§ 624 Teknisk Reglement for Super Gas

Endret breakout

Benevning
S/G etterfulgt av startnummer.
Gruppe for biler med heldekkende karosseri, skjermer over alle hjul, panser, grill, tak, frontrute og fungerende dører. Støtfangere er valgfritt. Grill kan erstattes med plater. Altereds, dragstere og funny cars er forbudt. Street roadsters med ratt på venstre side er tillatt.

Minimums vekt inkl. fører er :
952 kg (2100 lbs) for V8
748 kg (1650 lbs) for 6-syl.
544 kg (1200 lbs) for 4-syl.

Stevnets vekt er gjeldende.
Startmetoden “deep staging” er ikke tillatt.
Både prestage og stage lyset må være tent for å oppnå en legal start.
Ved eliminering starter begge bilene samtidig uten handicap, og vinneren er den som kommer nærmest en ET på 9,90 sek 1/4 mile eller 6.30 på 1/8 mile.

Under kvalifisering kan det kjøres raskere, men kun tider over 9,90/6,30 er tellende. Kjøres det raskere under elimineringen enn index er man automatisk utslått (break out).
Absolutt breakout 0,9 sek (0,6sek) under klassens breakout. Ved absolutt breakout skal deltageren diskvalifiseres fra resten av stevnet.

1. Motor

1.1 Motor

Fri bilmotor. Fri trimming. Turbo, kompressor og lystgass er tillatt, men ikke i kombinasjon. Motorplassering er valgfri i originalt motorrom. Vibrasjonsdemper for veivaksel som oppfyller kravene fra SFI Spec 18.1 er obligatorisk.

1.2 Eksossystem

Kan modifiseres. Headers er tillatt.

1.3 Drivstoff

Bensin, E85, racingfuel, diesel eller metanol er tillatt. Lystgass tillates kun i kombinasjon med bensin eller racingfuel.

1.4 Drivstoffsystemet

Drivstoffsystemet inkl. rør skal plasseres utenfor kupéen. Elektrisk bensinpumpe skal være koblet via tenningsbryter. Uoriginal bensintank og fuel-cells er tillatt. Dersom disse monteres i bagasje-rommet skal de være isolert fra kupéen med en heldekkende min. 0,8 mm tykk væsketett brannvegg.

1.5 Væskeoverflod

Oppsamlingstank på min. 0,5 liter for å hindre at kjølevæske spres på banen er påkrevet.

1.6 Kompressor / turbo

Turbo, kompressor og lystgass er tillatt. Benyttes kompressor/turbo sammen med metanol, er sikkerhetsutstyr iht. SFI Spec 14.1 obligatorisk.

1.7 Gasspedal

Iht. generelle tekniske bestemmelser §614.

2. Drivverk

2.1 Clutch, svinghjul og clutchhus.

Originale støpejerns svinghjul og trykkplate er forbudt. Krav iht. SFI Spec 1.1, 1.2, 1.3 og 1.4. (toplate clutch maksimum) skal innfris.
Clutchhus av aluminium eller støpejern er forbudt. Krav iht. SFI Spec 6.1 skal innfris.

2.2 Mellomaksel

Mellomakselring er påkrevet.

2.3 Bakaksel

Se generelle tekniske bestemmelser §614 pkt. 2.6.

2.4 Gearkasse

Valgfri transmisjon. Automatkasser skal ha en sperreordning for ufrivillig innsjalting til revers. Det er obligatorisk med nøytral startbryter. Ved bruk av automatkasse er sprengmatte eller plate ihht. SFI Spec 4.1 påbudt. Flexplate som oppfyller kravene til SFI Spec 29.1 og flexplate beskyttelse som oppfyller kravene til SFI Spec 30.1 er påbudt.
Ved bruk av gearkasse av planetgears type (Lenco eks.) på biler med kompressor, turbo eller metanol er beskyttelsesplate i henhold til SFI Spec 4.1 påbudt.

3. Understell og bremser

3.1 Bremser

Bakhjulsbrems er påbudt, forhjulsbrems er valgfritt.

3.2 Bremseskjerm

Anbefales. Obligatorisk ved slutthastighet over 240 km/t.

3.3 Styring

Kun konvensjonelt styresystem. Min. rattdiameter er 11”. Ratt av typen “Butterfly” er forbudt.

3.4 Understell

Kun konvensjonell forstilling er tillatt. Det er påkrevet med en støtdemper for hvert fjærende hjul. Avfjæring av bakaksel er valgfritt.

3.5 Traction bars

Tillatt. Fremre “rod ends” på alle ladder bars: 3/4”, kun av stål.

3.6 Wheelie bars

Tillatt. Hjul må være ikke-metalliske.

