§ 304 Generelle Tekniske sikkerhetsbestemmelser for rally og hastighet/baneløp 2024

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Tekniske-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

Endring:Gjelder fra dato:Publisert dato:
304.1 Hjelmer som ikke er tillatt brukt etter 31.12.2023, merket gult 01.01.2024 03.01.2024

(Personlig utstyr, sikkerhetsseler, brannslukningsapparater, stoler og beskyttelsesbur)
Spesialreglementene kan ha egne bestemmelser.
Endringer kan skje i løpet av året. Se NBFs internettside.

1. Hjelm

Hjelmen skal være uskadet og produsert i henhold til godkjent standard som følger:
FIA 8860-2004 (Ikke gyldig i internasjonale løp etter 2020)*
FIA 8860-2010 (Ikke gyldig i internasjonale løp etter 2028)*
FIA 8859-2015
FIA 8860-2018 og FIA 8860-2018-ABP
SFI 31.1. (Ikke gyldig i internasjonale løp etter 2018/ ikke godkjent for bruk med FHR) *.
SFI 31.1 A. (Ikke gyldig i internasjonale løp etter 2018/ Ikke godkjent for bruk med FHR)*.
SFI 31.2 A. (Ikke gyldig i internasjonale løp etter 2018/ ikke godkjent for bruk med FHR)*.
Snell SA 2005 (USA) (Ikke gyldig i internasjonale løp etter 2018)*.
Snell SA 2010 (USA) (Ikke gyldig i internasjonale løp etter 2023)*
Snell SAH 2010 (USA) (Ikke gyldig i internasjonale løp etter 2023)*
Snell SA 2015 (USA) (Ikke gyldig i internasjonale løp etter 2023)*

Hjelmer som er merket med ovennevnte standard godkjennes for bruk i nasjonale rally og hastighetsløp.
*I nasjonale løp vil disse være gyldig i ytterligere 5 år.
FHR:
I Rallycross, Bilcross, Bakkeløp, Racing og Rally er bruk av FHR** påbudt. Kun FIA-godkjent FHR-utstyr er tillatt. (FIAs App. L, kapittel III, pkt. 3 og FIA Technical list no. 25, 29, 33, 36, 41 og 49). Bruk av FHR** anbefales i alle øvrige grener.

** FHR = Frontal Head Restraint system. – FIA standard 8858-2002 og 8858-2010.

2. Kjøredress

Kjøredressen skal bestå av hel overall som kan lukkes tett ved hals, håndledd og ankler.
Dressen skal være laget av flammehemmende materiale. De mest brukte tekstiler er Nomex III og Proban behandlet bomull. CIK-godkjente dresser tillates ikke benyttet i bil. I internasjonale løp kreves dress godkjent av FIA.(FIA Standard 8856-2000 eller 8856-2018). FIA-merkingen skal være brodert inn i dressen (påsydd merke godkjennes ikke) ved internasjonale løp. FIA Standard 1986 tillates brukt i nasjonale løp.

3. Undertøy

I Bilcross og Crosscart er det påkrevet med undertøy kun i de tilfeller hvor 1-lags- eller annen ikke FIA-godkjent dress benyttes. Undertøyet skal være laget av ull eller annet flammehemmende materiale. Undertøyet skal bestå av høyhalset, langermet trøye, lange benklær og strømper.

4. Balaklava/ansiktsmaske

Balaklava kreves i rally og i alle former for hastighetsløp med unntak av Karting. Den skal være produsert iht. FIA standard 8856-2000 eller 8856-2018 , og være så lang at den kan stikkes på innsiden av kjøredressen eller undertøyet. Balaklavaen skal ikke komme fri uansett hvordan hodet beveges.

5. Sko og hansker

Sko og hansker skal være av skinn eller flammehemmende materiale og uten perforeringer.
Sko skal sammen med dressen dekke anklene og hansker skal dekke hele håndleddet. I rally kreves hansker godkjent etter FIA Standard 8856-2000 eller 8856-2018 (gjelder ikke kartleser).

6. Merking.

For å lette kontrollen skal all bekledning være tydelig merket av fabrikanten. Kjøredress skal være merket med at den er flammehemmende eller at den er testet i henhold til ISO 6940 eller være homologert av FIA i 1986 eller senere (for Karting, CIK-godkjent). Sko og hansker som ikke er av skinn, undertøy og balaklava skal hver for seg være merket med at de er laget av flammehemmende tekstiler eller testet etter ISO 6940 som er en FIA-godkjent brennbarhetstest. Undertøy og strømper skal også være merket.

7. Minimumskrav til bekledning i hastighetsløp og rally

Kjøredress ikke FIA-godkjentFIA-godkjent kjøredressUndertøyBalaklava
Nasjonale Rallies* X X X
Internasj. Rallies X X X
Nasjonale H-løp* X X X
Internasj. H-løp X X X
Bilcross X X X
Crosskart X X X

I tillegg kreves godkjente sko, hansker og hjelm. (For Karting se eget reglement)

* Med hensyn til nasjonale klasser, se pkt. 2 og 3. I vinterhalvåret kan fottøy tilpasses de rådende vær og føreforhold.I tillegg kreves godkjente sko, hansker og hjelm. (For karting se eget reglement).

