Reglement for Rallycross Junior Cup

1. Innbydelse

Det arrangeres individuelt Rallycross Junior Cup. I tillegg til bestemmelser i NSR, spesialreglement for grenen samt tilleggsregler for den enkelte konkurranse, gjelder disse regler.
Startavgift kr. 1500.-
Etteranmeldingsgebyr (etter arrangørs frist for påmelding): + 50 %

2. Klasse

Rallycross Junior (teknisk reglement § 310), Fra og med det året man fyller 15 år til og med det året man fyller 21 år

2.1 Startnummer

Startnummer skal være i henhold til § 600 pkt. 9. Startnummer tildeles av NBF etter følgende nummerserie:

  • Rallycross Junior : 1 – 99

3. Deltakere

Cupen er åpen for førere med norsk lisens.

4. Løpsavvikling

Rallycross Junior Cup arrangeres i henhold til §600 og Reglement Norgesmesterskap Rallycross

5. Cup løpene

5.-6. mai                     KNA Solør Motorsport
26.-27. mai                 Indre Østfold Motorsport
23.-24. juni                 NMK Grenland
25.-26. august             NMK Konsmo
22.-23. september       NMK Gardermoen

Eventuelle endringer kunngjøre på www.bilsport.no

6. Poengberegning

Tildeling i henhold til Reglement Norgesmesterskap Rallycross