Bestemmelser for banedag  asfaltbaner, is- og snøbaner

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette banedags-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

1. Innledning

Dette reglement gjelder kjøring på asfaltbaner, is- og snøbaner ved banedager. Dersom aktiviteten foregår i forbindelse med en godkjent konkurranse trenger arrangør ingen egen arrangørlisens for dette. Banedagen inngår da i konkurransens forsikring og arrangørlisens for dagen. Søknadskjema må benyttes.

2. Banekjøring på asfaltbaner

Banekjøring på asfaltbaner skal gjennomføres i disse tre ulike klassene.

Alle som kjører etter dette reglement må ha gyldig førerkort. Førere med godkjent trafikalt grunnkurs kan kjøre i klasse 1 og klasse 2 dersom arrangør tillater dette. Det skal løses en NBF engangslisens som dekker både bil og fører for det spesifikke banedag/oppvisning arrangementet, unntatt de som har gyldig årslisens for fører og bil.

Klasseinndeling
Klasse 1Biler uten bur. Fører med hjelm.
Klasse 2Biler uten bur. Fører med hjelm og brannhemmende kjøreutstyr.
Klasse 3Biler med bur. Fører med FIA godkjent kjøreutstyr.

Klasseinndelingens hastighetsklasser med snitthastighet
Klasse 170 km/t snitthastighet
Klasse 2110 km/t snitthastighet
Klasse 3130 km/t snitthastighet

3. Banekjøring på is- og snøbaner

Is- og snøbaner godkjent på islagte vann er midlertidig og må søkes om årlig.
Is- og snøbaner på eksisterende godkjente baneanlegg kan benytte eksisterende banegodkjenning og lisenser.
Førere med godkjent trafikalt grunnkurs kan kjøre dersom arrangør tillater dette.

4. Krav til bil som ikke har helårs vognlisens

Det må kjøpes engangslisens på bil og fører for datoen det kjøres på dersom bilen ikke allerede har helårslisens.

4.1  Generelt

Bilen skal til en hver tid tilfredsstille bestemmelsene beskrevet i regelverket.
Alle biler skal gjennomgå teknisk kontroll på arrangementet ihht teknisk kontrollskjema.

4.2 Dokumenter

Alle biler må ha en form for identitet. Det kan være lisens, vognkort, tollpapirer, etc. Dette kontrolleres i teknisk kontroll/innsjekk.

Følgende biler kan kjøre på banedag:

  • Registrerte biler med gyldige (kan kjøre uten skilt, på engangs vognlisens)
  • Biler med engangs vognlisens/kombinert
  • Biler med gyldig helårs lisens fra NBF.
  • NBF kan godkjenne lisenser fra sine søsterorganisasjoner ASN i andre land, under forutsetning at de oppfyller gjeldende teknisk reglement for oppvisning/banedager.
  • Identitetspapirer som viser hvem som eier bilen og at den er lovlig i
  • Utenlandske deltakere må ha dokumentasjon på bilens eierforhold, og ha egen personlig ulykkesforsikring. Ansvarsforsikring dekkes gjennom NBFs arrangørforsikring.

4.3 Registrerte gatebiler

En bil med skilt må ha gyldig EU godkjenning og være ihht veitrafikkloven.

5. Tekniske bestemmelser til bil som ikke har helårs vognlisens

5.1 Karosseri

Det skal ikke være gjort endringer som er med på å svekke bilens originale bæring og sikkerhetskonstruksjon. Alle endringer skal godkjennes av teknisk kontrollør.
Det er ikke lov til å kjøre uten panser, skjermer, etc. Eventuelle spoilere eller annet utstyr skal være skrudd fast på en forsvarlig måte. Generelt skal bilene være hele og ikke avvike for mye fra originalt.Teknisk kontrollør kan underkjenne eller godkjenne biler etter egen vurdering.Godkjente biler av sportsbil type med åpne hjul med skjerm, kan tillates etter en total vurdering av bilen ved teknisk kontrollør.Front og side ruter kan være av forskjellig materiale godkjent for billøp.Frontruta skal være av laminert glass eller av hardt plastmateriale (polykarbonat eller tilsvarende). Biler med herdet frontrute tillates ikke. Øvrige ruter skal være av hardt plastmateriale. Frontrute av plast skal ha en tykkelse på min. 5 mm. Øvrige ruter skal ha en tykkelse på min. 3 mm.

5.2 Drivstofftank

Original drivstofftank på original plass er tillatt. Dersom uoriginal tank benyttes skal denne være montert i bagasjerom, og minimum 30 cm i sideretning og lengderetning fra karosseriets ytterside. Uoriginal drivstofftank skal være av sikkerhetstype med funksjon som hindrer bensinlekkasje ved velt. Tanken skal være festet forsvarlig. Drivstofftanken får ikke være plassert i motorrom. I biler uten bagasjerom skal drivstofftanken være plassert i væsketett kasse/skillevegg/brannvegg.

