Teknisk reglement Norsk FunSport klasse 4 – 2024

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF.

NB! Dette er en helt ny racingklasse så teksten i reglene kan bli noe endret Eventuelle endringer vil bli gjennomført i samråd med NBF, og så fort vi får tilbakemeldinger som tilsier det. Det er utøvers plikt å til enhver tid være oppdatert på regelverket. Les det tekniske reglementet i sammen med formålet som står beskrevet i konkurransereglementet. Intensjonen med Norsk FunSport er å skape en rimelig arena for de som ønsker å prøve seg i racing. Regelverket er ikke ment for å øke prestasjonsevnen til bilene, men for å holde budsjettene så lave som mulig ved å benytte ordinære originale biler, uten å forringe sikkerheten og eller gleden over å kunne få kjøre racing.

 

Når du leser det tekniske reglementet, skal du tenke på følgende:
Les regelteksten og hvis det ikke nevnes spesielt, betyr det at man ikke tillater noen form for forandring fra originalutgave. Det er alltid innehavers ansvar å bevise for teknisk kontrollør at bilen stemmer overens med reglementet.
Med originalt menes: Det bilen er levert med fra butikk eller tilsvarende kvalitet, og som er normal handelsvare/slitedel som selges over disk.
Det som står i denne forskriften er tillatt, alt annet er ikke tillatt.

1. KJØRETØY:

 1.1 Godkjente kjøretøy: Det godkjennes serieproduserte lukkede biler beregnet for allmenn trafikk på offentlig vei innenfor EU- og EØS-området med minimum 4 seter. Bilen skal være registrert som personbil og ikke varebil.

1.1.1 Alder på kjøretøy: Bilen det skal konkurreres med (ikke bilmodellen) skal være minst 17 år eller eldre. Bilens skal være registrert innenfor det kalenderåret som er 17 år fra det inneværende år. Bilen skal ikke være eldre enn at den har blitt levert originalt med airbager og ABS-bremser. Alder beregnes i henhold til bilens produksjonsår/1. gangs registrering. Dersom produksjonsår og 1. gangs registrering ikke samsvarer, er det den nyeste datoen/kalenderåret i vognkortet som gjelder.

1.1.2 Ordinær personbil: Bilen skal være en serieprodusert vanlig lukket landeveisbil med karosseri formet som sedan, fastback, coupe eller stasjonsvogn, i standard utførelse. Modellen må være typegodkjent i Norge.

Kabriolet, minibuss, lastebil, kassebil, pick-up, 3-hjulsbil, mopedbil eller lignende er ikke tillatt. Biler registrert som varebil er ikke tillatt.

Norsk FunSport sin løpsledelse står fritt til å nekte et team å starte, dersom man ankommer med en bilmodell som ikke fremstår eller anses som ordinær.

1.2 Vekt: Bilens originale vekt uten fører skal maksimalt være 1600 kg. Det er vekt uten fører som er oppført i vognkortet som gjelder.

1.3 Teknisk stand: Bilen må være registrert og ha faste hvite skilter på, inneha gyldig PKK-godkjenning for 12 måneder og være i PKK-godkjent tilstand (se punkt 1.3.1) ved teknisk kontroll, som foretas i depot før løpets start. Prøveskilter er ikke tillatt, selv om bilen har gyldig PKK-godkjenning.

1.3.1 Avvik fra PKK-godkjent tilstand: Bilen trenger ikke å ha montert originale panserlåser, airbager, gulvtepper, baksete og passasjersete for å tilfredsstille NFS sitt krav om PKK-godkjent tilstand. Se punkt 1.3.2 vedrørende manglende PKK-godkjenning. NB! Bilen er ikke godkjent for bruk på vei i den tilstanden den må ha for å starte i NFS.

1.3.2 Krav til teknisk kontroll mellom løp: Bilen kan benyttes i et fritt antall løp innenfor den gjenværende tiden som bilen var PKK-godkjent for, da den første gang ble benyttet i NFS. Det er eiers ansvar at bilen er i en god nok tilstand (tilnærmet PKK-godkjent, med unntak av punktene i avsnitt 1.3.1) til at den kan benyttes til løp. Det er ikke krav om at bilen er registrert, etter gjennomført deltakelse i det første løpet, så lenge den er innenfor den PKK-godkjente perioden som bilen hadde gjenværende ved første deltakelse. Teknisk kontroll vil bli gjennomført før start, av NFS sitt tekniske mannskap. Dersom bilen er i en slik tilstand at den ikke kan starte i et nytt løp, eller det er tvil om bilen er i en slik tilstand at den kan starte i nytt løp, står NFS sin løpsledelse fritt til å nekte bilen start. En slik beslutning er endelig og kan ikke påklages. NB! Bilen er ikke godkjent for bruk på vei i den tilstanden den må ha for å starte i NFS.