Utøver må forsikre seg om at bekledningen ikke sitter for stramt inntil kroppen. Dette for å opprettholde plaggene sine flammehemmende egenskaper. Nakke, håndledd og ankler skal til en hver tid være dekket av minimum to (2) lag flammehemmende plagg.

 

8. Sikkerhetsbelter

8.1.1 Sikkerhetsbelte iht. FIA 8853/98  eller 8854/98 (Technical list 24)

Tillatt brukt i Nasjonale løp dersom klassekravene om antall festepunkt oppfylles.

 

8.1.2 Sikkerhetsbelte iht. FIA 8853-2016 (Technical list 57)

Tillatt brukt i Nasjonale løp, Påbudt i Internasjonale løp iht. Art 253 6.1.2

8.1.3 Generelt

Sikkerhetsbelter som benyttes i Baneløp må være utstyrt med sentrallås (Turn Buckle) som frigjør alle delene.
I Rally er det påbudt med to beltekniver som skal være montert inne i bilen. Belteknivene må kunne nås av fører og kartleser når de sitter fastspent i stolene. I konkurranser som foregår på offentlig vei anbefales sikkerhetsbelte med sentrallås av trykk-knapp typen (puch bottom release).

8.2 Montering av sikkerhetsbelte

Det er ikke tillatt å montere sikkerhetsselen i stolen eller stolfester. Sikkerhetselene må monteres på en slik måte at man ikke risikerer skade ved at delene gnisser mot skarpe kanter.

8.2.1 Skrittstroppene

Skrittstroppene må føres gjennom stolens hull/utsparing beregnet for dette. De skal monteres innenfor de anbefalte vinklene som vist på tegning 253-61a.

253-61a

8.2.2 Hoftestroppene

Disse skal ikke gå over sidene på stolen men føres gjennom stolens hull/utsparing for å feste og sikre den største delen av hoften. De må tilpasses slik at hoftestroppene strammer i vinkelen mellom bekkenet og låret, de må ikke festes i mageregionen. De skal monteres innenfor de anbefalte vinklene som vist på tegning 253-61b

253-61b

8.2.3 Skulderstroppene

Må monteres i samsvar med tegning 253-61c og 253-61d.

Tegning 253-61c
Festedelen til skulderstroppen må være innenfor det grønne feltet på tegningen. Vinkelen på skulderstroppen måles ifra førerens (kartleserens) øverste punktet på skulderen eller fra toppen av belteinnfestingen på FHR. De 90 mm på tegning 253-61c er avstanden mellom innsiden av seteryggen til festedelen på innfestningspunktet.

253-61c
Eksempler på festedel til skulderstrop

 

 

 

Tegning 253-61d:

Skulderstroppens festepunkt må være symmetrisk både vertikalt og horisontalt i forhold til stolens senterlinje. Sett ovenfra, må vinkelen mellom stroppene ikke være utenfor 10-25 grader. Det anbefales 20-25 grader.
Skulderstroppene kan ligge inntil hverandre eller de kan krysses om nødvendig. Det er viktig å påse at skulderstroppens festepunkt ikke kan skli sideveis.

253-61d

Festepunkt:

Sikkerhetsbelte kan benytte de originale festepunktene til den serieproduserte bilen dersom vinkler og forutsetningene som beskrevet over holdes. Dersom disse ikke kan benyttes må det lages nye innfestningspunkter på bilens karosseri.

Montering i karosseri:

1. Generell montering av festekrok iht. tegning 253-62

 

2.Festeordning for skulderstroppene iht. tegning 253-63

Skulderstroppene kan også festes til sikkerhetsburet eller til rør festet i buret iht tegning 253-66 eller til tverrgående rørforsterkninger iht. tegning 253-18, 253-26, 253-28 eller 253-30. Skulderstroppen kan festet til disse rørene enten ved å føre stroppen som en løkke rundt røret og med dobbel sikring i justeringsklaven (tegning 253-67b) og det skal være minimum 100mm beltestropp utenfor justeringsklaven eller man kan benytte innsveiset gjengeparti iht. tegning 253-67.

253-67b

Ved bruk av tverrgående rørforsterkninger eller ved innsetting av rør i bur for å feste skulderstropper gjelder følgende (253-67):

 • Rør dimensjon er minimum 38mmx2,5mm eller 40mmx2mm, laget av rør i kvalitet som beskrevet i pkt 11.3.3
 • Rør må monteres slik at høyden på skulderstroppene er iht. pkt. 8.2.3
 • Stroppene kan monters med løkke rundt røret eller i en gjengehylse, hylsen skal sveises fra begge sider.
 • Gjengehylsene må festes i røret og skulderstroppene og festet til dem med to (2) bolter/festkroker i M12 (ISO standard, minimum 8.8) eller 7/16 UNF.

3.Skrittstroppene kan monteres iht. tegning 253-64

 

 

Krav til festepunkt
Hvert festepunkt til karosseriet må forsterkes med en stålplate med et areal på minimum 40cm2 og en tykkelse på minst 3mm.
Hvert festepunkt skal være i stand til å tåle en belastning på 1470 daN eller 720 daN for skrittbeltet. I tilfeller der ett festepunkt benyttes for to stropper (ikke tillat for skulderstropper), skal belastningen tilsvare summen av to stropper.