5.3 Tauekroker

Det skal være tauekroker montert bak. Denne skal være tydelig merket med pil i kontrastfarge. Jfr. NSR§307P. Det må også finnes en innfestning foran på bilene for mulighet til tauing. Løs original tauekrok skal være montert under kjøring på banen.

5.4 Førerutstyr

Klasse 1: Fører skal ha ikke-brennbare heldekkende klær. Nylon er forbudt. Klasse 2: Kjøredress av flammehemmende materiale, som Nomex III- og Probanbehandlet bomull. Se §304 pkt. 2-7. Klasse 3: FIA godkjent kjøredress standard 8856-2000 med brodert logo og FIA merking. Se §304 pkt. 2-7.

5.5 Førerstol og sikkerhetsbelter

Original stol er godkjent. Eventuell racing førerstol og passasjerstol skal være montert etter NSR § 304.9. Stol skal ha integrert nakkestøtte. Teknisk kontrollør kan underkjenne bilen hvis stol eller innfestning er i for dårlig forfatning.

Alternativt FIA godkjent stol i henhold til NSR§304.9. et krav i klasse 3.

I klasse 2 kan en eldre racing førerstol benyttes, så lenge den er i god forfatning. Sikkerhetsbelter skal være minimum 3 punkts godkjent bilbelte i originale fester.

Ved endring av innfestning eller belte skal de være solide med tilsvarende gods for innfestning av belte. Et eventuelt 4 punkts belte, som er krav i kl.3. Biler med helårslisens skal ha belter i etter NSR§304.8.2

5.6 Bremser

Bremser skal være som originalt til bilen, eller bedre. Det er ikke tillatt å bearbeide felger/calippere for å få plass til større bremser.

Pedalvandring skal kontrolleres.

Bremseklosser skal også sjekkes for å se om det er tilstrekkelig belegg igjen før man starter kjøringen. Kokepunktet på bremsevæsken skal holde minst 200 grader.

Dersom man ikke oppfyller dette kravet får man ikke kjøre. Bremsevæske kan skiftes på stedet. Det skal kontrolleres av arrangørens tekniske kontrollør.

5.7 Bremselys og blinklys

Lys, bremselys og blinklys skal være i orden, og skal kontrolleres før man slipper ut på banen. Ikke registrerte, lisensierte, ulisensierte biler, lys etter NBFs reglement for gjeldene kategori.

5.8 Hjuloppheng

Hjuloppheng skal være originalt til bilen, eller bedre. Biler med helårslisens kan ha ombygd hjuloppheng.

5.9 Dekk/felg

Felg er fritt innenfor begrensningen av skjerm, hjulhus og hjuloppheng. Alle gategodkjente dekk er tillatt, ved tvil kan definisjon i STRO-tabellen brukes. For vinterhjul er dekk fritt, men pigger ihht §307.O

5.10 Motor

Eventuelle motormodifikasjoner skal være utført på en skikkelig måte. Det skal være godkjente bensinslanger og andre slanger. Det skal også være godkjente koblinger som tillater de aktuelle trykk og temperaturer. Alle trykksatte oljeslanger skal ha koblinger av fast type. Det skal ikke være synlige lekkasjer fra motoren.

Ved omfattende motor modifisering, skal bremser og understell være tilpasset effekten.

5.11 Drivstoff

Bilen skal kjøres på handelsdrivstoff. Ved kjøring med E85 skal bilen ha et godt synlig E85 merking.

5.12 Batteri

Batteri skal være på original plass med originale fester eller forsvarlig festet i væsketett kasse. Uoriginal batteriplassering skal være godt festet med en over og underramme skrudd sammen av minimum to 8 millimeter bolter.

Batteripolenes koblinger skal være isolert/tildekket med ikke ledende materiale for å forhindre kortslutning. Eventuelt batteri i en lukket batterikasse godt festet med utvendige bolter som over, for bare batteriet.

5.13 Eksos/lydnivå

Maks lyd er 100 dB, målt i henhold til NSR § 303. Strengere krav kan forekomme avhengig av bane og tidspunkt for kjøring.

De bestemmelser som til en hver tid er satt av fylkesmannen gjelder for den enkelte bane. Biler som ikke overholder lydkravet får ikke kjøre.

Eksosanlegg skal være skilt fra kupé.

5.14 Sikkerhetsbur

Biler i klasser med sikkerhetsbur, skal sikkerhetsbur være i henhold til NSR§304.11, eller etter homologiseringspapirer på buret som følger bilen. For deltagere i kl. 2 anbefales dette. I kl.3 er det et krav.

6. Krav til bil som har helårs vognlisens

Bilen skal tilfredsstille teknisk reglement for eksisterende gren/klasse. Hvis bilen ikke har løst helårs vognlisens, kan engangslisens for banedag kjøpes på bilsportlisens.no

7. Lisenser

Fører trenger en personlig engangslisens banedag gatebiler på bilsportlisens.no.
Passasjer skal ha løst en passasjerlisens for oppvisning/banedager.
Passasjerens minimums høyde 150 cm.

 

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes