Reglement Norgescup Rallycross Junior 2024

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Rallycross-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

Endringer:Publisert:Gjeldende fra:Kommentar
1.2 Startavgift01.01.2024
6.2 Dekk24.01.202424.01.2024
6.2 Dekk24.01.202401.01.2025Informasjon om dekk 2025.

1. Innbydelse

Det arrangeres individuelt Norgescup for førere i rallycross. I tillegg til bestemmelsene i ISR, NSR, § 600 og den enkelte konkurranses tilleggsregler arrangeres mesterskapet etter nedenstående regler.

1.1. Terminliste

For terminliste se www.bilsport.no/kalender. Ved tilfeller av force majeure kan NBF bestemme at løp utgår og/eller nye løp inngår i norgescupen. Endringer kunngjøres på bilsport.no

1.2 Startavgift

Startavgift er kr. 2000,- pr. løp (inkl. strøm, maks 10 A)

2. Deltagere

a) Cupen er åpen for førere med norsk lisens.

b) Hver fører skal ha sitt etternavn på nedre halvdel av begge sideruter bak på løpsbilen.

c) All kjøring foregår med tidtaking. Tidtakingen skal foretas med transpondere. Det er deltagers eget ansvar at bilen er påmontert en transponder av typen AMB TranX 260 eller Mylaps Car/bike transponder, at den er montert riktig og fungerer. Se www.mylaps.com for info. Dersom tidtagerutstyr på grunn av teknisk feil ikke får avlest tider vil reservesystem bli brukt der dette oppstår.

3. Klasse

Rallycross Junior (teknisk reglement § 310), Fra og med det året man fyller 15 år til og med det året man fyller 21 år

3.1 Startnummer

Startnummer skal være i henhold til § 600 pkt. 9. Startnummer tildeles av NBF etter følgende nummerserie:

  • Rallycross Junior : 1 – 99

I tillegg skal det være startnummer øverst på høyre side av frontrute, 12 cm.

4. Arrangørbestemmelser

Rallycross Junior Cup arrangeres i henhold til §600 og Reglement for Norgesmesterskap Rallycross.

5. Offisielle funksjonærer

I henhold til Reglement for Norgesmesterskap Rallycross.

6. Teknisk

6.1 Vektfordeling

Bakhjulsdrevne biler kan ha maksimum 55,0 % vekt på drivende aksel. Forhjulsdrevne biler kan ha maksimum 67,0 % vekt på drivende aksel.

Flere enn 2 ventiler pr. sylinder. RWD Flere enn 2 ventiler pr. sylinder. FWD 2 ventiler pr. sylinder RWD 2 ventiler pr. sylinder FWD
Maksimum 55 % Maksimum 67 % Maksimum 55 % Maksimum 67 %

6.2 Vektkontroll

I henhold til Reglement for Norgesmesterskap Rallycross.

6.2 Dekk

Norgescupen i rallycross junior har avtale med Avon Dekkservice om enhetsdekk. Kun dekk som er merket av og har enhetsnummer fra Avon Dekkservice er tillatt å bruke.

Kun dekk som er registrert inn før løpet er tillatt å bruke. Deltager kan registrere dekk som følger: 

Slicks:
6 dekk på første løp, hvorav det kan være maks 2 nye, resten brukte. Videre kan det registreres 2 dekk pr. påfølgende løp (nye eller brukte)
Regndekk:
6 dekk på første løp, hvorav det kan være maks 2 nye, resten brukte. Videre kan det registreres 2 dekk pr. påfølgende løp (nye eller brukte)

Forklaring: Med første løp menes første løp man deltar i sesongen.

Seksjonen har som intensjon å begrense utgifter på dekk i Rallycross jr. Det vil i løpet av sommeren 2024 bli testet mønstrede dekk. Dersom denne testen gir gode nok resultater vil det bli innført for 2025. 

7. Løpsavvikling

I henhold til Reglement for Norgesmesterskap Rallycross.

Unntak: pkt. 7.9 c: Det skal kjøres A, B, og C finaler. Valg av startspor og opprykk som beskrevet i pkt. 7.9. c

8. Protester og appeller

I henhold til Reglement for Norgesmesterskap Rallycross.

9. Bedømmelse og Poengberegning

Tildeling i henhold til Reglement for Norgesmesterskap Rallycross.

10. Cuppremier

De tre beste i cupen tildeles medaljer i henholdsvis gull, sølv og bronse.

11. Straffer

I henhold til Reglement for Norgesmesterskap Rallycross.

12. Krav om kamera

I henhold til Reglement for Norgesmesterskap Rallycross.

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.