§ 309 Teknisk reglement Rallycross supernasjonal 2024

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Rallycross-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

 

Reglementet er vedtatt for 2023, 2024 og 2025 men seksjonen tar forbehold om sikkerhetsmessige endringer samt endringer i de internasjonale reglementene som kan få konsekvenser for vårt reglement.

Supernasjonal skal være en klasse for nye og gamle biler med tilsvarende like vilkår.

Biler med karosseri som er lettet etter reglement for år 2000 skal settes tilbake til original stand dersom den skal benyttes i rallycross supernasjonal. Med dette menes:

 • Hullborede chassisdeler må erstattes med originale/tilsvarende originale deler
 • Manglende originale karosseriforsterkninger må erstattes/settes inn med tilsvarende deler.
 • Egenproduserte deler skal være av tilsvarende materiale og tykkelse som originalt.

0 Tillatte biler

Bilen skal være eller ha vært grunnhomologert i Gruppe A, bilen kan også være godkjent som bil egnet til bruk i rallycross av FIA eller av NBF nasjonalt homologert og modifisert i følge disse bestemmelser. Pr 1.1.2020 skal nybygde biler være av årsmodell/modelltype 2000 eller nyere, og være typegodkjent i EU, eller fra FIA sin liste.

For biler som ikke er, og aldri har vært homologert gjelder følgende krav:

 • Bilen må være en personbil
 • Bilmodellen må være produsert i minst 2500 eksemplarer.
 • Pr 1.1.2016 skal nybygde biler være av årsmodell/modelltype 2000 eller nyere.
 • Det må fremlegges dokumentasjon fra produsent eller importør som viser;
  • Bilens utseende og mål
  • Antall produsert
  • Hvilken/hvilke motoralternativer den er levert med (antall sylindre og ventiler)
 • Dokumentasjon kan være delekataloger eller verkstedhåndbøker fra produsenten. Det kan også benyttes andre dokumenter, men de må da være stemplet av produsent eller importør av bilmerket.
 • Teknisk avdeling i NBF i samråd med RCS avgjør hvilke biltyper som kan benyttes. Typiske GT-biler og andre supersportsbiler skal normalt ikke benyttes.

Før igangsetting må det innhentes skriftlig tillatelse fra NBF (v/RCS). Denne tillatelsen må forevises ved 1. gangs utstedelse av vognlisens.
Biler som opprinnelig er utstyrt med firehjulsdrift kan modifiseres til fram eller bakhjulsdrift. Kun biler med tohjulstrekk er tillatt.
Kun biler med heldekkende karosseri og uten avtakbart tak er lovlig.

1 Kjøretøy

1.1 Bærende deler og deformasjonssoner

Ingen modifisering (endring) av originalt karosseri får gjøres. Letting gjennom endring av platetykkelse er tillatt. Dersom letting gjøres, skal form og funksjon på den lettede delen beholdes. Letting får ikke gjøres i slikt omfang at karosseriets styrke i bærende deler og deformasjons-soner reduseres. Forsterkning av eksisterende materiale er tillatt når dette følger karosseriets originalform og er i kontakt med dette.

1.2 Gulv

Gulvet skal beholdes som originalt. Forsterkning er tillatt ifølge pkt. 1.1. Det er tillatt å lokalt modifisere gulvet for å montere ny gearkasse. Vedrørende plass til eksosrør se pkt. 3.4.

All modifisering av gulv og utbedring av skader/ rust på gulvplate skal gjøres med samme materiale som originalt. All sammenføyning skal være i henhold til fabrikantens reparasjonsmetode eller sveises. Reservehjulsbrønn kan fjernes. Hullet skal da tettes med gitter, nett eller plate maksimum 2 mm tykkelse.  Det er ikke tillatt å forsterke mellom ny tunnel og gulv i lengderetning på en slik måte at innfestninger for motor, forstilling og bakstilling blir koblet sammen.

1.3 Hjulhus bak

Eventuelle endringer av originalt karosseri skal gjøres med tilsvarende materiale som originalt.

Hjulhus kan modifiseres under følgende forutsetninger:

 • Det er tillatt å endre den del av bakre kanal som berøres av det ombygde hjulhuset.
 • All endring skal gjøres med utgangspunkt i bilens originale akselplassering.

Målet for modifiseringen er å få plass til reglementets enhver tillatte hjuldimmensjon.

1.4 Hjulhus Foran

Hjulhus foran kan fritt modifiseres, dog skal innfestinger i vanger, torpedovegg og hjulhus være på original plass. Alle modifiseringer skal gjøres med samme materiale som originalt, og sveises. Panser skal ligge på original plass. Ingen del av hjulhuset får forandres på en slik måte at det forandrer den originale torpedoveggen.

