§ 625 Teknisk Reglement for Super Comp 2024

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål

Endring:Gjelder fra dato:Publisert dato:
Ingen endringer

Definisjon
S/C etterfulgt av startnummer.
Gruppe for dragstere, altereds, funny cars og biler med heldekkende karosseri og dører.

Minimumsvekt inkl. fører: 612 kg (1350 lbs) for V8
454 kg (1000 lbs) for 6- og 4-syl.

Stevnets vekt er gjeldende.
Startmetoden “deep staging” er ikke tillatt.
Både prestage- og stage-lyset må være tent for å oppnå en godkjent start.
Ved eliminering starter begge bilene samtidig uten handicap, og vinneren er den som kommer nærmest en ET på 8,90 sek. 1/4 mile og 5,70 på 1/8 mile. Absolutt breakout 0,9 sek (0,6sek) under klassens breakout. Ved diskvalifikasjon som følge av teknisk breakout skal samtlige av deltagerens poeng fra stevnet strykes.

1. Motor

1.1 Motor

Fri bilmotor. Fri trimming. Motorplassering er valgfri i originalt motorrom. Vibrasjonsdemper for veivaksel som oppfyller kravene fra SFI Spec 18.1 er obligatorisk alternativt egenprodusert i ett stykke stål(ikke støpegods). Kompressor, turbo eller lystgass er tillatt, dog ikke i kombinasjon. Bleie under motor er obligatorisk (se §614)

1.2 Eksossystem

Kan modifiseres. Headers er tillatt. Maks to (2) utslipp. Avgassene skal være rettet vekk fra fører og drivstofftank.

1.2.1 Lydbegrensning

Ingen. Merk at andre krav kan gjelde i andre land.

1.3 Drivstoff

Bensin,E85, racingfuel, diesel eller metanol er tillatt. Lystgass er tillat

1.4 Drivstoffsystemet

Drivstoffsystemet inkl. rør skal plasseres utenfor kupéen. Elektrisk bensinpumpe skal være koblet via tenningsbryter. Uoriginal bensintank og fuel-cells er tillatt. Dersom disse monteres i bagasjerommet skal de være isolert fra kupéen med en heldekkende min. 0,8 mm tykk væsketett brannvegg. Fuel-cell anbefales.

1.5 Catch tank

Catch tank på min. 0,5 liter for å hindre at kjølevæske spres på banen er påkrevet.

1.6 Kompressor / turbo

Turbo, kompressor og lystgass er tillatt. Benyttes kompressor sammen med metanol er sikkerhetsutstyr iht. SFI Spec 14.1 obligatorisk.
Kun kompressor av standard Rootstype (max 4º rotorvridning/tomme) og High Helix Rootstype (max 6,5º rotorvridning/tomme) samt kompressor av skruvtye i henhold til SFI Spec 34.1 er tillatt.  Ved skruetype kompressor er det obligatorisk med sprengblekk ihht SFI 23.1.  Fangreimer ihht SFI 14.1 er obligatorisk når metanol eller etanol benyttes som drivstoff. Lystgass er ikke tillatt sammen med overladning.

1.7 Gasspedal

Tidsinnstilt «throttlestop» som stilles inn før kjøringen er tillatt. Iht. generelle teknisk bestemmelser §614.

1.8 Ventilkåper

Støpte eller maskinelt produserte ventildeksler i metall er obligatorisk når kompressor med metanol eller etanol som drivstoff benyttes. Samtlige bolter skal være benyttet for å feste kåpene.

2. Drivverk

2.1 Clutch, svinghjul og clutchhus

Clutch skal være i henhold til SFI Spec 1.1 ,1.2, 1.3 eller 1.4 (max 2 lameller) Svinghjulsbeskyttelse skal være i henhold til SFI spec 6.1, 9.1. SFI spec 6.2, 6.3 obligatorisk når kompressor og/eller klutsj ihht SFI spec 1.3 eller 1.4 er benyttet.

2.2 Mellomaksel

Mellomakselring er påkrevet.

2.3 Bakaksel

Kun driv akslinger spesialprodusert for dragracing er tillatt. Endring av kryssforsterkninger er tillatt når individuelt avfjæret aksling er byttet med annen type aksling. Quick-change og/eller låst bakaksling er tillatt.

