Reglement for Norgesmesterskap og Norgescup Bakkeløp 2023

© 2023 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Bakkeløps-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

1. Innbydelse

Det arrangeres individuelt norgesmesterskap (NM) (eventuelt Norgescup, se pkt. 3) for førere i bakkeløp. I tillegg til bestemmelsene i ISR, NSR og den enkelte konkurranses tilleggsregler, arrangeres mesterskapet etter nedenstående regler.

For terminliste se www.bilsport.no/kalender

1.1

Ved tilfeller av force majoure kan NBF bestemme at løp utgår og/eller nye løp inngår i mesterskapet.

2. Deltakere

a)       Mesterskapet/cupen er åpen for førere med gyldig norsk lisens for klassen det deltas i.

b)      Førere som deltar i mesterskapet har kun anledning til å starte i en konkurranse (klasse) på hvert stevne, og har således ikke anledning til å starte i andre konkurranser (klasser) eller heat, selv om disse ikke teller med i mesterskapet.

c)       Hver fører skal ha sitt etternavn på nedre halvdel av begge sideruter bak på løpsbilen.

3. Klasser

Klasse 1: Supernasjonal t.o.m. 2000 cm³  
Klasse 2: Supernasjonal over 2000 cm³  
Klasse 3: Rallybiler med tohjulstrekk  
Klasse 4: Rallybiler gruppe A 4WD, Super Cars, Supercar Lites, gruppe N 4WD, RC div. 1 WRC- og R5 biler (inkl. biler med utgått homologering også biler utgått fra gr. B, tidligere Divisjon 2 biler i h.t. teknisk sikkerhets reglement inneværende år.)  
Klasse 5: Racing GT+, GT1, Gatebil Extreme, Drifting Pro og Semi Pro.  
Klasse 6: Racing GT3  
Klasse 7: Racing GT4 og GT5  
Klasse 8: Historisk Appendix K til og med 1600 ccm 
Klasse 9: Historisk Appendix K over 1601ccm 
Klasse 10: Rallycross Historisk   

For klasse 10 vil følgende gjelde i 2023: 
Minimum 8 deltagere som tar poeng: NC-status 
Minimum 10 deltagere som tar poeng: NM-status 

 For klassene 5-9 vil følgende gjelde i 2023: 
Minimum 8 deltagere i klassen på første runde: NC-status 
Minimum 10 deltagere i klassen på første runde: NM-status 

Ved færre enn 8 deltagere i en klasse vil den bli slått sammen med klassen over: 

Klasse 6 blir slått sammen med klasse 5 
Klasse 8-9 blir slått sammen til en klasse etter vurdering av seksjonen.

Klasse 1-4 og 10 kjører både grus og asfalt (1.-4. NM/NC-runder)
Klasse 5-9 kjører kun asfalt (3.-4. NM/NC-runder)

4. Arrangørbestemmelser

a)  Alle former for trening med motoriserte kjøretøyer er forbudt i traseen de siste 8 dager før løpet arrangeres.

b)  Deltagerkontakt
Det skal av arrangøren være oppnevnt deltagerkontakt. Navn og telefonnummer til denne skal være oppgitt i løpets tilleggsregler, samt være oppslått på oppslagstavlen. Deltagerkontakten skal være et bindeledd mellom deltakere, arrangør og jury. Må ha god kunnskap om det gjeldende reglement og ikke ha noen andre funksjonæroppgaver under arrangementet.

c) Tidtaking
Tidtakingen skal være med min. 1/100 sekunds nøyaktighet, og foretas elektronisk med uavhengig reserve tidtaking. Dersom tidtakingen foretas med transpondere skal den være med 1/1000 sekunds nøyaktighet.

5. Offisielle funksjonærer

NBF oppnevner minimum juryleder.

NBF kan oppnevne forbundstekniker.

6. Teknisk

6.1 Teknisk reglement

Alle klasser kjører i henhold til sine respektive tekniske reglement i Rallycross, Rally, Racing og Drifting. 

