Teknisk reglement Racing GT3 og GT4 2019

Generelt GT3 og GT4 2019

GT 3 og GT4 klassen har de senere årene utviklet seg til å bli raskere og raskere, dette gjør at forskjellen mellom klassene har blitt for liten og utvalget biler går ned. I 2017 gjorde vi ett løft her som sikrer at vi kan få tilgang til flere biler som kan konkurrere sammen. GT3 og GT4 er klasser som passer for nybegynnere og erfarne førere. Klassene tar utgangspunkt i forskjellige typer biler som er egnet for racing eller tilpasses til formålet NBF forbeholder seg rett til å pålegge vekttillegg på inntil 50 kg ut over de vekt/effekt regler som er beskrevet under ved innklassing av nye biltyper. Cup biler klasses inn med spesifikk vekt,+ evt tilleggsvekt. Søknad om godkjennelse av biler som ikke er beregnet på allmenn trafikk, ref. pkt” tillatte biler” under, må være levert NBF senest 6 uker føre sesongstart. NBF forbeholder seg rett til å gjennomføre stikkprøvekontroller av vekt, volum og effekt gjennom sesongen, NBF forbeholder seg retten til å pålegge suksessvekt slik det praktiseres i svært mange racingklasser i andre europeiske land.
Dersom det er åpenbart at en bil har aerodynamiske eller andre tekniske fortrinn som skiller seg vesentlig fra øvrige biler i klassen, kan NBF pålegge tilleggsvekt med inntil 50 kg. Dette skal meddeles skriftlig senest ti virkedager før start neste løp.
Powerlog benyttes for kontroll av bilens vekt/effekt forhold.

Powerlog

Powerlog skal monteres på gulvet eller tunnelen. Området for montering må være 10 X 20 cm.  Powerlog vil bli skrudd fast med 2 skruer på max 5 mm, 19cm fra hverandre på senter. Man kan montere en fast plate av stål eller aluminium som powerloggen kan sitte, denne må være fast montert med sveis, skruer eller nagler.

Alle biler skal være utstyrt med en strømtilførsel for Powerlog som er direkte tilkoblet hovedstrømsbryter, strømmen skal kun brytes når hovedstrømsbryter slås av.

Det er fører ansvar at monteringsplass er klargjort før løpet, og at bilen til enhver tid har strømtilførsel iht spesifikasjonen over. Fører/eier av bilen er pålagt å samarbeide med powerkontroll teamet uten forbehold. Ett hvert forsøk på sabotasje av målinger, powerlog eller tilhørende deler/systemer kan føre til startnekt i konkurranser.

Dersom vekt/effekt forholdet er utenfor klassens reglement vil dette føre til en rapport til Løpsleder og Jury for videre behandling.

Vi  benytter suksessvekt for å gjøre klassene ytterligere jevnere. Suksessvekt kan gis etter en løpshelg og er gjeldende for neste løpshelg. Det er kan gis suksessvekt på 40 kg 20 kg og 10 kg til henholdsvis 1-3 plass etter Finale 1+2+3 hver løpshelg.

Tillatte biler

Som løpsbil godkjennes serieproduserte biler beregnet for allmenn trafikk på offentlig vei innenfor EU- og EØS-området. Det må være produsert minst 100 eksemplarer av bilen i løpet av en 12 måneders periode. Fabrikkbygde ”cupbiler” som søkes godkjent skal ha komplett chassis, være lik av utseende til gatebilvarianter og ikke ”silhuett” eller ”prototype” utseende karosserier. I klasse GT4 vil det ikke være tillatt med gamle cup- eller touringklasse-biler som STCC, NTCC, WTCC og lignende selv om disse kan synes å klasse inn etter beregningene. Ved tvil skal det søkes NBF om innklassing av bilen senest 6 uker før seriestart.
Av sikkerhetsmessige grunner tillates ikke biler som originalt er bygget uten tak, dører, vinduer og helt karosseri i GT-klassene. Biler med teknisk godkjent originalt levert hardtopp og T-tak kan godkjennes.
Alle deltagere skal før deltagelse sende inn selvangivelse på bilen som skal benyttes før hver sesong. Innsending må skje senest fire (4) uker før deltagelse. Skjema ligger på internettsiden til NBF. Nøkkelinformasjon om bilen skal også finnes i form av et klistremerke på bilens sideruter bak. Fås ved påmelding/innsjekk. Skal være påsatt før teknisk kontroll.
Spesifikt innklassede biler er biler som må forholde seg til regelverk der bilen/biltypen opprinnelig har konkurrert under. Disse bilene kan ikke endres utover det som beskrives i de reglement de skal følge.