2.4 Gearkasse

Valgfri transmisjon. Automatkasser skal ha en sperreordning for ufrivillig innsjalting til revers. Det er obligatorisk med nøytral-start bryter. Ved bruk av automatkasse er sprengmatte eller plate iht. SFI Spec 4.1 påbudt. Flexplate som oppfyller kravene til SFI Spec 29.1/29.2 og flexplate beskyttelse som oppfyller kravene til SFI Spec 30.1 er påbudt. Dersom det benyttes “aftermarked” planetgirkasse (f.eks. Lenco) sammen med metanol eller overladet motor, skal sprengmatte iht. SFI Spec 4.1 benyttes, alternativt stålramme som beskrevet i §614.

3. Understell og bremser

3.1 Bremser

Bakhjulsbrems er påbudt, forhjulsbrems er valgfritt. Firehjulsbrems er obligatorisk på alle biler med avfjæret bakaksling med unntak av dragsters og altereds. Dersom håndoperert brems benyttes skal denne være montert innvendig i førerommet.

3.2 Styring

Minimum ratt diameter 280mm eller «butterfly» type tillatt. Se generelle tekniske bestemmelser §614.

3.3 Understell

Ikke-fjærende foraksel er tillatt på biler med akselavstand på over 3048 mm. Fastmontert, ikke-fjærende bakaksel er tillatt. Framaksling produsert av I-bjelke eller rør skal ha momentstag montert mot rammen. Momentstag er ikke påkrevd dersom fremakslingen er fast innfestet i rammen med en maksavstand mellom ramme og spindel på 457mm.

3.4 Traction bars

Tillatt. Fremre “rod ends” på alle ladder bars: 3/4”, kun av stål.

3.5 Wheelie bars

Tillatt. Hjul må være ikke-metalliske.

4. Ramme

4.1 Ballast

Tillatt.
Se generelle tekniske bestemmelser §614 4.2.

4.2 Deflektorplate

Skal være montert mellom roll-cage og motor på dragster med hekkmotor for å beskytte fører og fueltank. Min. materialtykkelse er 3 mm 6060 T6 aluminium eller 1,5 mm stål.

4.3 Bremseskjerm

Obligatorisk.

4.4 Pinionstøtte

Momentstag som forhindrer rotasjon av bakakselen er obligatorisk på alle biler med frontmontert motor.
Se generelle tekniske bestemmelser §614.

4.5 Veltebur

Veltebur er obligatorisk. Skal bygges etter SFI spec som beskrevet i §614. Chassis skal kontrolleres av chassiskontrollør og påføres kontrollmerke hvert tredje år.

4.6 Akselavstand

Min. 228 cm (90”), maks. differanse mellom venstre og høyre side er 25 mm (1”).
På dragstere får fremre sporvidde ikke underskride 66 cm (26”).

5. Felger og dekk

5.1 Felger

Eikefelger er kun tillatt på dragstere som ikke veier mer enn 817 kg (1800 lbs).
Min. felgdiameter er 13”.

5.2 Dekk

Racingslicks er tillatt. Se Generelle tekniske bestemmelser §614 pkt.5.

6. Interiør

6.1 Stoler

Førerstol av racingtype er obligatorisk. Stolen kan være produsert i glassfiber, carbonfiber, stål eller aluminium. Se generelle tekniske bestemmelser§614 og NSR §304.9.

6.2 Innredning

Valgfri angående trekk og polstring. Se generelle tekniske bestemmelser §614.

6.3 Deksler

Deksler over førerommet eller lasteplan er kun tillatt dersom de ikke forhindrer føreren i å entre eller forlate førerommet.

6.4 Vindusnett

Vindusnett ihht §614 er obligatorisk.

7. Karosseri

7.1 Spoilers, Vinger

Tillatt. Ingen frontspoiler eller vinge kan strekke seg mar enn 762mm foran hjulspindlenes sentrumslinje. På Funnycars og karrosseribiler kan overhenget foran maksimum  være 1016mm.

