§ 921 Teknisk reglement Offroad Challenge 2021

© 2021 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Offroad Challenge-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål

1. Registrerte kjøretøy

Tillatte kjøretøy
Serieprodusert, firehjulsdreven person-, vare- eller lastebil.
Kjøretøyet skal være registrert og forsikret.
Arrangøren står fritt til å dele inn i klasser etter kriterier som; dekkstørrelse, heving, akselavstand, motor, vinsj eller andre relevante forhold.

1.1 Chassis

Ramme, bærende konstruksjoner
Ingen endring av bærende konstruksjoner tillates.

1.2 Hjulsystem

Dekk
Bytte til dekk av annen type og dimensjon er tillatt.
Kjetting kan kun benyttes ved snødekke og det er tillatt i konkurransens tilleggsregler.

Felger
Valgfritt.

Fjærer/hjuloppheng
Skal være av samme type som originalt for kjøretøyet, eller iht. vognkort
Krengningsdempere og/eller stabilisatorstag kan demonteres.

Støtdempere
Valgfritt.

1.3 Drivverk

Motor
Fungerende returfjær skal finnes på forgasser/spjeld hus.

Drivstoffsystem
Drivstoff-rør og -slanger skal være klamret og godt beskyttet mot skader.
Som drivstoff tillates diesel, bio-diesel, bensin og E85.
Eventuelle reservekanner skal være godt fastspent og ha lokk sikret mot uønsket åpning.

Kjøleanlegg
Radiator skal være plassert som originalt for kjøretøyet.

Eksosanlegg
Fritt under forutsetning av at vegtrafikklovens krav oppfylles. Maks 100db.

Elektrisk anlegg
Batteriet skal være sikkert fastmontert og det skal være beskyttelse over batteripolene. Elektriske kabler og ledninger skal være godt klamret. Hovedstrømbryter anbefales montert.

Kraftoverføring
Kjøretøy med automatgir skal ha startsperre og skal ikke kunne startes i gir.

1.4 Bremsesystem

Driftsbrems
Fotbrems skal effektivt påvirke alle hjul.

Parkeringsbrems
Godt fungerende parkeringsbrems eller sperrer skal finnes.

Bremserør
Bremse-rør og –slanger skal være beskyttet og godt klamret.

1.5 Styresystem

Servostyring og styredemper tillates byttet eller etter montert. Ratt tillates byttet.
Stoppanordning for styreutslag kan justeres eller demonteres, ellers tillates ingen endringer.

1.6 Karosseri

Støtfangere tillates modifisert eller erstattet.
Karosserideler tillates erstattet med likeverdige deler i stål, aluminium eller glassfiber.

Førerrom
Brannslukker med minste kapasitet 2kg skal være sikkert festet i førerrommet.

Gulv
Hull for girspak tillates endret ved bytte av girkasse.

Stoler
Stolene skal ha høy rygg og være sikkert fastmontert.  Dersom stolen er montert på glideskinner, skal begge skinner ha sikring som forhindrer forskyvning av stolen.

Veltebur
Kjøretøy uten tak av metall må ha original takstruktur som beskytter fører og evt. Passasjer. Biler uten slik takstruktur må ha bøyle innmontert

Sikkerhetsbelte
Minimum 3-punkt sikkerhetsbelte skal benyttes.

1.7 Lys

Fritt.

1.8 Instrumentering

Fritt.

1.9 Annet

Tauekroker
Skal finnes foran og bak på kjøretøyet.

Vekt
Kjøretøyets egenvekt skal være mellom 600 kg og 3500 kg.

Ekstrautstyr, hvis krav i tilleggsreglene
En form for vinsj skal finnes, fastmontert eller medbrakt (jekketalje/håndvinsj godtas).

Vinsjens trekkraft skal minst være 1,5x kjøretøyets egenvekt.

Fastmontert vinsj skal være festet med minimum 4 stk.8mm bolter i 8.8 kvalitet, minste wiredimensjon for elektrisk eller hydraulisk vinsj er 8 mm.

Alt utstyr som medbringes i bilen skal være forsvarlig fastspent/festet.

Wire, stropper og tauverk skal være uten synlige skader.

Jordanker tillates ikke festet i bilens front ved kjøring på offentlig vei.