2 Hjulsystem

2.1 Hjul

Dekk er fritt under følgende forutsetninger:

Det komplette hjulet skal alltid kunne innføres i en U-formet mal med bredde 250 mm. Måling skal gjøres på ubelastet del av hjulet. Felgenes diameter er fri, men den kan ikke overstige 18”.

Dekkdiameter maksimalt 650 mm.

Reservehjul får ikke medbringes i bilen under kjøring.

Skjæring av dekk er tillatt.

Mesterskap og serier kan ha eget dekkreglement.

2.2 Skvettlapper

Skal finnes på drivende aksel og dekke hele hjulets bredde, samt ha en maksimum høyde over bakken på 10 cm.

2.3 Fjæring

Fritt
Innfestningspunkter er frie.

Hjulaksler kan flyttes (fremover eller bakover) maksimum 50 mm fra den homologerte plassering. Homologert akselavstand må beholdes. Fourlink kan festes maksimum 240mm over gulvets laveste punkt. Det er stagboltens avstand til gulvet som måles. Karosseriet/chassis kan forsterkes ved innfestning til 4 link stag. Innfestningspunkt til hjulopphenget bak (støtdempertårn) skal ikke gå over sideruten bak sitt laveste punkt. Biler med lav siderute bak kan ha innfestningspunktet maksimum 755 mm målt fra laveste punkt i gulvet. Det er tillatt å modifisere rammevanger og karosseri for å skape tilstrekkelig fjæringsvei ifra B-stolpe til bak bakaksel. maksimum høyde mellom fjærtårnene er 150 mm over maksimum fjæringsvei. Denne høyden kan holdes fra original bakseteplassering til bak bakaksel. maksimum fjæringsvei måles fra bakken og opp til bilens laveste punkt foran bakhjulets hjulhus.

Alle endringer av karosseri/chassis skal gjøres med stålplater minimum samme tykkelse og kvalitet som bilens originale plate. Ingen endringer skal bidra til å svekke bilens styrke.

2.4 Støtdempere

Støtdempernes antall, type og plassering er fritt og fester for disse kan lages på chassis og hjuloppheng.

2.5 Styreinnretning

Rattlås skal demonteres.
Rattaksel/stamme skal være original eller fra en annen produsert bil, og ha en fungerende sikkerhetsfunksjon montert. Utveksling er tillatt montert. Plassering er for øvrig fritt. Et servosystem kan monteres eller frakobles. Elektrisk drevet servopumpe tillattes montert i kupe, oljepåfylling skal være i motorrom eller bagasjerom. Slanger skal være utstyrt med pressede koblinger og av kvalitet beregnet for hydraulikk.
Alle nybygde biler skal ha ratt med hurtigkobling. Mekanismen skal være merket med gulfarge. Ref FIA: Article 255-5.7.3.9.

3 Drivsystem

3.1 Motor generelt

Motorvolum begrenses klassevis i henhold til generell beskrivelse i konkurransereglementet.

Ett av underpunktene (3.1.1 – 3.1.5) nedenfor til å forandre og trimme motoren er tillatt.

Ingen kombinasjon er tillatt.

Motoren skal være plassert i originalt motorrom.

Ved konvertering fra fram- til bakhjulsdrift se pkt. 3.7.

Ikke originale sylindrer til luftavkjølte motorer kan benyttes.

Skifting av sylinderforinger er tillatt. Materialet i sylinderforingene kan endres.

Avstand mellom blokk og topplokk maksimum 5 mm.

En oljeoppsamler på minst to liter skal finnes dersom motoren ikke har lukket veivhusventilasjon.

Kamaksel(er) skal beholdes på sin opprinnelige plass i motoren. Antallet får ikke endres.

Klasse 1, Biler inntil 1600 cm³: Biler homologert 1998 eller senere fri motorfabrikat. 
Klasse 2, Biler inntil 2000 cm³: Biler homologert 1998 eller senere fri motorfabrikat. 
Klasse 3, biler inntil 2400 cm³: Rekkemotor 4-sylindret maksimum boring 98. Fri motorfabrikat uavhengig av årsmodell. 
Klasse 4, biler over 2400 cm³: Rekkemotor 4 sylindret maksimum boring 101,5 mm, dersom motoren ikke originalt har større boring. Sylindervolum skal ikke overstige 3000 cm³. Fri motorfabrikat uavhengig av årsmodell. 

Boxermotor 106,5 mm maksimum boring.

