§ 620 A Teknisk Reglement for Street Legal 2024

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål

Dette reglement er ment for biler som er registrert for kjøring på vanlig vei. Bilene må ha ordinære grønne eller hvite skilter og gyldig vognkort. Bilen må ikke være begjært avskiltet. (kan sjekkes på vegvesenet.no). Det kreves minimum førerkort klasse B for å kjøre Street Legal. Kjennemerker skal være påmontert på vanlig plass under hele konkurransen og skal ikke tildekkes.

1 Sikkerhets inndeling

Kjøretøyet skal være tilpasset følgende sikkerhets kategori (se også §619A):

Street Legal har ET 7,70 sek. Absolut breakout ET 7,60 sek. Max hastighet over mål 170 km/t

Ved underkjøring av absolutt breakout eller høyere hastighet enn max hastighet skal deltager diskvalifiseres.

2. Tekniske Krav 1/8 mile

GjenstandStreet Legal (gruppe 3)
MellomakselringAnbefalt
Bøyle (§614)
3 punkt sele (original)JA
4 punkt sele (ikke krav til datostempling)
4 punkt sele (krav til datostempling)
Sprengbeskyttelse clutch
Sprengbeskyttelse automatgearkasse/ flexplate og converterhus
KjøreklærSe punkt 12.1 i § 620 A
HjelmECE – 22
GB §304
Teknisk Breakout7.60

3. Øvrige tekniske krav

3.1 Motor

Diesel, Bensin, Gass, Hybrid og Elektrisk er tillatt. Kompressor eller Turbo er tillatt. Vanninjeksjon er tillatt. Lystgass er forbudt. Åpne roterende deler på motor skal være beskyttet med en kåpe eller bøyle dersom disse ikke er dekket av panser. Forgasser skal ha flammedemper eller luftfilter. Gasspedal skal være orginal mekanisk, hydraulisk, pneumatisk eller elektronisk system er tillatt.

Dersom det er benyttet ladeluftkjøler kan drivstoff kun tilsettes etter ladeluftkjøleren. Ingen deler skal være synlig over panser eller scoop med mindre dette er orginalt eller innført i vognkort.

 

3.2 Drivstoff

Handelsbensin, diesel, E85, biogass, hydrogen og elektrisk strøm er tillatt. Alle andre drivstoff er forbudt. Dersom hydrogen eller elektrisk strøm benyttes skal bilen være orginalprodusert med dette driftsystemet.

3.2.1 Drivstoffsystem

Forgasser, eller injeksjon er tillatt. Vanninjeksjon er tillatt. Det er ikke tillat å injisere andre stoffer enn vann og godkjent drivstoff i motoren. Modifiserte drivstoff systemer skal følge §622 og §614.

3.3 Veskeoverflod

Det skal være overflodstank min 0,5 liter på bilens kjølesystem.

3.4 Eksos system

Eksosen skal være rettet ut til sidene eller rett bakover. Eksosen skal ikke lede rett på drivhjulene. Lydpotter er obligatorisk ved kjøring på offentlig vei. Maksimalt lydnivå ved kjøring på offentlig vei er 100dB A.

3.7 Girkasse

Alle biler med automatgir skal ha nøytralstart sperre. Det skal ikke være mulig å sette bilen i revers uten å trykke ned knapp eller girspak.

4 Bremser

Det skal være bremser på alle hjul.

4.1 Hjuloppheng

Det skal være fjæring med fungerende støtdemper på alle hjul.

5 Veltebøyle

Veltebøyle i henhold til §614 er obligatorisk på alle åpne biler. Biler nyere enn 2008 med orginal integrert veltebøyle (fast montert) aksepteres. Kabrioleter med veltebøyle som spretter opp aksepteres ikke. Avtagbare tak skal være montert under kjøring. Generelt for alle typer bøyler er at hovedbøylen skal ligge innen 15 cm bak og 8 cm over førerens hode i normal sittestilling.

6 Tak/Glasstak

Avtagbare tak skal være montert under kjøringen. Convertibles skal ha taket på.

6.1 Ruter

Reklame eller annen tildekking på frontrute er ikke tillatt. Sideruter skal være lukket under kjøringen.

7. Sikkerhetsbelter

Minimum 3-punkt seler godkjent etter veitrafikkloven er tillatt. Selene skal være justerbare eller selvjusterende. «Racing» seler kan benyttes i stedet for 3-punkt seler, men skal da være festet i henhold til §614/§304. «Racing 3-punkt seler skal være merket i henhold til §614 men kan være utgått på dato. Sikkerhets seler skal være hele og rene. Ikke originalmonterte sikkerhetssele skal tilfredsstille DR §614-10.7 / NSR §304-8.1 og 8.2. med unntak av alderskrav.

7.1 Armstraps

Det kreves armstraps i alle åpne biler samt biler uten sidevinduer/nett.

8. Dekk og Felg

Kun dekk som oppfyller ECE/EEC eller DOT normene tillates brukt i street legal. Dette skal være tydelig merket på dekket fra produsent. Dekkene skal ha tilfredsstillende lufttrykk for å sikre stabilitet i kjøretøyet. Krav til mønsterdybde iht. vegtrafikkloven. DOT gateslicks er tillatt men disse skal ha mønster spor. Mønster skal være synlig også etter kjøring. Hjulkapsler skal være fjernet. Alle hjulbolter skal stikke minst like langt ut gjennom felgen som diameteren på bolten. Hjulmuttere skal gripe i hele sin lengde. Hjulkapsler skal være fjernet.

9. Rør og slanger

Alle drivstoff-, automatkasse-, brems- og servostyringsslanger må være godt festet og uten lekkasje

10. Batteri

Batterier skal ha original innfesting eller være festet med min. 2 stk. 10 mm bolter og ramme/brakett.

10.1 Tenningsbryter

Alle biler skal være utstyrt med tenningsstrømbryter som skal nåes av føreren fra fastspent plass i stolen. Biler med automatgir skal ha fungerende nøytral startbryter.

11. Ballast

Ballast må være festet i bagasjerom med bolter og muttere. Løse gjenstander som reservehjul, jekk, bukker etc. skal være fjernet før start. Ballast kan ikke plasseres andre plasser enn i bagasjerom eller under lasteplan (pick-ups)

12. Førersete

Førersetet må ha original innfesting eller være fastskrudd til bilens gulv med min. fire gjennomgående bolter med mutter (min. diameter 8 mm bolter med ø20mm stoppskiver på undersiden). Dersom bilen har uorginalt gulv skal stol festes i rør av minimum dimensjon Ø32×2,75mm eller 2x2x1,65mm som er godt festet i bærende avstivning.Fester med plateskruer eller andre innfestinger er forbudt. Stol beregnet for konkurransekjøring anbefales.

12.1 Kjøreklær

Minimum bekledning er klær i ikke brennbart materiale så som ull eller bommull. Kjøredress beregnet for racing anbefalse. Sko og sokker skal dekke ankelen og skal være produsert i ett ikke brennbart materiale. Kjøredress, skjorte/bukse skal dekke ned til sko/sokker og helt ut til håndleddene.

12.2 Hjelm

Hjelm skal være i henhold til Generelle Bestemmelser §304 – 1 https://bilsportboka.no/kapittel/generelle-tekniske-bestemmelser/tekniske-sikkerhetsbestemmelser-for-rally-og-hastighetslop/#1.+Hjelm

Hjelm godkjent i henhold til ECE 22 kan også benyttes.

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.