.
Se Generelle tekniske bestemmelser §614 pkt 3.3 og 4.1.

3.3 Hjuloppheng, altereds, dragsters og funny cars

Komplett fjæring er obligatorisk.
Fast montert frontaksling er tillatt på biler med hjulavstand under 3050 mm, eller lettere enn 1066 kg. Fast montert bakaksling er tillatt.
Det skal være minimum en fungerende støtdemper på hvert fjærende hjul.
Se generelle tekniske bestemmelser §614 3.4, 3.4.1, 3.4.2 og 4.1.

3.4 Hjuloppheng, biler med standard karosseri

Komplett fjæring er obligatorisk, unntak se 3.3
Det skal være minimum en fungerende støtdemper på hvert fjærende hjul.
Det er forbudt å lette standard komponenter. Det er ikke tillatt med ikke fjærende hjuloppheng.
Momentstag eller braketter for feste i bakaksling skal ikke være lavere enn felgens laveste kant.
Se generelle tekniske bestemmelser §614 3.4, 3.4.1, 3.4.2 og 4.1.

3.5 Wheelie bars

Tillatt. Hjul må ikke være i metall. Se generelle tekniske bestemmelser §614 3.5.

4. Ramme

4.1 Ballast

Tillatt. Se generelle tekniske bestemmelser §614 4.2.

4.2 Deflektor plate

Obligatorisk på alle dragsters med bakmontert motor.
Skal være montert mellom veltebur og motor på dragster med hekkmotor for å beskytte fører og fueltank.
Min. materialtykkelse er 3 mm aluminium 6060 T6 eller 1,5 mm stål.
Se generelle tekniske bestemmelser §614 4.3.

4.3 Bakkeklaring

Alle biler må ha min. 75 mm bakkeklaring fra front av bilen til 305 mm bak midtlinjen for forakselen.
Minimum 50mm for resterende del av bilen, unntatt headers og bunnpanne.
Se generelle tekniske bestemmelser §614 4.5.

4.4 Bremseskjerm

Obligatorisk på alle biler raskere enn 240 km/t.
Se generelle tekniske bestemmelser §614 4.7.

4.5 Veltebøyle

Obligatorisk i alle convertibles. Samt biler med ET fra 10.00 til 10.99 sek
Se generelle tekniske bestemmelser §614 og NSR §304.

4.6 Veltebur

Se generelle tekniske bestemmelser §614 4.10.
Obligatorisk i alle biler med ET 9.99 sek eller raskere, eller med toppfart over 217 km/t.
Fra og med 01.01.2017 biler med slutthastighet over 290 km/t skal chassis være bygd iht riktig SFI spec.

4.7 Akselavstand

Min. 216 cm (85¨), max. differanse mellom venstre og høyre side er 25 mm (1”) for biler som ikke har original motor. For dragstere gjelder 50 mm (2”) differanse.
På dragstere får fremre sporvidde ikke underskride 66 cm (26”).

4.8 Ramme

Denne kan forsterkes, og tverrstag kan flyttes. Ikke tillatt å gjøre forandringer utover FIA tegninger for biler under ET10.00 sek. og for SFI spec under ET 8.50 sek.
Motorplate er tillatt.

5. Hjul og dekk

5.1 Dekk

Slicks er tillatt. Se generelle tekniske bestemmelser §614 5.1 og 5.2.
Hjulhuset kan modifiseres, men skal se tilnærmet originale ut.

5.2 Felger

Minimum diameter 13”, Minimum diameter 5” for fronthjul på dragstere. Felger og dekk skal være produsert for bil.
Eikefelger er kun tillatt på dragstere som ikke veier mer enn 817 kg.
Kravet til minimum diameter kan fravikes dersom bilen originalt er levert med mindre hjul og har original motor.
Se generelle tekniske bestemmelser §614 5.2 og 5.3.

6. Interiør

6.1 Seter

Se Generelle tekniske bestemmelser §614 6.2.

6.2 Innredning

Stål, glassfiber eller aluminium. Valgfri angående trekk og polstring. Magnesium er forbudt.
Se generelle tekniske bestemmelser §614 6.1 og 6.2.

6.3 Vindusnett

Obligatorisk i biler med karosseri hvor veltebur kreves.
Se Generelle tekniske bestemmelser §614 6.3 og NSR §307.C.

7. Karosseri

7.1 Vinger, altereds og dragsters

Alle vinger skal være faste, uten mulighet for justering når bilen kjører. Sidemonterte “canard-type” vinger er tillatt. Ingen vinger/spoilere må være nærmere enn 152 mm fra hjulene. Front overheng må ikke være mer enn 762 mm foran spindler.
Se generelle tekniske bestemmelser §614 7.2.

7.2 Vinger, biler med karosseri

Ikke originale vinger er tillatt. Disse må være fast montert i ramme eller veltebur, og ikke justerbare mens bilen kjører.
Se generelle tekniske bestemmelser §614 7.2.

