§ 310 Teknisk reglement Rallycross Junior 2024

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Rallycross-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

Reglementet gjelder for 2023, 2024 og 2025

Intensjonen med Rallycross junior er at dette skal være en rekrutteringsklasse for unge utøvere i rallycross, og en klasse som skal være så kostnadseffektiv som mulig.  

0.0 Tillatte biler

Som konkurransebil godkjennes alle typer serieproduserte lukkede personbiler med min. 4 seter som er typegodkjent i EU homologert i FIA Gruppe A/N eller på FIA sine lister over egnede biler. Motor maksimum 1600 ccm. Før igangsetting må det innhentes skriftlig tillatelse fra NBF (v/RCS). Denne tillatelsen må forevises ved 1. gangs utstedelse av vognlisens.

Biler som opprinnelig er utstyrt med firehjulsdrift kan modifiseres til fram eller bakhjulsdrift. Kun biler med tohjulstrekk er tillatt.
Kun biler med heldekkende karosseri og uten avtakbart tak er lovlig.
Biler med karosseri som er lettet ifølge reglementet for 2000 kan delta til karosseriet vrakes. (Ny bil eller nytt karosseri må følge årets reglement.) Fra og med 31.12.2009 inndras/oppheves alle tidligere gitte dispensasjoner fra teknisk reglement for supernasjonal.

1 Kjøretøy

1.1 Bærende deler og deformasjonssoner

Ingen modifisering (endring) av originalt karosseri får gjøres. Letting gjennom endring av platetykkelse er tillatt. Dersom letting gjøres skal form og funksjon på den lettede delen beholdes. Letting får ikke gjøres i slikt omfang at karosseriets styrke i bærende deler og deformasjons-soner reduseres. Forsterkning av eksisterende materiale er tillatt når dette følger karosseriets originalform og er i kontakt med dette.

 1.2 Gulv

Gulvet skal beholdes som originalt. Forsterkning er tillatt i følge pkt. 1.1. Det er tillatt å lokalt modifisere gulvet for å montere ny gearkasse. Vedrørende plass til eksosrør se pkt 3.4.

All modifisering av gulv og utbedring av skader/ rust på gulvplate skal gjøres med samme materiale som originalt. All sammenføyning skal være i henhold til fabrikantens reparasjonsmetode eller sveises. Reservehjulsbrønn kan fjernes. Hullet skal da tettes med gitter, nett eller plate maksimum 2 mm. Det er ikke tillatt å benytte firkant rør som forsterkning mellom ny tunnel og gulv i lengderetning.

 1.3 Hjulhus bak

Eventuelle endringer av originalt karosseri skal gjøres med tilsvarende materiale som originalt.
Hjulhus kan modifiseres under følgende forutsetninger:

 • Det er tillatt å endre den del av bakre kanal som berøres av det ombygde hjulhuset.
 • All endring skal gjøres med utgangspunkt i bilens originale akselplassering.

Målet for modifiseringen er å få plass til reglementets enhver tillatte hjuldimmensjon.

1.4 Hjulhus Foran

Hjulhus foran kan fritt modifiseres, dog skal innfestinger i vanger, torpedovegg og hjulhus være på original plass. Alle modifiseringer skal gjøres med samme materiale som originalt, og sveises. Panser skal ligge på original plass. Ingen del av hjulhuset får forandres på en slik måte at det forandrer den originale torpedoveggen.

2 Hjulsystem

2.1 Hjul

Felgenes diameter kan maksimum være 15”

Dekk er fritt under følgende forutsetninger:

 • Det komplette hjulet skal alltid kunne innføres i en U-formet mal med bredde 250 mm. Måling skal gjøres på ubelastet del av hjulet.
 • Dekkdiameter maksimalt 650 mm.

Reservehjul får ikke medbringes i bilen under kjøring.

Skjæring av dekk er tillatt.

2.2 Skvettlapper

Skal finnes på drivende aksel og dekke hele hjulets bredde, samt ha en maksimum høyde over bakken på 10 cm.