1.3.2.1 Unntak fra krav om PKK-kontroll: Dersom et godkjent bilverksted kan dokumentere at bilen har vært til en kontroll som tilsvarer en PKK-kontroll, datert mellom to løpshelger, og at bilens tilstand hadde tilfredsstilt samtlige krav for å få en PKK-godkjenning, med unntak av feil knyttet til manglende passasjerstol, baksete, airbager og monterte panserlåser, så vil bilen kunne tilfredsstille punktet 1.3.2. Dokumentasjonen fra verkstedet må være datert, stemplet og signert. Bilen må fortsatt være i henhold til punkt 1.3. NB! Bilen er ikke godkjent for bruk på vei i den tilstanden den må ha for å starte i NFS.

1.3.2.2 Unntak fra krav til teknisk kontroll mellom løp: Dersom bilen skal benyttes under flere løp innenfor samme dag/helg vil det være unntak for punktet beskrevet i 1.3.2 Forutsetningen for at unntaket skal gjelde er at bilen ikke forlater depot mellom løpene. Ny teknisk kontroll skal gjennomføres av løpets tekniske kontrollører før neste løp.

Dersom bilen er i en slik tilstand at den ikke kan starte i et nytt løp, eller det er tvil om bilen er i en slik tilstand at den kan starte i nytt løp, står NFS sin løpsledelse fritt til å nekte bilen start. En slik beslutning er endelig og kan ikke påklages. NB! Bilen er ikke godkjent for bruk på vei i den tilstanden den må ha for å starte i NFS.

1.4 Karosseri: Bilen skal ha helt og uskadet karosseri med alle dører, skjermer, vinduer og flater hele og intakte. Bulker er tillatt, men skarpe kanter vil kunne medføre startforbud. Bilens karosseri skal fremstå som mekanisk helt ved teknisk kontroll (ref. EU-godkjent tilstand punkt 1.3).

1.4.1 Soltak: Soltak er ikke tillatt. Biler som har fjernet soltak og erstattet dette med en stålplate kan tillates dersom dette er sveiset/poppet til takkonstruksjonen på en sikker måte. Helsveising/punktsveising eller popnagler med maks avstand på 30 mm vil godkjennes.

Norsk FunSport sin løpsledelse står fritt til å nekte deltakere start dersom man ankommer med en løsning på eliminering av soltak som ikke virker sikker.

1.4.2 Panserlåser: Originale låser til panser skal fjernes og erstattes med låsepinner, nedsenket panserlåser eller låsestropper i gummi (minimum 2 stk. pr. del) som skal kunne åpnes fra utsiden. Disse skal plasseres i hvert hjørne der det ikke er hengsler. Originale hengsler for panser skal benyttes.

1.4.2.1 Koffertlåser: Originale låser til koffertlokk/bakluke skal fjernes og erstattes med låsepinner, nedsenket panserlåser eller låsestropper i gummi (minimum 2 stk. pr del) som skal kunne åpnes fra utsiden. Disse skal plasseres i hvert hjørne der det ikke er hengsler. Originale hengsler for bakluke skal benyttes.

1.4.3 Materiale: Materialet skal være originalt i hele karosseriet. Det er ikke tillatt å fjerne hele- og/eller deler fra karosseri, dører, skjermer eller støtfangere og/eller erstatte dette med plast eller andre uoriginale materialer. Eventuell rustsveising/reparasjon skal gjøres med samme materiale som originalt.

1.4.4 Støtfangere: Bilens originale støtfangere skal være påmontert i henhold til original montering. Det er ikke tillatt å forsterke støtfangere med uoriginale innretninger eller løsninger. Materialet i støtfangere skal være originalt eller tilsvarende originalt.

1.4.5 Spoilere: Spoiler foran eller bak er kun tillatt dersom det er montert på originalt vis og fremstår i original utførelse. Eventuelt ettermonterte spoilere skal være innført i vognkortet.

1.4.6 Hengerfeste: Hengerfeste er ikke tillatt og skal eventuelt demonteres. Det skal ikke stikke ut rester av hengerfestet eller dets feste utenfor bilens karosseri. Med karosseri menes i dette tilfellet bakplaten innenfor bakre støtfanger. Det skal ikke stikke ut deler fra hengerfestet dersom støtfanger er fjernet.

