Teknisk reglement Grassroots drifting 2023

© 2023 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Drifting-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

Teknisk reglement Grassroots drifting

Intensjonen med klassen er å slippe til utøvere som ønsker å kjøre drifting på et minimums nivå, med lett modifiserte standard biler. Maks tillatte inngangshastighet: 70 km/t.

Grassroots Drifting (single og/ eller twin drift)
Minimumsalder året man fyller 15 år, men se dog Generelle Bestemmelser Art.12.1.1 e).
For juniorer under 18 år, kreves det komplett bur i henhold til NSR§ 304.11 og helårs førerlissens
Maks inngangshastighet: 70km/t
For lett modifiserte standard biler.
Teknisk reglement, Grassroots Drifting

TILLEMPING AV TEKNISKE REGLEMENT Når du leser det tekniske reglement skal du tenke på følgende: Les teksten og om det ikke er spesielt angitt at noe er tillatt så betyr det at man ikke har tillatt noen form for forandring av det originale. Dette betyr at det som ikke er uttrykkelig angitt, er å betrakte som forbudt Eventuelle endringer/tillegg til det nasjonale reglementet vil bli offentliggjort på NBFs hjemmeside www.bilsport.no.

1. Bil

Alle serieproduserte biler som oppfyller kravene i teknisk reglement.

Alle biler som er registrerte med skilt må være PKK godkjent og med eventuelle endringer fra original utgave må være lagt til i vognkort.

2. Motor

Motoren skal være plassert i originalt motorrom. Type er fri Trimming er fritt. Men skal holdes moderat.
Lystgass er forbudt Spjeldaksel skal være utstyrt med fjær som stenger gasspjeldet ved feil på gassoverføring. Originalt elektrisk styrt gassregulering “Drive by wire” eller etter montert motorstyring med elektrisk styrt gassregulering kan benyttes. Motorens luftinntak får ikke være montert i kupeen.

2.1 Smøring

Tørrsump og oljekjøler får monteres. Oljetanker/oljekjøler får ikke monteres utenfor bilens hovedstruktur. Tørrsumptank tillates montert i kupè og lokal modifisering av gulv ved innfestning er tillatt. Utluftning skal være ut av kupè. Trykksatte oljeledninger skal ha koblinger av fast type.

2.2 Oljeoppsamler

Iht. NSR § 307 J. Alle biler som har åpen veivhusventilasjon skal ha oljeoppsamler. Den skal ha volum på min. 2 liter for biler opp til 2000 cm3 og min. 3 liter for biler med motorvolum over 2000 cm³. Oljeoppsamleren skal være av hard plast eller metall, med gjennomsiktig nivårør utvendig, og alle slanger skal være festet til den ved hjelp av slangeklemmer. Oppsamleren skal aldri inneholde olje før start og skal sitte i motorrom.

2.3 Kjøling

Fritt, men skal monteres innenfor karosseriets begrensninger. Dog ikke inne i kupèen. Gjelder også slanger og rør.

2.4 Eksos/Lyd

Lyd maks 100dB målt i henhold til NSR § 303. Ikke tillatt med åpen wastegate. Utslipp fra Wastegate skal føres inn i eksosanlegget eller i separat eksosanlegg. Alle eksosanlegg skal munne ut bakenfor B-stolpene. Sidepipe er tillatt. Utmunning og eksosanlegget i sin helhet, må være konstruert med hensyn til potensielle brannfarer og at ikke eksos kan trenge inn i kupè. Lokal utsparing i kanal tillates for eksosutmunning. Utløpet av eksossystemet skal være maksimum 45 cm over bakken.

Krav til minimum 1 lyddemper.

3. Drivstoffsystem

Drivstoffet skal være av type som er i kommersiell handel (Bensin, E85, Diesel).
Tank og drivstoffkomponenter skal være forsvarlig festet og beskyttet.

3.1 Tank

Originaltank kan benyttes på original plass. Originaltank kan fjernes og erstattes av sikkerhetstank. Sikkerhetstank av type FIA/FT3 eller FIA/FT3 1999 anbefales. Sikkerhetstank skal festes forsvarlig på en slik måte at tank ikke kan bevege seg i noen retning. Innfestningspunkter skal skrus fast med minimum M8 8.8 kvalitet. Minimum 4 innfestningspunkter skal benyttes som beskrevet i: Teknisk reglement Drifting konkurranse punkt 3.2.

3.2 Drivstoffledninger

Drivstoffledninger som kan utsettes for mekanisk påvirkning skal være beskyttet. I kupéen får drivstoffledninger ikke være skjøtet, men «bulkhead» gjennomføring i brannvegg og torpedovegg tillates.

