Teknisk reglement Racing GT1, GT2 og GT+

Innledning

Når GT+ klassene ble etablert i 2008 var dette for å åpne for å kunne kjøre Racing med flere typer biler enn hva som lå i de tidligere klasseforutsetningene. Dette har helt klart vært en suksess og vi har sett en stabil økende mengde biler som har kommet inn i miljøet. Da vi i 2018 står foran et skille der man tidligere har brukt enkle virkemidler for kontroll av bilens potensiale, vil man fremover benytte en kontrollform som gjør at man måler effekt på bilene ute på banen. Dette vil åpne for muligheter der man kan kjøre biler som i større eller mindre grad har utnyttet det potensialet som ligger i motoren med en vekt som er tilpasset dette. Men det vil fortsatt være slik at vi må anerkjenne den kompetansen som ligger bak en bil bygget av fabrikker og team med det formål å gå fort på en racerbane som en faktor vi må regulere konkret i dette regelverket. Dette tilsier at det kan være behov for å vurdere hvilke biler som hører hjemme i respektive klasser fra år til år.
Bilenes sikkerhet og kvalitet skal være på toppnivå og det skal ikke være noen tvil rundt sikkerhetsmessige konstruksjoner på bilene som deltar i Norsk racing. Det man ser av utvikling ute i verden er at bilenes sikkerhet er høyt prioritert og dette bør også gjenspeile de Norske bilene.
Dersom det er åpenbart at en bil har aerodynamiske eller andre tekniske fortrinn som skiller seg vesentlig fra øvrige biler i klassen, kan NBF pålegge tilleggsvekt på inntil 50 kg. Dette skal meddeles skriftlig senest ti virkedager før start neste løp.
Vi ønsker i 2017 å benytte suksessvekt for å gjøre klassene ytterligere jevnere. Suksessvekt kan gis etter en løpshelg og er gjeldende for neste løpshelg. Det kan gis suksessvekt på 40 kg, 20 kg og 10 kg til henholdsvis 1-3 plass etter Finale 1+2+3 hver løpshelg. Denne suksessvekten skal plomberes på Teknisk kontroll. Brudd på plombering anses som brudd på det tekniske reglementet og skal føre til utelukkelse av den kjørte kvalik/finale. Det er RACS som avgjør bruken av suksessvekt og en idømt vekt er inappellabel.

GT+1">GT+1+og+GT+2">GT+2">Generelt for klassene GT+1">GT+1 og GT+2">GT+2

Utgangspunktet skal være en serieprodusert eller serieprodusert utseende bil, som er bygget i tilstrekkelig mange eksemplarer til at det kan dokumenteres at konstruksjonen er sikkerhetsmessig utprøvd enten av vegmyndigheter eller at det kan dokumenteres at bilen er godkjent med vognlisens for FIA lisensiert løp eller tilsvarende (USA har lisensierte løp utenfor FIA). Bilen må være lukket og utstyrt med fullt sikkerhetsbur etter FIA`s regler eller §304.

Alle deltagere skal før deltagelse sende inn selvangivelse på bilen som skal benyttes før hver sesong. Innsending må skje senest fire (4) uker før deltagelse. Skjema ligger på internettsiden til NBF. Nøkkelinformasjon om bilen skal også finnes i form av et klistremerke på bilens sideruter bak. Fås ved påmelding/innsjekk. Skal være påsatt før Teknisk kontroll.
Spesifikt innklassede biler er biler som må forholde seg til regelverk som bilen/biltypen opprinnelig har konkurrert under. Disse bilene kan ikke endres utover det som beskrives i de reglement de skal følge.

Powerlog benyttes for kontroll av effektmåling.

GT+1">GT+1

Vekt/effekt for GT+1">GT+1 klassen er satt til 2,0. Dette er drivhjulshester og vil bli kontrollert med powerlog. Minimum vekt i klassen uansett effekt er 900 kg. Alle vekter skal rundes opp til nærmeste 10 kg og er inkludert fører målt etter konkurranse. Bilene skal også ha tilleggs vekt iht bilens utstyr etter listen under.

Liste for tilleggsvekt iht bilens utstyr GT+1">GT+1

UTSTYRTILLEGGSVEKT
Racing ABS30 kg
Racing Traction controll25 kg
Aktive differensialer50 kg
Justerbar aero50 kg
Heramiske Bremser50 kg

Eksempel: 500 hk x 2 = 1000 kg + Racing ABS 30kg og Traction controll 30kg = 1060kg inkl fører. Dette vil bli minimumsvekten.

Spesifikt innklassede biler for GT+1">GT+1.
Disse bilene vil i utgangspunktet avvike fra klassens vekt/effekt faktor, men skal følge spesifikasjonen og reglementet som nevnt i tabellen under.