GT3

Vekt/effekt for GT3 klassen er satt til 3,7 for normalt aspirerte motorer og 4,0 for biler med overlading, max 420HK, dette er drivhjulshester og vil bli kontrollert med powerlog. Minimum vekt i klassen uansett effekt er 950 kg. Alle vekter skal rundes opp til nærmeste 10 kg og er inkludert fører målt etter konkurranse. Bilene skal også ha tilleggs vekt iht bilens utstyr etter listen under.

Liste for tilleggsvekt iht bilens utstyr GT3

UTSTYRTILLEGGSVEKT
Racing ABS30 kg
Racing Traction Controll25 kg
Ikke original DSG35 kg

Cup biler skal være som originale. I listen under er det laget en oversikt over de mest kjente Cup Biler. Andre cup biler kan også være aktuelle og listen vil bli oppdatert årlig.

BILERÅRSMODELLVEKTSPECREGLEMENT
Porsche 996 CupMK1 1999-20011265 kg Med sekvensiell kasse
+ 35 kg
Som Porsche delekatalog for 996 GT3 Cup. Eller 2013 GT3 Cup England
Seat Leon
Supercopa
2008-1140 kgMed DSG original
og som original.
Seat Leon Eurocup
Lotus Exige950 kgMed tillegg for sekvensiell gearkasse på 30 kg.Lotus Cup Europe
TCR Biler2012 -Iht bilens specFølge bilens originale specTCR Internasjonal Series
Audi TT cup2010 -Iht bilens specVLN, TT-cupAudi TT Eurocup og eller VLN cup
BMW 235i Racing2014 -Iht bilens specFølge bilens originale specBMW 235i Racing cup

 

GT4

Vekt/effekt for GT4 klassen er satt til 4,9 for normalt aspirerte motorer og 5,3 for biler med overlading, max 300HK, dette er drivhjulshester og vil bli kontrollert med powerlog. Minimum vekt i klassen uansett effekt er 900 kg. Alle vekter skal rundes opp til nærmeste 10 kg og er inkludert fører målt etter konkurranse. Bilene skal også ha tilleggsvekt iht bilens utstyr etter listen under.

Liste for tilleggsvekt iht bilens utstyr GT4

UTSTYRTILLEGGSVEKT
Racing ABS30 kg
Racing Traction controll25 kg
DSG eller sekvensiell gearkasse35 kg

Fører
Førere i alderen 15 til fylte 18 år kan delta i GT4 klassen med biler med motorvolum oppad til 2000 cc.
Aktuelle førere må sende en søknad om deltagelse til Racingseksjonen i NBF vedlagt en motorsport CV og resultater. Det kreves kjøreerfaring fra f.eks. karting.
Det kreves obligatorisk ledsagerlisens for ledsager til utøvere under fylte 18 år, lisensen er personlig og må utstedes i ledsagerens navn. Denne personen må være over 18 år og inneha gyldig lisens. Som ledsagerlisens godkjennes alle personlige lisenser. Se Generelle bestemmelser artikkel 9.4 og 9.5.

1. Chassis og rammeverk

Det er fritt å lette og/eller forsterke chassis og/eller ramme. Gulvet kan ikke heves over dørterskelnivå. Den originale akselavstand må beholdes (+/- 5%). Døråpningene skal ha de originale mål i forhold til foraksel og bakaksel. Forsterkninger kan bare utføres i metall.

2. Hjulsystemer

2.1 Hjul og dekk

Maksimum bredde på dekk er 13” (325 mm), firehjulstrekk 11″ (280 mm). Firehjulstrekk kan bruke 12″ (305 mm) mot et vekttillegg på 100 kg.
Kontrollmåling kan foretas på dekket på ubelastet punkt. Forøvrig fritt.

2.2 Hjulskjerming Skvettlapper

Fritt

2.3 Fjærer og hjuloppheng

Fritt inkludert innfestinger, men datastyrt fjæring er forbudt.

2.4. Styresystem

Fritt.

