Teknisk reglement Seven Racing 2024

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Racing-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

Utrykk brukt i regelverket:

Boken = Build your own sportscar..av Ron Campion
Info-liste = En liste som inneholder spesifiserte støtdempere, beregningsfaktorer for MC motorer, enhets-dekk, godkjente biltyper og andre opplysninger knyttet til regelverket. Info-listen er tilgjengelig på http://www.n7cc.no
Super Seven = Biler med klassisk karosseri, d.v.s. separate skjermer over hjulene og smalt karosseri mellom hjulene
Seven Eleven = Biler med heldekkende karosseri som dekker hjulene og har full bredde også mellom hjulene.
Kontaktperson førerforeningen (N7CC): Se infolisten
Kontaktperson delesalg: Se infolisten
Kontaktperson dekksalg: Se infolisten

1.1 Konkurransebil

Som konkurransebil godkjennes alle Super Seven biler som oppfyller dette reglement, og er
innført på klassens info-liste.
Som konkurransebil vil det som en prøveordning godkjennes også andre åpne sportsvognmodeller i henhold til eget særreglement «Roofless Sportscar Racing».
Dette reglementet vil finnes på www.bilsport.no og www.n7cc.no.
For å komme på info-listen må ikke bilen på noen områder, som
kan medføre konkurransemessige fordeler, avvike fra rammetegningene og materialvalget i boken. Interne mål på rammen kan avvikes så lenge den totale bredden overholdes og akselavstanden er mellom 2250mm og 2370mm. Biler bygd etter Svensk og Dansk regelverk kan benyttes. Rammenummeret er bestående av fabrikkens kjennetegn tre siffer og forkortelse for Norge, eks. MK 12 NOR.
Norge har nummerserie fra 0-100. Rammenummer/startnummer fordeles av NBF/N7CC. Original biler får tildelt startnummer i hvert enkelt tilfelle. For å få vognlisens første gang må bilen fremstilles til utvidet års kontroll hos en godkjent teknisk kontrollør.

1.2 Hjemmebygde rammer

I Norge er det ikke noe system for slik godkjenning, så en hjemmebygd ramme må minimum
ha vært gjennom 1.godkjenning hos SFRO i Sverige eller tilsvarende for å kunne brukes.

2. Godkjennelse

Fabrikantdokumentasjoner skal forefinnes for de deler som det kreves dokumentasjoner for.
Endres bilen ut i fra de spesifikasjoner som den opprinnelig ble godkjent for (eks. annen motor og gir) skal den på ny fremstilles til utvidet års kontroll. Har bilen vært utsatt for skade og /eller det har vært nødvendig å gjøre endringer på chassis for at den skal opprettholde sin stivhet skal bilen fremvises for ny kontroll og endringene skal føres inn i vognboka. Vognbok med beregningsskjema skal alltid medbringes ved deltagelse i løp, utstedes av N7CC.
Alle biler skal være utstyrt med et klistremerke som supplement til vognbok. Denne skal være plassert i midten på bakvegg, over tunnel for mellomaksel, slik at denne er godt synlig for teknisk personell.
Den skal inneholde følgende informasjon fra vognboken:
Chassisnummer
Motortype/fabrikat
Beregnet effekt
Minimumsvekt med fører

Kontakt førerforeningen (N7CC) for anskaffelse av merker.

3. Minimumsvekt

Super Seven
Minimumsvekt inklusive fører er: Beregnet motoreffekt x 3,00(m/slicks =2:90) + ikke-motorrelaterte tillegg
(se 5.1 Hjuloppheng) + 80 kg (førerens vekt tas ikke med før til slutt i regnestykket).
Seven Eleven.
Minimumsvekt inklusive fører er: Beregnet motoreffekt x 3,05 (m/slicks= 2.95)+ ikke-motorrelaterte tillegg
(se 5.1 Hjuloppheng og 4.2 Karosseri) + 80 kg (førerens vekt tas ikke med før til slutt i regnestykket). Stevnets vekt er den som gjelder. Denne vekt får aldri underskrides under eller etter et løp. Bilen skal alltid veies med føreren sittende i og med fullt sikkerhetsutstyr
på. Minste tillatte beregnet vekt for en bil er 420kg, største tillatte beregnet vekt er
677kg, (dvs 200hk+11% ikke-motorrelaterte tillegg) dette gjelder bil uten fører og begrenser de motoralternativer som vil være aktuelle. (En bil kan selvfølgelig veie mer enn minimumsvekten tilsier, dvs at en bil som skal veie minimum 580kg kan få veie f.eks.
650kg.)

