Reglement Norgesmesterskap Rallycross Supercar og Supercar Lites 2021

1. Innbydelse

Det arrangeres individuelt Norgesmesterskap for Rallycross Supercar og Supercar Lites. I tillegg til bestemmelsene i ISR, NSR, § 600 og den enkelte konkurranses tilleggsregler arrangeres mesterskapet etter nedenstående regler.

1.1. Terminliste

24.-25. juli NMK Grenland

1.2 Startavgift

Startavgift er kr. 3100,- pr. løp

2. Deltagere

a) Mesterskapet og løpet er kun åpen for førere med norsk lisens. Minimum 8 deltagere må ta poeng i mesterskapet for at det skal kjennes gyldig.

b) Hver fører skal ha sitt etternavn på nedre halvdel av begge sideruter bak på løpsbilen.

c) All kjøring foregår med tidtaking. Tidtakingen skal foretas med transpondere. Det er deltagers eget ansvar at bilen er påmontert en transponder av typen AMB TranX 260 eller Mylaps Car/bike transponder, at den er montert riktig og fungerer. Se mylaps.comfor info. Dersom tidtagerutstyr på grunn av teknisk feil ikke får avlest tider vil reservesystem bli brukt der dette oppstår.

3. Klasse

Rallycross Supercar og Rallycross Supercar Lites

3.1 Startnummer

Startnummer skal være i henhold til § 600 pkt. 9. Startnummer tildeles av NBF etter følgende nummerserie for de som ikke har startnummer i forbindelse med EM/VM som de ønsker å bruke:

  • Rallycross Supercar 501-599

4. Arrangørbestemmelser

Mesterskapet arrangeres i henhold til §600 og Reglement for Norgesmesterskap Rallycross.

5. Offisielle funksjonærer

I henhold til Reglement for Norgesmesterskap Rallycross.

6. Teknisk

6.1 Vektkontroll

Vektkontroll gjennomføres etter samme reglement som Reglement for Norgesmesterskap Rallycross.

6.2 Dekk

Dekk er fritt.

7. Løpsavvikling

I henhold til Reglement for Norgesmesterskap Rallycross.

8. Protester og appeller

I henhold til Reglement for Norgesmesterskap Rallycross.

9. Bedømmelse og Poengberegning

Tildeling i henhold til Reglement for Norgesmesterskap Rallycross.

10. Mesterskapspremier

De tre beste i mesterskapet tildeles medaljer i henholdsvis gull, sølv og bronse.

11. Straffer

I henhold til Reglement for Norgesmesterskap Rallycross.

12. Krav om kamera

I henhold til Reglement for Norgesmesterskap Rallycross.