§ 921 Teknisk reglement Offroad Challenge 2024

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Offroad Challenge-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

Tillatte kjøretøy

Serieprodusert, firehjulsdreven person-, vare- eller lastebil.
Kjøretøyet skal enten være registrert og forsikret, eller ha vognlisens for Offroad.
Arrangøren står fritt til å dele inn i klasser etter kriterier som; dekkstørrelse, heving, akselavstand, motor, vinsj eller andre relevante forhold.

1. Chassis

Eventuelle endringer av bærende konstruksjoner skal være i materiale av minst samme styrke, dimensjon og kvalitet som originalt.

2. Hjulsystem

Dekk
Fritt.

Felger
Fritt.

Fjærer/hjuloppheng
Krengningsdempere og/eller stabilisatorstag kan demonteres.
Fritt.

Støtdempere
Fritt.

3. Drivverk

Motor
Fungerende returfjær skal finnes på forgasser/spjeldhus. Ellers fritt.

Drivstoffsystem

Drivstofftank skal være plassert utenfor førerrom, være sikkert montert og godt beskyttet mot skader og lekkasjer.
Drivstoff-rør og -slanger skal være klamret og godt beskyttet mot skader.
Som drivstoff tillates diesel, bio-diesel, bensin og E85.
Eventuelle reservekanner skal være godt fastspent og ha lokk sikret mot uønsket åpning.

Kjøleanlegg
Radiator og/eller ekspansjonstank tillates ikke plassert i førerrommet. Alle slanger og rør skal være beregnet for kjølevæske og uten skader. Rør som trekkes gjennom førerrommet skal være tildekket og uten skjøter.

Eksosanlegg
Fritt under forutsetning av at støynivået ikke overstiger 100 dbA.

Elektrisk anlegg
Batteriet skal være sikkert fastmontert og det skal være beskyttelse over batteripolene. Elektriske kabler og ledninger skal være godt klamret. Hovedstrømbryter anbefales montert.

Kraftoverføring
Kjøretøy med automatgir skal ha startsperre og skal ikke kunne startes i gir.

4. Bremsesystem

Driftsbrems
Fotbrems skal effektivt påvirke alle hjul.

Parkeringsbrems
Godt fungerende parkeringsbrems eller sperrer skal finnes.

Bremserør
Bremse-rør og –slanger skal være beskyttet og godt klamret.

5. Styresystem

Ordinær styring av kjøretøyet skal skje ved bruk av ratt plassert foran føreren. Styringen skal være vel dimensjonert og gi sikker styring av kjøretøyet.

6. Karosseri

Støtfangere tillates modifisert eller erstattet.
Karosserideler tillates erstattet med likeverdige deler i stål, aluminium eller glassfiber.
Overbygg/tak må fjernes om dette tilsvarer andre varianter av samme bilmodell og type.

Kupé
Brannslukker med minste kapasitet 2kg skal være sikkert festet i kupéen.

Gulv
Heldekkende gulvplate av min 2 mm aluminium eller 1 mm stål skal finnes i førerrommet dersom karosseriet ikke har originalt gulv i metall.

Stoler
Stolene skal ha høy rygg og være sikkert fastmontert.

Veltebur
Kjøretøy uten tak av metall må ha original takstruktur som beskytter fører og evt. passasjer. Biler uten slik takstruktur må ha riktig dimensjonert bøyle innmontert

Sikkerhetsbelte
Minimum 3-punkt sikkerhetsbelte skal benyttes.

7. Lys

Fritt.

8. Instrumentering

Fritt.

9. Annet

Tauekroker
Skal finnes foran og bak på kjøretøyet, og skal være riktig dimensjonert i forhold til bilens vekt.

Vekt
Kjøretøyets egenvekt skal være mellom 600 kg og 3500 kg.

Ekstrautstyr tilleggsreglene krever det.
En form for fastmontert vinsj skal finnes.

Vinsjens trekkraft skal minst være 1,5x kjøretøyets egenvekt.

Fastmontert vinsj skal være festet med minimum 4 stk.8mm bolter i 8.8 kvalitet, minste wiredimensjon for elektrisk eller hydraulisk vinsj er 8 mm.

Alt utstyr som medbringes i bilen skal være forsvarlig fastspent/festet.

Wire, stropper og tauverk skal være uten synlige skader.

Jordanker tillates ikke festet i bilens front ved kjøring på offentlig vei.

 

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.