4. Chassis og karosseri

4.1 Chassiets bærende deler:

Ingen endringer kan gjøres med bilens bærende deler for forsterkning eller letting ut over
følgende endringer: Braketter for motor og girkassefester, samt hjuloppheng/styring kan forsterkes i et område 100mm på hver side av festenes midtlinje. Mindre festebraketter for feste av nødvendig utstyr er fritt så sant det ikke innebærer noen forsterkning av ramme konstruksjonen. Ekstra forsterkning for montering av pedaler, stoler og vekter er tillatt. Mindre endringer av midttunnelen tillates for å få plass til førerstol, girkasse og starter, bl.a. kan undre tverrstag fjernes eller flyttes inntil 100 mm bakover. Dette kan også erstattes med andre skrudde anordninger som fyller samme funksjon. Dog gjelder dette ikke endringer for å få plass til clutchhuset, hele clutchen med svinghjul skal sitte i motorrommet, dog er det lov å bredde tunnelen på venstrestyrte biler, slik at den blir like bred som for høyre styrte biler dvs.
240mm. Det er påbudt å montere tverrstag for å forhindre at mellomakselen kan komme inn i bilen å skade føreren ved brudd, eks. kan dette være tverrstag ca 5cm fra hver ende av akselen. Sideplater, dekkplater kan limes og poppes, sideplater og dekkplater skal være i aluminium med en max tykkelse på 2mm. Når bensintank og oljetank er montert i bagasjerom eller passasjerplass skal de være tildekket av en plate eller trekk slik at lekkasjer ikke kan forårsake sprut på fører.

4.2 Karosseri

Det kan tas åpning i karosseri plater, motor-deksel for gjennomføring av eksosanlegg og
luftfilter, ingen mekaniske komponenter må stikke utenfor karosseriet. For spesielt høye motorer kan det lages en forhøyning av motordekslet på max 60mm. Original høyde i forkant er 200mm og i bakkant er 260mm målt fra øvre rammerør.
Det heldekkende karosseriet Seven Eleven, utviklet, produsert og levert av N7CC kan monteres på alle godkjente rammevarianter etter godkjent byggebeskrivelse.
Byggebeskrivelse ligger under teknisk regelverk på NBF nettside.
Det klassiske karosseriet skal være etter spesifikasjonene i boka og tillegg angitt i teknisk reglement for Seven Racing (dette reglementet).

På biler med klassisk karosseri kan det monteres halvdører for å beskytte føreren mot vann- og steinsprut. Disse skal monteres fra dashbord og bak til buret/dempertårnet, og kan lages selv i glassfiber/aluminium eller kjøpes ferdig. Kan også kombineres med deksel over passasjerside.
Bygges iht. bilde i infoliste.
Det er mulig med andre alternative karrosseridesign på Seven chassis, karrosseritype/design må godkjennes av N7CC’s representant.
De godkjente designene vil finnes på info-listen

