§ 616 Teknisk Reglement Junior Dragster 2024

§ 616 JUNIOR DRAGSTER

© 2023 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål

Endring:Gjelder fra dato:Publisert dato:
Benevning for Junior Pro01.01.202427.12.2023
1.1 Junior pro motor modifisering tillatt01.01.202427.12.2023
1.4 Junior pro drivstoff01.01.202427.12.2023
7.3 Funnycar krav til ruter01.01.202427.12.2023

Benevning

Gruppene benevnes J/SR, J/S, J/MB , J/M og J/P etterfulgt av bilens startnummer.

1. Motor
1.1 Kamaksel

J/SR: Ingen modifisering tillatt.
J/S: Ingen modifisering tillatt.
J/MB: Ventilstørrelse og ventilfjærer er valgfritt.
J/M. Ventilstørrelse og ventilfjærer er valgfritt.
J/P Modifisering av motor tillat

1.2 Motorblokk og topplokk

Alle grupper er begrenset til max en (1) bakmontert ensylindret motor som skal være av fabrikat Briggs & Stratton eller nedenfor angitt. Tilføring av metall eller montering av spacere på anleggsflate mellom sylinderblokk og topplokk eller andre modifiseringer med det formål å øke sylinderblokkens dekkhøyde er forbudt. Maks dekkhøyde 271,5 mm. Tappeplugg for motorolje skal sikres, slik at den ikke faller ut. Ventil størrelse er valgfri så lenge ventilens orginale plassering beholdes.
Godkjente fem (5) hk firetakts sidventilsmotorer:

 • Metro racing flathead
 • McGee racing flathead
 • Tecumseh flathead
 • LPW racingproducts monster racingblock
 • JR racecar flathead
 • Pure power racing flathead
 • M-1 Machine Racing Block
 • SR71 Racing Block by Stolts Racing
 • Huddleston Performance Sniper
 • R & S Machine Terminator
 • TRS Block
 • Briggs & Stratton 206 factory-sealed engine.

På de toppventilsmotorer som er spesifisert under er ingen modifiseringer av motoren tillatt

 • Intek modellnr 127332
 • Intek med modellnr 123332 6,5 HK
 • Vanguard modellnr 12H132
 • Vanguard modellnr 12H332 6,5 HK
 • Animal modellnr 124432 8001 01
 • B&S World Formula modellnr 124335
 • B&S Motor Junior 206 modellnr 124432 8202-01 Type 8202-01

1.3 Eksossystem

Ingen del av eksossystemet får strekke seg lenger enn 686mm fra eksosflens på motorens blokk. Eksos skal rettes bakover og vekk fra fører. Fungerende lyddemper skal være montert.

1.4 Drivstoff

J/SR: Bensin
J/S: Bensin, E85 eller Metanol er tillatt.
J/MB: Bensin, E85 eller Metanol er tillatt.
J/M: Bensin, E85 eller metanol er tillatt.
J/P: Bensin, E85 eller metanol er tillatt.

1.5 Drivstoffsystem

Alle metoder for å tilføre luft og drivstoff til motoren på annen måte enn gjennom en sugende forgasser er forbudt. Ekstra drivstoffpumpe av vakuumtype er tillatt. Tanken skal være sikkert fastmontert bak fører. Maks. størrelse i volum er 3,78 liter. Det er ikke tillatt å trykksette tanken.

1.6 Tenningssystem

Valgfritt magnet- eller batteritenningssystem etter listen nedenfor er tillatt.
Maks. en tennplugg.
Tillatte batteritennings systemer:

 • MSD tenningssystem kit 41500 och 41510
 • MSD 42231 kun ”high-side chip” tillatt, ”low-side chip” skal være null(0)
  Godkjente coiler:
 • MSD 42921, 8232
 • Master Blaster Modell 2 eller 3

1.7 Smøresystem

Tilsetningsprodukter i smøreoljen for høyning av motoreffekten er forbudt.

1.8 Startmotor

Elektrisk startmotor er tillatt. Startmotor som betjenes av fører er forbudt. Startmotor skal sikres på en slik måte at tilkoblingsenhet ikke løsner.

1.9 Kompressor og turbo

Kompressor og turbo er forbudt.

1.10 Gasspedal

Gasspedal skal betjenes manuelt av førerens fot. Ingen elektronikk, pneumatikk, hydraulik eller andre systemer får påvirke betjeningen.
Alle biler skal være utstyrt med en returfjær som vil stenge forgasserspjeldet når gasspedalen slippes opp.

2. Drivverk

2.1 Kjedebeskyttelse

Alle biler skal være utstyrt med kjedebeskyttelse som
dekker hele kjedet eller drivremmens bredde.
Beskyttelsen skal dekke hele den øvre del av kjedet eller
remmen, og ned til den horisontale sentrumslinjen for respektive rem- eller tannhjul. Dekselet skal være laget av min. 1,5 mm tykk stålplate eller min. 3,2 mm tykk aluminiumsplate.

2.2 Clutch

Alle biler skal være utstyrt med en sentrifugalclutch med tørrlamell. Maks. en clutch er tillatt. Kun kjede- eller remdrift er tillatt. Clutcher av akseltype er forbudt.