1.4.7 Utenpåmontert utstyr: Det er ikke tillatt med takstativ eller annet påmontert utstyr utenpå bilens karosseri.

1.4.7.1 Ekstra lys: Det er tillatt å montere ekstra lys i fronten av bilen. Ekstra lys skal monteres på en måte som hindrer at noen deler stikker utenfor frontens areal. Det vil si at ekstra lys monteres slik at de ikke stikker over-, utenfor- eller under bilens originale grill/støtfanger.

1.4.8 Modifisering: Det er ikke tillatt å lette/forsterke karosseriet/chassis utover det som er originalt.

1.4.8 Fjerning av utstyr: Det er tillatt å fjerne ekstra lys. Dette gjelder også originale tåkelys eller andre originale ekstra lys, reservehjul, verktøysett og matter, hattehyller, plater papp- eller plastplater mellom koffertgulv og eventuelt rom under kofferten.

 2. TILLEGGSVEKT:

2.1 Tilleggsvekt: Det er ikke tillatt å montere noen form for ekstra vekt i bilen. Dette gjelder uansett intensjon med en slik montering.

2.2 Balansering av vekt: Det er ikke tillatt å flytte interne komponenter i bilen for å flytte vekt.

3. SLEPESTROPPER/TAUEKROKER:

3.1 Slepestropper: Bilen skal være utstyrt med sterke, synlige og godt merkede slepestropper foran og bak. Dette skal være i så solid materiale at man kan trekke bilen ut av en sandfelle uten at slepestroppene på bilen ryker. Bruk gjerne en stropp som er beregnet for tauing og skrudd rett i original tauefeste. Øyet for slepekrok skal minimum ha mål på 80 x 40 mm.

3.2 Merking av slepestroppen: Slepestroppenes plassering skal være merket med en kraftig pil, i fluoriserende farge, som peker på tauestroppen. Ved pilen skal man sette teksten TOW (samme farge som pilen). Pilen totale lengde skal være minimum 200 mm og bredden minimum 40 mm.

 4. VINDUER/INTERIØR:

 4.1 Materialer: Det er ikke tillatt å bytte ut glassvinduer med andre uoriginale materialer.

 4.1.1 Åpning i vinduer: Vinder skal være stengt under konkurranse og trening. På motsatt side av føreren kan sideruten ha en åpning på 5 cm.

 4.2.1 Innredning som skal fjernes: Innredning i form av passasjerseter/bakseter og tepper skal demonteres og fjernes. Innertak og original polstring i takstolper skal ikke fjernes.

4.2.2 Dashbord/instrumenter: Dashbord/instrumenter skal være originale og skal ikke fjernes. Det er ikke krav til at instrumentpanelet virker. Radio og annet standardutstyr skal ikke fjernes.

4.2.2.1 Varsellamper i dashbord: Lysende varsler i dashbord som ikke omhandler ABS-systemer, bremseslitasje eller bremsevæskenivå aksepteres.

 4.2.3 Airbager: Alle airbager skal demonteres. Eventuelle deksler skal ved kontroll kunne fjernes, der eventuelle airbager har sittet montert. Ved fjerning av airbager i takstolper må dette fremvises ved at deksel tas av under kontroll.

4.2.3.1 Unntak fra 4.2.3: Dersom man demonterer styringsenheten/computeren for airbagene, fremviser denne ved teknisk kontroll og kan påvise hvor den skulle vært montert, så vil man unngå kravet i 4.2.3. Det er ikke tillatt å klippe vekk/demontere kabler som har vært knyttet til enheten. Disse kablene skal fremvises med kontaktene påmontert.

 4.2.4 Fjerning av materialer: Fjerning av materialer, hullsaging eller andre inngrep for å gjøre bilen lettere er ikke tillatt, uansett hvilken materialtype det gjelder og hva intensjonen er.

4.2.5 Dører/dørsider: Innvendig dørside for førerdør skal ikke fjernes. Dørside på passasjerside og bakdører kan fjernes. Samtlige utvendige- og innvendige originale dørhåndtak skal fungere etter hensikten og ikke fjernes.

 4.2.5.1 Unntak fra 4.2.5: Dersom det monteres sikkerhetsbur, kan man fjerne polstring/innertrekk i førerdør. I et slikt tilfelle skal innerdøren fremstå som slett og uten skarpe kanter. Se punkt 5.3 vedrørende sikkerhetsbur.