5. Hjul og hjuloppheng

5.1 Hjuloppheng

Hjulopphenget skal være i henhold til de tegninger som gjelder for Seven Racing, dvs. boken.
Bakaksel og front-spindler skal komme fra en bil som er produsert i minst 5000 eks. Alternative front-spindler som angitt på info-listen kan også benyttes. Bakakselen skal henges opp i 4 langsgående stag og et tverrstag i de fester som er angitt i boka, disse stagene kan gjøres justerbare i lengderetning, men akselavstanden må respekteres. Mot vekttillegg kan følgende endringer gjøres: Det kan monteres stabilisatorstag fremme. Det er tillatt å erstatte panhardstaget med andre anordninger, og det er tillatt å forandre de fremre festene for de langsgående stagene, slik at stagene er vannrett når bilen har sin normale høyde. En eller flere av disse modifikasjonene vil føre til et vekttillegg på 1,5%.
Det er ikke tillatt å gjøre endringer på bakakselhylsa for å oppnå negativ camber/ eller spissing, om nødvendig gjøres målingen på ubelastet aksel.
Foringene i bærearmer og stag er frie, men må være av et plastmateriale. Foringene kan, helt eller delvis, erstattes med uniballs, mot et vekttillegg på 1,5%
Frontspindelens innfesting i bærearmene er fri, men dette må ikke medføre noen konstruksjonsendring av bærearmene. Forsterking av nedre bærearm er fri så sant bærearmen holder alle originale mål i forhold til innfestningene til karosseri, spindel og støtdemper. Støtdemperne må være de som er spesifisert på listen, men fjærene er frie. Originalbil/gateregistrert bil som har andre tilsvarende støtdempere enn de som er godkjent og som ikke gir noen konkurransemessige fordeler, kan søke om å få bruke disse. Styringen er
fri, innfestningsbrakettene for tannstanga kan forsterkes i forhold til tegningene i boken. Rattstammen må ikke være konstruert slik at den kan komme inn i bilen ved kollisjon. Max bredde på bilen foran eller bak er 1660 mm.

5.2 Drivverk

Det tillates bare bakhjulsdrift. Kun stiv bakaksel og De Dion-konstruksjon i bakstillingen kan benyttes. Ved bruk av De Dion konstruksjon skal bakhjulene være parallelle i alle plan og eventuelle geometriske justeringsmuligheter skal være plombert av vår tekniske representant eller av teknisk kontrollør fra NBF før start og ved en evt. etterkontroll. Motoren skal sitte i bilens lengderetning.
Girkassen skal sitte direkte på motoren, max adaptertykkelse er 30 mm. Clutchhuset kan endres, ombygges eller spesialages, men ikke under noen omstendighet får lengden på clutchakselen økes ut over det det er som originalt for denne girkasse typen og som er levert i minst 5000 eksemplarer. Girkassen skal ha max 6 gir forover. Sekvensiell girkasse på bilmotorer er forbudt. Drivaksler og mellomaksel er fri. Mekanisk diffsperre er tillatt. Automatisk tenningskutt ved gearshift er tillatt.
All form for Traction control er forbudt.

5.3 Hjul

Felgdiameteren skal være 13″ bredden er fri. Spacere er tillatt. Det kan kun brukes dekk som
er godkjente for Seven Racing, disse kan ikke bearbeides på noen måte eller utsettes for kjemisk behandling, og må før start ha en minimum mønsterdybde på 1.6mm. Dimensjonene fastsettes av de dekk som er godkjent for Seven Racing. Se info-listen.

Dekk-varming er forbudt.

6. Motor – generelt

Som motor tillates bilmotor eller motorsykkelmotor. Maksimal tillatt beregnet effekt er
200hk. Se spesifikke regler for de to motortypene.

6.1.1 Bilmotor

Som motor godkjennes enhver 4 syl /4 takts motor som har vært produsert i minst 5000eks.
Turbo, kompressor eller lystgass er forbudt. Om en motortype viser seg overlegen i forhold til andre
typer, kan den forbys. Om beregnet grunneffekt skulle bli mindre enn den originale oppgitte effekt for motoren, benyttes den originale effekten i beregningen.
Motorer med 2 ventiler pr sylinder, Har en litereffekt på 100hk Motorer med flere en 2 ventiler pr sylinder Har en litereffekt på 125hk En standard motor får et fradrag på 30%
Forandres standard kompresjon, mistes 1/3 av fradraget.
Forandres standard kamaksel ( std. timing ), mistes 1/3 av fradraget. Forandres standard ventilstørrelse, mistes 1/3 av fradraget.
Brukes 4 spjeld injection-system, mistes 1/3 av fradraget. Ingen av de tre ovenfor nevnte forandringer kan kombineres med dette.
Motor med variabel ventilstyring mister 1/3 av fradrag(kan demonteres).
Motor med variabel ventilstyring og ventil løft(VTCC) mister 3/3 av fradrag(kan ikke demonteres).