8.3 Annvendelse

En sikkerhetssele må brukes på den måten den er homologert uten noen form for modifikasjon eller endring, og i samsvar med produsentens instruksjon. Sikkerhetsselens funksjon og levetid er direkte relatert til hvordan de er montert, brukt og vedlikeholdt. Elastiske anordninger festet til skulderstroppen er forbudt.

Sikkerhetsbelte må skiftes etter alvorlige kollisjoner, og når belteveven er kuttet, skadet, strukket eller på annen måte svekket. Gjelder spesielt ved kjemiske skader og skade av sollys. Sikkerhetsbelte må også skiftes dersom metal deler eller låsen er bøyd, deformert eller rustet. Alle sikkerhetsbelter som ikke fungerer perfekt må skiftes.

9. Stoler, stolfester og festepunkt

Alle biler skal ha gyldige FIA-homologerte stoler (FIA standard 8855/1999, 8862/2009 eller 8855/2021 – FIA Technical list No 12, 40, 91. Det er ikke tillatt å foreta endringer på slike stoler (Se FIAs App. J Art 253.16.) Særreglementene kan ha egne bestemmelser.

Stoler iht. 8855-1999 FIA Standard
Stolen må brukes i samsvar med produsentens instruksjon og sammen med FIA Technical list no12. Gyldighetstiden er 5 år fra produksjonsdatoen angitt på stolens merkelapp. En forlengelse på 2 år kan godkjennes av produsenten og må merkes med en ekstra merkelapp. Dersom det er en pute mellom den homologerte stolen og brukeren, kan den maksimalt være 50mm tykk.

Stoler iht. 8862-2009 FIA standard
Stolen må brukes i samsvar med produsentens instruksjon og sammen med FIA Technical list no40. Gyldighetstiden er 10 år fra det året den er produsert.

Stoler iht. 8855-2021 FIA standard
Stolen må brukes i samsvar med produsentens instruksjon og sammen med FIA Technical list no91. Gyldighetstiden er 10 år fra det året den er produsert.

Det er påbudt å bruke monteringsbraketter som er homologert sammen med stolen iht. FIA technical list no 40.
For Rally frem til 31.12.2021 kan stolen brukes sammen med monteringsbraketter homologert av bilprodusenten.

Sitteposisjon
Føreren må velge er sete som passer godt. Når føreren sitter i normal kjørestilling må stolen ha komfortabel støtte av bekkenet, skulder og hode iht. de krav som beskrevet nedenfor:

 • Synslinjen må være under den øvre delen av hode støtten
 • Skuldrene må passe innenfor stolens skulderstøtte
 • Bekkenet må ha tilstrekkelig støtte sideveis i stolen
Sitteposisjon

 

Dersom man benytter en skuminnsats mellom den homologerte stolen og føreren må sidestøtten til førerens hode, skulder og bekken forholde seg til følgende mål:

 • 230 mm hodestøtte
 • 180mm skulderstøtte
 • 100mm høyde støtte i bekkenområdet over en lengde på 200mm

Disse målene må kunne måles ved å bruke en mal i dimensjonen X200 x Y150 x Z100

Skuminnsats

Festepunkt for stolmonteringsbraketter
Dersom stolens originale stolfester eller monteringsbraketter skiftes (gjelder kun FIA 8859-1999), må de nye delene enten bli godkjent av stol produsenten eller må samsvare med spesifikasjonene som nevnt under:

Stolens monteringsbraketter må festes til sete med minimum 4 monteringspunkt pr stol med bolter på minimum 8 mm i diameter og i samsvar med informasjonen tilgjengelig på den gjeldende Technical list (support to be used eller brackets to be used)

Monteringsbrakettene må festes:

 • Direkte til karosseri/chassis iht. tegning 253-65b
 • Direkte på bilens gulv iht 253-65

Minimums kontakt-areal mellom monteringsbraketten, karosseriet/chassis og forsterkningsplate er 40 cm2 for hvert festepunkt.

 

På festepunkt for stolfeste i samsvar med tegning 253-65b
Alle deler må være stål foruten forsterkningsplaten i de tilfeller der bilens chassis er laget i aluminium (ref. FIA Art 253 16.5)

For karosseri/chassis laget i stål kan boltene byttes med å sveise endeplaten til forsterkningsplaten.
På biler lisensiert før 01.01.2022 kan det benyttes rør med minimum 25x25x2,5mm, men det anbefales og oppgradere til minimum 35x35x2,5mm.

253-65-b

253-65b: På festepunktene for stol homologert av produsenten som en valgbar variant (open variant) (dersom de originale festepunktene er fjernet).

Dersom et quick realease system blir benyttet må det tåle en vertikal og horisontal kraft på 18000N, kraften skal ikke beregnes samtidig belastet.

Dersom justeringsskinner for stolen blir benyttet skal denne være fra en homologert leverandør og passe til setet.

Feste av monteringsbraketter til stolen

Stolen må festet til monteringsbraketten med 4 monteringspunkt, 2 foran og 2 bak. Det må benyttes bolter på minimum 8 mm i diameter og forsterkning integrert i stolen.

Hvert monteringspunkt må tåle en kraft på 15000N i alle retninger.

Dimensjon på monteringsbrakett og forsterkningsplate

Minimum tykkelse på stolbraketten er 3mm for stål og 5 mm for aluminium. Minimum  lengde for hver monteringsbrakett er 6 cm.