4.2.6 Skarpe kanter: Skarpe kanter skal ikke forekomme innvendig eller utvendig på bilen.

5. SIKKERHETSBUR:

5.1 Sikkerhetsbur: Det er ikke krav om sikkerhetsbur i bilen.

5.2 Krav ved montering av sikkerhetsbur: Dersom det er sikkerhetsbur i bilen, skal dette minimum bygges etter samme krav og regler som benyttes i Norsk ClubSport eller være et fabrikkprodusert halvbur som er beregnet for bilmodellen (type HEIGO etc.) og som monteres i originale fester. Sikkerhetsburet skal være innført i vognkortet.

5.3 Krav til biler med sikkerhetsbur: Biler med sikkerhetsbur skal ha gyldig vognlisens, i tillegg til å være i henhold til punkt 1.3. Sikkerhetsburet skal være innført i vognkortet. Vognkortet skal ikke inneholde begrensinger for hva bilen skal benyttes til.

6. STOL:

6.1 Biler uten montert sikkerhetsbur: Førerstolen kan være av original type. Alternativt kan man montere en annen stol, men stolen må stå på opprinnelig plass og i originale fester. Stolen må være minst tilsvarende eller bedre enn den opprinnelige stolen. Originalt sikkerhetsbelte (3-punkt) kan benyttes og ligge godt mot kroppen når man sitter med ryggen mot seteryggen hvis man benytter en annen stol enn original stol. Se punkt 7.1.2 for unntak ved montering av sete beregnet for 6-punktsbelter.

6.2 Biler montert sikkerhetsbur: Biler med sikkerhetsbur skal ha FIA-godkjent stol, i henhold til vognlisens. Montering av stol utføres i henhold til spesifikasjon for Norsk ClubSport. Stolen må være FIA-godkjent for 5 år, og ikke eldre enn 10 år. Produksjons- eller utløpsdato på stolen bestemmer alderen. Stolen skal monteres i henhold til produsentens beskrivelser. Alt i henhold til vognlisens.

7. SIKKERHETSSELER:

7.1 Biler uten sikkerhetsbur: Originale 3-punkts sikkerhetsseler skal benyttes dersom bilen ikke har montert sikkerhetsbur og original stol benyttes.

7.1.1 Uoriginal stol: Om man benytter en uoriginal stol som ikke er beregnet for 6-punktsbelter skal original sikkerhetssele benyttes. Selen skal ligge godt mot kroppen når man sitter med ryggen mot seteryggen.

7.1.2 6-punktsbelte: Dersom man monterer en stol som er beregnet for 6-punktsbelte kan man benytte 6-punkktsbelte. 6-punktsbelter monteres i henhold til forskrift minimum tilsvarende Norsk ClubSport. Beltene må ikke ha vært utsatt for kollisjon tidligere, og de må være nyere enn 5 år fra produksjonsdatoen. Produksjonsdato på beltene bestemmer alderen. Beltene skal monteres i henhold til produsentens beskrivelse. Se punkt 18.3 for krav til personlig sikkerhetsutstyr ved bruk av 6-punkts belter.

7.2 Biler med sikkerhetsbur: Dersom bilen har montert sikkerhetsbur skal 6-punktsbelter monteres i henhold til forskrift tilsvarende Norsk ClubSport. 6-punktsbeltene må ikke ha vært utsatt for kollisjon tidligere, og de må være nyere enn 5 år fra produksjonsdatoen. Produksjonsdato på beltene bestemmer alderen.
Beltene skal monteres i henhold til produsentens beskrivelse. Alt i henhold til vognlisens.

8. MOTOR:

8.1 Originalitet: Motor, innsug og dens forbrenningssystem skal være lik eller tilsvarende lik bilens opprinnelse og inneha originale spesifikasjoner.

8.1.1 Motorfester: Motorfester skal være originale eller av tilsvarende original kvalitet og funksjon.

8.2 Bensinmotor: Maksimalt 2000 ccm. Turbo og/eller kompressor er ikke tillatt. Biler som allerede er benyttet i NFS under 2023 sesongen kan benyttes ut 2024-sesongen så lenge de øvrige kravene tilfredsstilles.

8.3 Dieselmotor: Maksimalt 1800 ccm. Turbo og intercooler er tillatt. Det er motorstørrelsen i vognkortet som er gjeldene. Biler som er benyttet i NFS under 2023 sesongen kan benyttes ut 2024-sesongen så lenge de øvrige kravene tilfredsstilles.

8.4 Trimming: Ingen form for trimming/tiltak for effektøkning er tillatt. Motor og komponenter tilknyttet bilens drift skal sitte på opprinnelig sted. Det er tillatt å gjøre endringer for å bedre kjølingen, men radiatorer av original kapasitet og form skal benyttes og være montert på originalt sted.