2.3 Fjæring

Fritt
Innfestningspunkter er frie.
Hjulaksler kan flyttes (fremover eller bakover) maksimum 50 mm fra den homologerte plassering. Homologert akselavstand må beholdes. Fourlink kan festes maksimum 240 mm over gulvets laveste punkt. Det er stagboltens avstand til gulvet som måles. Karosseriet/chassis kan forsterkes ved innfestning til 4 link stag. Innfestningspunkt til hjulopphenget bak (støtdempertårn) skal ikke gå over sideruten bak sitt laveste punkt. Biler med lav siderute bak kan ha innfestningspunktet maksimum 755 mm målt fra laveste punkt i gulvet. Det er tillatt og modifisere rammevanger og karosseri for å skape tilstrekkelig fjæringsvei ifra B-stolpe til bak bakaksel. maksimum høyde mellom fjærtårnene er 150 mm over maksimum fjæringsvei. Denne høyden kan holdes fra original bakseteplassering til bak bakaksel. maksimum fjæringsvei måles fra bakken og opp til bilens laveste punkt foran bakhjulets hjulhus.

Alle endringer av karosseri/chassis skal gjøres med stålplater minimum samme tykkelse og kvalitet som bilens originale plate. Ingen endringer skal bidra til å svekke bilens styrke.

2.4 Støtdempere

Støtdempernes antall, type og plassering er fritt og fester for disse kan lages på chassis og hjuloppheng.

2.5 Styresystem

Rattlås skal demonteres.

Rattaksel/stamme skal være original eller fra en annen produsert bil, og ha en fungerende sikkerhetsfunksjon montert. Utveksling er tillatt montert. Plassering er for øvrig fritt. Et servosystem kan monteres eller frakobles. Elektrisk drevet servopumpe tillattes montert i kupe, oljepåfylling skal være i motorrom eller bagasjerom. Slanger skal være utstyrt med pressede koblinger og av kvalitet beregnet for hydraulikk.

Alle nybygde biler skal ha ratt med hurtigkobling. Mekanismen skal være merket med gulfarge. Ref FIA: Article 255-5.7.3.9.

3 Drivsystem

3.1 Motor generelt

Ett av underpunktene (3.1.1 – 3.1.5) nedenfor til å forandre og trimme motoren er tillatt.
Ingen kombinasjon er tillatt.
Biler homologert 1998 eller senere fri motorfabrikat.
Motoren skal være plassert i originalt motorrom.
Ved konvertering fra fram- til bakhjulsdrift se pkt. 3.7.
Det er lov å bore maks 0,6 mm over klassegrense. (Motor kan da ikke brukes i bakkeløp)
Ikke originale sylindrer til luftavkjølte motorer kan benyttes.
Skifting av sylinderforinger er tillatt. Materialet i sylinderforingene kan endres.
Avstand mellom blokk og topplokk maksimum 5mm.
En oljeoppsamler på minst to liter skal finnes dersom motoren ikke har lukket veivhusventilasjon.
Kamaksel(er) skal beholdes på sin opprinnelige plass i motoren.
Motorens luftinntak får ikke være montert i bilens kupe.

Tørrsump tank kan ikke plasseres i kupe. I biler uten adskilt kupe kan tørrsump plasseres bak opprinnelig bakseteplassering, denne skal være adskilt fra førers kupe med væsketett vegg eller væsketett kasse. Oljeslanger kan ikke gå igjennom kupe, med unntak dersom de er lagt i væsketett rør eller kanal.

3.1.1 Motor med to ventiler pr sylinder

Motorblokken skal være fra en bil som er serieprodusert og som har maksimum samme antall sylindrer som den motor som opprinnelig er levert til karosseritypen.
Maksimum to ventiler pr sylinder tillates.
Kamaksel/er skal beholdes på sin opprinnelige plass i motoren. Antallet får ikke endres.
Se punkt 3.1. For øvrig fritt.

3.1.2 Motor med mer enn to ventiler pr sylinder

Motorblokken skal være fra en bil som er serieprodusert og som har maksimum samme antall sylindrer som den motor som opprinnelig er levert til karosseritypen.
Kamaksel / kamakslers plassering skal beholdes. Tilføring av materiale til topplokket med f.eks sveising eller støpning utover vanlig reparasjon, er forbudt. For øvrig fritt

3.1.3 Wankelmotor

Wankelmotor kan benyttes med omregningsfaktor 1,5. Se §309 pkt. 3.1.5 for krav til motoren.