3. Driftssystem

3.1 Motor

Fri, men motorblokken må være produsert i et antall av minst 200 innen en periode på 12 måneder. Det er kun tillatt med 1 motor pr. bil. Det er tillatt å endre motorplasseringen i bilen, eks. bygge om til midtmotor. Motoren skal være fra en serieprodusert bil. Det er ikke tillatt med motorer fra formelbiler eller båter.

3.2 Drivstoffsystem

Alle biler skal ha et relé som stopper den elektriske bensinpumpa hvis motoren stopper.
Bensintank: tanken må ikke sitte nærmere bilens bakplate en 20cm. Er tanken på mer enn 30 liter må den være av sikkerhetstype. Tank og slanger må være isolert fra kupe slik at en lekkasje inn i kupeen Ikke kan oppstå. Påfyllingsmunnstykker etc. er frie, men må ikke stikke utenfor karosseriets begrensning. Biler med diesel som drivstoff skal godkjennes før innklassing i GT4
Biler som benytter drivstoff med etanol eller diesel skal merkes med dette på side rutene bak. (se §307Q).

3.3 Kjølesystem

Fritt, men skal monteres innenfor karosseriets begrensninger og ikke inne i kupeen. Frostvæske er ikke tillatt.

3.4 Eksossystem

Hvis eksosrøret er montert i tunnel i kupeen og/eller dørene, må denne være åpen nedover. Eksosrøret kan munne ut på siden av bilen bakenfor front døren. Støy maks. 100 dB(A) målt i henhold til NSR § 303. NBF kan i visse tilfeller gi dispensasjon fra målemetoden.

3.5 Batteri og elektrisk

Det elektriske system er fritt. Batteriet må være festet med en øvre og nedre ramme som er godt festet med bolter på min.8 mm og plater på undersiden av gulvet på min.20 cm2. Hvis batteriet er montert i kupeen skal det beskyttes med isolerende og væsketett deksel.

3.6 Kraftoverføring

Elektronisk antispinn og elektronisk gearing er fritt. Biler som blir modifisert ved at originalt gulv erstattes med aluminium, må forsterkes med to sikkerhetsringer over mellomaksel, en foran ved gearkassehus og en bak ved kardang.
Denne skal være min. 6 mm tykk og 50 mm bred. Hvis clutch er i tilknytning til førerplass skal det brukes et SFI approbert clutch hus, eller en 6 mm tykk og 100 mm bred stålplate som dekker hele clutchen.

3.7.1 Firehjulstrekk

Firehjulstrekk er tillatt i GT3, for GT4 er firehjulstrekk forbudt.

4. Bremsesystem

4.1 Bremser

Et dobbeltvirkende bremsesystem er obligatorisk. Bremseskivene må være av magnetisk materiale, ellers fritt.

5. Sikkerhet

5.1 Sikkerhetsbur

I henhold til FIA reglement, tekniske nasjonale regler. Buret kan brukes som forsterkning/ oppstiving av karosseriet.

5.2 Førerstol

I.h.t. NSR § 304.9. Sidestøtte for hode anbefales.

5.3 Sikkerhetsbelte

Seks (6) punkts belte er obligatorisk. Forøvrig i henhold til NSR § 304 pkt.8.

5.4 Hovedstrømbryter

Hovedstrømbrytere i henhold til NSR § 307A er obligatorisk.

5.5 Brannslukker

4 kg. i.h.t. FIA reglement, nasjonale tekniske regler krever ikke brannslukker (Hallon er forbudt). Det anbefales sentralslukker godkjent av FIA i alle racing biler.

5.6 Tauekroker

Bilen skal være utstyrt med tauekroker i.h.t. nasjonale tekniske bestemmelser.

5.7 Speil

Ett innvendig og to utvendige speil er obligatorisk.

5.8 FHR

I Racing er FHR* påbudt i alle klasser. (FIAs App. L, kapittel III, pkt. 3 og FIA Technical list no. 25, 29, 33 og 41).
* FHR = Frontal Head Restraint system. FIA standard 8858-2002 og 8858-2010.

6. Karosseri

6.1 Karosseri utvendig

Karosseriets ytre form må beholdes, med unntak av skjermer, dører, panser og aerodynamiske anordninger. Bilens bredde må ikke overstige 2100 mm. Ingen mekaniske komponenter må stikke ut fra karosseriets ytre. Bilens karosseri skal være rettet og pent lakkert. Bilens ytre utseende må beholdes. Dette gjelder spesielt utforming av grill og lamper slik at det ikke er tvil om bilens opprinnelse.