 

10. Brannslukningsapparater

Rally:  Alle biler i nasjonale klasser skal være utstyrt med brannslukningsapparater (håndslukkere) med en kapasitet på min. 2×2 kg eller 1×4 kg pulver eller annet likeverdig slukningsmiddel med samme kapasitet og giftighet. De skal være solid festet og montert lett tilgjengelig fra fører/annenførers plass (f.eks. foran stolene). De skal festes til festebraketter ved hjelp av metallbånd med hurtigkobling slik at de ikke kan bevege seg i noen retning. Dato for kontroll skal være angitt på apparatene. Denne dato kan ikke være eldre enn 2 år etter siste kontrolldato/innkjøpsdato. Alle FIA-godkjente håndslukkere og systemer må kontrolleres og godkjennes hvert annet år hos et FIA-sertifisert servicesenter. Hvis man i nasjonale klasser har montert et FIA-Homologert brannslukningsanlegg skal man i tillegg ha montert en eller to håndslukkere iht. ISR Appendix J 253 Art. 7.3. For biler i Gruppe N, R, Rally 1-5 og A gjelder ISR Appendix J 253 Art. 7. For historiske biler i klasse 15 gjelder Appendix K Art. 5.7. Biler som benytter bensin tilsatt etanol (E85 og lignende) i nasjonale klasser skal ha FIA-homologert brannslukkingsanlegg og håndslukkere iht. FIA ISR Appendix J 253 Art.7
Alle servicebiler skal være utstyrt med brannslukningsapparater med en kapasitet på min. 2×2 kg eller 1×4 kg pulver eller annet likeverdig slukningsmiddel med samme kapasitet og giftighet.

Hastighet:  Det anbefales brannslukningsanlegg iht. ISR Appendix J 253 Art. 7. for alle biler. For historiske biler gjelder FIA Appendix K Art. 5.7. For biler der det ikke kreves
montert brannslukker skal utøver ha minimum 1×6 kg brannslukker lett tilgjengelig på egen depotplass.
Gjelder også Bilcross og Rallycross.

Innfestning: Pulver- eller andre brannslukningsapparater skal festes med min. 6 mm gjennomgående bolter og festeplater på min.20 cm² og min.2 mm tykkelse på undersiden av karosseriplaten. Alle brannslukkere skal festes til festebraketten med stålband med klemmer og av en slik utførelse at apparatet lett kan tas ut av holderen. Apparatene skal monteres på en plass som gjør dem lett tilgjengelige fra fører/annenførers plass.
Ved utstedelse av vognlisens eller fornyelse, skal det fremlegges attestasjon fra brannvern eller godkjent firma for brannvernkontroll på at apparatene er kontrollert og funnet i orden.
Brannslukningsanlegget skal være festet og montert iht. fabrikantens anvisninger slik at de ikke kan bevege seg i noen retning. (FIAs Technical List nr. 16 og 52). Beholderen må ha innslått/merket opplysninger om vekt i fylt og tom tilstand.
For gr. N, A, R, Rally 1-5 og B, se ISR Appendix J 253 Art.7.

11.SIKKERHETSBUR

Sikkerhetsbur på biler førstegangs-lisensiert fra 2022 må bygges i overenstemmelse med punkt 11. Det anbefales at biler bygget før 2022 om mulig oppgradere sikkerhetsburet til å følge punkt 11 i dette reglementet. Fra 2022 vil punkt 11 i 2020 reglementet ligge ute som eget reglement gjeldene for de biler som er lisensiert før 2022.

11.1 Generelt

Montering av sikkerhetsbur er obligatorisk. For formelbiler gjelder egne bestemmelser.
Om ikke annet angis i spesialreglementene så skal sikkerhetsburet følge en av følgende bestemmelser:

a) Konstruert i samsvar med artikkel 11.2.-11.4

b) Homologert eller sertifisert ASN/ Bilsportforbund.
Et ASN sertifisert bur må kunne identifiseres med en identifikasjonsplate som monteres på buret av fabrikanten. Denne platen skal ikke være mulig å kopiere eller flytte. (preget, gravert, metallplate etc.)
Identifikasjonsplaten skal inneholde følgende:
-Navn på fabrikanten av buret
-Homologeringsnummeret eller sertifiseringsnummeret som skal stemme med sertifikatet fra ASN
-Burets unike serienummer
-En originalkopi på sertifikatet/homologeringsdokumentet som er signert av en kvalifisert tekniker hos burfabrikanten, må alltid kunne fremviser ved teknisk kontroll.

Forøvrig henvises til ISR.

c) FIA homologert sikkerhetsbur i overenstemmelse med «FIA homologation regulation» for sikkerhetsbur.
Sikkerhetsburet skal være et tillegg til bilens homologeringsdokument som FIA godkjent. Produsentets identifisering må være angitt i tillegget (VO) i homologeringsdokumentet. Kjøper må ha et nummerert serifikat som overenstemmer med dette.
For følgende biltyper/klasser er det et krav at buret er homologert av FIA:
-VR5 (eller VRa2)/Rally 2 variant
-Rally 3
-Super 2000 Rally Kit variant
-World Rally Car variant

Forøvrig henvises til ISR.