3.2 Drivstoffsystem

Originaltank skal fjernes. Når originaltank demonteres skal hull som oppstår dekkes med plate av samme tykkelse som originalt gulv eller maksimum 2 mm. Sikkerhetstank av type FIA/FT3 eller FIA/FT3 1999 skal benyttes på nybygde biler. Alle FIA tanker skal ha gyldig sertifikat. Alternativt kan drivstofftank av sikkerhetstype med funksjon som hindrer bensinlekkasje ved velt og skade benyttes.

Drivstofftank (maksimum 20 liter) skal være montert utenfor kupé og minst 30 cm i sideretning og lengderetning fra karosseriets ytterside. Drivstofftank får ikke være plassert i motorrom. I biler uten bagasjerom skal eventuell væsketett kasse til bensintank, og/eller selve tanken, festes forsvarlig med minst 2 bøyler i aluminium eller stål. Bøylene skal ha en bredde på minimum 30mm og en tykkelse på minimum 3 mm. Skillevegg mot kupé skal være væsketett og av ikke brennbart materiale. Lexan er tillatt materiale i skilleveggen. Drivstofftanken skal utstyres med enveisventil på luftingen, dersom det er fare for at drivstoff kan lekke ut hvis bilen ligger på siden eller taket.

Drivstoffledninger som kan utsettes for mekanisk påvirkning skal være beskyttet. I kupéen får drivstoffledninger ikke være skjøtet.

Bilens samtlige drivstoffpumper får kun arbeide når motoren er i gang og ved selve startøyeblikket.

Spjeldaksel skal være utstyrt med fjær som stenger gasspjeldet ved feil på gassoverføring.

Alle nybygde biler skal ha en ventil for bensinprøver ifølge FIA TECHNICAL LIST N° 5 eller tilsvarende. Fører plikter å ha testslange dersom ovennevnte ikke benyttes. Mangel på dette anses som brudd på reglementet.

Dette skal monteres i umiddelbar nærhet til dyser.

3.2.1 Drivstoff

Drivstoffet skal være bensin som er i vanlig handel (ikke flybensin etc.).

(Definert i ISR Till. J art.252.9.1). Se NBFs internettside.

Det kan benyttes bensin tilsatt etanol som drivstoff. Det anbefales montert FIA-homologert brannslukningsanlegg iht. FIA ISR tillegg J Art. 253.7 på biler som benytter bensin tilsatt etanol. Bilene skal i tillegg merkes med egen oblat på venstre siderute bak.

3.3 Kjølesystem

Radiatoren og dens kapasitet er fri. Dens plassering er fri forutsatt at den er adskilt fra kupeen med væsketett skillevegg. Ekstra kjølevifter kan monteres. Beskyttelse for radiatoren kan monteres dersom dette ikke innebærer noen forsterkning av karosseriet. Rør til kjølevæske kan legges gjennom fremre og bakre torpedovegger. Dersom rør til kjølevæske legges i kupeen skal disse være isolerte og får ikke være plassert høyere enn dørtersklenes laveste punkt i døråpningen. Kun sveiseskjøt er tillatt i kupeen.

Slanger, rør, etc. til å lede kjøleluft kan finnes i kupeen, disse skal holde væske vekk fra kupeen ved eventuell lekkasje på kjølevæske. Hull kan lages bak dører og under bakre siderute, i gulv eller i bakluke samt bakplate. Hullene skal være dekket med netting som følger karosseriets opprinnelige form.

3.4 Avgassystem

Lyddemper skal finnes. Maksimum vekt pr. lyddemper: 15 kg. Støynivå fra eksosen er maksimum 100 dBA. Eksosrør skal munne ut bak, karosseriets bakre begrensning og får stikke utenfor maksimum 15 cm. Eksosrøret får ikke legges inne i kupéen. Dersom eksosrøret legges i en tunnel, skal tunnelen være åpen nedover minst 2/3 av lengden (tegning 279.2). Tunnelens høyde får ikke overstige 150 mm målt fra opprinnelig gulvnivå. Bredde på tunnel maksimum 150mm.

Provisoriske innretninger for lyddemping er forbudt.

Alle biler skal være utstyrt med katalysator. Det skal benyttes katalysator homologert av FIA, NBF eller SBF (Svenska Bilsportförbundet). Kontroll av katalysatorens funksjon skal utføres i følge eget reglement for kontroll av katalysator. CO innholdet skal reduseres med minimum 50% etter passering av katalysator. CO innholdet får ikke overstige følgende grenseverdier:

 • Innsprøytningsmotorer:         1.00%
 • Forgassermotor:                      2.00%

Måling skal foretas mellom tomgang og 2500 omdreininger ved driftsvarm motor.
Støyisolerende materiale rundt eksospotter er tillatt såfremt grensen på 15 kilo ikke overstiges. Eventuelt tilleggsmateriale skal festes forsvarlig.

3.5 Turbo /Overlading

Ingen form for overlading er tillatt

3.6 Kraftoverføring

Drift på fremre eller bakre aksel. Drivende aksel i følge homologering behøver således ikke beholdes. Innretning for å variere drift mellom fremre og bakre aksel er ikke tillatt.

Ved konvertering fra fram- til bakhjulsdrift, får del av torpedovegg flyttes i følge skisse, dog maksimum 120 mm fra original torpedovegg. Motoren plasseres i originalt motorrom. Ved konvertering er modifisert torpedovegg bakre grense for motorplassering.

Biler som har modifisert original torpedovegg, tunnel eller golv skal være utstyrt med to sikkerhetsringer, en foran og en bak rundt mellomaksel, minimum 6 mm tykke og minst 50 mm bred stålplate. En av ringene kan monteres i bakakselhuset.

Alle biler skal ha montert en minst 100 mm bred og 5 mm tykk stålkappe, alternativt minimum 7 mm aluminium, i forbindelse med clutchhuset (svinghjul og clutch må dekkes). Denne platen skal dekke geartunnelen. Dette kreves ikke dersom det er montert SFI godkjent clutchhus, eller annen SFI godkjent innretning for å hindre at clutch eller svinghjul kastes ut av clutchhus. (SFI godkjent: Sikkerhetsgodkjent for dragrace beskrevet i technical-regulations for dragrace Section 1A, punkt 2.1).

Beskyttelsesringen kan være delt/demonterbar, men i så fall skal det benyttes minst 4 stk 10 mm bolter, 2 stk på hver sammenføyning.

På framhjulsdrevne biler kan det alternativt monteres en stålplate, minst 100 mm bred og 5 mm tykk, på torpedovegg. (senter svinghjul). Plate skal dekke øvre og nedre del av clutchhuset.

Tunneler for kraftoverføring og fjæringsvei bygges i følge skisse 279-1. Materialet skal være av samme tykkelse og kvalitet som originalt gulv og sveises sammen. Der er tillatt å montere luke ved gearkasse. Lokket kan være av et annet materiale enn tunnelen, dog ikke plast, og skal festes med skruer evnt. nagler. Lokket kan måle maksimum 400 x 300 mm.

3.7 Transmisjon – Girkasse

Clutchhus og clutch er fri men må kun betjenes av førerens fot.

Girkassens type og plassering er fri, dog ikke tillatt med sekvensiell girkasse. Manuell girkasse skal ha H-mønster. Men skal ha mekanisk giroverføring. En fungerende revers skal finnes.  Plassering av girspak er fritt.

3.8 Transmisjon – sluttutveksling – differensial

Sluttutveksling og bakaksel er fri.
Differensialbrems/sperre kan monteres.
Mellomaksel/drivaksler er fri, skal dog være av magnetisk materiale.
Traction control er forbudt.
«Launchcontrol» er tillatt.
Girkutt sensor er tillatt. Denne kan sitte på gearkasse og gå via motorstyreenhet.
Enhver sensor, bryter eller elektrisk ledning på hjul, girkasse eller front-, midt eller bakdifferensial enn beskrevet over er forbudt.

4 Bremsesystem

4.1 Driftsbrems

Et tokretssystem er obligatorisk.
For øvrig fritt.
Bremsvæskebeholder kan monteres i kupé i umiddelbar nærhet av bremsepumpene.
ABS bremser er forbudt.

4.2 Parkeringsbrems

Fungerende parkeringsbrems skal finnes. Fri utførelse.

5 Sikkerhet

5.1 Beskyttelsesbur

Obligatorisk i følge § 304 Tekniske sikkerhetsbestemmelser. Hovedbøylen kan plasseres maksimum 400 mm bak bilens B-stolpe på 4 – fire dørs bil, og max. 200 mm på 2 – to dørs bil. Målt vannrett, fra øvre festepunkt for sikkerhetssele-innfesting, til fremre del på hovedbøylen.

I alle nybygde biler lisensiert fra 01.01.2022 er det i tillegg til standard burkonstruksjon (§304 pkt 11) påbudt med følgende:

Hjørneforsterkning mellom hovedbøyle og langsgående sidebøyle (ved B stolpe) som vist på tegning 253-31. Biler med hovedbøyle og frontbøyle skal ha hjørneforsterkning også ved A stolpe.

Vedr. § 304 tekniske sikkerhetsbestemmelser pkt. 11.3.2.4 Sikkerhetsbur – demonterbare forbindelser.

Det presiseres følgende:

”Løs” demonterbar forbindelse (se tegning 253-41 og 253-42) på langsgående bøyle skal monteres tilnærmet inntil hovedbøylen. Dog tillates en maksimum avstand på 50 mm mellom hovedbøyle og demonterbar forbindelse. Den demonterbare forbindelsen skal minimum være 144 mm og maksimum 200 mm.

”Fast” demonterbar forbindelse (se tegning 253-44, 253-45 og 253-46) på langsgående bøyle: Hylse som er sveiset på hovedbøylen skal være min. 72 mm og maksimum 150 mm.

5.2 Førerstol

Skal være montert i følge § 304 Tekniske sikkerhetsbestemmelser.

Alle biler skal ha gyldige FIA-homologerte stoler, FIA standard 8855/1999, 8862/2009 eller 8855/2021. FIA Technical list No 12, FIA Technical list No 40

Det er ikke tillatt å foreta endringer på slike stoler. For stoler godkjent etter standard 8855/1999 er gyldighetstiden ut det 10. kalenderåret regnet fra stolens produksjonsdato (internasjonalt er gyldighetstiden ut det 5. kalenderåret regnet fra stolens produksjonsdato). For stoler godkjent etter standard 8862/2009 er gyldighetstiden ut det 10. kalenderåret regnet fra stolens produksjonsdato (også internasjonalt).

Det er ikke lov å foreta endringer på slike stoler. Ingen del av stol får være montert bak hovedbøylens bakerste punkt. Målt loddrett fra hovedbøylens øverste punkt.

5.3 Sikkerhetssele

Obligatorisk med 6-punktssele. Ellers i følge § 304 Tekniske sikkerhetsbestemmelser, med separate fester for skulderstropper. Samtlige biler skal være utstyrt med FIA-homologerte seler.

5.4 Hovedstrømsbryter

Obligatorisk i følge Teknisk reglement for hastighetsløp § 307.

5.5 Brannslukkere

Ikke obligatorisk montert i bil, men skal når det finnes være i følge § 304 Tekniske sikkerhetsbestemmelser.

5.6 Tauekroker

Obligatorisk i følge § 307 Teknisk reglement for hastighetsløp. Tauekrokene skal være festet i bærende konstruksjon med minimum 2 stk. 10 mm bolter.

5.7 Speiler

Bilen skal være utstyrt med minst ett innvendig speil.

6 Karosseri

6.1 Karosseri utvendig

Ingen modifisering av det opprinnelige karosseriets form får gjøres foruten skjermer og aerodynamiske innretninger.
Takventilasjonsluker får monteres.

Alt. 1.  To ventilasjonsluker med målene maksimum 20×25 cm i takets framkant.

Alt. 2. En ventilasjonsluke med maksimum mål 25×50 cm i senter på takets framkant.  Med takets fremre kant menes takets fremre tredjedel av den totale takflaten.

Alt. 3. I takets bakre del over bakrute eller mellom bakre siderute og bakrute (i C-stolpen).

Ventilasjonsåpning skal være utformet slik at den ikke forandrer karosseriets originale form.
Noen kombinasjon av de forskjellige alternativene er ikke tillatt.

Mekaniske komponenter får ikke monteres slik at de stikker utenfor karosseriet på andre steder enn på innsiden av skjermene.
Pyntelister kan fjernes.

Beskyttelsesplater under bilen er tillatt, men skal ha en samlet vekt på maksimum 20 kg.

Ved teknisk kontroll før konkurranse skal bilen ikke ha vesentlig karosseriskade. Skader skal være reparert og lakkert.

Om frontkassett mangler eller erstattes skal det benyttes et rør i dimensjonen Ø40×2 eller Ø50×1,5 av stål som festes i rammevangendene og går imellom disse. Panser og skjermer skal være tilstrekkelig festet med maksimum 25x25x2 mm rør mellom innerskjermer.

På bakplaten kan det monteres glassfiber eller karbonplate på utsiden av originalplaten. Denne skal ha samme form som original.

6.2 Støtfangere

Letting av støtfangere kan gjøres på alt ikke synlig materiale. Dersom støtfanger lages i glassfiber får den ha en maksimum tykkelse på 3 mm. Dersom den er laget i komposittmateriale (kevlar) får den ha en maksimum tykkelse på 2 mm. Støtfangerskinne skal være som en av disse 3 alternativ:

Alternativ 1. Original støtfangerskinne kan modifiseres. Original innfestning til chassis/karosseri skal beholdes. Støtfangerskinnen skal ikke være breiere enn rammevangene.

Alternativ 2. Støtfangerskinne fra en serieprodusert bil kan benyttes, festene til chassis/ karosseri skal være på originale plass. Støtfangerskinnen skal ikke være breiere enn rammevangene.

Alternativ 3. Egenprodusert støtfanger kan lages av rør i dimensjon Ø40×2 eller Ø50×1,5 under forutsetning av støtfanger festes i originale braketter. Støtfangerskinnen skal ikke være breiere enn rammevangene.

Støtfangere som ikke er en integrert del av karosseriet (utenpåliggende støtfangere av metall) og deres fester skal fjernes.

6.3 Kupé

Dashbord og midtkonsoll kan fjernes.

Innvendig trekk er fritt. Det er tillatt å montere instrumenter i burets fremre del, i det staget som går mellom de fremre burdelene ved A-stolpene. Demontering eller endring får ikke innebære at skarpe hjørner eller kanter finns i nærheten av førerplassen. Foruten utstyr som kan monteres på eller gjennom skillevegger kan følgende finnes: Brannslukker (Life support system), ballast og veltebur. De vegger som skiller kupé fra motorrom skal beholdes vedrørende plassering, form og materiale. Det er tillatt å montere komponenter på eller gjennom disse veggene under forutsetning at de ikke når mer enn 20 cm in i kupéen (målt loddrett fra skilleveggen) dette gjelder dog ikke motorblokk, bunnpanne, veivaksel eller topplokk.

6.4 Dører

Dører er fritt, men utvendig form skal overensstemme med original. Dør på førersiden skal dog være original. Hvis noen del av førerstolen på en firedørs bil er mer enn 100 millimeter bak B-stolpen, skal flg. forsterkning monteres. Det monteres side beskyttelse med form som et kryss (tegning 253-8), av samme materiale som øvrige deler av buret. Et av x-stagene skal være i ett stykke. Disse kan sveises mellom B og C stolpe evnt. festes med min. 2 stk. 8 mm bolter pr innfesting i karosseriet. Forsterkningsplater anbefales montert. Dørtrekk kan fjernes. På førerdøren skal det da erstattes med en slett plate. Ekstra innvendige låseinnretninger (stropper eller tilsvarende) er tillatt. Bakre dører kan sveises/limes igjen, for øvrig se punkt 1.1.

På førerdøren kan det monteres glassfiber eller karbonplate på utsiden av originalplaten. Denne skal ha samme form som original.

6.5 Motorpanser og bagasjeromslokk                                                         

Materialet er fritt. Utvendig form skal overensstemme med original, også når bilen er i bevegelse. Under alle forutsetninger skal panser og lokk kunne byttes ut mot de homologerte originale. Original låseinnretning skal fjernes og erstattes med fire utvendige innfestninger på panser/lokk av stålplate. Dersom panser/lokk er av plast minst fem innfestningspunkter (tre i framkant og to i bakkant).

Om panser/lokk av plastmateriale brukes og de er festet med pinne og låsesplint skal forsterkningsskive av metall finnes på begge sider. Forsterkningsskivens størrelse skal være minimum 60 mm i diameter.

