Reglement for Norgescup Rally 2024

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Rally-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

 

Endringer:Publisert:Gjeldende fra:Kommentar:
Pkt.1.1.1/1.1.2 Norgescupkonkurranser:12 desember 20231.januar 2024Terminlister kl.6,7 og 8
Pkt.2 deltakere12 desember 20231.januar 2024
Pkt. 9 Bedømmelse og poengberegning28 desember 20231.januar 2024Justert tekst angående tellende løp.
Pkt.10 Mesterskapspremier12 desember 20231.januar 2024

 

1. Innbydelse

Det arrangeres norgescup (NC) i rally. Cupen arrangeres i tre klasser.

1.1 Norgescupkonkurranser:

1.1.1 Klasse 6:
20.01NMK Modum og SigdalSigdalsrally
03.02NMK HadelandRally Hadeland
02.03NMK Nore og UvdalNumedalsrally
04.05KAKRally Sørland
08.06NMK Aurskog-HølandAurskog-Hølands Rally
31.08NMK LarvikRally Larvik
21.09NMK HamarRally Hedemarken
1.1.2 Klasse 7 og 8:
20.01NMK Modum og SigdalSigdalsrally
03.02NMK HadelandRally Hadeland
02.03NMK Nore og UvdalNumedalsrally
13.04KAKVårleppet
04.05KAKRally Sørland
08.06NMK Aurskog-HølandAurskog-Hølands Rally
22.06KAKSørlandssprinten
31.08NMK LarvikRally Larvik
21.09NMK HamarRally Hedemarken

1.2 Endringer:

Ved tilfeller av force majeure kan NBF bestemme at konkurranser utgår og/eller nye konkurranser inngår i cupen. Endringer kunngjøres på www.bilsport.no

2. Deltakere

Cupen er åpen for deltakere som innehar norsk rallylisens. Gyldig førerkort skal fremlegges dersom det for klassen ikke er unntak.
I NC klasse 6 tildeles poeng kun til deltakere med biler som innehar gyldig norsk FIA HTP (Historic Technical Passport).

2.1 Antall startende

Dersom deltakelser i et løp er så stor at det er nødvendig med en begrensning av deltakertallet gjelder følgende:
a) A-førere, B-førere, C-førere (i samme rekkefølge).

Hvis deltakerbegrensning kan bli aktuelt, må dette angis i tilleggsreglene. Ved begrensning innen klassen, er påmeldingsdato avgjørende. Dog kan man prioritere slik at ingen klasser får færre enn 10 deltakere.

3. Klasser

Klasse 6:         Fører/kartleser med historiske biler (klasse 15 iht. spesialreglement)
Klasse 7:         Gruppe H, C-førere/kartleser (klasse 10 – 12 iht. spesialreglement)
Klasse 8:         Førere/kartleser i Volvo original (klasse 17 iht. spesialreglement)

 

4. Arrangørbestemmelser

Se «Spesialreglement for rally»

 

5. Offisielle funksjonærer

5.1 NBF oppnevner leder for juryen og sikkerhetskontrollør. Andre jurymedlemmer har arrangør ansvar for selv.

5.2  NBF kan oppnevne andre representanter (Spesialreglement for rally Art. 3.2)

6. Teknisk

Se teknisk reglement for de respektive klasser.

7. Løpsavvikling

Se «Spesialreglement for rally»

8. Protester og appeller

Protester leveres på vanlig måte for behandling av den enkelte konkurranses jury.
Når det gjelder poengberegning foretas den som beskrevet i pkt.6 av NBF. Poengberegningen skjer først etter at eventuelle protester og appeller er avgjort. Det kan ikke nedlegges protest på NBFs poengberegning. Dog er det anledning til å nedlegge appell mot beregningen (jfr. Generelle bestemmelser Art. 15).

9. Bedømmelse og poengberegning

Cupen gjennomføres etter poengberegning.  

I NC-klasse 6 skal de fem (5) beste resultatene legges til grunn for poengberegningen, jf. pkt.1.1.1

I NC-klasse 7 og 8 skal de syv (7) beste resultatene legges til grunn for poengbergningen, jf pkt.1.1.2

Dersom en konkurranse avlyses reduseres antall tellende konkurranser tilsvarende.
Ved tilfeller av force majoure kan NBF bestemme at konkurranser utgår og/eller nye konkurranser inngår i mesterskapet.

Cupmester blir den som oppnår høyest poengsum i sin NC-klasse. 

Poeng beregnes etter følgende skalaer:
(Som startende regnes kun de som er berettiget til å få poeng; jf. pkt 2).
a)

Antall startende

i klassen

 

Poeng:

                 
1 3        
2 4 3        
3 5 4 3        
4 6 5 4 3        
5 8 6 5 4 3        
6 eller flere 10 8 6 5 4 3 2 1  
Plassering i klassen: 1 2 3 4 5 6 7 8    

 

b)  20 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 3 – 2 – 1.
Poeng etter skala a) utregnes ifølge klassevise resultatlister i henhold til rallyreglementet.
Poeng etter skala b) deles ut til de 10 beste på total resultatliste for norgescupklassen.
Poengberegning foretas av NBF. I tilfelle to eller flere har samme plassering i et løp, deles summen av poeng. I tilfelle flere deltakere har samme poengsum etter at alle tellende løp er kjørt, avgjøres rekkefølgen på grunnlag av poeng oppnådd på totallistene. Er det fortsatt likhet, er plasseringen i siste løp (evt. nest siste osv.) avgjørende. Dersom et NC-løp ikke avholdes i sin helhet etter tilleggsreglene, skal NBF vurdere hvorvidt løpets NC-status kan opprettholdes.

10. Mesterskapspremier

De tre beste lag i hver NC-klasse tildeles NBFs Norgescupmedaljer. For at kartleser kan tildeles medalje må vedkommende ha deltatt med samme fører i minst 3 tellende løp. Ved tilfelle av force majeure kan NBF dispensere fra kravet om antall tellende konkurranser.

 

 

 

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.