6.1.2 Følgende endringer er tillatt:

Topplokkets kanaler kan fritt bearbeides. Ventilenes diameter kan økes, kamaksel, løftere,
støtstenger, ventilfjærer, ventiler og hetter er fritt, tillegg av materiale er ikke tillatt. Kompresjonen kan endres. Stilbart kamdrev er tillatt. Det kan ikke blandes deler fra forskjellige motortyper. Sylinderne kan fritt bores innenfor det originale sylinderforingene tillater. Stemplene er frie. Original veivaksel kan bearbeides. Råder kan skiftes til annen type. Svinghjulet er fritt. Clutchen er fri. Motorens smøresystem er fritt, utforming av bunnpannen er fri. Ved åpen veivhusventilasjon er olje oppsamler på minimum 2 liter påbudt.

6.1.3 Kjølesystem

Fritt, men radiatoren må sitte foran motoren. Bruk av frostvæske av type glykol er forbudt.

6.1.4 Eksosanlegg

Eksosanlegget er fritt fra topplokket og ut, max tillatt lydnivå er 100dBa. Lydnivåmå ling skal
skje
etter NSR § 303. Biler som under trening og løp har for høyt lydnivå kan diskvalifiseres. Biler i klasse Seven racing, er fritatt fra kravet i §307B, om at eksosrøret må munne ut bak bakhjulene.

6.1.5 Innsugningssystemet

Originalt system og systemtype samt spjelddiameter som er levert til motoren må beholdes,
men kanalene kan bearbeides, rør/slanger som forbinder luftmengdemåler med spjeldhuset er fritt. Chipstrimming eller på annen måte endring av bensinmengde er fritt. 4 spjells injection- system er tillatt med et bortfall av 10% fradrag, ingen andre motorforandringer som gir bortfall av fradrag kan kombineres med dette. Det er tillatt å bytte ut innsugsystemet med forgassere. Maksimal halsringdiameter ved forgassere er 38mm pr forgasserløp/sylinder.
Benyttes forgassere uten halsringer, er maksimal spjelddiameter 38mm.

6.1.6 Fritt

Luftfilter

6.2 Motorsykkelmotor

Ved bruk av motorsykkelmotor gjelder følgende regler: Skal ha vært i vanlig handel i Europa i minst 2 år (dvs at man tar utgangspunkt i 1.årsmodell og eks. en 2000 modell kan tidligst tas i bruk sesongen 2002), ingen trimming er tillatt, men boring inntil 1mm er tillatt vis nødvendig ved motoroverhaling. Eksosanlegg og luftfilter er fritt. Endring av forgasserdyser.og endring av programvare i ECU er fritt. Clutchen kan fritt forsterkes. Gir overføringen kan enten være mekanisk eller elektrisk/ elektronisk med «padleshift». Minimum vekt er 427kg + 80= 500kg med fører. Motorer på mere en 190hk (200hk beregnet effekt) er forbudt.
Super Seven.
Ved beregning av bilens vekt brukes oppgitt motoreffekt
(uten kat) i Europanorm (EC) +girkassetillegg (4%) x 3,00 + ikke-motorrelaterte tillegg (se avsnitt 5.1).
Seven eleven.
Ved beregning av bilens vekt brukes oppgitt motoreffekt
(uten kat) i Europanorm (EC) +girkassetillegg (4%) x 3,05 + ikke-motorrelaterte tillegg (se avsnitt 5.1).
Lydnivå for motorsykkelmotorer er det samme som for bilmotor dvs. Maks
100dba. Lydnivåmå ling skal skje etter NSR § 303 og utføres på 5500 omdreininger. Det kan kontrollmå les på 7500 omdreininger for protokollføring.
Revers ordning på biler med motorsykkelmotor er ikke lenger påbudt.

7.1 Elektrisk anlegg

Tenningsanlegget er fritt. Bilen må være utstyrt med selvstarter og batteri som gjør at den til
enhver tid kan startes uten ekstern hjelp. Det må også være en dynamo for å holde batteriet oppladet. Bilen må ha en lett tilgjengelig strømbryter som bryter alle strømkretser. Elektrisk bensinpumpe er tillatt. På biler med innsprøytningsanlegg skal høytrykksbensinpumpa stoppe automatisk vis motoren stopper. Bilen skal ha minimum 2 bremselys bak, 1 FIA godkjent regnlys, og 2 markeringslys foran med minimum 50cm mellom lyspunkter(disse er frie), disse kan felles inn i karosseriet. I tillegg skal det da være et høytsittende sentralt plassert bremselys minimum 60 cm over bakken. Alternativt kan det være 2 høytsittende bremselys minimum 60 cm over bakken og 1 baklys. Max batterikapasitet er 60AH, og det må være solid festet med
en over og underamme forbundet med minimum 8mm skruer. Batteriets plassering er fritt, men må ikke være slik plassert at det kan komme mellom bensintank og karosseri ved påkjørsel bakfra.
Automatisk tenningskutt ved girshift er tillatt.

