Teknisk reglement Club Drift 2024

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Drifting-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

Teknisk reglement Club Drift, kun trening.

Intensjonen med klassen er å slippe til utøvere som ønsker å prøve drifting, uten først å måtte bygge en bil for formålet.
Maks tillatte inngangshastighet 70 km/t.

Club Drift (Singel drift)

Kun trening.
Biler godkjent iht. 7.1 Teknisk reglement Club Drift, kun trening.
Førerkort klasse B, eller følge statens lovverk for øvelseskjøring klasse B.

TILLEMPING AV TEKNISKE REGLEMENT Når du leser det tekniske reglement skal du tenke på følgende: Les teksten og om det ikke er spesielt angitt at noe er tillatt så betyr det at man ikke har tillatt noen form for forandring av det originale. Dette betyr at det som ikke er uttrykkelig angitt, er å betrakte som forbudt
Eventuelle endringer/tillegg til det nasjonale reglementet vil bli offentliggjort på NBFs hjemmeside www.bilsport.no.

1. Bil

Alle serieproduserte biler.
Biler etter vegtrafikkloven skal følge bilens vognkort, dette vil da si at dersom det er gjort endringer fra originalt skal dette være godkjent og påført i vognkortet. Ellers følges nedenstående reglement.

Biler uten skilter skal følge nedenforstående reglement.

2. Motor

Fritt
Fri trimming.
Spjeldaksel skal i sin helhet være påvirket mekanisk.
Spjeldaksel skal være utstyrt med fjær som stenger gasspjeldet ved feil på gassoverføring.
Gjelder ikke dersom bilen eller motorer med ECU kommer med originalt elektronisk styring av gasspjeldet.
Motorens luftinntak får ikke være montert i kupeen.

2.1 Smøring

Tørrsump og oljekjøler får monteres. Oljetanker/oljekjøler får ikke monteres utenfor bilens hovedstruktur om de ikke er beskyttet av en kollisjonssikker konstruksjon. Trykksatte oljeledninger skal ha koblinger av fast type, alt. rillede tilkoblinger med slangeklemmer. Forøvrig fritt.

2.2 Oljeoppsamler

Iht. NSR § 307 J.

2.3 Kjøling

Fritt, men skal monteres innenfor karosseriets begrensninger. Dog ikke inne i kupèen. Gjelder også slanger og rør.

2.4 Støybegrensning/Eksosanlegg

Eksosanlegg iht. (bestemmelser i vegtrafikkloven.)
NSR §307 B Støy maks. 100 dB, målt i henhold til NSR §303.
Ikke tillatt med åpen wastegate. Utslipp fra Wastegate skal føres inn i eksosanlegget, eller føres i eget rør med lyddemper med utslipp nær ordinær eksos.
«Utløpet av eksossystemet skal være maksimum 45 cm over bakken. Det skal være innenfor bilens ytre begrensning, men ikke lengre inn enn 10 cm fra bilens ytre begrensning og bak et vertikalt plan gjennom senter av akselavstand. »

3. Bensinsystem

Drivstoffet skal være av type som er i kommersiell handel (Bensin, E85, Diesel).

3.1

Originaltank kan benyttes på original plass. Originaltank kan fjernes og erstattes av sikkerhetstank. Når originaltank demonteres skal hull som oppstår dekkes med plate av samme tykkelse som originalt gulv eller max 2 mm. Sikkerhetstank av type FIA/FT3 eller FIA/FT3 1999 anbefales.
Driftingkonkurranse punkt 3.2.

4. Drivverk

To og firehjulstrekk er tillatt.

4.1 Girkasse, differensial, clutch, drivaksler

Fritt.

5. Hjuloppheng

Foringer og stag er fritt, men skal benytte karosseriets originale innfestinger.

6. Bremser og hjul

6.1 Bremser

To-krets bremsesystem. Bremser skal dimensjoneres i forhold til bilens motorytelse.
Ellers fritt. ABS kan fjernes.

6.2 Felger

Fritt.

6.3 Dekk

Det skal brukes dekk beregnet for gatebruk med Treadwear fra og med 280, og bredde max 235. Slicks/Semi slicks er ikke tillatt. Dekk som skal benyttes i Trening Drift klassen skal være E eller DOT merket
Ved start av enhver kjøring skal det alltid være synlig hovedmønster i dekkene og det må aldri være fare for at dekkets stålcord kan bli synlig under kjøring.