BILERÅRSMODELLTILLEGGSVEKTSPESIFIKASJONREGLEMENT
FIA GT+3 biler2006-2009Vekt/effect 2,0.
Minimumsvekt=
homologert vekt
FIA for årsmodellen med unntak.
FIA GT+3 biler2010-2015Restriktor iht FIA GT+ Committee for årsmodellen. Skal dokumenteres.FIA App J
Art. 257A 2015
FIA GT+32015-Tillates ikke i GT+1">GT+1 før 2019.
*DTM biler-20051150 kg + 30kgfro og med 2017.IHT reglement, med restrictor.DTM reglement for år 2005.
STCC biler TTA eller Solution F-20150 kgDette er for oss nye biler som vi må kunne justere ned eller opp i 2018.STCC teknisk reglement for STCC.
Porsche 991 alle modeller2013-0 kgPorsche GT+3 Cup Challenge/Carrera Cup Scandinavia.

* Det vil ikke bli godkjent nye DTM biler for 2017 og fremover, de bilene som har kjørt før 2017 sesongen vil kunne delta med de forutsetningene som ligger i tabellen.

GT+2">GT+2

Vekt/effekt for GT+2">GT+2 klassen er satt til 2,5 max 600HK dette er drivhjulshester og vil bli kontrollert med powerlog. Minimum vekt i klassen uansett effekt er 1050 kg. Alle vekter skal rundes opp til nærmeste 10 kg og er inkludert fører målt etter konkurranse. Bilene skal også ha tilleggs vekt iht bilens utstyr etter listen under.
Liste for tilleggsvekt iht bilens utstyr GT+2">GT+2

UTSTYRTILLEGGSVEKT
Racing ABS30 kg
Racing Traction controll25 kg
Aktive differensialer50 kg
Justerbar Aero50 kg
Keramiske bremser (kun original)50 kg
Sekvensiell gearkasse50 kg

Spesifikt inn klassede biler for GT+

BILERÅRSMODELLVEKTSPECREGLEMENT
Porsche 997 MK1
GT+3 Cup
2005-20071245Som original, kan øke dekk dimensjon to størrelser foran og bak.Porsche GT+3 Cup Challenge Scandinavia
Porsche 997 MK1
GT+3 Cup
2008-20091275Som originalPorsche GT+3 Cup Challenge Scandinavia
Porsche 997 MK2
GT+3 Cup
2010-20131295Som originalPorsche GT+3 Cup Challenge Scandinavia
Porsche 997 Grand AM2008-20091275Som originalIht Porsche Grand AM delekatalog
Ferrari 458 Challenge- 20131305 kg + 50 kgMed keramiske bramserFerrari Challenge 2013
NTCC/DTC/SWV8TC- 20161225 kgNTCC reglement 2016
FIA SRO GT+4- 2015Iht BOP 2014Kan øke bilens motor effekt med 10% i forhold til oppgitt BOP for 2017. SRO GT+4

GT++

Utgangspunktet skal være en serieprodusert eller serieprodusert utseende bil, som er bygget i tilstrekkelig mange eksemplarer til at det kan dokumenteres at konstruksjonen er sikkerhetsmessig utprøvd enten av vegmyndigheter eller at det kan dokumenteres at bilen er godkjent med vognlisens for FIA lisensiert løp eller tilsvarende (USA har lisensierte løp utenfor FIA). Bilen må være lukket og utstyrt med fullt sikkerhetsbur etter FIA`s regler.

Her godkjennes biler biler som ellers ikke klasser inn i GT+1">GT+1 eller GT+2">GT+2. Klassen har en minimumsvekt på 900 kg med sjåfør, bilene har ingen begrensing på motorvolum eller effekt, men må forholde seg til en minimumsvekt beregnet etter 1,5 vekt/effekt. Bilene skal forholde seg til sikkerhetsbestemmelsene i dette reglementet.

Med dette som basis er det tillatt med ombygging og modifisering av motor, øvrig drivverk,
For og bakstilling, bremser og eksos i tillegg til modifisering av karosseri (pkt 2.) (gjelder ikke spesifikt inn klassede biler som nevnt over). Dersom bilen er utstyrt med original montert bensintank av moderne sikkerhetstype vil dette kunne godkjennes. Videre kan originalfeste for stol benyttes dersom dette gjelder bil av nyere dato (maks 10 år gammel). Stol skal være FIA godkjent.
I GT+ 2 tillates ikke utstrakt bruk av rør/bur ut over et komplett FIA godkjent sikkerhetsbur. Bærende chassis skal være originalt mellom fremre og bakre nav.
Dekk og felgdimensjoner er fritt.

