Reglement for Norgesmesterskap Autoslalåm 2024

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Autoslalåm-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål. 

1. Innbydelse

Det arrangeres individuelt norgesmesterskap for førere i autoslalåm i klassene Standard, Clubsport og Supersport. I tillegg til  bestemmelsene i ISR, NSR, § 850 og konkurransens tilleggsregler, arrangeres mesterskapet etter følgende regler.
Tilleggsregler skal være kunngjort senest 4 uker før konkurransen avholdes.

1.1 Arrangør

NM arrangeres i 2024 av KNA Drammen på Kongsberg Motorsenter (Basserudåsen) den 31. august. Dato for NM ble endret til 24/8-2024.

2. Deltagere

Mesterskapet er åpent for deltagere som innehar gyldig norsk lisens utstedt av Norges Bilsportforbund. Deltagere med engangslisens kan ikke oppnå plassering eller premiering i NM, se Generelle bestemmelser Art. 9.6.2. Ledsager kan ikke selv være deltager.

3. Klasser

Mesterskapet er åpent for klasse Standard, Clubsport og klasse Supersport i.h.t. klasseinndeling i spesialreglement for autoslalåm pkt.8.2 Arrangøren står fritt til også å invitere klasser uten NM-status. Disse kjører da før NM-klassene.

4. Organisasjon

4.1 Tidtaging

Det benyttes elektronisk tidtaging med 1/100 sekunds nøyaktighet.

4.2 Resultater

Dårligste omgangstid strykes når endelig resultat regnes ut.
Sammenlagt tid fra de to beste omgangene er tellende. Ved lik sammenlagt tid mellom to eller flere deltagere vil beste omgangstid være avgjørende.
Resultatlister sendes NBF første virkedag etter konkurransen til ferdighet@bilsport.no. Her må det gå tydelig fram hvem som har kjørt med engangslisens.

4.3 Premiering

Minimum ¼ av deltagerne skal premieres av arrangøren. Norgesmester får laurbærkrans.

5. Offisielle funksjonærer

Juryleder oppnevnes av NBF. Arrangøren oppnevner to jurymedlemmer og øvrige offisielle funksjonærer ihht. Generelle Bestemmelser art. 11. En offisiell funksjonær kan ikke være deltager i NM.

6. Løpsavvikling

Det skal kjøres tre omganger. I siste omgang starter den deltager først som sammenlagt har dårligst tid. Sist i hver klasse starter den som sammenlagt har best tid. Hvis to eller flere kjører samme bil, må det være minimum to andre startende mellom disse.

6.1 Trening

Trening på banen, som skal brukes i NM, er ikke tillatt de siste 8 dagene før NM arrangeres.

7. Protester og appeller

Protester leveres på vanlig måte, og behandles av mesterskapets jury. Eventuelle appeller blir behandlet i appelldomstolen.

8. Mesterskapspremier

Det vil bli kåret norgesmester i hver klasse (Standard, Clubsport og Supersport). Norgesmesterne får NBFs gullmedalje, nummer to får sølv og nummer tre får bronse.

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.