4. Ramme

4.1 Ballast

Tillatt.
Se generelle tekniske bestemmelser §614 4.2.

4.2 Støtfanger

Valgfritt.

4.3 Ramme

Valgfri.

4.4 Veltebur

Veltebur er obligatorisk. På biler med slutthastighet over 270 km/t skal den tilsvare SFI Spec. 25.1C /10.1C eller nyere.

4.5 Akselavstand

Min. akselvastand er 90” og maks. 120” hvis ikke annet er originalt fra bilfabrikkant.
Maks. tillatte variasjon i akselavstand fra høyre til venstre side er 1”.

5. Felger og dekk

5.1 Felger

Eikefelger og felger for motorsykler er ikke tillatt. Min. felgdiameter er 13” dersom bilen ikke er originalt utstyrt med mindre, og benyttes med original motor.

5.2 Dekk

Racingslicks er tillatt. Se Generelle tekniske bestemmelser §614 pkt.5.

6. Interiør

6.1 Stoler

Bilstoler av aluminium og glassfiber er tillatt.
Se generelle tekniske bestemmelser §614 og NSR §304.9.

6.2 Innredning

Valgfri angående trekk og polstring. Plater av metall skal være av aluminium eller stål. Magnesium er forbudt.

6.3 Vindusnett

Obligatorisk i biler med tak. Se generelle tekniske bestemmelser §614 og
NSR §307.C.

7. Karosseri

7.1 Karosseri

Må være heldekkende coupes, sedans, roadsters, pick-ups, sportcars eller panel trucks. Dører som er utstyrt med dørhengsler slik at de kan løftes av må ha sikkerhetspinner eller låser. Biler med tak og frontrute må ha min. to dører. Convertibles og biler som var originalt utstyrt med avtagbare tak, kan kjøres uten tak. “Chopping” av tak er tillatt. Biler uten tak trenger ikke ha fungerende dører. Karosseriet kan bli “channeled” eller “sectioned”. Alle biler må ha min. 75 mm bakkeklaring fra front av bilen til 300 mm bak midtlinjen for forakselen. Sportcars og roadsters kan kjøre uten tak og frontrute.

7.2 Skjermer

Originale skjermer er obligatorisk. Identiske kopier i glassfiber er tillatt. Forskjermer kan forlenges for å tilpasses endret akselavstand. Bakskjermene kan modifiseres for klaring til dekk.
Innerskjermer er valgfritt.

7.3 Torpedovegg

Obligatorisk.

7.4 Gulv

Det er obligatorisk med heldekkende gulv.

7.5 Ruter

Alle biler med tak må ha frontrute og sideruter.
Se generelle tekniske bestemmelser §614.
Biler med avtagbart tak og frontrute kan kjøre uten ruter.

7.6 Spoiler

Det er tillatt med fast bakre spoiler. Vinge er forbudt.

8. Elektrisk

8.1 Batteri

Batteriet skal være sikkert festet utenfor kupéen.

8.2 Delay Box

Delay box er tillatt tilkoblet “trans brake” og “trottle timer”.
All kobling av kabel og disses funksjoner må forklares for teknisk kontrollør.

8.3 Tenningssystem

Valgfritt. Se generelle tekniske bestemmelser §614. Det er påkrevet med hovedstrømbryter dersom batteri er montert på uoriginal plass. “Stutter Box” er forbudt.

8.4 Data

Montering av Data Recorder er tillatt.

8.5 Starter

Alle biler må ha selvstarter.

9. Hjelpemidler

Se generelle tekniske bestemmelser §614.
Trottlestopp er tillatt

9.1 Brannslukker

Dersom lystgass benyttes er et fast montert sprinkelanlegg obligatorisk. Se generelle tekniske bestemmelser §614 og NSR §304.10. Min. en dyse skal være i førerkupéen, denne skal ikke være rettet direkte mot føreren og en dyse skal være montert foran motoren. Kun mekanisk utløsning som betjenes manuelt av føreren.

10. Fører

10.1 Sikkerhetsbelte

Fempunkts belte er obligatorisk iht. SFI Spec. 16.1.

10.2 Armstropper

Obligatorisk i åpne biler.

10.3 Hjelm

Obligatorisk med NBF godkjent hjelm, NSR § 304 eller Snell SA 85 eller SA 90 og SFI Spec. 31.1 og 31.2. Balaklava er obligatorisk.

10.4 Nakkekrave

Nakkekrave, som dekker 360°, er obligatorisk.

10.5 Kjøredress

Se generelle tekniske bestemmelser, §614, pkt 10.4.

10.6 Hansker og sko

Brannhemmende hansker, lær eller racingsko sammen med brannhemmende sokker er obligatorisk.