§ 900 Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser Offroad

Generelle bestemmelser gjelder for Offroad om ikke annet er angitt i spesialreglementet.

1. Berging

Fakta dommer er ansvarlig for organisering av berging/redning i sin seksjon.
I seksjoner hvor risikoen for velt er stor, skal bergingsbil/traktor med vinsj være utplassert.

2. Publikumsavsperring

Nødvendige avsperringer for publikum må gjøres på en slik måte at publikum ikke utsettes for fare. Dette ansvaret ligger hos sikkerhetssjefen.

3. Startnummer.

Arrangør tildeler startnummer.