1. Chassis og rammeverk

Det må ikke foretas letting av karosseriet som vil svekke dets sikkerhet, spesielt legges det vekt på dette når det gjelder bilens kupe. Materiale i skjermer, panser, bakluke og dører, samt område foran og bak hjulnavenes sentrum er frie. Vegger mot motor og bagasjerom skal være væsketette. Bilens gulv og kanaler skal sammen ikke konstrueres på en slik måte at det oppnås aerodynamisk «tunell effekt». Kanal/sideskjørt som er lavere enn gulvplate skal ikke lenger inn mot senter bil en senterlinjen på hjulene.

2. Hjulsystemer

2.1. Felger og dekk

Dimensjonen på felger og dekk er fritt, men rene racingdekk eller R merkede gatedekk anbefales.

2.2 Hjulskjerming/skvettlapper

Fritt

2.3.Fjæring

Hjulopphenget er fritt, men det skal være et fjærende hjuloppheng med minimum fjæringsvei på 50mm pr. hjul. Hjulopphenget skal være dimensjonert til bilens fartsresurser og det må ikke være fare for at deler av opphenget brekker slik at hjul løsner. Bilen må ha sikkerhetsrattstamme.

3. Drivsystem

3.1. Motor

En bil kan bare ha en motor, antall sylindere eller trimmingsgrad er fritt. Smøre og kjølesystemet er fritt, men alle trykksatte slanger må være av så god kvalitet at væske søl på banen unngås. Motoren må sitte i bilens originale motorrom, men deler av torpedoveggen kan flyttes inntil 20 cm for å gi plass til motoren, men det må fortsatt være god plass til føreren inni bilen. Gasswiren må ha en returfjær som forhindrer at gassen kan henge seg opp.

Det gis anledning til å velge bruk av restriktor på biler for å dempe effekten og dermed redusere vekten. Restriktor skal monteres iht Internasjonale bestemmelser se tegning 254.4. for turbo motorer. For sugemotorer skal restriktor monteres foran gasspjeldet.

3.2 Drivstoffsystem og tank

Alle biler skal ha et relé som stopper den elektriske bensinpumpa hvis motoren stopper.

Bensintank: tanken må ikke sitte nærmere bilens bakplate en 20cm. Er tanken på mer enn 30 liter må den være av sikkerhetstype. Tank og slanger må være isolert fra kupe slik at en lekkasje inn i kupeen Ikke kan oppstå. Påfyllingsmunnstykker etc. er frie, men må ikke stikke utenfor karosseriets begrensning.
Drivstoff: Bilen får bare bruke drivstoff som er i fri handel i Norge. Drivstoff skal være i henhold til NSR § 307Q. E85 kan benyttes, diesel er ikke tillatt.

3.3 Kjølesystem

Vannkjølere, oljekjølere og intercoolere skal sitte innenfor bilens karosseri.
Det er ikke tillatt med skjøter på slanger og rør som går gjennom kupeen.
Frostvæsker av type glykol, er ikke tillatt.

3.4 Eksosanlegg

Eksosanlegget skal være slik dimensjonert at lyden til enhver tid holdes under de gjeldene støyforskriftene § 303. Biler i klasse GT+1">GT+1, GT+ 2 og GT++, er fritatt fra kravet i NSR §307 B, om at eksosrøret må munne ut bak bakhjulene.

3.7 Girkasse og drivverk

Girkasse er fri, men bilen må ha en fungerende revers. Går mellomakselen gjennom kupeen skal det være en sikkerhetsring på minimum 10cm diameter og 5mm tykkelse og 30mm bredde foran og bak på akselen

4. Bremser

Alle biler skal ha et 2 krets bremsesystem. Bremsesystemet må være dimensjonert til bilens ytelse slik at det ikke er fare for bremsesvikt eller svak bremsevirkning. Materialet i bremseskivene skal være magnetisk om ikke bilen er originalt levert med annet materiale. Dette skal dokumenteres og vil føre til tilleggsvekt.

5. Sikkerhet

5.1 Beskyttelsesbur

Alle biler skal ha en sikkerhetsbur iht §304 eller FIA App 252.

5.2 Førerstol

Alle biler skal ha en FIA godkjent stol (disp. kan gis i spesielle tilfeller). Stolen må være festet i henhold til § NSR 304-9 eller som beskrevet i punkt 1.2 over (GT+2">GT+2). kan originalfeste for stol benyttes dersom dette gjelder bil av nyere dato (maks 10 år gammel).

5.3 Sikkerhetsbelte

Alle biler skal ha 6 punkts FIA godkjent sikkerhetsbelter med sentral-lås.