7.2 Bensintank

Max volum 25liter pr.tank. Bensintankens plassering skal være i bakrom eller passasjerrom,
FT3 eller FTA sikkerhetstank anbefales, men tanken må være utstyrt med et luftesystem som aldri tillater at det renner ut bensin uansett hvilken posisjon bilen befinner seg i. Bensintanken må plasseres så at det blir en åpen deformasjons sone på minimum 20cm mellom tank og bakplate og tanken må være slik plassert at den ikke blir truffet av f.eks. bakaksel, eller stag
til bakaksel ved på- kjørsel bakfra.

8.1 Bensin

Drivstoffet skal være bensin som er i vanlig handel (ikke flybensin etc.).
(Definert i ISR Till. J art.252.9 for 2013 og 2014).

9. Bremser

9.1 Driftsbrems

To krets bremsesystem er påbudt, Servobremser er tillatt, bremsevogge og/eller innvendig
justerbar bremsereguleringsventil er tillatt, skiver og tromler er fritt, men max skivediameter foran er 267mm og max tykkelse 25.4 mm. Det er tillatt med maks 4 stempler pr caliper. Materialet i caliper og bremseklosser er fri. Det kan fritt bores hull eller slipes slisser i bremseflate så sant det ikke medfører at skivene blir vesentlig svekket.. Elektronisk styring av bremsekraften eller ABS bremser er ikke tillatt. Opplegg av bremserør og slanger er fritt så fremt det ikke kan bli utsatt for slitasjeskader fra hjul eller hjuloppheng. Utforming av pedaler
etc. er fritt, men 2 kretsfunksjonen må være inntakt.

10. Dashbord

Dashbordet får ikke ha skarpe kanter eller utstyr som kan skade føreren.

11. Sikkerhet

I tillegg til den hovedbøyle som bilen levers med standard skal den utstyres med en frontbøyle
som må tilpasses den fører som skal kjøre bilen, kravet er at førerens hjelm aldri må befinne seg nærmere en 50 mm fra en tenkt linje trukket mellom front og bakbøylens toppunkt, alternativt sidebøylene, om nødvendig kan det sveises på en ekstra bøyle på toppen av hovedbøylen. Minimum rørkvalitet i henhold til FIA krav. Bøylens montering må godkjennes av NBF,s oppnevnte kontrollør. Det er tillegg påbudt å montere sidebøyle/tverrbøyle som har til formål å gi føreren bedre beskyttelse ved sidekollisjon på førersiden og som ikke stiver chassis på noen måte.
Bøylen må monteres i henhold til vedlagt tegning.. Det er også påbudt å montere et tverr-rør i bagasjerommet mellom de 2 burstreverne som går bakover, dette tverr-rør skal stå 45-50 cm over bakken og være i rørkvalitet/dimensjon og innfestning som godkjent for bur ISR till.”J”Art. 253
Det er tillatt å montere ekstra rør for å øke sikkerheten, men de samme betingelser gjelder også her. Disse rørene er de rørene som er ekstra på Stuart Taylor buret, diagonalrøret over føreren og et rør fra side bøylen og ned til nedre rammerør. I tillegg er det lov å montere et rør mellom skrå staget i hovedbøylen og hovedbøylen på den siden fører sitter, dette for å feste belter ved bruk av HANS. Installasjon av ekstra rør skal godkjennes av representant som er oppnevnt av N7CC og NBF.

Bilen skal ha minimum 5 punkts FIA godkjent sikkerhetssele med sentrallås. Stolen bør være FIA godkjent, men om den ikke er det må den også ha et ekstra feste for ryggen og en nakkepute som dekker 2/3 av hjelmen på den føreren som kjører. Stolen må være solid festet. Armstraps er påbudt. Buret må være godt polstret på alle steder som det er mulig at hjelmen kan komme i kontakt med buret ved en ulykke. Det er valgfritt om føreren sitter på høyre eller venstre side. Se ellers § 304.09
Bruk av FHR (Frontal Head Restraint system), også omtalt som HANS, er påbudt fra og med
2012.