Enhver endring av et homologert/sertifisert sikkerhetsbur er forbudt og medfører at buret ikke lenger kan godkjennes. Alle reparasjoner av et skadet sikkerhetsbur ihht. punkt b) og c) må utføres av burets fabrikant eller den han bemyndiger.
Et sikkerhetsbur skal være konstruert og bygget på en slik måte at når det er korrekt montert, skal det motvirke at karosseriet deformeres, og på den måten redusere risikoen for skade på de personer som befinner seg i bilen. De viktigste egenskapene til et sikkerhetsbursbur er riktig konstruksjon, nøyaktig tilpasning og innfestning til chassiset og nøyaktig tilpasning til karosseriet. Ingen del av buret kan forkrommes.
Sikkerhetsburet skal konstrueres slik at det ikke hindrer adkomst til forseter og at det ikke tar noe av den plass som er beregnet for fører og annenfører.
Deler av buret kan imidlertid oppta deler av passasjerplassen ved at det kan gå gjennom dashbordet og sidepaneler foran og gjennom sidepaneler og seter bak. I lengderetningen kan ikke buret lages større enn at det passer inn mellom bærende monteringspunkt for fremre og bakre hjulopphengning (fjærer og støtdempere).

I kupeen mellom sikkerhetsburet og karosseriet kan følgende ikke monteres:
– Elektriske kabler
– Rør for væsker (unntatt spylervæske)
– Rør for brannslokkningsutstyr.

11.2 Definisjoner

11.2.1 Sikkerhetsbur

En konstruksjon innvendig i kupeen montert tett inntil karosseriet laget for å hindre alvorlig karosserideformering i tilfelle kollisjon eller om bilen ruller rundt.

11.2.2 Veltebøyle

Et rør konstruert som en bøyle med to festepunkter.

11.2.3 Hovedbøyle (Tegning 253-1)

En mest mulig vertikal veltebøyle (+/- 10° i forhold til vertikalen)  plassert på tvers av bilens lengdeakse umiddelbart bak forsetene. Rørets begge vertikale ben/akser skal flukte med hverandre sett 90` fra siden.

11.2.4 Fremre bøyle (Tegning 253-1)

Lik hovedbøylen, men bøylens utforming må være slik at den følger frontrutens sidestolper og takets forkant. Den nedre delen av bøylen må være nærmest vertikal med maksimum 10° helling bakover. Den fremre festeplaten kan ikke monteres bak den fremste delen av buret.

11.2.5 Sidebøyle (Tegning 253-2)

En veltebøyle montert mest mulig vertikalt på venstre og høyre side i bilens lengderetning. Den bakre stolpen skal plasseres umiddelbart bak forsetet.

Fremre stolpe skal være så nær A-stolpe som mulig. Den nedre delen av bøylen må være nærmest vertikal med maksimum 10° helling bakover. Den bakre delen må være rett, sett fra siden. Den fremre festeplaten kan ikke monteres bak den fremste delen av buret.

11.2.6 Halv sidebøyle (Tegning 253-3)

Identisk med sidebøyle, men uten den bakre stolpen.

11.2.7 Langsgående stag

Langsgående rør i et stykke som forbinder de øvre delene på fremre bøyle og hovedbøylen.

11.2.8 Tverrgående stag

Tverrgående stag i et stykke som forbinder de øvre delene på halv sidebøyle eller sidebøylen.

11.2.9 Diagonalt stag

Et rør som går på tvers av bilen fra et av hjørnene på hovedbøylen, eller en av endene på tverrgående stag når det er sidebøyle og et lavere festepunkt på den andre siden av sikkerhetsburet. Eller den øvre enden av bakoverstrever og til et lavere festepunkt på andre siden av bakoverstreveren.

11.2.10 Demonterbare stag

Deler av buret som kan demonteres.

11.2.11 Forsterkninger

Stag festet til beskyttelsesburet for å øke burets styrke.

11.2.12 Festeplate

Stålplater som er sveiset til rørendene, og som muliggjør innfestning med bolter til karosseri eller chassis. Festeplaten kan sveises fast i karosser eller chassis i tillegg til bruk av bolter.

11.2.13 Forsterkningsplate

Stålplate festet til bilens karosseri eller chassis på steder der festeplaten skal festes.

11.2.14 Forsterkningsplate/ Gusset (Tegning 253-34)

Forsterkning i en bøy eller skjøt, lagd av en bøyd metallplate i U-form med en tykkelse på minimum 1.0mm. Endene på forsterkningsplaten (E) skal monteres med en avstand fra toppen av vinkelen (S) på 2-4 ganger ytterdiameteren på det tykkeste røret i festepunktet. En utskjæring/utsparing er tillatt i vinkelen på toppen, men dens radie får ikke overstige 1,5 ganger ytterdiameteren på det tykkeste røret den er festet til. De flate sidene på forsterkningsplaten(e) kan ha et hull med en diameter som ikke overstiger ytterdiameteren på det røret den er festet til.