6.2 Rallybiler

Rallybiler skal inneha kombinert vognlisens.

Driftingbiler skal inneha Racing vognlisens.

 6.3 Vektkontroll

Vekt = bilens minimumsvekt skal være inklusiv fører, drivstoff, olje og øvrige væsker som er i bilen når den veies.

Alle biler skal veies på teknisk forhåndsbesiktigelse.
Klassenes minimumsvekt er en viktig del av konkurransen. Kontrollvekten skal plasseres på fast dekke (betong eller asfalt).

6.4 Dekk og felg

Felg skal være i henhold til de respektive klassers tekniske regelverk.

Dekk: 
I klasse 1 – 2: Dekk fritt. 

Klasse 3: Dekk i henhold til klassingsliste for rally 
Klasse 4: Dekk fritt 

På rallybiler i klasse 3 og 4 kan reservehjul og jekk med tilbehør demonteres forutsatt at bilens vekt er i henhold til teknisk reglement. 

Klasse 5-10: Dekk i henhold til de respektive tekniske reglement for klassene, med unntak av Driftingbiler i klasse 5 hvor dekk er fritt. 

7. Løpsavvikling

a)       Hver fører forplikter seg til å ha besiktiget bakken før 1. omgang. Arrangør forplikter seg til å legge til rette for at slik besiktigelse kan skje.

b)      Alle førere kjører 3 omganger klassevis

c)       Startrekkefølgen i første løp, første omgang avgjøres ved trekking av arrangøren

d)       Startrekkefølgen i andre omgang kjøres etter resultat fra første omgang slik at best plasserte fører kjører til slutt.

e)       Startrekkefølgen i tredje omgang kjøres etter best oppnådd tid uansett omgang i de to første omgangene, slik at den beste føreren kjører til slutt.

f)       Raskeste tid i hver klasse uansett omgang vinner osv. Dersom to eller flere førere har samme tid, er nest beste tid, deretter tredje beste tid avgjørende for sluttresultatet. Er det fortsatt likhet skal plassen deles.

g)      Startrekkefølgen i påfølgende løp, første omgang,  kjøres etter NM/NC resultat lista, slik at den beste føreren kjører til slutt. Omgang 2 og 3 etter punktene d og e.

8. Protester og appeller

Protester, se Generelle bestemmelser kapittel 13.

Appeller, se Generelle bestemmelser kapittel 15.

9. Bedømmelse og Poengberegning

NM/NC gjennomføres etter poengberegning. Mester blir således den som oppnår høyest poengsum i sin klasse. Av de oppnevnte løp skal alle være tellende.
Poeng deles ut etter følgende:

a)              Henholdsvis 3,2,1 poeng til første, andre og tredje raskeste deltager i hver klasse hver omgang.

b)             Etter tre omganger: 20-17-15-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1, slik at vinneren får 20 poeng og nummer 16 får 1 poeng.

Poengberegningen foretas av NBF ved RCS. Resultater offentliggjort på bilsport.no anses som uoffisielle inntil de blir kunngjort offisielle etter endt sesong. Den fører som oppnår høyest poengsum i sin klasse blir Norgesmester/Norgescupvinner. Ved poenglikhet mellom to eller flere førere avgjøres rekkefølgen på bakgrunn av flest antall førsteplasser, andreplasser osv. I tilfelle fortsatt likhet, er det de oppnådde poeng i siste runde i mesterskapet/cupen som er avgjørende.

Poengberegningen skjer først etter at eventuelle protester er avgjort, og det kan således ikke nedlegges protest på poengberegningen. Eventuell appell mot beregningen kan foretas som fastsatt i Generelle bestemmelser Art. 15.

10. Mesterskapspremier

De tre beste i hver tildeles mesterskap/cup medaljer i henholdsvis gull, sølv og bronse, i tillegg deles det ut «laurbærkrans» til norgesmesterne.

 

© 2023 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.