2.3 Svinghjul

Standard svinghjul, alt. smidd svinghjul er tillatt. Modifisering av låsekil er tillatt. Letting eller modifisering av standard svinghjul er forbudt. Støpte aluminiums svinghjul er forbudt.
Smidde “aftermarket” svinghjul eller beskyttelse rundt svinghjulet er obligatorisk når ikke original forgasser benyttes.

2.4 Transmisjon

Transmisjon av tannhjulstype er forbudt. Transmisjon av variomatic type er tillatt.

3. Bremser og hjuloppheng

3.1 Bremser

Hydraulisk trommel- eller skivebrems på bakhjul er påbudt. Bremser på forhjul er kun tillatt sammen med bremser på bakhjul. Bremserør av plast er forbudt.
Letting av deler som inngår i bremsesystemet er forbudt. På biler med hel bakaksel er det tillatt med skivebremser av gokart-type med min. 178 mm diameter skive (7”). Det er ikke tillatt å benytte bakdrevet som bremseskive. Line-loc er ikke tillatt. Håndbrems er tillatt. Den får ikke være koblet separat eller serie i bremsesystemet, men må være en virkende del av fotbremsen.

3.2 Styring

Kun tannstangstyring er tillatt. Det anbefales montering av gummibeskyttelse over tannstangens åpne deler.
Låsinger og overganger på styrestag og rattstamme får ikke være av typen låseskrue.
Kun låsing ved hjelp av gjennomgående bolt er tillatt. Minimum spindeldiameter er 12.7 mm (1/2”).

4. Ramme

4.1 Deflektorplate

Deflektorplate av min. 1,5 mm tykk aluminium eller min. 1,0 mm stålplate skal finnes mellom motor og veltebur. Platen skal dekke hele burets bredde fra underkant av rammen opp til tverr-røret i førerens akselhøyde.

4.2 Ramme

Alle biler må ha ett chassis godkjenningsmerke utstedt av en NBF chassis inspektør. Dette godkjenningsmerke utstedes med en gyldighet på 3 år. Ved uhell hvor det blir skade på veltebur eller tilstøtende rør skal chassis godkjenningsmerket fjernes av stevnets tekniske kontrollør. Bilen må etter reparasjon gjennomgå ny chassis inspeksjon og godkjenning. Se NBF’s webside bilsport.no for NBF chassis inspektører.
Fempunkts veltebur er obligatorisk. Biler som skal kjøre raskere enn 8,90 må ha bur i Chorme Moly/Docol R8. Velteburet samt øvre og nedre rammerør skal være stålrør med min. 29 mm (1 1/8”) i diameter og godstykkelse på min. 2 mm (0,083”). Chassisets loddrette rør skal være min. 23 mm (7/8”) i diameter og en godstykkelse på min. 2 mm (0,083”). Chassisets diagonale rør skal være stålrør med min. 19 mm (3/4”) i diameter og godstykkelse på min. 3 mm (0,083”).
Maks. avstand mellom loddrette rør i sittebunnen er 508 mm (20”). Benyttes chrome moly er min. godtykkelse 1,5 mm (0,058”).

Rørdimensjoner
Utvendig diameter                                  Tykkelse
Chrome moly                                Stål
A 30 mm (1 1/8”)                                    1,5 mm (0,058”)                           2 mm (0,083”)
B 22 mm (7/8”)                                       1,5 mm (0,058”)                           2 mm (0,083”)
C 19 mm (3/4 ”)                                      1,5 mm (0,058”)                           2 mm (0,083”)

Helmet Guard 19x2mm stål eller 19×1,5mm Docol R8/ChroMo eller flattstål 12 x 2,3 mm. Helmet guard kreves i alle åpninger større enn 152mm. Overalt hvor førerns hjelm kan komme i kontakt med rørene i buret skal der være «padding» som minimum kan trykkes sammen 6mm. «Paddingen» skal være av en type som sitter godt på rørene, vinduslister, dørlister og liknende er ikke tillatt som padding. Det anbefales å benytte padding beregnet for Jr. Dragster.

4.3 Vekt

Min. vekt uten fører er 102 kg (225 lbs).
Maksimal tilleggsvekt er 45,4 kg, inklusiv maks. flyttbar ballast som er 11,3 kg (25 lbs).
Ballasten skal være metallplater, metallstang eller rør med lokk. All ballast skal festes ved hjelp av verktøy.

4.4 Akselavstand

Min. 228,6 cm (90”). Maks. 381 cm (150”). Maks. tillatte avvik fra venstre til høyre side er 51 mm (2”).

5. Hjul og dekk

5.1 Dekk

Bakdekkene skal være min. 457 mm (18”) i diameter og min. 190 mm (7,5”) brede i flg. anbefaling på dekket.

5.2 Felger

Felger bak skal være min. 203 mm (8”) i diameter. Felger foran skal være min. 127 mm (5”) i diameter.
Spindelmutter skal være låsbar med låsepinne eller nylonlåsning.