12. Aerodynamisk utstyr

Biltema vinge 33-547 kan monteres med originalfestene på toppen av bilens originale
bakplate. Den originale festebrakett som er levert med settet, kan byttes med festebrakett som spesifisert i infolisten. Den monteres med senter av bakre feste 32cm (+/- 10mm) bak senter på hoved bøylen. En linje mellom fremre og bakre festebrakett skal være parallell med bilens bunnplate. Toppen på bakre brannvegg er styrende for korrekt høydeplassering. Ende platene skal peke nedover, vingen skal ha den tynne enden bakover og skal monteres sentrisk sideveis på bilen. På det nye karosseriet flyttes festene ut og monteres på de bakre hjørnene av hjelperammen. De bakre brakettene festes på en ramme som er festet til topprøret i bakplaten og de fremre brakettene festes f.eks. til et firkantrør som festes inn mellom de to skråstøttene i buret. Det er ikke tillatt å montere inn rør mellom toppen på bakre brannvegg og topprøret for bakplaten Vingen kan på det klassiske karosseriet alternativt festes på en ramme max 10 cm over toppen på en linje trukket mellom toppen på bakre brannvegg og topprøret for bakplaten samt parallelt med bilens bunnplate. Toppen på bakre brannvegg er styrende for korrekt høydeplassering. Dette for å få samme høyde over bakken som på det nye karosseriet.
Alternativ bakre vinge kan monteres isteden, Se info-listen for spesifikasjon. På det klassiske karosseriet kan det monteres en liten spoiler (Aero Winglet) på hver side av nesekon. Type og montering av denne er spesifisert i
infolisten.
På biler med klassisk karosseri kan det monteres små vinger på bærebruene foran, disse skal lages i 1-2mm aluminium og skal kun monteres innenfor bærebruenes naturlige
«trekant» uten noe utstikk.
På klassisk karosseri kan det monteres en frontsplitter med Mål 60cm bred og med 15 cm utstikk fra
den originale rammevangen. Materialvalg er 3mm aluminium eller 10mm plast/trelaminatplate. Denne skal festes under bil med enten skruer eller popnagler og kan henges opp i nesekon med et stag på hver side av nesekon.
Diffusor som spesifisert på infolisten tillates montert.
Bilen får ikke ha aerodynamisk utstyr ut over dette og det som er standard i boken eller bygge beskrivelsen til det nye karosseriet. Minimum bakkeklaring får ikke være mindre en 65mm med føreren i bilen. (gjelder ikke eksosanlegg og skliplate).

13. Ballastvekter

Ballastvekter kan fritt monteres, men må være solid festet til primærchassis og kan ikke festes
til uavfjærede komponenter. Maksimal vekt 50 kg/punkt. Innfestningen får ikke medføre noen deformering av bilens rammekonstruksjon. Ballastvekter får ikke festes i nærhet av bensintanken slik at de reduserer deformasjonssonen, se §7.2

14. Tauekroker

Bilene taues i buret.

15. Speil

Bilen må ha 1 eller flere speil som gir føreren tilstrekkelig utsyn bakover.

16. Utstyr som fritt kan monteres:

Fritt kan følgende utstyr monteres: Speil, instrumentering, frontrute, vinduspussere, trekk over
bagasjerom eller passasjerplass, passasjerstol, men den må være i henhold til de samme regler som førerstolen, deksel over eksosanlegg og lysutstyr. Det kan også monteres en plate foran under bilens front som stikker ut foran frontramma med max 50mm, som går utenfor innfestningene til hjulopphenget og som går bakover til fronten av motoren, max størrelse på plata til det klassiske karosseriet er 50 x 50cm Ved bruk av Seven Eleven karosseriet er utstikket foran maks 50mm foran fronten, resten følger bunnplaten som er beskrevet i byggebeskrivelsen bak til fronten av motoren. Denne platas hensikt er å beskytte fronten av bilen ved avkjøring av banen. Plata kan være av max 3 mm aluminium eller max 10mm plast/trelaminatplate. Under plata kan det plasseres en avviser for å beskytte bunnpanna. I plata kan det lages huller for kjøling. Eventuelt kan det lages en skliplate mellom denne frontplate og bunnplaten i hele rammens bredde med den hensikt å beskytte bunnpanna/svinghjul/girkasse. Alle biler kan ha tauekroker foran og bak som kan benyttes til tauing, disse må aldri stikke ut fra bilen foran eller bak slik at de kan skade andre biler. Bilen kan ha parkeringsbrems.

