§ 630 Spesialreglement for Historisk Dragrace 2024

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål

Historisk Dragracing.
§ 630

Historisk Dragracing følger NHRA Hot Rod Heritage Racing Series Rules 2016.
Historiske bevarte dragracebiler som ikke klasser inn under NHRA Hot Rod Heritage Racing Series Rules, kan på individuelt grunnlag søke iht. norsk fortolkning av section 10.
Se www.bilsport.no under Dragrace reglement.

Se “2017 NHRA Hot Rod Heritage Racing Series Rules og Supplement” vedlagt.

 

I tillegg kan det inviteres til kjøring etter Swedish Vintage reglement. Se :
http://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet/regler/dragracing/dr_nostalgia_funny_car-2017.pdf
http://web.sbf.se/regler/up/1/DR_Nostalgia_Funny_Car-2016.pdf

 

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.