6. Interiør

6.1 Fotbeskyttese

Det skal finnes en loddrett tverrvegg foran førerens føtter. Den skal monteres i umiddelbar nærhet av de diagonale rammerørene i chassisets bunn. Min. godstykkelse er 0,6 mm (0,024”) stål eller 0,8 mm (0,032”) aluminium.

6.2 Instrumentering

Turteller og temperaturmåler er tillatt.

6.3 Stol

Førerstol av glassfiber eller aluminium er tillatt. Stolen skal være forsterket og sikkert festet.

6.4 Interiør

Alle plater i cockpit må være av aluminium, stål, kullfiber eller glassfiber. Magnesium er forbudt.

7. Karosseri
7.1 Karosseri

Kun biler av type Dragster eller Funny Car er tillatt.

Generelt: Karosseriet og deksel over fører skal være av aluminium, kullfiber eller glassfiber.
Cockpit, ramme, karosseri og veltebur må være konstruert slik at ingen del av førerens kropp kan komme i kontakt med banens underlag. Fører skal ha utsyn 90 grader til hver side når han sitter i førerposisjon.
Dragster: Fremre overheng på dragsters får ikke overskride 381 mm (15”) målt fra framakselen og til bilens fremre punkt. Canopy (deksel) på dragsters over cockpit er forbudt.
Funny Car: Maximalt overheng 635 mm (25″) målt mellom center på fremaksling til forkant karrosseri. Max takhøyde 1016 mm (40″), Takluke (rømningsluke) minimum 380mm (15″) x 254 mm (10″) kreves. Dragrace seksjonen kan stille høyere sikkerhetskrav for funny cars. Dragrace seksjonen er i tillegg endelig instans vedrørende godkjenning av junior funny cars.

 

7.2 Gulv

Heldekkende gulv fra deflektorplatene og fram til min. 150 mm (6”) foran pedalene er obligatorisk. Gulvet skal være montert på oversiden av de nedre rammerørene, ikke under!

7.3 Vindavvisende rute

Obligatorisk.Det skal være en hel vindavvisende gjennomsiktig rute eller skjerm som er minst 101,5mm høy. Denne skal lede fremmede objekter bort fra førerens hode. Skyggelapper på sidene er ikke tillatt. Føreren skal ha fritt synsfelt på 90 grader til begge sider.

På Funny Car karosseri gjelder følgende:
Frontvindu obligatorisk. Side vinduer er valgfritt. Dersom det benyttes sidevinduer skal disse være klare. Sidevinduer skal ha minimum åpning på 152mm på siden av fører. Bakvindu og bakre sidevindu dersom dette fantes på original bilmodell må være definert med linjer i karosseriet og lakkert/foliert slik at de er simulert.

7.4 Vinger

Vinger med sidestøtter skal være boltet til rammen slik at vingen er minimum 305mm bak beskyttelses buret. Ingen typer av hurtigkoblinger tillates.

8. Elektrisk

8.1 Batteri

Batteriet skal være montert utenfor førerplassen. Kun tørrbatteri tillates.

8.2 Elektrisk manøvrering

Forbudt. Elektronikk får under ingen omstendighet påvirke- eller styre noen av bilens funksjoner
(f.eks. clutch, trottle, bremser, delay-bokser, timere, trottle-stop etc.). All manøvrering skal utføres av føreren.

8.3 Tenningsbryter

Det er obligatorisk med en bryter i cockpit som bryter all strøm til tenningen.

8.4 Hovedstrømbryter

Obligatorisk. Se generelle tekniske bestemmelser §614.

9 Hjelpemiddel

9.1 Data Recorders

Tillatt, se generelle tekniske bestemmelser §614.

9.2 Varmkjøring

I alle grupper skal fører/mekaniker være i bilen på førerplass ved varmkjøring selv om den står på støttebukker.

10. Fører

10.1 Armstropper

Armstropper er obligatorisk.

10.2 Sikkerhetssele

Fempunkts sikkerhetssele min. 44,5 mm (1 3/4”) bredde er obligatorisk. Sikkerhetssele får ikke festet rundt nedre rammerør.
Fra 01.01.2016 kreves det at sikkerhetssele får ikke være eldre en 10 år.

10.3 Hjelm

Hjelm i henhold til NSR §304.

10.4 Nakkekrave

Head and Neck Restraint Support (HNRS) eller Frontal Head Restraint (FHR) er obligatorisk
FHR (HANS) spesialtilpasset for unge fører i henhold til SFI 38.1 anbefales.

10.5 Kjøredress

Følgende er minimumskrav til bekledning
Kjøreklær av bomull eller ull skal dekke hele kroppen. Sko strømper og hansker av ikke brennbart materiale er obligatorisk.

Dersom metanol eller etanol benyttes som drivstoff kreves kjøreklær i henhold til:

 • SFI Spec 3.2A/1
 • FIA Standard 1986 (ISO 6940) med undertøy
 • FIA Standard 8856-2000 med undertøy

Se tabell §614 pkt. 10.4
Hansker og sko godkjent for motorsport er påkrevet.

10.6 Balaklava

Balaklava i flammehemmende materiale er obligatorisk.

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.