Tørrsump tank kan ikke plasseres i kupe. I biler uten adskilt kupe kan tørrsump plasseres bak opprinnelig bakseteplassering, denne skal være adskilt fra førers kupe med væsketett vegg eller væsketett kasse. Oljeslanger kan ikke gå igjennom kupe, med unntak i at dersom de er lagt i væsketett rør eller kanal så er dette tillatt.

3.1.1 Motor med to ventiler pr sylinder

Motorblokken skal være fra en bil som er serieprodusert eller være homologert i Gruppe A for en standardbil. Eventuelt kan erstatningsblokk brukes i henhold til definisjon i 3.1.3 Maksimum to ventiler pr sylinder tillates.
Kamaksel/er skal beholdes på sin opprinnelige plass i motoren. Antallet får ikke endres.
Forøvrig fritt.

 3.1.2 Motor med mer enn to ventiler pr sylinder

Motorblokken skal være fra en bil som er serieprodusert eller være homologert i Gruppe A for en standardbil. Eventuelt kan erstatningsblokk brukes i henhold til definisjon i 3.1.3.  

Topplokket skal være fra samme bilmerke som motorblokk. Kamaksel / kamakslers plassering skal beholdes. Tilføring av materiale til topplokket med f.eks. sveising eller støpning utover vanlig reparasjon, er forbudt.
Spesielt for klasse 2, biler t.o.m. 2000 ccm: Topplokk fritt.

Biler som ikke er levert med flere enn to ventiler pr sylindre kan benytte dette med et vekt tillegg på 60 kg. For øvrig fritt

3.1.3 Erstatningsblokk defineres som en blokk som er lik den serieproduserte utgaven vedrørende materiale. Eventuelt balanseaksler og oljepumper kan endres. Material tykkelse og utførelse kan avvike fra den serieproduserte utgaven. For øvrig skal blokken ha samme egenskap som den serieproduserte utgaven. 

3.1.4 Motor med fritt antall sylindere

Minimum 2000 cm³

Motorblokken skal være fra en bil som er serieprodusert. Motoren skal kunne plasseres i originalt motorrom. Topplokk skal være fra en serieprodusert bil av samme bilmerke som motorblokken. Biler som ikke er levert med flere enn to ventiler pr sylindre kan benytte dette med et vekttillegg på 60 kg. Kamaksels/kamakslers plassering skal beholdes. For øvrig fritt. Hvis det benyttes flerventilsmotor, er tilføring av material til topplokket med for eksempel sveising eller støpning utover vanlig reparasjon ikke tillatt.

3.1.5 Motor med Turbolading

Motorblokk og topplokk skal være fra samme motorserie og stamme fra en serieprodusert bil. Biler med turbomotor fri motorfabrikat uavhengig av årsmodell. Dersom flerventilstopp brukes, skal bilen være levert med dette. Nominelt sylindervolum er begrenset til min. 980 cm³ til max.2500 cm³. Kun enkel turbo er tillatt.

Kamaksel(er) skal beholdes på sin opprinnelige plass i motoren.

Tilføring av materiale til topplokket med f eks sveising eller støpning er forbudt.

Katalysator skal være montert iflg. FIA bestemmelser.

For øvrig fritt.

Omregningsfaktor på motorvolum i forhold til klasse er 1,5.

Restriktor

Motor med turbolading må ha en restriktor festet til kompressorhuset.

All nødvendig lufttilførsel til motoren må gå gjennom denne restriktoren, som må være i henhold til følgende:

 • Se tegning 254-4
 • Maksimum indre diameter på restriktoren er 45 mm
 • Denne diameteren må opprettholdes i en minimumslengde på 3 mm.
 • Denne lengden måles oppstrøms fra plan A
 • Plan A vinkelrett på turboens rotasjonsaksel og er maksimum 47 mm oppstrøms mot plan B, målt langs innsugningskanalens nøytralaksel.
 • Plan B utgjøres av et punkt mellom rotorbladenes ytterste punkt og en sylinder med diameter 45 mm diameter og turboens sentrumaksel.
 • Restriktorens diameter (maksimum) må stemme uansett temperatur
 • Den ytre diameteren på restriktorens smaleste punkt må være mindre enn 51 mm og må opprettholdes på en distanse på 5 mm til hver side.
 • Montering av restriktoren på turboen må gjøres på en slik måte at to skruer må demonteres helt fra kompressoren, eller fra restriktoren når man skal demontere restriktoren fra turboen.
 • Feste med nåleskruer er ikke tillatt
 • Ved innstallering av restriktoren er det tillatt å fjerne eller legge til material fra kompressorhuset, forutsatt at hensikten kun er kunne montere restriktoren.
 • Lokale modifikasjoner (maskinering og eller legge til en krave/flens) på utsiden av kompressorhuset er tillatt på nivå med luftinntaket, i den hensikt å bedre kontakten med trykkrøret.
 • Hodet på skruene må være forboret så de kan plomberes.