6.2 Støtfangere

Fritt.

6.3 Kupé

Førerstolen må plasseres på en av sidene av senterlinjen i bilen. Torpedoveggen skal beholdes, men kan flyttes maksimum 200 mm målt fra et loddrett punkt rett under frontruten for å gi plass til motor. Det kan også foretas lokal modifisering for plassering av transmisjon.
Ved ombygging til midtmotor stilles det strenge krav til at skilleveggen til førerplassen er solid nok slik at motoren ikke kan komme inn i kupeen ved uhell. En midtmotorbygd bil skal ikke være bygget på en formelbil, men på bilens ordinære chassis. Alle biler skal være bygget på ordinært karosseri (det ordinære karosseri er begrenset til bilens kupé/passasjerrom). Skillevegger/brannvegger mott bagasjerom og motorrom skal være væsketette.

6.4 Dører

Materialet i dørene er fritt, men den originale form må beholdes, bare i den midtre tredjedel. Hengsler og håndtak er fritt. Original lås må beholdes. Det tillates å sveise igjen dørene hvis vinduet har en åpning på minimum 400 x 800 mm og er utstyrt med et «NARSCAR»-nett på førersiden. Denne del av døren kan være en del av eksostunellen. På firedørs biler kan dørene være faste og kan også være en del av skjermbreddingen bak.

6.5 Panser og luker

Materialet er fritt hvis den originale form er beholdt. Hengsler og låser er fritt. Det skal være 4 låser som kan åpnes fra utsiden. Originallås skal fjernes. Åpninger kan lages under forutsetning av at ingen mekaniske komponenter blir synlige. Luftinntak kan monteres maksimum 100 mm over original ytre. Flipp front kan lages innenfor bestemmelsene i pkt. 6.1.

6.6 Skjermer

Materiale og form er fritt men skjermene skal dekke hjulene på en slik måte at man er sikret mot muligheten for ”klatring”.

6.7 Aerodynamiske arrangement

Cup biler skal gå med den Aerodynamiske innretninger
Aerodynamisk utstyr kan ikke overstige bilens maksimale bredde og ikke over bilens takhøyde. Minimum 50% av vingens vingeblad skal være foran bilens bakerste punkt. Luft tuneller eller andre anretninger under eller inne i og gjennom bilen er ikke tillatt. Diffusere og splittere er tillatt for og bak respektive hjulsenter disse skal ikke gå mere en 20 cm foran eller bak bilens ytterste karosseri punkt. Bilens gulv og kanaler skal sammen ikke konstrueres på en slik måte at det oppnås aerodynamisk «tunell effekt». Kanal/sideskjørt som er lavere enn gulvplate skal ikke lenger inn mot senter bil en senterlinjen på hjulene.

6.8 Ruter

Frontruten skal være av laminert glass eller polykarbonat plast min. 3 mm tykk. I de resterende ruter er materialet fritt, men rutene skal være gjennomsiktige og i original størrelse.

7. Elektrisk

7.1 Batteri og elektrisk

Det elektriske system er fritt. Batteriet må være festet med en øvre og nedre ramme som er godt festet med bolter på min.8 mm og plater på undersiden av gulvet på min.20 cm2. Hvis batteriet er montert i kupeen skal det beskyttes med isolerende og væsketett deksel.

7.2 Vindusvisker

Det skal være min. en effektiv visker, ellers fritt.

7.3 Bremselys

To lys symmetrisk på 21 W, eller LED iht §307 er obligatorisk.

7.4 Lys

To baklys på 10 W og to frontlys på 55 W, eller LED iht §307 er obligatorisk, størrelse er fri.

7.4.1 Retningslys

To bak og to foran på 21 W er obligatorisk.

7.4.2 Sikkerhetslys

Alle biler skal ha et sikkerhetslys som skal lyse konstant. Sikkerhetslyset skal være plassert i bilens senterlinjen bak på bilen og må være synlig for biler som ligger bak

8. Balast og Innfesting

8.1 Ballast

Max grense på balast i samme feste er 100 kg

8.2 Innfesting

Balast skal ha tilstrekkelig innfesting og befinnes seg innenfor karosseriets ytre begrensning. Teknisk kontrollør kan be om veiing av balast og sette ytterligere krav til innfesting.