Retningslinjer og tegninger for asfaltbaner 2023

Retningslinjer for sikkerhet på racingbaner 2023

© 2023 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette bane-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.  

Racingbane

Sikkerhetsforskriftene for permanente asfaltbaner/racingbaner og disse baners utforming skal
etter innstilling fra baneeieren fastsettes av NBF i hvert enkelt tilfelle.

Retningslinjer fra FIA`s banekommisjon legges til grunn.

For å avklare hva som kan brukes som banemarkeringer i tillegg til maling kan man her se hva FIA skriver

APPENDIX 11 – BOLLARDS
The recommendations concerning bollards reported herein are advisory.
Bollards are defined as a 2-part system made of a permanent base and an upright post, connected to
each other. They are used in order to fix permanent or temporary delineation (i.e. mark track limits) in
certain sections of the track.
Bollards should be made from a polyurethane material, as to provide high flexibility, toughness with
superior resistance to impact. Other materials (i.e. flexible low-cost plastics) may be approved at the
discretion of the FIA, according to the requirements.
Fluorescent (orange) colour is recommended for increased visibility.

1. Eksempler på Curbs

Bilde viser plassering av banemarkering. Avstand fra innerkant hvit stripe til plastrør (fortrinnsvis i polyuretan) er 180 cm.