§ 602 Spesialreglement for Nasjonal Rallycross (NRC) 2024

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Rallycross-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

1. Definisjon

NRC er en rallycrossklasse med sterke begrensninger. Begrensingene skal føre til lik konkurranse og moderate kostnader på kjøretøyet og primært tenkt kjørt på stevner kombinert med bilcross.

2. Klasser

NRC i henhold til teknisk reglement § 312

3. Deltakere og Lisenskrav

a) Førere må inneha lisens gyldig for rallycross utstedt av nasjonalt Bilsportforbund godkjent av FIA. (Utenlandske førere plikter å medbringe starttillatelse fra eget Bilsportforbund). For mer informasjon om lisens, se vedlegg 1 til § 600.

b) Ved ankomst skal føreren personlig møte til administrativ innsjekk.

c) Radiokommunikasjon mellom team og fører under kjøring er ikke tillatt.

4. Løpsavvikling

NRC kan inviteres til å kjøre etter NSR § 600, eller NSR § 603. Alternativet som velges må gå klart fram av tilleggsreglene. Løpsavviklingen kan gjennomføres som beskrevet i relevante punkter i NSR 603.  Følgende punkter i bilcrossreglementet blir da gjeldende for også rallycross klassene: 2.1, 3, 6, 7, 8 (8.1 unntatt), 10, 11 og 12. Løpsavviklingen må gå klart frem av tilleggsreglene.

5. Sikkerhetsregler

Disse skal tilfredsstille krav i §§ 260, 265 og 266.
Biler uten montert brannslukker, skal ha min. 1×6 kg håndslukker klasse ABC eller annen egnet brannslukker lett tilgjengelig på egen depotplass.

6. Baner

Alle baner skal inspiseres og godkjennes av NBF. Baner skal være i henhold til de regelverk det kjøres etter.

7. Parc Ferme

Etter målgang i siste omgang eller finale er alle biler under Parc Ferme bestemmelser. Det vil si at de skal kjøres på egen depotplass og all form for justering, kontroll, reparasjon, (endre eller fjerne noe) eller tilsvarende på bilen er forbudt før endelig resultatliste er publisert. Løpsleder og/eller jury kan før eller under konkurransen beslutte lukket Parc Ferme.

8. Miljø

Alle deltagere skal benytte tett presenning, absorberingsmatte eller tilsvarende beskyttelse under bilen på/i alle service og depotplasser. Beskyttelsen skal være så stor at den beskytter mot utslipp mot miljøet, minimum 4 x 5 m. Et eventuelt utslipp må samles med absorberingsmiddel/miljømatte og deponeres i arrangørens miljøstasjon. Det er deltagerens ansvar å inneha nødvendige midler for å kunne utføre dette.

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.