11.3 Spesifikasjoner

11.3.1 Grunnkonstruksjon

Grunnkonstruksjon på sikkerhetsburet skal overensstemme med et av følgende alternativ:

-Grunnkonstruksjon 1 (Tegning 253-1)

 • 1 Hovedbøyle
 • 1 Fremre bøyle
 • 2 Langsgående stag
 • 2 Bakoverstrevere
 • 6 Festeplater

-Grunnkonstruksjon 2 (Tegning 253-2)

 • 2 Sidebøyler
 • 2 Tverrgående stag
 • 2 Bakoverstrevere
 • 6 Festeplater

-Grunnkonstruksjon 3 (Tegning 253-3)

 • 1 Hovedbøyle
 • 2 Halve sidebøyler
 • 1 tverrgående stag
 • 2 Bakoverstevere
 • 6 Festeplater

Den vertikale delen på hovedbøylen skal følge karosseriets indre kontur og skal kun ha en bøy på den nedre vertikale delen. Fremre delen på frontbøylen eller på sidebøylen skal følge vindusstolpen/A-stolpe så nært som mulig og kun ha en bøy på den nedre vertikale delen.

Følgende innfestinger skal monteres i takhøyde:

 • Langsgående stag til front og hovedbøyle
 • Tverrgående stag til sidebøyle
 • Halv sidebøyle til hovedbøyle

I alle tilfeller skal det ikke være flere enn fire (4) demonterbare forbindelser i takhøyde. Bakoversteverene skal festes så nær taket som mulig og helt oppe i hjørnene til hovedbøylen på hver side av bilen. De skal ha en vinkel på minst 30° i forhold til vertikalplanet, og føres rett bakover så nær karosserisiden som mulig.

11.3.2 Øvrig konstruksjon

I tillegg til den beskrevne grunnkonstruksjon skal sikkerhetsburet kompletteres med obligatoriske stag og forsterkninger (se art. 11.3.2.1.) Om det ikke tydelig fremkommer eller om demonterbare forbindelser benyttes i overenstemmelse med Artikkel 11.3.2.4, skal alle stag og runde forsterkninger være i ett stykke.

11.3.2.1 Obligatoriske forsterkninger.

11.3.2.1.1 Diagonale avstivere

a) Hovedbøyle:

Sikkerhetsburet skal ha to diagonalstag i hovedbøylen i henhold til tegning 253-7. Stagene skal være rette og kan være demonterbare. Den nedre delen på diagonalen skal festes til hovedbøylen maksimum 100mm fra festeplaten (se tegning 253-52 for mål). Den øvre delen på diagonalen skal festes til hovedbøylen maksimum 100mm fra bakoverstreverens innfestningspunkt.

 

b) Bakoverstrevere:

Montering av et diagonalt stag ihht. tegning 253.20 er obligatorisk på alle biler bygd etter 01.01.2022. Se for øvrig art. 11.3.2.2.1.

11.3.2.1.2 Dørforsterkning (Sidebeskyttelse)

Langsgående rette stag skal monteres på hver side av bilen, ihht. tegning 253-9, 253-10 eller 253-11. En kombinasjon av de ulike konstruksjonene er tillatt. Det er i tillegg tillatt å montere et langsgående stag til bildene 253-9, 253-10 og 253-11. Konstruksjonen skal være lik på begge sider av bilen. I løp og trening uten kartleser er sidebeskyttelse obligatorisk kun på førersiden og det kreves da ikke at disse er like på begge sider. Stagene kan være demonterbare. Sidebeskyttelsen skal monteres så høyt som mulig, men øvre innfestingspunkt må ikke være høyere enn halvparten av døråpningens høyde målt fra dørterskelen. Om innfestingspunktene er plassert foran eller bak døråpningen, gjelder høydebegrensningen kun den del av stagene som er i døråpningen (sett fra siden). I de tilfeller der sideforsterkningen har form som en ”X” (tegning 253-9), anbefales det at de nederste monteringspunkter på de kryssende stag monteres direkte på hovedbøylens og fremre bøylens innfestingspunkter i karosseriet. Dessuten anbefales det at ett av X-stagene skal være i ett helt stykke. Montering av dørforsterkning til A-stolpe forsterkning (tegning 253-15) er tillatt.

11.3.2.1.3 Takforsterkning

For alle biler bygd etter 01.01.2022 er det obligatorisk med takforsterkning ihht. tegning 253-12, 253-13 eller 253-14. Forsterkningene kan følge takets form. I løp og trening uten kartleser, og hvis konstruksjon 253-12 benyttes er det tilstrekkelig med en diagonal som takforsterkning, men fremre innfesting skal være på førersiden. Innfestningene får ikke være mere en 100mm fra der hvor hovedbøyle og stag fra grunnkonstruksjonen møtes. (Dette gjelder ikke i bunndelen av V`en hvis konstruksjon 253-13 eller 253-14 benyttes).

Innfestning av stag i bunnen av V`en:

Hvis ikke stagene møtes, kan ikke avstanden i mellom dem være mere en 100mm i forbindelsen til hovedbøylen eller tverrgående stag.

11.3.2.1.4 A-stolpe forsterkning

Skal monteres på begge sider på fremre bøyle hvis målet «A» er større en 200mm. (tegning 253-15). Dette staget kan være bøyd så lenge det er rett, sett fra siden og vinkelen på bøyen ikke overstiger 20°. Den øvre innfestningen må være mindre en 100mm fra krysset mellom sidebøylen og frontbøylen (tverrgående stag), og den nedre innfestningen må være maksimum 100mm fra nedre innfestning/ fremre festeplate av sidebøyle. (se tegning 253-52). Om dette staget krysser dørforsterkningen så skal det splittes opp i flere deler.