4. Drivverk

To og firehjulstrekk er tillatt.

4.1 Girkasse, differensial, clutch, drivaksler

Sekvensiell/dogshift girkasse og Quick Change differensial er forbudt. Ellers fritt

5. Hjuloppheng

Fritt. Alternativ innfestning, må være forsvarlig utført og ikke svekke bilens selvbærende konstruksjon.

6. Bremser og hjul

6.1 Bremser

Et tokretssystem er obligatorisk. Primærbrems skal fungere på alle hjul. For øvrig fritt. Bremsevæskebeholder kan monteres i kupé i umiddelbar nærhet av bremsepumpene. ABS bremser kan fjernes.

6.2 Felger

Fri type. Max bredde: 8.5 tommer

6.3 Dekk

Det skal brukes dekk beregnet for gatebruk med Treadwear fra og med 280, og bredde max 205mm. Slicks/Semi slicks er ikke tillatt.
Ved start av enhver kjøring skal det alltid være synlig hovedmønster i dekkene og det må aldri være fare for at dekkets stålcord kan bli synlig under kjøring.

7. Betjeningshendler

7.1 Pedaler

Fri type.

7.2 Håndbrems

Bilen skal ha fungerende håndbrems. Hydraulisk Håndbrems tillates.

7.3 Girspak

Fri type.

7.4 Ratt

Fri type. Brukes avtagbart ratt skal låsmekanismen merkes med kontrast farge. Elektrisk servo tillates. Ved montering i kupè må oljebeholder monteres i væsketett kasse. Slanger og koplinger skal være av fast og skrudd type beregnet for hydraulikk.

8. Karosseri og chassis

Bilens karosseri skal være rettet og lakkert før hvert stevne. Bilen skal ikke ha skarpe kanter eller flenger. Åpne biler må ha hardtop montert.

Reservehjulsbrønn får fjernes, men må erstattes av plate i tilsvarende tykkelse. 

8.1 Motorpanser, bagasjelokk og skjermer

Skjermer, skjermbreddere og annen styling får monteres og byttes mot annet materiale. Originale låse innretninger kan fjernes og erstattes.I så tilfelle skal motorpanser/bagasjeromlokk ha låsepinner og original åpner fjernes. Panser og bagasjeromlokk av komposittmateriale er tillatt.

8.2 Dører

Fordører skal være originale med sikkerhetsbjelke intakt. Ingen letting av fordører er tillatt.

8.3 Støtfanger

Fri type, men skal følge bilens naturlige form. Materiale fritt.

8.3.1 Støtfanger support

Som originalt eller lages egen ramme.

Ramme til å holde støtfanger samt støtfangerskinne må ikke stikke lenger ut enn senter av hjul, ikke lengre enn originalt. Ingen skarpe kanter og endene må runde av bakover/framover. Dimensjon på rør, max 40×2,0mm 

Sett forfra og bakfra 
Rør utover det som er merket i blått, max. dimensjon 15×2 (evnt. 15x15x2), er kun for å holde deler på plass 

Kapping av rammevanger er ikke tillatt.

8.4 Spoilere

Fritt.

8.5 Ruter

Originale ruter kan anvendes. Frontruten skal være av laminert glass eller polykarbonat plast min. 5 mm tykk. I de resterende ruter er materialet fritt.
Farget glass er tillatt, men fører skal være synlig fra utsiden. Vindusnett er tillatt ref. § 307 C. Vinduer kan være åpent ved bruk av godkjente armstropper og helhjelm med lukket visir etter NSR§ 304.1. Armstroppene skal være festet som to separate enheter til sikkerhetsbeltet, og kunne utløses sammen med beltets sentrallås. Ved bruk av armstropper skal det merkes med gjeldende merking nær utvendig døråpner på førerside.

Størrelsen på merkingen skal være minimum 10 x 10 cm.

8.6 Speil

Bilen skal være utstyrt med 2 fungerende sidespeil.

8.7 Tauekroker

Iht.. NSR § 307 Alle biler skal ha tauekroker foran og bak. Disse skal være godt synlige og merket med pil og farge (rød, oransje eller grønn) som står i kontrast med bilen. Tauekroken må ikke stikke utenfor karosseriets fremste/bakerste del. Tau, wire og lignende er
ikke tillatt. Det tillates fiberstropp som tåler belastning på minst 2 x bilens vekt, dette må kunne dokumenteres.

9. Kupé

Reservehjul skal fjernes. Innredning kan demonteres. Elektriske vindushevere, aircondition etc. kan fjernes. Alle løse gjenstander i kupeen skal fjernes før kjøring. Fører og passasjer skal være beskyttet mot varme.