7.3 Karosseri, altereds

Kan være “chopped”, “channeled”, “sectioned”, “streamlined”, etc.
Sedan delivery, trucks (maks 1-tonns) eller sedan pickups (Ranchero, El Camino) er tillatt.
Glassfiber karosserier er tillatt. Dørhengsler av lift-off type må ha sikkerhetspinner.
Biler med tak og frontrute må ha min. to dører.
Se generelle tekniske bestemmelser §614 avsnitt 7.

7.4 Karosseri, dragsters

Karosseri må være bygget i metall, glassfiber eller kompositt materiale og skal gå foran brannvegg.
Førerplass må være konstruert med tanke på å forhindre at fører kommer i kontakt med hjul, eksossystem, eller bane dersom ett uhell oppstår. Gulv som er uavhengig av karosseri er obligatorisk i biler hvor førers bein hviler på gulv eller chassis. På biler med frontmontert motor får scoop ikke stikke høyere enn 279 mm over forgasser pakningsflate. Det er forbudt med strømlinjeformede deksler rundt fronthjul. Se generelle tekniske bestemmelser §614 avsnitt 7.

7.5 Karosseri, standard biler

Obligatorisk med tak/convertible top og vindusrute. Minimum 2 fungerende dører.
Skjermer kan ikke fjernes, men det er tillatt å endre hjulåpning for klaring til dekk.
Endrede hjulåpninger skal være uten kanter som kan skade dekk.
Fiberkomponenter er tillatt i framskjermer.
Convertibles og biler som var originalt utstyrt med avtakbare tak, kan kjøres uten tak.
Biler uten tak trenger ikke ha fungerende dører.
Sportsbiler og roadsters kan kjøre uten tak og frontrute.
Se generelle tekniske bestemmelser §614 4.9 og 7.0.

7.6 Brannvegg

Obligatorisk. Se generelle tekniske bestemmelser §614 7.4.

7.7 Gulv

Obligatorisk. Se generelle tekniske bestemmelser §614 7.5.

7.8 Panser

Valgfritt.
Forgasser må dekkes av flammedemper eller scoop slik at bensin ikke trekkes ut av forgasser under fart. Scoop kan ikke være høyere enn 279 mm over panser.
Se generelle tekniske bestemmelser §614 7.6.

7.9 Ruter, altereds, dragsters

Valgfritt.
Vindskjerm obligatorisk.
Se generelle tekniske bestemmelser §614 7.8 og 7.9.

7.10 Ruter, standard biler

Obligatorisk.
Disse må være i god stand uten sprekker.
Ruter kan være i splintfritt materiale minimum tykkelse 3,2 mm.
Sidevinduer trenger ikke ha operative vindusheiser. Klistremerker er kun tillatt på side- og bakruter.
Se generelle tekniske bestemmelser §614 7.8 og 7.9.

8. Elektrisk

8.1 Batteri

Valgfri plassering. Batteri skal være godt festet. Dersom batteri er plassert i bagasjerom skal dette isoleres fra kupe med 0,6 mm stålplate eller 0,8 mm aluminium. Denne skal være tett for væskegjennomtrengning til kupe. Se generelle tekniske bestemmelser §614 8.1.

8.2 Tenningssystem

Turtalls-sperre er tillatt, men denne skal ikke fungere som turtalls-kontroll for å holde igjen motoren nedover banen.
Det er tillatt med turtalls-begrenser på start. Throttle stop eller annen type automatikk er forbudt.
Se generelle tekniske bestemmelser §614 8.2.

8.3 Hovedstrømbryter

Se generelle tekniske bestemmelser §614 8.3.

8.4 Baklys

Ved nattkjøring skal det være minimum et fungerende baklys.

9. Hjelpemidler

9.1 Computer

Forbudt, med unntak av styring av tennings-system, samt OEM computersystemer.

9.2 Data recorder

Tillatt.

9.3 Brannsluknings systemer

Dersom lystgass benyttes, er et fast montert sprinkelanlegg obligatorisk.

Dersom slukkemiddel AFFF benyttes i biler som har metanol som drivstoff skal dette være av metanolresistent type.
Se generelle tekniske bestemmelser §614 1.8 og 9.2

9.4 Tauebøyle

Tauebøyle på bilen er obligatorisk.

9.5 Følgebil

Kun tillatt for biler med ET 8.89 eller raskere.

10. Fører

10.1 Armstropper

Påbudt i alle åpne biler og funny cars.
Se generelle tekniske bestemmelser §614 10.8.

10.2 Lisenser

Se regler om lisenser §631.3.

10.3 Sikkerhetsbelter

Se generelle tekniske bestemmelser §614 10.7.

10.4 Nakkestøtte/støtbeskyttelse

Se generelle tekniske bestemmelser §614 10.9.

10.5 Hjelm

Obligatorisk med NBF godkjent hjelm, se NSR § 304.
Se generelle tekniske bestemmelser §614, 10.1.

10.6 Balaklava

Balaklava er obligatorisk for alle biler 9,99 og raskere.

10.7 Nakkekrave/ FHR

FHR er obligatorisk for alle førere i biler med ET 9.90 eller raskere.
Se generelle tekniske bestemmelser §614,10.3.

10.8 Kjøredress, sko og hansker

Minimum bekledning skal dekke hele kroppen og være i flammehemmende materiale.
Se generelle tekniske bestemmelser §614 10.4.