Reglement for Norgescup Rally

1. Innbydelse

Det arrangeres norgescup i rally. Cupen arrangeres i to klasser.

2. Deltakere

Cupen er åpen for deltakere som innehar norsk rallylisens samt profesjonelle deltakere fra nasjoner godkjent av FIA (jf. ISR 2.3.9). Gyldig førerkort skal fremlegges dersom det for klassen ikke er unntak.

3. Bedømmelse

Cupen gjennomføres etter poengberegning. Cupmester blir således den som oppnår høyest poengsum i sin NC-klasse.

4. Klasseinndeling

Klasse 7:         Gruppe H, C-førere/kartleser (klasse 10 – 12 iht. spesialreglement)
Klasse 8:         Førere/kartleser i Volvo original (klasse 17 iht. spesialreglement)

5. Antall startende

Dersom deltakelser i et løp er så stor at det er nødvendig med en begrensning av deltakertallet gjelder følgende:
a) A-førere, B-førere, C-førere (i samme rekkefølge).

Hvis deltakerbegrensning kan bli aktuelt, må dette angis i tilleggsreglene. Ved begrensning innen klassen, er påmeldingsdato avgjørende. Dog kan man prioritere slik at ingen klasser får færre enn 10 deltakere.

6. Poengberegning

Poeng beregnes etter følgende skalaer:
(Som startende regnes kun de som er berettiget til å få poeng; jf. pkt 2).
a)

Antall startende

i klassen

 

Poeng:

                 
1 3        
2 4 3        
3 5 4 3        
4 6 5 4 3        
5 8 6 5 4 3        
6 eller flere 10 8 6 5 4 3 2 1  
Plassering i klassen: 1 2 3 4 5 6 7 8    

 

b)  20 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 3 – 2 – 1.
Poeng etter skala a) utregnes ifølge klassevise resultatlister i henhold til rallyreglementet.
Poeng etter skala b) deles ut til de 10 beste på total resultatliste for norgescupklassen.
Poengberegning foretas av NBF. I tilfelle to eller flere har samme plassering i et løp, deles summen av poeng. I tilfelle flere deltakere har samme poengsum etter at alle tellende løp er kjørt, avgjøres rekkefølgen på grunnlag av poeng oppnådd på totallistene. Er det fortsatt likhet, er plasseringen i siste løp (evt. nest siste osv.) avgjørende. Dersom et NC-løp ikke avholdes i sin helhet etter tilleggsreglene, skal NBF vurdere hvorvidt løpets NC-status kan opprettholdes.

Norgescupløp for norgescupklassene  7 og 8: (6 av løpene er tellende).

20.01               NMK Modum og Sigdal           Sigdalsrally
27.01               NMK Hadeland                          Rally Hadeland
03.02               KNA Kongsvinger                      KNA Rally Finnskog
17.02                KNA Kongsberg                         Flesberg Rallysprint
24.02               NMK Nore og Uvdal                 Numedalsrally
21.04               NMK Hurum                               Hurumsprinten
05.05               KAK                                               Rally Sørland
02.06               NMK Aurskog Høland               Aurskog Høland Rally
23.06               NMK Gardermoen/Hadeland  Gardermosprinten
04.08               KNA Sokndal                               Rally Sokndal
25.08               KNA Aust Agder                          Sommerrally Grimstad
22.09               NMK Hamar                                 Rally Hedemarken

7. Premiering

De tre beste lag i hver NC-klasse tildeles NBFs Norgescupmedaljer. For at kartleser kan tildeles medalje må vedkommende ha deltatt med samme fører i minst fire tellende løp.

8. Protester og appeller

Protester leveres på vanlig måte for behandling av den enkelte konkurranses jury.
Når det gjelder poengberegning foretas den som beskrevet i pkt.6 av NBF. Poengberegningen skjer først etter at eventuelle protester og appeller er avgjort. Det kan ikke nedlegges protest på NBFs poengberegning. Dog er det anledning til å nedlegge appell mot beregningen (jfr. Generelle bestemmelser Art. 15).

9. Jury

NBF oppnevner leder for juryen, og sikkerhetskontrollør.