§ 626 Teknisk Reglement for Pro Street (2019)

Teknisk reglement for Pro Street
§ 626
Definisjon
PS etterfulgt av startnr
Klassen følger tekniske regler for ET Racing med følge av tillegg:
Startmetode: Pro Start med 0.400 tree
Stigeoppsett: Haltende Pro
Biler av typer Doorslammers med fritt chassis og karosseri samt fjæring på alle 4 hjul.

 

Denne klassen kjøres normalt etter EDRS reglementet og arrangører som ønsker å kjøre denne klassen må ha dette reglementet som vedlegg til sine tilleggsregler.