Dersom det er mistanke om at bilens effekt ikke er i henhold til originalt så står NFS fritt til å nekte bilen deltakelse. Det er bilens innehaver som må bevise originalitet ved mistanke om effektøkning.

8.4.1 Fjerning av komponenter: Det er ikke tillatt å fjerne komponenter fra motor og motorrom som originalt var montert. Eksempler på dette er balanseaksler, servopumpe, klimapumpe og/eller fjerne remmer som driver disse komponentene.

8.5 Luftfilter: Luftfilterelementet er fritt, men original luftfilterboks må benyttes. Luftfilteret skal sitte på original plass. Det er ikke tillatt å lage ekstra hull i eller fjerne deler fra opprinnelig luftfilterboks eller luftinntak.

8.6 Motoreffekt: Det er begrensning på motoreffekt etter følgende formel: Egenvekt uten fører iht. vognkortet x 0,13. Eksempel: Egenvekt uten fører 1400 kg x 0,13 = 182 hk (133,9 kW) maksimalt. Det er tallene i vognkortet til bilen som legges til grunn.

8.6.1 Beregning av tillatt effekt: Følgende formel er lagt til grunn for beregning av hk: 1 kW = 1,36 hk. Ved desimaltall så rundes det opp eller ned etter vanlig matematisk regel. Desimaler opp til og med 0,49 rundes ned, desimaler fra og med 0,50 rundes opp.

8.7 Maksimal effekt: Maksimal tillatt motoreffekt er 125 kW/170hk. Det er opplysninger i vognkortet som er gjeldene effekt. Det gis ikke dispensasjon fra de opplysningene som står i vognkortet.

8.8 Drivstoff: Det skal kun benyttes drivstoff som er i handel på ordinære drivstoffpumper. Maksimalt oktantall er 98.

8.9 Kjølevæske: Det er ikke tillatt å benytte glykol som kjølemedia. Glykolblanding skal erstattes med rent vann. Tilsetninger beregnet for motorsport og som ikke inneholder glykol, er tillatt.

9. GIRKASSE OG DRIVLINJE:

9.1 Originalitet: Girkasse skal være original eller tilsvarende lik bilens opprinnelse, inneha original spesifikasjon/utveksling og være montert på original plass. Manuell girkasse skal ha normal H-giring med ordinær overføringsmekanisme og manuelt betjent kløtsj. Det kan søkes fritak fra manuelt betjent clutch ved behov for tilrettelegging av helsemessige årsaker.

9.1.1 Automat: Automat og Tiptronic er tillatt.

9.1.2 Ikke tillatte girkassetyper: Girkasse av typen DSG, PDK, CVT, sekvensiell eller andre spesialkasser er ikke tillatt.

Er du i tvil om girkassen i din bil kan benyttes så ta kontakt med NFS for avklaring.

9.1.3: Girkassefester: Girkassefester skal være originale eller av tilsvarende original kvalitet og funksjon.

9.2 Drivlinje: Det er kun tillatt med biler som er originalt levert med tohjulstrekk. Framhjulstrekk eller bakhjulstrekk er fritt. Det er ikke tillatt å benytte modifisert differensial. Differensial skal være original fra bilens opprinnelse og sitte montert på opprinnelig sted.

9.3 Kjøling av girkasse: Det er ikke tillatt å ettermontere oljekjøling for girkassen/drivlinjen, men det er tillatt å utføre tiltak for å bedre luftstrømmen for bedre kjøling, så lenge dette ikke medfører skarpe kanter eller at deler stikker utenfor originalt karosseri. Det er ikke tillatt å lage nye hull i karosseri eller støtfangere for å bedre luftstrømmen.

10. BATTERI/STRØM:

10.1 Dynamo: Bilen skal ha montert original- eller tilsvarende dynamo på opprinnelig plass. Dynamo skal være i drift.

10.2 Originalitet: Det er ikke tillatt å fjerne/kappe i originale kabler eller elektriske komponenter. Kabler som ikke er i bruk skal ha synlige og isolerte ender. Radio og navigasjon er eksempler på komponenter som ikke det er tillatt å fjerne.

10.3 Batteri: Originalt- eller tilsvarende originalt batteri skal benyttes. Det er ikke tillatt med noen form for lettvektsbatteri. Batteri skal sitte på opprinnelig plass og være festet på opprinnelig måte eller bedre.

 10.3.1 Isolasjon av batteriets poler: Batteriets topp (der polene er) skal tildekkes med et støtsikkert lokk i ikke-strømførende materiale. Lokket skal stroppes fast på en måte som sikrer at det ikke flytter seg under løpet. Batteriet og lokket skal fastmonteres hver for seg.