10. Elektrisk

10.1 Batteri

Batteri som er plassert i kupeen skal være av væskefri type med ekstra væsketett forseglet kasse og monteres ihht produsentens spesifikasjoner, eller monteres i tett/syrebestandig plast kasse. Batteriet skal være dekket med et isolerende materiale.

10.2 Lys

Forover: Det må kjøres med min. kjørelys. Biler som har fjernet sine hovedlys skal tette lyktehullene i samme design som original og montere lykter på tilsvarende plass som de originale. Lysene må ha tilnærmet lysstyrke som en 45 W halogen pære
Bakover: To stk. røde baklys inkl. bremselys som lyser sammen med lysene forover og har min.5/21 watt, alternativt tilsvarende LED lamper. Benyttes uoriginale lykter skal disse monteres på opprinnelig plass

10.3 Hovedstrømbryter

Ihht NSR §307.A Det skal monteres hovedstrømbryter på batterikabel, så nært batteriet som mulig. Skal kunne betjenes innvendig og utvendig.

10.4 Instrumenter og brytere

Fritt

11. Sikkerhetsutstyr

11.1. Hjelm

Hjelm i hht NSR 304. FIA godkjent FHR er påbudt for junior under 18 år. Anbefales for alle (FHR = Front head restraint system) 

11.2. Stoler

I henhold til NSR § 304.9 Samme regler gjelder for passasjerstol. Ingen krav til FIA`s gyldighetsdato

11.3 Sikkerhetsbelter

Minimum 4-punkts belter med sentrallås i henhold til NSR § 304.8 Anbefaler 6-punktsbelte. Ingen krav til FIA`s gyldighetsdato.

Ved innfestning uten bur må nevnte vinkler på belter kunne overholdes.

Dette kan gjøres ved at i utvalgte bilmodeller, hvor dette er mulig. Monteres tårnstag imellom støtdempertårn bak for innfestning av skulderbelte. Dette må sveises forsterkningsplater på minimum 120 cm² i i hvert fjærtårn som stag sveises i. Staget skal holde samme kvalitet som bur 

Hvis vinkel ikke er mulig å oppnå med godkjente innfetningsmetoder må bur bygges for å sikre rett innfestning, halvbur er da tillat som minimum, se tegning 1-1 under sikkerhetsbur for hvordan dette kan bygges. 

11.4 Brannslukker

Anbefales i henhold til NSR § 304.10. På depotplass kreves brannslukker minimum 1x 6 kg lett tilgjengelig. Skumslokker anbefales

11.5 Bekledning

Bekledning skal være merket med minimum FIA standard 8856-2000. (dress, hansker, sko, balaklava, undertøy).

11.6 Beskyttelsesbur

Sikkerhetsbur ihht NSR§ 304.11 anbefales.

Sikkerhetsbur skal monteres iht 304 Tekniske Sikkerhetsbestemmelser. Et bur som brukes i Grassroots må minimum bestå av 6 punkts–veltebøyle/bur bygget etter gjeldene regler fra NBF.

Buret skal minimum bestå av hovedbøyle, Sidebøyle, diagonalstagg, bakoverstrevere og 1 dørforsterkning.  

Halvbur med hovedbøyle, diagnoalstag, bakoverstrevere er tillat, og må være i henhold til overnevnte spesifikasjoner. 

Alternativ dørstrever 

Konstruksjonen av dørstrevere av type «grind» er tillatt i henhold til skisse nedenfor. Under eksisterende bøyde dørstrever skal det monteres en ny rett dørstrever. 

Det skal monteres 1 eller 2 burrør pekende ut mot dør som vist på skissene. Det tillates å lage utsparinger i A og B stolpe for å kunne dra dørstreverne gjennom «stolpene» Det skal hel sveises rundt disse utsparingene. Alle langsgående rør skal ha minimum diameter som «øvrige deler av buret». Fra nedre til øvre rør skal det monteres vertikalt 3 til 5 rør med samme rørdiameter. De vertikale rørene tillates rette/ bøyd utover. Det tillates utsparing i dørtrekk ved bruk av denne type. 

Skisse for alternative dørstrevere: 

12. Reklame

Reklamen skal være fagmessig utført, så vel utforming som innhold. Reklamens innhold skal være i henhold til norsk lov. Reklame kan plasseres hvor som helst på karosseriet.
Reklameplassering på vindusruter: Reklame i frontrute er tillatt med streamer i øvre del av ruten og et felt på 30 x 50 på motsatt side av førersiden. Disse må ikke hindre førerens sikt. Reklame på bakrute er fritt. Reklame på bakre side ruter er tillatt.

© 2023 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.