5.4 Hovedstrømsbryter

Alle biler skal ha en utvendig og en innvendig hovedstrømsbryter som bryter alle strømforbindelser til batteriet. Batteriet skal være forsvarlig festet med en over og underamme forbundet med minimum 2 stk 8mm bolter. Sitter batteriet i bilen skal det sitte i en væsketett beholder (gjelder batterier med batterisyre).

5.5 Brannslukker

Det anbefales at bilen utstyres med et automatisk brannslukningsutstyr.

5.6 Tauekrok

Alle biler skal ha 1 tauekrok foran og 1 bak, disse krokene skal være merkede og lett å se, de får ikke stikke ut foran eller bak bilen, men enden kan være en sterk wire eller være leddet.

5.7 Speil

Bilen må være utstyrt med 1 eller flere speil som gir tilstrekkelig utsyn bakover.

5.8 FHR

I Racing er FHR* påbudt i alle klasser. (FIAs App. L, kapittel III, pkt. 3 og FIA Technical list no. 25, 29, 33 og 41).
* FHR = Frontal Head Restraint system. FIA standard 8858-2002 og 8858-2010.

6. Karosseri

6.1 Minimumshøyde

Ingen del av karosseriet får ta i bakken om 2 hjul på samme side er uten luft.

6.2 Karosseri utvendig

Maks bredde er 210cm og maks lengde er 550cm. Skjermene skal dekke minst 2/3 del av dekkets omkrets. Akselavstanden skal være innenfor 10cm av originalversjonen. Minste tillatte høyde med føreren sittende i bilen ved målgang er 90cm.

6.3 Dører

Det er ikke krav om at bilen må ha dører som kan åpnes, men da må føreren kunne ta seg ut av bilen på maksimum 10 sekunder (veiledende med tanke på sikkerhet til fører).

6.4 Panser og bagasjelokk

Bilen skal være utstyrt med en anordning som gjør at funksjonæren skal kunne åpne panser og bagasjelokk utenfra. Ordningen skal merkes med funksjon (trykk,dra,vri) om nødvendig

6.5 Aerodynamikk

Aerodynamisk utstyr kan ikke overstige bilens maksimale bredde og ikke over bilens takhøyde. Minimum 50% av vingens vingeblad skal være foran bilens bakerste punkt. Luft tuneller eller andre anretninger under eller inne i og gjennom bilen er ikke tillatt. Diffusere og splittere er tillatt for og bak respektive hjulsenter disse skal ikke gå mer enn 20 cm foran eller bak bilens ytterste karosseri punkt. Bilens gulv og kanaler skal sammen ikke konstrueres på en slik måte at det oppnås aerodynamisk «tunell effekt». Kanal/sideskjørt som er lavere enn gulvplate skal ikke lenger inn mot senter bil en senterlinjen på hjulene.

6.6 Ruter

Bilen må ha frontrute i enten laminert glass eller leksan med minimum tykkelse på 3mm. Bakvindu kan være i herdet glass eller et gjennomsiktig plastmateriale med minimum tykkelse på 3mm. Det er ikke krav om sidevinduer, men har ikke bilen sidevinduer skal det være et sikkerhetsnett på førerens side.

7. Elektrisk

7.1 Batteri og elektrisk

Det elektriske system er fritt. Batteriet må være festet med en øvre og nedre ramme som er godt festet med bolter på min.8 mm og plater på undersiden av gulvet på min.20 cm2. Hvis batteriet er montert i kupeen skal det beskyttes med isolerende og væsketett deksel.

7.2 Vindusvisker

Det skal være min. en effektiv visker, ellers fritt.

7.3 Bremselys

To lys symmetrisk på 21 W, eller LED iht §307 er obligatorisk.

7.4 Lys

To baklys på 10 W og to frontlys på 55 W, eller LED iht §307 er obligatorisk, størrelse er fri.

7.4.1 Retningslys

To bak og to foran på 21 W er obligatorisk.

7.4.2 Sikkerhetslys

Alle biler skal ha et sikkerhetslys som skal lyse konstant. Sikkerhetslyset skal være plassert i bilens senterlinjen bak på bilen og må være synlig for biler som ligger bak

8. Balast og innfesting

8.1 Ballast

Max grense på balast i samme feste er 100 kg

8.2 Innfesting

Balast skal ha tilstrekkelig innfesting og befinnes seg innenfor karosseriets ytre begrensning. Teknisk kontrollør kan be om veiing av balast og sette ytterligere krav til innfesting.

GT+-300x201.png" alt="" width="339" height="227" srcset="https://bilsportboka.no/wp-content/uploads/2017/07/GT+-300x201.png 300w, https://bilsportboka.no/wp-content/uploads/2017/07/GT+.png 732w" sizes="(max-width: 339px) 100vw, 339px" />