10.4 Hovedstrømsbryter: Det skal monteres hovedstrømbrytere som ved aktivering stopper bilens motor og drivstoffpumpe. Bryterne skal monteres slik at den/de kan betjenes både utvendig og innvendig på bilen.

10.4.1 Betjening av hovedstrømsbryter: Innvendig skal bryteren monteres slik at føreren får betjent den innvendige bryteren uten å måtte ta av seg sikkerhetsbeltet. Man skal kunne sitte med ryggen godt inn i seteryggen og likevel nå bryteren.

10.4.2 Utvendig plassering hovedstrømsbryter: Utvendig skal bryteren monteres ved venstre hjørne av panseret foran A-stolpen.

10.4.3 Merking av hovedstrømsbryter: Begge bryterne må merkes med standard symbol som benyttes for hovedstrømsbryter innenfor motorsport. Dette er et trekantet merke med rødt lyn på blå bakgrunn

11. EKSOS:

11.1 Originalitet: Eksosanlegg skal være av original type, tilsvarende det den aktuelle bilen ble levert med som ny, med originale støydempere/gnistfangere på opprinnelig plass. Det er ikke tillatt å fjerne innmat i dempere eller gnistfangere.

11.2 Katalysator: Ble den aktuelle bilen levert med katalysator da den var ny, skal katalysatoren fortsatt beholdes i bilens eksosanlegg. Katalysatoren skal ikke flyttes fra opprinnelig plass. Det er ikke tillatt å fjerne- eller modifisere innmaten i katalysatoren.

12. LYD:

12.1 Lydnivå: Maks 95db standstøy ved 3.500 omdreininger. Standstøy måles ved teknisk kontroll før start, dersom dette kreves fra baneeier.

12.2 Endringer av lydnivå: Dersom skade påføres eksosanlegg under pågående race, og på en måte som øker støyen, er det løpsleder som avgjør om bilen kan fortsette i løpet. Avgjørelsen kan ikke påklages.

12.3 Utbedring av skade på eksosanlegg: Man har mulighet til å kjøre i depot og utbedre skaden om man ikke får fortsette løpet med defekt eksosanlegg.

12.4 Kontroll etter pålagt utbedring: Ny teknisk kontroll av utbedringen og måling av standstøy skal foretas før man kan fortsette løpet.

 13. UNDERSTELL:

13.1 Originalitet: Understell skal være originalt eller tilsvarende originalt.

13.2 Fjærer: Det er ikke tillatt å senke bilenved hjelp av senkefjærer, kapping eller andre metoder.

13.2.1 Coilovers: Det er ikke tillatt å benytte uoriginale coilovers.

13.2.2 Støtdempere: Det skal benyttes originale- eller tilsvarende originale støtdempere. Disse skal være montert på opprinnelig sted. Støtdemperne kan ikke være justerbare eller av en bedre kvalitet (sportsdempere) enn de som originalt satt på bilen da den var ny.

13.3 Foringer: Alle foringer og fester skal være av originale eller tilsvarende kvalitet. Dette gjelder foringer og fester på hele bilen.

13.4 Stabilisatorstag: Stabilisatorstag skal være av original utførelse og være montert på opprinnelig plass og i de originale festene. Se punkt 13.3 for krav til foringer/fester.

13.5 Camberplater: Camberplater er ikke tillatt.

13.6 Justerbare komponenter: Det er ikke tillatt med justerbare komponenter knyttet til understellet. Alle bevegelig og faste deler skal være originale eller av tilsvarende kvalitet.

14. BREMSER:

14.1 Originalitet: Bremsesystemet skal være originalt eller tilsvarende originalt, med unntak av bremseklosser som kan velges fritt.

14.1.1 Bremseskiver: Bremseskiver kan ha kjøleriller selv om dette ikke var originalt på bilen. Bremseskivene skal ha mål tilsvarende originale skiver.

14.1.2 Bremseslanger: Bremseslanger kan erstattes med stålomspunnede bremseslanger, men være dimensjonert tilsvarende originalt. 

14.2 Tilstand på bremser: Bremseskiver skal ikke ha synlig/målbar slitekant eller ha sprekker ved teknisk kontroll før start.

14.3 Bremsevæske: Det skal være ny bremsevæske på hele bremsesystemet. Dette gjelder før hvert løp. Stikkontroller vil kunne bli foretatt før start. Bremsevæsken skal tilpasses de bremseklossene man benytter. Sjekk krav til bremsevæske hos leverandør av valgte bremseklosser.