17. Startnummer

Startnummer fordeles årlig av N7CC
Startnummer skal være påført bilen lett synlig på hver side og på bilens front/panser. Svarte tall på hvit bunn, eller hvite tall på svart bunn med minimum tallhøyde 18cm. Deltagerne i Junior Rookie mesterskapet skal ha røde tall på hvit bunn. Norgesmesteren fra foregående sesong kjører med startnummer 1.

18. Transponder

Transponder monteres 43 cm (+- 1cm) bak torpedovegg.

19. Beregninger

Dersom det skulle forekomme uoverensstemmelser mellom regelverkets tekst og oppsummeringen og/eller eksemplene nedenfor, vil regelverkets tekst være gjeldene.
Dersom det skulle vise seg at denne beregningsmåte fører til at noen type motorer får ett klart konkurransefortrinn forbeholder NBFs Racingseksjon seg å kunne forandre beregningsmåte i reglementsperioden.
Utregnings formel:
Super Seven.
Motorvolum x utregningsfaktor – tot. motorrelaterte fradrag = beregnet effekt(maks 200hk) x
3,00(m/slicks 2.90)
+ ikke- motorrelaterte tillegg = bilens vekt + 80kg(førers vekt) = Minimum konkurranse vekt.

Seven eleven.
Motorvolum x utregningsfaktor – tot. motorrelaterte fradrag = beregnet effekt(maks 200hk) x
3,05 (m/slicks 2.95)
+ ikke- motorrelaterte tillegg = bilens vekt + 80kg(førers vekt) = Minimum konkurranse vekt. Liste over vekttillegg og –fradrag, samt beregnings grunnlag:

Bilmotor: Motorer med 2 ventiler pr sylinder beregnes med en litereffekt på 100hk. Motorer med flere en 2 ventiler pr sylinder beregnes med en litereffekt på 125hk.
En standard motor får et fradrag på 30%
Forandres standard kompresjon, mistes 1/3 av fradraget.
Forandres standard kamaksel (std. timing), mistes 1/3 av fradraget. Forandres standard ventilstørrelse, mistes 1/3 av fradraget.
Brukes 4 spjells injection-system, mistes 1/3 av fradraget. Ingen av de tre ovenfor nevnte forandringer
kan kombineres med dette.
Motor med variabel ventilstyring mister 1/3 av fradrag(kan demonteres).
Motor med variabel ventilstyring og ventil løft(VTCC) mister 3/3 av fradrag(kan ikke demonteres).
Maximal beregnet effekt er 200hk.
MC-motor: Den enkelte motors norm-effekt (EC) brukes som beregnings grunnlag, men med et tillegg på 4% for sekvensiell girkasse. Maksimal beregnet effekt er 200hk. Ikke motor-relaterte tillegg:
Chassis / hjuloppheng/ karosseri:
1,5% tillegg gis om én eller flere av følgende endringer er gjort:
-Stabstag montert foran.
-Panhardstag erstattet med annen anordning.
-Endrede fremre fester for bakakselens langsgående stag.
Foringene i bærearmer og stag kan, helt eller delvis, erstattes med uniballs, mot et vekttillegg på 1,5%.
Eksempel på vekt av Seven bil: Eks: 1
2.0 liters motor, 16 ventiler, standard kompresjon, standard kamaksler, originale ventiler og
Super Seven karosseri.
2 x 125 – 30% =175hk x 3,00 kg/hk= 525 kg + 80kg(fører) = 605 kg
Eks: 2
2.0 liters motor, 16 ventiler, byttet kamaksler (10%), standard kompresjon, originale ventiler, uniballs(+1,5%), stabstag(+1,5%) og Seven Eleven karosseri.
2 x 125 – 20% = 200 x 3,05 kg/hk = 610 kg + 3%= 628 kg + 80kg(fører) = 708 kg
Eks: 3
1.8 liters motor, 8 ventiler og overliggende kamaksel, byttet kamaksel (10%), øket kompresjon (10%), originale ventiler og Seven Eleven karosseri.
1.8 x 100 – 10%= 162hk x 3,05kg/hk = 494 kg +80kg(fører) = 574 kg
Eks: 4
Yamaha R-1 1000ccm, effekt uten kat 150hk sekvensiell gearkasse (4%) og Seven Eleven karosseri.
150hk + 4% x 3,05 kg/hk = 479 kg + 80kg(fører) = 559 kg