11.3.2.1.5 Forsterkning av bøyer, hjørner og forbindelsespunkter (Tegning 253-34.1)

Forbindelsespunkter mellom:

 • Diagonalstag i hovedbøyle
 • Takforsterkning (kun konstruksjon ihht. tegning 253-12)
 • Dørforsterkning (kun konstruksjon ihht. tegning 253-9)
 • Dørforsterkning og A-stolpe forsterkning (tegning 253-15)

skal være forsterket med minimum to (2) stk. forsterkningsplater/ gussets i overenstemmelse med Artikkel 11.2.14. Om dørforsterkningen og A-stolpe forsterkningen ikke møtes i samme plan, får forsterkningsplaten lages i annen utførelse under forutsetning av at dimensjoner i art. 11.2.14. følges. Se tegning 253-34.1

11.3.2.2 Valgfrie stag og forsterkninger

For utenom krav som angis i art. 11.3.2.1, er stag og forsterkninger som det henvises til i tegninger 253-16 til 253-21 og 253-23 til 253-33 valgfrie og kan monteres etter eget ønske. Disse skal sveises inn eller monteres med demonterbare forbindelser. Se art. 11.3.2.4. Alle stag eller forsterkninger kan brukes separat eller kombineres med hverandre.

11.3.2.2.1 Bakoversteverens diagonalstag (Tegning 253-20 til 253-22)

Konstruksjon ihht. tegning 253-21 og 253-22 kan erstatte konstruksjonen ihht. tegningen 253-20. Konstruksjon tegning 253-22 kan kun benyttes sammen med takforsterkning tegning 253-14.

11.3.2.2.2 Forsterkninger frem til  hjulopphengets øvre innfestning (Tegning 253-25)

Forsterkningene må festes til øvre innfestning av hjulopphenget

11.3.2.2.3 Tverrgående stag (Tegning 253-26 til 253-30)

Tverrgående stag i hovedbøylen eller mellom bakoverstreverene kan anvendes for montering av sikkerhetsselens innfestning ihht. §304 pkt. 8.2. (Det er forbudt og anvende demonterbare rørkoblinger i dette staget). For stag som vises i tegning 253-26 og 253-27 skal vinkelen mellom tverrgående stag og støttestaget være minst 30°. Tverrgående stag som monteres i fremre bøyle må monteres så høyt som mulig, men får ikke være høyere en det høyeste delen på dashbordet. Staget kan ikke monteres under rattstammen.

11.3.2.2.4 Forsterkning av bøyer, hjørner og forbindelsespunkter (Tegning 253-31 til 253-33)

Forsterkninger skal være utført med rør eller en bøyd metallplate i U-form i henhold til artikkel 11.8.2.14. Materialtykkelsen på den delen som utgjør forsterkningen skal være minimum 1,0mm. Forsterkningsrørets innfestningspunkter får ikke være festet lengre en halvveis ned eller langs det røret de er festet til, for utenom de som er festet til frontbøylen, som får festes til fremre bøylens festepunkt mot dørforsterkningen.

 

11.3.2.3 Minimumskrav på konstruksjonen av sikkerhetsbur

Følgende minimumskrav til sikkerhetsbur gjelder:

Med kartleser: Uten kartleser:
Tegning 253-35 Tegning 253-36 eller symmetrisk

 

Grunnkonstruksjonen kan variere iht. Artikkel 11.3.1. Dørforsterkning og takforsterkning kan variere iht. Artikkel 11.3.2.1.2 og 11.3.2.1.3. I tillegg til ovennevnte tegninger er det krav til ett diagonalt stag i bakoverstrevere iht. tegning 253-20.

11.3.2.4 Demonterbare forbindelser

Dersom det anvendes demonterbare forbindelser i konstruksjonen, må disse overensstemme med FIA-godkjent type (se tegn. 253-37 til 253-47). Disse kan ikke sveises fast etter at de er montert. Skruer og bolter skal ha tilstrekkelig minimumsdiameter og være av minimum kvalitet ISO 8.8. Demonterbare forbindelser iht. tegninger 253-37, 253-40, 253-43, 253-46 og 253-47 er kun tillatt for montering av valgfrie stag iht. Artikkel 11.3.2.2. Det er ikke tillatt å bruke disse i de øvre delene av hovedbøyle, fremre bøyle, halv sidebøyle og sidebøyle.

11.3.2.5 Monteringsbegrensninger/ Tilleggsbestemmelser

I lengderetningen kan ikke sikkerhetsburet lages større enn at det passer inn mellom bærende monteringspunkt for fremre og bakre hjuloppheng (fjærer og støtdempere).
Tilleggsforsterkning som overskrider ovennevnte begrensning er tillatt mellom beskyttelsesburet og innfestningspunktet for den bakre krengningsstabilisatoren i karosseriet. Mellom hvert av disse innfestingspunktene og beskyttelsesburet kan det benyttes et enkelt rør med dimensjon 30 x 1,5 mm.

Sett forfra kan forsterkninger av bøyer og sammenføyninger på den fremre bøylens øvre hjørner kun være synlig gjennom et vindusareal som vist på tegning 253-48.

 

Alle Rallybiler og Rallycrossbiler som har forsterkningsrør montert i døråpningen slik som på tegningen 253-49, skal montere disse etter følgende mål. I alle andre grener er disse målene anbefalt.