14.3.1 Kontroll av bremsevæske: Ved kontroll må man regne med å tappe ut bremsevæske fra luftenippel på en vilkårlig bremsecalipper. Vanninnholdet måles i den bremsevæsken som er tappet ut av bremsecalipperen.

NB! Sørg for at lufteniplene går lett, og at korrekt verktøy er til stede. Kontrollørene har egen måler for å måle bremsevæskens vanninnhold. Det er teamet selv som må løsne, pumpe ut bremsevæske og trekke til lufteniplene, mens kontrollør er til stede. Eventuell skade som måtte oppstå ved kontroll er teamets ansvar.

14.3.2 Kokepunkt bremsevæske: Biler med bremsevæske som har kokepunkt lik eller høyere enn 2730C har godkjent bremsevæske for originale- eller tilsvarende originale bremseklosser. Bremsevæske kan skiftes, men ny kontroll blir ikke utført før etter at fellesstart er gjennomført. Dersom man benytter bremseklosser som utvikler mer varme enn de originale så må det benyttes en bremsevæske som er beregnet for klossene som benyttes.

14.3.3 Etterfylling av bremsevæske: Det er det enkelte teams ansvar å ha med bremsevæske tilsvarende den som allerede er på bremsesystemet, slik at man kan etterfylle beholderen etter at kontroll er foretatt.

14.4 Kjøling: Det er tillatt å lage kjøling for bremsene så lenge dette ikke medfører skarpe kanter eller at deler stikker utenfor originalt karosseri. Kjøling skal kun bestå av retningsstyrt luftstrøm. Det er ikke tillatt å lage hull i karosseriet eller støtfangere for å fange eller lede luft til bremsekjøling.

15. DRIVSTOFFTANK/DRIVSTOFF:

15.1 Drivstofftank: Bilens originale drivstofftank skal brukes. Det er ikke tillatt å flytte tanken fra opprinnelige plassering.

15.2 Drivstoffpåfylling: Original påfylling skal benyttes. Man kan ikke flytte påfyllingen.

15.3 Drivstofftanklokk: Originalt eller tilsvarende originalt drivstofftanklokk skal benyttes. Lokk for hurtigfylling er ikke tillatt.

15.4 Drivstoff: Det skal kun benyttes drivstoff som er i handel på ordinære drivstoffpumper. Maksimalt oktantall er 98.

16. FELGER / DEKK:

 16.1 Spacere: Spacere (skims mellom felg og hub) er ikke tillatt uansett type eller festemetode. Dersom bilen er godkjent med spacere originalt, skal det stå beskrevet i vognkortet.

16.2 Felger: Materialer og innpress på felgen er fritt. Felgen skal passe bilen uten risiko for at det oppstår friksjon mellom karosseri og felg/dekk. Maskinering av boltehull/boltediameter er forbudt. Samtlige hjulbolter skal benyttes og være i god teknisk stand. Felg og dekk skal ikke stikke utenfor øvre skjermkant.

16.3 Størrelse på felger: Felgstørrelse er maksimalt 18’’ og felgbredde maksimalt 8’’. Det er ikke krav til at felgdimensjon samsvarer med oppgitt informasjon i Vognkortet.

16.4 Type dekk: Standarddekk og C-dekk er tillatt. Dekkene skal være DOT og E-merket av normal landeveisstandard og godkjent for gatebruk. Dekkets Treadwear skal være minimum 300 eller høyere.

16.5 Ikke tillatte dekk: Enhver form for høyprestasjonsdekk, R-dekk, semi-R-dekk, gate-slick, slicks eller piggdekk er ikke tillatt. Ingen form for høyprestasjons- eller konkurransedekk, eller mønstret slicks er tillatt. (Eksempel på ikke tillatt dekk er Michelin Pilot Sport 2). Dekkets Treadwear skal være minimum 300 eller høyere.

16.6 Maksimal dekkbredde: Dekkbredde er maksimalt 205 uansett profil. Den øvre kanten av dekket må ikke stikke ut over kanten av skjermen sett ovenfra.

16.7 Sanksjoner: Norsk FunSport sin løpsledelse står fritt til å nekte start dersom man ankommer med en dekktype som ikke fremstår som ordinær eller er beregnet for sportslig/bane kjøring (høyprestasjonsdekk, R-dekk eller tilsvarende).

17. BELYSNING:

17.1 Front: To lys med hvitt lys originalt eller tilsvarende originalt. Minimum effekt er 45 W på hver side.

17.2 Bak: To røde lys, bremselys i forbindelse med baklysene, høytsittende bremselys og blinklys tilsvarende originalt. Minimum effekt er tilsvarende originalt.