Åpning for ventilasjon kan lages i panser så sant ingen mekaniske komponenter blir synlige. Åpning skal dekkes med netting som følger original form.

Panser skal være lukket under kjøring. Innretninger med alternative posisjoner på motorpanseret er ikke tillatt.
Det anbefales at såkalte sikkerhetslås som sitter i bakkant på panseret beholdes.

6.6 Skjermer

Endring av originalskjermer kan gjøres etter et av nedenfor stående alternativer. maksimum bredding av skjerm eller skjermbreddere er 75 mm. Noen kombinasjon av disse alternativ får ikke gjøres.

6.6.1 Originalskjermer

Alternative materialer som tillates:

 1. Om plate brukes skal skjerm og eventuell skjermbredding være av samme tykkelse som originalskjerm.
 2. Om plast brukes (glasfiber eller tilsvarende) får skjermen og eventuell skjermbredding ha en tykkelse på maksimum 3 mm uten noen form for forsterkning.
 3. Om komposittmateriale brukes (kevlar eller tilsvarende) får skjermen og eventuell skjermbredding ha en tykkelse på maksimum 2 mm uten noen form for forsterkning.

Formen er fri, dog skal hjulhusåpningens form beholdes. Dette innebærer ikke at originalmålet må beholdes. Skjermen skal dekke hele hjulbredden og minst 1/3 av hjulets omkrets. Åpninger for kjøling kan lages i skjermene. Dersom slike åpninger finns bak hjulene må de dekkes med gitter slik at man ikke kan se hjulet langs et horisontalplan bakfra. Innsiden av skjermene er fri og det er tillatt å installere mekaniske komponenter, men disse får ikke på noen måte utgjøre en forsterkning av skjermen.

6.6.2 Skjermbredding

Løse skjermbreddere kan monteres utenpå originalskjermer og dører i følge skisse.

 1. Om plast brukes (glassfiber eller tilsvarende) får skjermbredderne ha en tykkelse på maksimum 3 mm uten noen form for forsterkning.
 2. Om kompositmateriale brukes (kevlar eller tilsvarende) får skjermbredderne ha en tykkelse på maksimum 2 mm uten noen form for forsterkning.

Formen er fri, dog skal hjulhusåpningens form beholdes. Dette innebærer ikke at originalmålet må beholdes. Skjermen skal dekke hele hjulbredden og minst 1/3 av hjulhusets omkrets. Se tegninger.

6.6.3 Kanaler

Kanaler kan tilpasses skjermens bredde og form. Kanalen skal være i samme materiale som skjermen eller maksimum 1 mm aluminium. Ingen form for forsterkning er tillatt.

6.7 Aerodynamiske innretninger

De aerodynamiske innretninger skal ikke være større enn bilens ytre mål sett forfra og fra siden. Innretningen skal på ingen måte hindre fører bak, å se bremselysene, sittende i normal kjørestilling.

Aerodynamiske innretninger får ikke finnes i større omfang enn det som angis ovenfor.

Homologerte aerodynamiske innretninger for karosseritypen er tillatt. Radiator kan bygges inn i aerodynamisk innretning. Steinsprutbeskyttelse kan monteres ved nedre del av frontruten. Innretningen kan ikke være bredere enn bilens frontrute, maksimum høyde 60 mm og skal være av gjennomsiktig materiale.

6.8 Ruter

Frontruta skal være av laminert glass eller av hardt plastmateriale (polycarbonat eller tilsvarende).

Øvrige ruter skal være av hardt plastmateriale.

Frontrute av plast skal ha en tykkelse på min. 5 mm. Øvrige ruter skal ha en tykkelse på min. 3 mm.

Plastruter skal ikke være farget eller sotet med unntak av side ruter bak B-stolpe. Maksimum sotningsgrad 16% (50 film)

Ruter skal være montert slik at de følger karosseriets form.

Ruter skal være stengt under konkurranse og trening. På motsatt side av føreren kan sideruten ha en åpning på 5 cm. I rallycross er det obligatorisk med et vindusnett montert på førersiden. Det skal være montert i velteburet. Nettet skal ha en båndbredde på 19 mm, minimum maskestørrelse 25×25 mm, maksimum maskestørrelse 60×60 mm, og skal dekke vindusåpningen fram til og med rattet. Ref. FIA Appendix J, art. 253.

