Reglement for Norgescup Rallycross Historisk 2024

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Rallycross-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

1. Innbydelse

Det arrangeres individuell Norgescup for førere i Rallycross Historisk. I tillegg til bestemmelser i NSR, spesialreglement for grenen samt tilleggsregler for den enkelte konkurranse, gjelder disse regler.

Norgescupen består av 5 rallycrossløp som kjøres samtidig med Norgesmesterskapet for rallycross. Se kalender på bilsport.no

Eventuelle endringer blir kunngjort på www.bilsport.no

1.1

Ved tilfeller av force majoure kan NBF bestemme at løp utgår og/eller nye løp inngår i mesterskapet.

1.2 Startavgift

Startavgift Rallycross: kr. 3000,- pr. løp

2. Deltagere

NorgesCupen er åpen for førere med norsk lisens.

3. Klasse

Rallycross Historisk i henhold til Teknisk reglement rallycross historisk.

3.1 Startnummer

Startnummer skal være i henhold til § 600 pkt. 9.

Startnummer tildeles av NBF etter følgende nummerserie: 701 – 799

I tillegg skal det være startnummer øverst på høyre side av frontrute, 12 cm.

4. Arrangørbestemmelser

Arrangeres i henhold til § 600, Reglement Norgesmesterskap Rallycross Supernasjonal

5. Offisielle funksjonærer

I henhold til Reglement Reglement Norgesmesterskap Rallycross Supernasjonal

6. Teknisk

6.1 Vektkontroll

I henhold til Teknisk reglement Rallycross Historisk.

6.2 Dekk

I henhold til Teknisk Reglement Rallycross historisk.

Tillatte dekk i Norgescupen er Avon CR 28 og VR2 R5 (Soft)

Største dekkdimensjon som tillates er 205/xx-15

Dette er bestemt for 2024. Det vil i løpet av 2024 bli vurdert hva som skal gjelde fremover.

7. Løpsavvikling

I henhold til Reglement Norgesmesterskap Rallycross Supernasjonal

8. Protester og appeller

I henhold til Reglement Norgesmesterskap Rallycross Supernasjonal

9. Bedømmelse og Poengberegning

Tildeling i henhold til Reglement Norgesmesterskap Rallycross Supernasjonal  

10. Norgescup-premier

De tre beste i Norgescupen tildeles medaljer i henholdsvis gull, sølv og bronse

11. Straffer

I henhold til Reglement Norgesmesterskap Rallycross Supernasjonal

12. Krav om kamera

I henhold til Reglement Norgesmesterskap Rallycross Supernasjonal

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.