§ 625 Teknisk Reglement for Super Comp

Definisjon
S/C etterfulgt av startnummer.
Gruppe for dragstere, altereds, funny cars og biler med heldekkende karosseri og dører.

Minimumsvekt inkl. fører: 612 kg (1350 lbs) for V8
454 kg (1000 lbs) for 6- og 4-syl.

Stevnets vekt er gjeldende.
Startmetoden “deep staging” er ikke tillatt.
Både prestage- og stage-lyset må være tent for å oppnå en godkjent start.
Ved eliminering starter begge bilene samtidig uten handicap, og vinneren er den som kommer nærmest en ET på 8,90 sek. 1/4 mile og 5,70 på 1/8 mile. Absolutt breakout 0,9 sek (0,6sek) under klassens breakout. Ved absolutt breakout skal deltageren diskvalifiseres fra resten av stevnet.

1. Motor

1.1 Motor

Fri bilmotor. Fri trimming. Motorplassering er valgfri i originalt motorrom. Vibrasjonsdemper for veivaksel som oppfyller kravene fra SFI Spec 18.1 er obligatorisk.

1.2 Eksossystem

Kan modifiseres. Headers er tillatt.

1.3 Drivstoff

Bensin,E85, racingfuel, diesel eller metanol er tillatt. Lystgass tillates kun i kombinasjon med bensin eller racingfuel.

1.4 Drivstoffsystemet

Drivstoffsystemet inkl. rør skal plasseres utenfor kupéen. Elektrisk bensinpumpe skal være koblet via tenningsbryter. Uoriginal bensintank og fuel-cells er tillatt. Dersom disse monteres i bagasjerommet skal de være isolert fra kupéen med en heldekkende min. 0,8 mm tykk væsketett brannvegg.

1.5 Væskeoverflod

Oppsamlingstank på min. 0,5 liter for å hindre at kjølevæske spres på banen er påkrevet.

1.6 Kompressor / turbo

Turbo, kompressor og lystgass er tillatt. Benyttes kompressor sammen med metanol er sikkerhetsutstyr iht. SFI Spec 14.1 obligatorisk.
Kun kompressor av standard Rootstype (max 4º rotorvridning/tomme) og High Helix Rootstype (max 6,5º rotorvridning/tomme) samt kompressor av skruvtye i henhold til SFI Spec 34.1 er tillatt.

1.7 Gasspedal

Iht. generelle teknisk bestemmelser §614.

2. Drivverk

2.1 Clutch, svinghjul og clutchhus

Originale støpejerns svinghjul og trykkplate er forbudt. Krav iht. SFI Spec 1.1 ,1.2, 1.3 og 1.4 (toplate clutch maksimum) skal innfris.
Clutchhus av aluminium eller støpejern er forbudt. Krav iht. SFI Spec 6.2 skal innfris.

2.2 Mellomaksel

Mellomakselring er påkrevet.

2.3 Bakaksel

Se generelle tekniske bestemmelser §614 pkt. 2.6.

2.4 Gearkasse

Valgfri transmisjon. Automatkasser skal ha en sperreordning for ufrivillig innsjalting til revers. Det er obligatorisk med nøytral-start bryter. Ved bruk av automatkasse er sprengmatte eller plate iht. SFI Spec 4.1 påbudt. Flexplate som oppfyller kravene til SFI Spec 29.1 og flexplate beskyttelse som oppfyller kravene til SFI Spec 30.1 er påbudt. Dersom det benyttes “aftermarked” planetgirkasse (f.eks. Lenco) sammen med metanol eller overladet motor, skal sprengmatte iht. SFI Spec 4.1 benyttes.

3. Understell og bremser

3.1 Bremser

Bakhjulsbrems er påbudt, forhjulsbrems er valgfritt.

3.2 Styring

Se generelle tekniske bestemmelser §614.

3.3 Understell

Ikke-fjærende foraksel er tillatt på biler med akselavstand på over 300 cm. Fastmontert, ikke-fjærende bakaksel er tillatt.

3.4 Traction bars

Tillatt. Fremre “rod ends” på alle ladder bars: 3/4”, kun av stål.

3.5 Wheelie bars

Tillatt. Hjul må være ikke-metalliske.

4. Ramme

4.1 Ballast

Tillatt.
Se generelle tekniske bestemmelser §614 4.2.

4.2 Deflektorplate

Skal være montert mellom roll-cage og motor på dragster med hekkmotor for å beskytte fører og fueltank. Min. materialtykkelse er 3 mm 6060 T6 aluminium eller 1,5 mm stål.