Eks: 5
1.6 liters standard motor med 16ventiler og VTCC(30%) og Seven Eleven karosseri.
1.6 x 125 = 200hk x 3,05 kg/hk = 610kg + 80kg(fører) = 690kg

Eks: 6
1198ccm Kawasaki motorsykkelmotor sekvensiell gearkasse (4%), effekt uten kat = 181hk
6 gears, Stabstag (+1,5%) og Seven Eleven karosseri.
181hk + 4% x 3,05 kg/hk = 574 kg + 1,5% = 582 kg + 80kg(fører)= 662 kg
Noen praktiske tips: Et rullende chassis veier ca 325 kg, en motorsykkelmotor ca 80-100kg, en personbilmotor med gearkasse fra 130 – 180kg. I tillegg kommer stol, sele, vann, bensin, utstyr etc. ca 50-60kg.

Erfaring viser at vekten på en bil med ”liten” bilmotor veier i raceklar stand 530-550kg, mens en bil med 2 liters bilmotor veier fra 550 til 590 kg. En Bil med motorsykkelmotor vil veie fra 450-500kg, det betyr at du må regne med å vekte opp bilen med bly-lodd om du bygger en bil med for sterk motorsykkelmotor , mens du vil ende opp med en for tung bil om du velger en for liten bilmotor. Forholdet vil selvfølgelig variere med førerens vekt, mens det i beregningen brukes 80 kg, vil kontrollveiing være med føreren sittende i
bilen. Det
er også viktig å merke seg at NBF,s regler for etterkontroll av motor sier at det er føreren/teamets oppgave å demontere det som er nødvendig for å kunne kontrollmåle volum og trimmingsgrad og at dette skal gjøres for føreren / teamets egen kostnad. (gjelder ikke ved grunnløs teknisk protest, da skal den som protesterer stå for en fastsatt del av kostnadene) Det er også føreren/teamets oppgave å fremskaffe bevis/papirer på motorens originalspesifikasjon, ofte vil dette være fabrikkspesifikasjoner i form av original
reparasjons-håndbok / FIA-papirer etc.
Toppfart med 140 hk er ca 195km/t, Med Sierra gearkasse med 0.82 på 5 gear og 4.1 i bakakselutveksling gir 6000 omdr. en toppfart av 185 km/t Den frontspindel som forstillinga er konstruert for er Ford Taunus 1.6-2.0 fra 70 tallet, tannstang er ofte en fra en Ford Escort MK 1-2, en bakaksel fra Ford Escort har en sporvidde på 1270mm, en Ford Capri 1384mm , en Volvo 240 1350mm, en Ford Taunus 1422mm, Fiat 131 1320mm, Opel Ascona
1375mm, Opel Rekord 1412mm, Toyota Carina 1350mm. (sporvidde er oppgitte date fra fabrikk og vil variere ved bruk av felger med annet innpress).

20. Teknisk Regelverk

Teknisk regelverk skal låses for 2 år av gangen, endringer kan kun utføres i oddetallsår
(2017, 2019, 2021 etc.)
Unntak for regelendringer er av hensyn til sikkerhet og produksjonsmessige årsaker (gått ut av produksjon og/eller handel).

21. Klassesponsorer

Dersom førerforeningen har inngått sponsoravtale for sesongen, gjelder følgende:
Alle biler skal være utstyrt med min. 2 sponsormerker, 1 på hver side av bilen. Disse skal være godt synlige og ha en størrelse på minimum 25cm.
Kontakt førerforeningen (N7CC) for utlevering av sponsormerker, disse skal være påmontert før teknisk kontroll.
Føreren er selv ansvarlig for at disse er påmontert bilen.

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.