 • A minimum 300 millimeter.
 • B maksimum 250 millimeter.
 • C maksimum 300 millimeter.
 • E < 0,5 x H

11.3.2.6 Innfestning av sikkerhetsburet til karosseriet/ chassis

Minimum antall festepunkter for sikkerhetsburet er:

 • 1 for hver av rørendene til fremre bøyle.
 • 1 for hver av rørendene til sidebøylene eller de halve sidebøylene.
 • 1 for hver av rørendene til hovedbøylen.
 • 1 for hver bakoverstrever.

For å kunne oppnå en effektiv og hensiktsmessig montering til karosseri/chassis er det tillatt og lokalt modifisere standarspolstringen for å gjøre plass til rørene og koblingene f.eks. ved utskjæring eller sammenklemming. Modifisering må ikke i noe tilfelle medføre fjerning av hele polstringsdeler. Dersom det er nødvendig, kan sikringsboksen flyttes for å gjøre plass til buret.

Monteringspunkter for fremre, hoved, sidebøyle eller halv sidebøyle:
Hver festeplate skal festes med minst tre (3) bolter til en stålforsterkningsplate som er minimum 3 mm tykk, og som har et areal på minst 120 cm², og som er sveiset til karosseri/chassis. Arealet på 120 cm² skal være kontaktflaten mellom forsterkningsplaten og chassis / karosseri.
Eksempler er vist på tegninger 253-50 til 253-56. For tegning 253-52 behøver ikke forsterkningsplaten nødvendigvis  å være sveiset til karosseriet. Benyttes tegning 253-54 skal sidene av denne sveises igjen med en plate.
Det skal benyttes minst M8 bolter med minimum ISO-standard 8.8. Muttere skal være selvlåsende eller montert med låseskive.
Vinkelen mellom to bolter (målt fra rørets senterlinje i høyde med festeplaten) skal ikke være mindre enn 60˚ (se tegning 253-50).

Monteringspunkter for bakoverstrevere:
Hver bakoverstrever må festes med minimum 2 stk. M8 bolter og forsterkningsplater med et areal på minst 60cm². (Tegning 253-57). En enkel bolt montert i konsoll er tillatt, forutsatt tilstrekkelig dimensjon og styrke i bolt og konsoll (se tegning 253-58) og at en hylse er sveiset i røret.

Dette er minimumskrav på montering.
Som tillegg til disse kravene kan flere bolter benyttes og festeplatene på rørene sveises til forsterkningsplatene, sikkerhetsburet (som definert i art. 11.3.1) kan sveises til karosseriet/ chassis.

Spesialtilfeller:
For karosseri/ chassis som ikke er i stål er det forbudt og sveise sikkerhetsburet mot karosseri/ chassis. Kun montering med forsterkningsplater er tillatt.

 

11.3.3 Materialspesifikasjoner

Kun rør med sirkulær snitt er tillatt.
Spesifikasjoner på rør som kan brukes:

Material (minimum) Strekkfasthet Minimum dimensjon (mm) Anvendelse
 

 

 

 

Kaldtrukne, sømløse ulegerte rør som inneholder maksimum 0,3% karbon.

 

 

 

 

 

 

350 N/mm².

45 x 2,5

(1,75″ x 0,095″)

eller

50 x 2,0

(2,0″ x 0,083″)

 

Hovedbøyle

(tegning 253-1 og 253-3)

eller

Sidebøyler + Bakre tvergående stag

(tegning 253-2)

38 x 2,5

(1,5″ x 0,095″)

eller

40 x 2,0

(1,6″ x 0,083″)

 

Halv sidebøyle og øvrige deler av buret.

(Om ikke annet er angitt i overnevnte artikler)

NB:
Ulegert stål kan høyst inneholde 1,7% mangan og 0,5% andre stoffer. Ved valg av stålkvalitet må det legges vekt på strekkegenskaper og sveisbarhet. Rørene skal bøyes kaldt og senterradien må være minst tre (3) ganger senterradien. Dersom rørene blir ovale under bøying, må forholdet mellom minimums- og maksimumsdiameteren være 0,9 eller større.
Overflaten på røret etter bøying skal være jevn og plan, uten krusninger eller sprekker.

11.3.4 Sveiseinstruksjoner

Hele rørets omkrets skal sveises. Alle sveiser skal være av høy kvalitet med full gjennomsveising (dekkgass-sveising TIG eller MIG anbefales). Ved bruk av herdet stål må det spesielt tas hensyn til fabrikantens anvisninger (elektroder, dekkgass-sveising etc.). Det skal påpekes at bruk av varmebehandlet stål eller stål med høyt karboninnhold kan medføre problemer, og at dårlig produksjonskvalitet (sveisearbeid) kan forårsake nedsatt styrke og elastisitet (sprøhet).

11.4 Beskyttende polstring

På de steder der fører/kartlesers kroppsdeler kan komme i kontakt med velteburet, skal det monteres ikke-brennbar beskyttelsespolstring.
På de steder der fører/kartlesers hjelmer kan komme i kontakt med velteburet, skal polstringen være i henhold til FIA Standard 8857-2001 type A (se Tecnical List nr. 23).  Hver polstring må være festet på en slik måte at den ikke kan bevege seg fra røret.
Tillempning:
For alle bilklasser:
I treninger og konkurranser uten kartleser kreves polstring kun på førersiden.

 

 

 

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.