Reglement for Norgescup Rally 2021

© 2021 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Rally-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

1. Innbydelse

Det arrangeres norgescup (NC) i rally. Cupen arrangeres i to klasser.

1.1 Norgescupkonkurranser for klassene 7 og 8:

09.01NMK Nore og Uvdal - AvlystSmådølsprinten
06.02NMK HadelandLygnasprinten
13.02KNA Kongsberg - Avlyst
Flesberg Rallysprint
20.02KNA KongsvingerKNA Rally Finnskog
20.02NMK Nore og Uvdal - AvlystNumedalsrally
27.02KAK - AvlystVintersprinten
06.03NMK Modum og Sigdal -AvlystSigdalsrally
17.04KAK - AvlystVårsleppet
24.04NMK Asker - AvlystHurumsprinten
29.05Asker og Bærum Motorsport - AvlystJubileumsrally
05.06NMK Aurskog HølandAurskog Høland Rally
20.06KAKSørlandssprinten
21.08KNA Aust AgderKNA Rally Grimstad
04.09KAK - Flyttet fra 01.05Rally Sørland
18.09NMK HamarRally Hedemarken
08.-09.10KNA FjellregionenRally Tron (Sprintrally)
23.10KAKMjåvannsprinten

1.2 Endringer:

Ved tilfeller av force majeure kan NBF bestemme at konkurranser utgår og/eller nye konkurranser inngår i cupen. Endringer kunngjøres på www.bilsport.no

2. Deltakere

Cupen er åpen for deltakere som innehar norsk rallylisens. Gyldig førerkort skal fremlegges dersom det for klassen ikke er unntak.

2.1 Antall startende

Dersom deltakelser i et løp er så stor at det er nødvendig med en begrensning av deltakertallet gjelder følgende:
a) A-førere, B-førere, C-førere (i samme rekkefølge).

Hvis deltakerbegrensning kan bli aktuelt, må dette angis i tilleggsreglene. Ved begrensning innen klassen, er påmeldingsdato avgjørende. Dog kan man prioritere slik at ingen klasser får færre enn 10 deltakere.

3. Klasser

Klasse 7:         Gruppe H, C-førere/kartleser (klasse 10 – 12 iht. spesialreglement)
Klasse 8:         Førere/kartleser i Volvo original (klasse 17 iht. spesialreglement)

 

4. Arrangørbestemmelser

Se «Spesialreglement for rally»

 

5. Offisielle funksjonærer

5.1 NBF oppnevner leder for juryen, og sikkerhetskontrollør.

5.2  NBF kan oppnevne andre representanter (Spesialreglement for rally Art. 3.2)

6. Teknisk

Se teknisk reglement for de respektive klasser.

7. Løpsavvikling

Se «Spesialreglement for rally»

8. Protester og appeller

Protester leveres på vanlig måte for behandling av den enkelte konkurranses jury.
Når det gjelder poengberegning foretas den som beskrevet i pkt.6 av NBF. Poengberegningen skjer først etter at eventuelle protester og appeller er avgjort. Det kan ikke nedlegges protest på NBFs poengberegning. Dog er det anledning til å nedlegge appell mot beregningen (jfr. Generelle bestemmelser Art. 15).

 

9. Bedømmelse og poengberegning

Cupen gjennomføres etter poengberegning. 6 av konkurransene i pkt. 1.1 er tellende. Cupmester blir således den som oppnår høyest poengsum i sin NC-klasse.

Poeng beregnes etter følgende skalaer:
(Som startende regnes kun de som er berettiget til å få poeng; jf. pkt 2).
a)

Antall startende

i klassen

 

Poeng:

                 
1 3        
2 4 3        
3 5 4 3        
4 6 5 4 3        
5 8 6 5 4 3        
6 eller flere 10 8 6 5 4 3 2 1  
Plassering i klassen: 1 2 3 4 5 6 7 8    

 

b)  20 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 3 – 2 – 1.
Poeng etter skala a) utregnes ifølge klassevise resultatlister i henhold til rallyreglementet.
Poeng etter skala b) deles ut til de 10 beste på total resultatliste for norgescupklassen.
Poengberegning foretas av NBF. I tilfelle to eller flere har samme plassering i et løp, deles summen av poeng. I tilfelle flere deltakere har samme poengsum etter at alle tellende løp er kjørt, avgjøres rekkefølgen på grunnlag av poeng oppnådd på totallistene. Er det fortsatt likhet, er plasseringen i siste løp (evt. nest siste osv.) avgjørende. Dersom et NC-løp ikke avholdes i sin helhet etter tilleggsreglene, skal NBF vurdere hvorvidt løpets NC-status kan opprettholdes.

10. Mesterskapspremier

De tre beste lag i hver NC-klasse tildeles NBFs Norgescupmedaljer. For at kartleser kan tildeles medalje må vedkommende ha deltatt med samme fører i minst fire tellende løp.

 

 

 

© 2021 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.