7. Betjeningshendler

7.1 Pedaler

Fritt.

7.2 Håndbrems

Bilen skal ha fungerende håndbrems. Hydraulisk Håndbrems tillates.

7.3 Girspak

Fritt.

7.4 Ratt

(Fritt). Rattlås skal tas bort. Brukes avtagbart ratt skal låsmekanismen merkes med GUL farge.

8. Karosseri

Bilens karosseri skal være rettet og pent lakkert før hvert stevne. Åpne biler må ha hardtop montert.

8.1 Dører, panser, skjermer og bakluke

Skjermer, skjermbredere og annen styling får monteres og byttes mot tilsvarende i karbonfiber, glassfiberarmert plast eller aluminium. Fordører må være av original type med rørforsterkning inntakt. Ingen letting av fordører er tillatt.

8.2 Støtfanger

Fritt.

8.2.1 Støtfanger support

Ramme til å holde støtfanger samt støtfangerskinne må ikke stikke lenger ut enn senter av fronthjul, ei lenge frem enn originalt. Ingen skarpe kanter og endene må runde av bakover. Mål på rør firkant eller rundstål, 25mm x 2mm tykkelse.
Rør utover det som er merket blått er tillatt men da i mindre gods og kun for å holde deler på sin plass. Det bør lages et rør og feste inn mot frontrammen skrudd m feks 4 skruer for lettere bytte. Kryssramme i mindre materiale er tiltatt.
Bak kan samme fremgangsmåte brukes men der er det tillat med en større tykkelse for å beskytte fuelcell, drivstoffpumper og batteri. Den må være 30 cm fra ytter rammen som fremme.

8.3 Spoilere

Fritt.

8.4 Ruter

Originale ruter kan anvendes. Frontruten skal være av laminert glass eller polykarbonat plast min. 5 mm tykk. I de resterende ruter er materialet fritt, men rutene skal være gjennomsiktige og i original størrelse.
Soting er tillatt, men fører skal være synlig fra utsiden. Vindusnett er tillatt ref. § 307 C

8.5 Speil

Bilen må ha minimum ett inne speil på original plass for sikt bakover og ett speil utvendig på høyre og vestre dør.

8.6 Tauekroker

Iht.. NSR § 307 Alle biler skal ha tauekroker foran og bak. Disse skal være godt synlige og merket med pil og farge (rød, oransje eller grønn) som står i kontrast med bilen.
Tauekroken må ikke stikke utenfor karosseriets fremste/bakerste del. Tau, wire og lignende er ikke tillatt.

I drifting tillates fiberstropp som tåler belastning på minst 2 x bilens vekt, dette må kunne dokumenteres.

8.7 Sikkerhetsbur

Sikkerhetsbur ihht NSR§ 304.11 er tillatt.

9. Kupé

Reservehjul skal fjernes, ratt og stoler kan byttes. Begge fordører skal ha originale dørtrekk eller slette plater. Løse gjenstander i kupeen må fjernes før kjøring.

10. Elektrisk

Minimum lys som originalt, ellers fritt.

10.1 Batteri

Som originalt eller ihht punkt 3.5 og 3.6 i teknisk reglement drifting konkurranse.

11. Sikkerhetsutstyr

11.1. Sikkerhetsseler

Registrerte biler som originalt eller minimum 4 punkts sele med sentral lås i henhold til NSR § 304.8.

11.2. Stoler

Stol skal ha nakkestøtte, eller iht. § 304.9. I Club Drift gjelder ikke FIAs aldersgrense med hensyn til siste gyldighets dato.

11.3 Brannslukker

Anbefales i henhold til NSR § 304 pkt. 10.

11.4 Bekledning

Heldekkende klær av flammehemmende materiale som bomull eller lignende. Nylon er forbudt.
Hjelm i henhold til §304.1. Kjøredress iht. §304.2 anbefales! Samme bekledning gjelder for passasjer.

12. Reklame

Reklamen skal være fagmessig utført, så vel utforming som innhold.
Reklamens innhold skal være i henhold til norsk lov.
Reklame kan plasseres hvor som helst på karosseriet.

Reklameplassering på vindusruter:
Reklame i frontrute er tillatt med streamer i øvre del av ruten og et felt på 30 x 50 på motsatt side av førersiden. Disse må ikke hindre førerens sikt.
Reklame på bakrute er fritt.
Reklame på bakre side ruter er tillatt.

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.