§ 632 Reglement for Norgesmesterskap Dragrace (2019)

Norgesmesterskap
§ 632

1. Kriterier

Det arrangeres individuelt norgesmesterskap for førere i dragracing.
For å kåre en mesterskapsvinner, må det være gjennomført minst ett stevne med fullført eliminering.
Mesterskapet arrangeres i henhold til bestemmelsene i ISR, NSR, Spesialbestemmelser for dragracing, den enkelte konkurranses tilleggsregler og reglene for norgesmesterskap i dragracing.

2. Deltagere

Mesterskapet er åpent for førere som innehar gyldig norsk førerlisens for dragracing.

3. Klasser

Det konkurreres i 3 grupper:
NM klasse 1: ET 6.00 til 8.99
NM klasse 2: ET 9.00 og saktere
NM klasse 3: Junior Dragster
Søknader må være NBF i hende innen 1.oktober

4. Bedømmelse

En fører regnes som deltager i henhold til generelle bestemmelser 2.1.7. Det tildeles 10 poeng for gjennomført og godkjent teknisk.

Det må gjennomføres minst ett godkjent drag for å kunne tildeles kvalifiseringspoeng.

Det tildeles poeng for den endelige kvalifiseringslisten til de 8 beste etter følgende skala i all grupper:

Kvalifiseringsposisjon 1= 10 poeng      Kvalifiseringsposisjon 5= 5 poeng
Kvalifiseringsposisjon 2= 8 poeng       Kvalifiseringsposisjon 6= 4 poeng
Kvalifiseringsposisjon 3= 7 poeng       Kvalifiseringsposisjon 7= 3 poeng
Kvalifiseringsposisjon 4= 6 poeng       Kvalifiseringsposisjon 8= 2 poeng

Dersom elimineringsstigen inneholder flere enn 8 biler, gis 1 poeng til øvrige kvalifiserte deltakere.

For alle grupper gjelder:
Vinnere i elimineringen tildeles 10 poeng pr. runde.

Plassering i stige med: 1-2 biler          3-4 biler                 8-bil stige              16-bil stige              32-bil stige
1. runde vinnere                                                                                                                                          10 poeng
2. runde vinnere                                                                                                      10 poeng                   10 poeng
3. runde vinnere                                                                      10 poeng                10 poeng                   10 poeng
4. runde vinnere                                     10 poeng                10 poeng                 10 poeng                   10 poeng
5. runde vinnere           10 poeng         10 poeng                 10 poeng                 10 poeng                   10 poeng
Totalt                              10 poeng         20 poeng                 30 poeng                40 poeng                  50 poeng

Ved avbrutt arrangement teller poeng oppnådd i kvalifisering og gjennomførte elimineringsrunder. Dersom ingen elimineringsrunder er gjennomført teller kvalpoeng.

5. Tellende løp

Alle mesterskapsrundene vil telle. Se NBF terminliste www.bilsport.no

Arrangøren plikter å sende kvalifiserings lister og resultatlister til NBF senest første virkedag til mail adr: e-jacob2@online.no etter stevnet. Poengberegningen foretas av NBF v/ Erik Jacobsen.

Datoer og resultater for NM arrangement se www.bilsport.no

NBF har anledning til å oppnevne tilleggsløp og stryke oppsatte løp.

6. Premiering

De tre som har oppnådd flest poeng innen hver gruppe tildeles NBFs medaljer i henholdsvis: Gull, sølv og bronse. Norgesmesterskaps medaljer utdeles på NBFs årlige premieutdeling.
Ved poenglikhet mellom to eller flere førere, avgjøres rekkefølgen på grunnlag av antall seire, andreplasser osv. Er det fortsatt likhet, skal resultatet fra siste tellende NM-runde være avgjørende, evt. nest siste osv.

7. Protester og Appeller

Protester leveres på vanlig måte til konkurransens løpsleder for behandling av den enkelte konkurranses jury. Poengberegningen for mesterskapet foretas av NBF ved Dragrace seksonen. Poengberegningen skjer først etter at eventuelle protester er avgjort, og det kan således ikke nedlegges protest på poengberegningen. Eventuell appell mot beregningen kan foretas som fastsatt i Generelle bestemmelser Art. 15.