7.2 Karosseri

Karosseri skal være produsert i metall, glassfiber eller karbonfiber og skal strekke seg frem til torpedovegg(brannvegg). Førerommet, rammekonstruksjon og veltebur skal være utformet slik at føreren ikke kan komme i kontakt med hjul, dekk, eksos system eller bane ved velt eller kollisjon. Dersom føreren sitter direkte på gulvet skal en tverrbjelke og ett innvendig gulv være montert under føreren. Luftinntak/scoop skal ikke være høyere enn 279mm over panserets overflate.  På biler uten panser gjelder målet fra forgasserens toppflens. Smale høyere scoop kan tillates på biler med frontmotor og sentralt plassert fører dersom de markant forbedrer sikten fremover.

7.3 Brannvegg

Obligatorisk.

7.4 Gulv

Obligatorisk.

7.5 Vindskjerm

Biler uten frontrute skal ha en vindavvisende skjerm produsert i metall eller annet ikke brennbart materiale. Se §614.

7.6 Frontrute

Biler som orginalt er utstyrt med tak og frontrute skal beholde samtlige ruter. Roadsters eller sportsbiler som orginalt var utstyrt med nedfellbare ryter kan benyttes med frontrute og sidertuter fjernet. Samtlige vinduer med unntak av frontrute skal være produsert av ufarget eller orginalfarget sikkerhetsglass eller annet splintfritt materiale (se §614) med minimumstykkelse 3mm. Startnummer er kun tillatt på bakre sideruter samt høyt plassert på frontruten. Kun frontrute i orginalt sikkerhetsglass eller annet splintfritt materiale (se §614) med minimums tykkelse 3mm er tillatt. Plexiglass er forbudt.

8. Elektrisk

8.1 Batteri

Se §614

8.2 Tenningssystem

Tidsinnstillbare tilbehør så som «stutterbox» er forbudt. «Delaybox», «Throttles Stop» osv. er tillatt. Se §614 (stutterbox = 2-step rev limiter)

8.3 Starter

Alle biler må ha selvstarter.

8.4 Delay Box

Delay box er tillatt tilkoblet “trans brake” og “throttle timer”.
All kobling av kabel og disses funksjoner skal forklares for teknisk kontrollør.

9. Hjelpemidler

Se generelle tekniske regler 614 pkt 9.1 og 9.11
Trottlestopp er tillatt.

9.2 Brannslukker

Brannslukker i depot i henhold til §614 – 9.2 kreves.
Slukkesystem i henhold til §614 – 9.2 anbefales.

10. Fører

10.1 Sikkerhetssele

Fempunkts sikkerhetssele er obligatorisk. Se §614

10.2 Armstropper

Obligatorisk i åpne biler og Funny Cars.

10.3 Hjelm

I dragsters, funnycars og altereds, med kompressor er det tillatt å benytte åpen hjelm sammen med ansiksmaske som har pustefilter og kjørebriller med splinfritt glass, sammen med ballaklava dersom hjelm tilfredstiller:
FIA Standard 8858-2002, 8858-2009, 8858-2010, 8860-2004, 8860-2010
SNELL Standard SA2010. SAH2010 eller nyere standard,
SFI Spec 31.1/2010 eller nyere.
Se §614

10.4 Nakkekrave

HANS/FHR er obligatorisk. Se §614 Dersom nakkekrave benyttes sammen med HANS/FHR skal den tilfredstille SFI 3.3. Se §614

10.5 Kjøredress

Generelt:
FIA Standard 1986 (ISO 6940) med undertøy
FIA Standard 8856-2000 med undertøy
SFI Spec. 3.2A/5

Biler med automatgirkasse i førerommet, eller åpne biler som har frontmotor med kompressor, lystgass eller turbo:
Kjøredress SFI Spec. 3.2A/15
Balaklava, Hansker, sko og strømper obligatorisk etter SFI spec. 3.3/15
Alternativt.:
FIA Standard 8856-2010 med undertøy
FIA Standard 8856-2018 med undertøy

Øvrig:
Balaklava, Hansker, sko og strømper obligatorisk etter SFI spec 3.3/5
Se generelle tekniske bestemmelser §614, pkt 10.4.

10.6 Hansker og sko

Brannhemmende hansker, lær eller racingsko sammen med brannhemmende sokker er obligatorisk.

10.7 Fangsystem for ben

Alle dragsters som ikke har tverstag over førerens ben skal ha stropp eller annen ordning som holder beina inne i bilen ved kollisjon eller velt etc.

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.