4.3 Bremseskjerm

Obligatorisk.

4.4 Pinionstøtte

Momentstag som forhindrer rotasjon av bakakselen er obligatorisk på alle biler med frontmontert motor.
Se generelle tekniske bestemmelser §614.

4.5 Veltebur

Veltebur er obligatorisk.
Chassis anbefales bygges iht SFI Spec:
SFI Spec. 2.4C, 2.6A
SFI Spec. 10.1E, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5
SFI Spec. 25.1E, 25.1F, 25.2A, 25.3A, 25.4A, 25.5A

Alle med slutthastighet på mer enn 290 km/t, skal tilsvare minimum:
SFI Spec. 2.2C, 2.4C, 2.6A
SFI Spec. 10.1E, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5
SFI Spec. 25.1E, 25.1F 25.2A, 25.3A, 25.4A, 25.5A

Dragster med bakmontert motor skal bygges iht SFI spec:
2.1A, 2.5C, 2.7C

4.6 Akselavstand

Min. 228 cm (90”), maks. differanse mellom venstre og høyre side er 25 mm (1”).
På dragstere får fremre sporvidde ikke underskride 66 cm (26”).

5. Felger og dekk

5.1 Felger

Eikefelger er kun tillatt på dragstere som ikke veier mer enn 817 kg (1800 lbs).
Min. felgdiameter er 13”.

5.2 Dekk

Racingslicks er tillatt. Se Generelle tekniske bestemmelser §614 pkt.5.

6. Interiør

6.1 Stoler

Bilstoler av aluminium og glassfiber er tillatt. Se generelle tekniske bestemmelser§614 og NSR §304.9.

6.2 Innredning

Valgfri angående trekk og polstring. Se generelle tekniske bestemmelser §614.

6.3 Vindusnett

Obligatorisk i biler med tak. Se generelle tekniske bestemmelser §614 og
NSR §307.C.

7. Karosseri

7.1 Karosseri

Må være heldekkende coupes, sedans, roadsters, dragstere, funny cars, pick-ups, sportcars eller panel trucks. Dører som er utstyrt med dørhengsler slik at de kan løftes av må ha sikkerhetspinner eller låser. Biler med tak og frontrute må ha min. to dører. Convertibles og biler som var originalt utstyrt med avtagbare tak, kan kjøres uten tak. “Chopping” av tak er tillatt. Biler uten tak trenger ikke ha fungerende dører. Karosseriet kan bli “channeled” eller “sectioned”. Alle biler må ha min 75 mm bakkeklaring fra front av bilen til 300 mm bak midtlinjen for forakselen. Sport cars og roadsters kan kjøre uten tak og frontrute.

8. Elektrisk

8.1 Batteri

Batteriet skal være sikkert festet utenfor kupéen.

8.2 Tenningssystem

Valgfritt. Se generelle sikkerhetsbestemmelser. Det er påkrevet med hovedstrømbryter dersom batteri er montert på uoriginal plass.

8.3 Starter

Alle biler må ha selvstarter.

8.4 Delay Box

Delay box er tillatt tilkoblet “trans brake” og “throttle timer”.
All kobling av kabel og disses funksjoner skal forklares for teknisk kontrollør.

9. Hjelpemidler

Se generelle tekniske regler 614 pkt 9.1 og 9.11
Trottlestopp er tillatt.

9.1 Brannslukker

Dersom lystgass benyttes er et fast montert sprinkelanlegg obligatorisk. Se generelle sikkerhetsbestemmelser. Min. en dyse skal være i førerkupéen, denne skal ikke være rettet direkte mot føreren og en dyse skal være montert foran motoren. Kun mekanisk utløsning som betjenes manuelt av føreren.

10. Fører

10.1 Sikkerhetssele

Fempunkts sikkerhetssele er obligatorisk. Iht. SFI Spec. 16.1.

10.2 Armstropper

Obligatorisk i åpne biler og Funny Cars.

10.3 Hjelm

Obligatorisk med NBF godkjent hjelm, NSR §304 eller Snell SA 85 eller SA 90 og SFI Spec. 31.1 og 31.2. Balaklava er obligatorisk.

10.4 Nakkekrave

Nakkekrave Iht §614, 11

10.5 Kjøredress

Se generelle tekniske bestemmelser §614, pkt 10.4.

10.6 Hansker og sko

Brannhemmende hansker, lær eller racingsko sammen med brannhemmende sokker er obligatorisk.