2. Uregistrerte kjøretøy

Tillatte kjøretøy
Minimums sikkerhetskrav iht. § 922 klasse 2 standard bil.
Punkt 6.4 stol, 6.5 veltebur, og 6.6 sikkerhetssele.
Kjøretøyet skal ha 2 hjulaksler og drift på alle hjul.
Arrangøren står fritt til å dele inn i klasser etter kriterier som; ramme, karosseri, heving, dekkstørrelse, akselavstand, motor, vinsj eller andre relevante forhold.

2.1 Chassis

Valgfritt, eller etter arrangørens tilleggsregler.

2.2 Hjulsystem

Dekk
Valgfritt

Felger
Valgfritt.

Fjærer
Valgfritt.

Støtdempere
Valgfritt.

2.3 Drivverk

Motor
Valgfritt.

Drivstoffsystem
Drivstofftank skal være plassert utenfor førerrom, være sikkert montert og godt beskyttet mot skader. Tank lokket skal være tett, og det skal være montert enveisventil på utluftingen.
Bensinrør skal være heldragne, klamret og godt beskyttet mot skader.
Som drivstoff tillates diesel, bio-diesel og normal handelsbensin (herunder E85 og racing-gas).
Bly erstatning og oktanbooster tillates benyttet, ellers ingen tilsetninger i drivstoffet.
Eventuelle reservekanner skal fjernes fra kjøretøyet.

 Kjøleanlegg
Radiator og/eller ekspansjonstank tillates ikke plassert i førerrommet. Alle slanger og rør skal være av god kvalitet, rør som trekkes gjennom førerrommet må være tildekket og uten skjøter.

Eksosanlegg
Fritt, under forutsetning av at støynivået ikke overstiger 100 dbA.

Elektrisk anlegg
Batteriet skal være sikkert fastmontert og det skal være beskyttelse over batteripolene. El. kabler skal være beskyttet og godt klamret.  Hovedstrømbryter anbefales og skal da være montert med utløsning innvendig og utvendig, plassert på venstre side foran frontrute/A-stolpe eller bak på kjøretøyet.
Den innvendige bryteren skal kunne nås av førere sittende fastspent i beltet.
Den utvendige bryteren merkes med blå trekant med innvendig rødt lyn.

Kraftoverføring
Kjøretøy med automatgir skal ha startsperre og ikke kunne startes i gir.
For kjøretøy med manuell girkasse anbefales startsperre montert på brems- eller koplingspedal.

2.4 Bremsesystem

Fotbrems skal effektivt påvirke alle hjul, ellers valgfritt.
Godt fungerende parkeringsbrems – eller sperre skal finnes.
Bremserør og –slanger skal være beskyttet og godt klamret.

2.5 Styresystem

Ordinær styring av kjøretøyet skal skje ved bruk av ratt plassert foran føreren, styringen skal være vel dimensjonert og gi sikker styring av kjøretøyet.

2.6 Karosseri

Karosseri
Kjøretøyet skal ha et karosseri med en lengde som minimum tilsvarer kjøretøyets akselavstand.
Deksel over motorrom (panser) skal finnes.  Eventuelt luftinntak over panser skal være skjermet mot fører. Eventuelle ruter skal være av laminert glass eller polycarbonat/lexan.

Førerrom
Beskyttelsesvegg skal finnes mellom fører/passasjer og motor, oljekjøler og radiator og være utformet slik at den hindrer spredning av væske og/eller ild. Motorens luftinntak, utlufting fra motorrom eller drivverk tillates ikke plassert i førerrommet.

Gulv
Heldekkende gulv plate av min 2 mm aluminium eller 1 mm stål skal finnes i førerrommet, dersom karosseriet ikke har original gulv i metall.

2.7 Lys

Valgfritt.  Eventuelle lykteglass skal være teipet/beskyttet.

2.8 Instrumentering

Valgfritt.

2.9 Annet

Tauekroker
Skal finnes foran og bak på kjøretøyet og være dimensjonert for å tåle 2x kjøretøyets egenvekt.

Vekt
Kjøretøyets egenvekt skal være mellom 600 kg og 3500 kg.

Ekstrautstyr, hvis krav i tilleggsreglene
En form for vinsj skal finnes, fastmontert eller medbrakt (jekketalje/håndvinsj godtas).
Vinsjens trekkraft skal minst være 1,5x kjøretøyets egenvekt.
Fastmontert vinsj skal være festet med minimum 4 stk. 8mm bolter i 8.8 kvalitet, minste wiredimensjon for elektrisk eller hydraulisk vinsj er 8 mm.
Alt utstyr som medbringes i bilen skal være forsvarlig fastspent/festet.
Wire, stropper og tauverk skal være uten synlige skader.

© 2021 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.