7 Elektrisk

7.1 Batteri/Strømforsyning

Kun ett batteri er tillat. Batteriets vekt får ikke overstige 25 kg.

Batteriet skal festes med egen ramme i bunnen og en ekstra bøyle av min. 2 x 20 mm flattjern. Denne bøylen skal ha minst 8 mm gjennomgående bolter i karosseriet, med en 2 mm. tykk og minst 20 cm2 stor stålplate på undersiden. Dersom rammen er skrudd fast i karosseriet kan bøyle festes i batteriramme. Batteriet skal være dekket med et isolerende materiale.

Plasseringen er fri.

Batteri som er plassert i kupèen må innfri følgende kriterier:

 • Væskefylt batteri inklusive Gelè og AGM, skal stå i forseglet og tett kasse 
  og innsiden av kassen skal være av isolerende materiale. Batterikasse skal 
  ha separat utluftning ut av kupè.
 • Væskefrie batterier skal stå i forseglet kasse og innsiden av kassen skal være 
  av isolerende materiale, samt uten utluftning.
   

Strømledninger skal være klamret og utstyrt med ekstra beskyttelse der det er nødvendig.

7.2 Vinduspussere/Vindusspylertank

Vindusspylertank skal ha maksimum vekt på 15 kg inkludert innhold. Spylervæsketanken kan monteres i kupeen under forutsetning at den er festet som batteri.

Bilen skal være utstyrt med minst en vinduspusser.

7.3 Bremselys

To stk. røde lamper av slagfast type plassert godt synlig bakfra (min. lysflate skal være 60 cm² og pærene skal hver være på min. 15 watt). Disse skal virke sammen med eller erstatte bilens originale bremselys. De får ikke plasseres høyere enn 1,5 meter eller lavere enn 1 meter over bakkenivå. De skal være symmetrisk plassert. Bremselysene skal være synlig for fører bak, sittende i normal kjørestilling.

7.4 Øvrige lys

Utvendige lys kan demonteres. Hull som oppstår må dekkes slik at original karosseriform ikke endres. For kjøleformål er det tillatt å ha et hull på maksimum 30 cm² i hver slik dekkplate

7.4.1 Sikkerhetslys

Det skal finnes et rødt lys på minimum 20watt, maksimum 30 watt.

Led er tillatt.

Lysåpningen på lampen skal være mellom 60cm2 og 70cm2

Dette skal monteres bak på bilen, på midten.

Minimum 100cm fra bakken og maksimum 150cm

Lyset skal være på hele tiden, og fungere selv om hovedstrømmen blir skrudd av.

Lyset skal være på under all kjøring på banen.

Å bruke lamper fra FIA technical list n°19 er anbefalt.

7.5 Brytere og instrumenter

Fritt.

8 Ballast og innfesting

Skal være festet med minimum 2 stk. M12 bolter med tilstrekkelig forsterkning, skiver og muttere. På undersiden ved hver bolt skal det finnes en forsterkning av plate, punktsveises i gulvet, minimum 3maksimum 5 mm tykk og 60 cm2 i areal. På oversiden av ballasten skal platen ha et like stort areal som balastplatene (sandwich). Ballasten skal være godt synlig for kontrolløren og skal befinne seg innenfor karosseriets begrensning. maksimum høyde pr ballastpakke er 20 cm. Ballast skal festes uten mulighet for sammenpressing av vanger. (rørhylse)

9 Minimumsvekter

Vektskalaen kan endres i reglementsperioden.
Dette er bilens minimumsvekt med fører, drivstoff, olje og øvrige væsker som er i bilen når den veies. Vekten kan oppnås med ballast.

MotorvolumFler enn 2 ventiler pr. sylinder
RWD
Fler enn 2 ventiler pr. sylinder
FWD
2 ventiler pr. sylinder. RWD2 ventiler pr. sylinder.
FWD
Over0 cm³opptil1600 cm³1000 kg1000 kg940 kg810 kg

9.3.1 Wankel

Minimumsvekt for bil med wankel motor i junior klassen er 1090 kg

 

 

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.