17.3 Skader underveis i løpet: Dersom lysene skulle bli skadet under løpet så vil det være løpsledelsen som avgjør om bilen kan fortsette uten å utbedre skaden.

18. PERSONLIG SIKKERHETSUTSTYR:

18.1 Undertøy: Fører av bilen skal være iført FIA-godkjent undertøy. Undertøy består av sokker, langt beinundertøy og trøye med lange armer. I tillegg skal man benytte balaklava av brannhemmende materiale. Undertøyet skal være nærmest kroppen og merket i henhold til FIA sitt krav.

18.1.1 Undertøy i biler med sikkerhetsbur: Førere i biler med sikkerhetsbur skal være ikledd FIA godkjent undertøy.

18.2 Kjøredress: Føreren skal være iført heldekkende dress av minimum type trackdaydress eller FIA godkjent kjøredress. Klærne skal ikke ha vært utsatt for spill av olje eller drivstoff.

18.2.1 Kjøredress i biler med sikkerhetsbur: Førere i biler med sikkerhetsbur skal være ikledd FIA godkjent kjøredress.

18.2.2 Unntak fra 18.1: Førere som er iført FIA-godkjent kjøredress behøver ikke å være iført FIA-godkjent undertøy.

18.3 FHR: Førere i kjøretøy med sikkerhetsbur og/eller 6-punkts-belter skal benytte godkjent FHR.

18.4 Hansker: Fører skal være iført hansker som er lange nok til å dekke hele hånden og håndleddet. Hanskene må ha gripevennlig materiale slik at ikke friksjon mot rattet blir dårligere enn om man ikke hadde benyttet hansker.

18.5 Sko: Sko skal være av brannhemmende materiale og sammen med dress dekke til hele ankelen.

18.6 Hjelm: Fører skal benytte helhjelm som minimum er godkjent for veitrafikk. Det er valgfritt om man ønsker å benytte visir. Hjelmen skal benyttes og festes etter produsentens beskrivelse.

19. KOMMUNIKASJONSUTSTYR/KAMERA:

19.1 Kommunikasjonsutstyr: Det er tillatt å kommunisere med fører ved hjelp av radio eller telefon. Dog skal kommunikasjonen foregå på en måte som gjør at føreren ikke trenger å ta hendene fra rattet for å kommunisere. Utstyr knyttet til kommunikasjon skal festes forsvarlig ved hjelp av mekaniske fester/skruer. Sugekopper er ikke tillatt.

19.2 Kamera: Det er tillatt å ha montert kamera inne i bilen. Det er ikke tillatt å montere kamera utenpå bilen. Kamera skal festes forsvarlig. Sugekopper er ikke tillatt.

20. FØRERKORT/LISENS:

20.1 Alder og førerkort: Fører som skal delta i Norsk FunSport må være fylt 18 år, inneha og fremlegge gyldig førerkort klasse B.

20.2 Hastighetslisens: Fører må ha en gyldig debut- eller hastighetslisens, utstedt fra Norges Bilsportforbund.

20.3 Lisenskurs: Norsk FunSport vil i samarbeid med Norges Bilsportforbund sette opp egne kurs for lisensiering av førere. Dette skjer dagen/dagene i forkant av hvert løp. Lisenskurset og praksiskurset dekkes av den enkelte utøver. Ved godkjent lisenskurs vil man kunne kjøre den påfølgende dagen ved å løse en engangslisens fra NBF, som dekker den pågående helgens arrangement. Lisensen fås kjøpt etter bestått lisenskurs.

20.4 Søknad om hastighetslisens: Etter man har kjørt 4 stint, minimum 15 minutter pr stint, fordelt over ett eller flere løp, kan man søke om hastighetslisens. Søknad sendes NBF, som utsteder hatighetslisensen.

Det tekniske regelverket vil til enhver tid evalueres på bakgrunn av tilbakemeldinger og erfaringer. Norsk FunSport vil i samarbeid med Norges Bilsportforbund vurdere behovet for endringer av reglene og eventuelt gjøre nødvendige endringer.

Regler som påvirker sikkerheten vil kunne varsles på kort tidsfrist, men senest 48 timer før start. Regler av teknisk art som ikke påvirker sikkerheten skal som hovedregel ikke endres før etter endt sesong. Unntak av dette kan forekomme om man ser at det er nødvendig.

Dersom man har tekniske spørsmål, kan man sende e-post til teknisk@norskfunsport.no. Dersom spørsmålet allerede er besvart i regelverket må man regne med lengre behandlingstid av e-posten.

Det gis ikke unntak fra reglene.

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.