Restriktoren må være laget i et homogent materiale og kan bare ha hull for å kunne montere og plombere slik at dette må gjøres mellom monteringsskruene, mot restriktoren (eller restriktor/kompressorhus feste), kompressorhuset (eller flensfeste) og turbohuset (eller dets flensfeste).

Seksjonen forbeholder seg retten til å endre restriktorstørrelse i de forskjellige klasser dersom det viser seg nødvendig.

3.1.6. Wankelmotor

Motoren skal være fra en serieprodusert bil.

Deler som monteres på motoren skal ikke være sveiset eller limt, men må være påskrudd eller boltet fast.

 • Det er tillatt å benytte lettvektsrotorer og racing rotorhus.
 • Det er tillatt å lage porter i rotorhuset, samt fri tetting av originale porter.
 • Det er tillatt å benytte tetningsringer av keramikk
 • Omregningsfaktor for motorvolum: 1,5.
 • Om motoren brukes med turbo er omregningsfaktoren 2,25
 • For øvrig fritt.

3.2 Drivstoffsystem

Originaltank skal fjernes. Når originaltank demonteres skal hull som oppstår dekkes med plate av samme tykkelse som originalt gulv eller maksimum 2 mm. Sikkerhetstank av type FIA/FT3 eller FIA/FT3 1999 skal benyttes på nybygde biler. Alle FIA tanker skal ha gyldig sertifikat. Alternativt kan drivstofftank av sikkerhetstype med funksjon som hindrer bensinlekkasje ved velt og skade benyttes.

Drivstofftank (maksimum 20 liter) skal være montert utenfor kupé og minst 30 cm i sideretning og lengderetning fra karosseriets ytterside. Drivstofftank får ikke være plassert i motorrom. I biler uten bagasjerom skal eventuell væsketett kasse til bensintank, og/eller selve tanken, festes forsvarlig med minst 2 bøyler i aluminium eller stål. Bøylene skal ha en bredde på minimum 30mm og en tykkelse på minimum 3mm. Skillevegg mot kupé skal være væsketett og av ikke brennbart materiale. Lexan er tillatt som materiale i skilleveggen. Drivstofftanken skal utstyres med enveisventil på luftingen, dersom det er fare for at drivstoff kan lekke ut hvis bilen ligger på siden eller taket.

Drivstoffledninger som kan utsettes for mekanisk påvirkning skal være beskyttet. I kupéen får drivstoffledninger ikke være skjøtet.

Bilens samtlige drivstoffpumper får kun arbeide når motoren er i gang og ved selve startøyeblikket.

Spjeldaksel skal være utstyrt med fjær som stenger gasspjeldet ved feil på gassoverføring. Elektronisk gasspjeld er tillatt.

Alle nybygde biler skal ha en ventil for bensinprøver ifølge FIA TECHNICAL LIST N° 5 eller tilsvarende. Fører plikter å ha testslange dersom ovennevnte ikke benyttes. Mangel på dette anses som brudd på reglementet.

Dette skal monteres i umiddelbar nærhet til dyser.

3.2.1 Drivstoff

Drivstoffet skal være bensin som er i vanlig handel (ikke flybensin etc.).

(Definert i ISR Till. J art.252.9.1). Se NBFs internettside.

Det kan benyttes bensin tilsatt etanol som drivstoff. Det anbefales montert FIA-homologert brannslukningsanlegg iht. FIA ISR tillegg J Art. 253.7 på biler som benytter bensin tilsatt etanol. Bilene skal i tillegg merkes med egen oblat på venstre siderute bak.

3.3 Kjølesystem

Radiatoren og dens kapasitet er fri. Dens plassering er fri forutsatt at den er adskilt fra kupeen med væsketett skillevegg. Ekstra kjølevifter kan monteres. Beskyttelse for radiatoren kan monteres dersom dette ikke innebærer noen forsterkning av karosseriet. Rør til kjølevæske kan legges gjennom fremre og bakre torpedovegger. Dersom rør til kjølevæske legges i kupeen skal disse være isolerte og får ikke være plassert høyere enn dørtersklenes laveste punkt i døråpningen. Kun sveiseskjøt er tillatt i kupeen.

Slanger, rør, etc. for å kunne lede kjøleluft kan finnes i kupeen, disse skal holde væske vekk fra kupeen ved eventuell lekkasje på kjølevæske. Hull kan lages bak dører og under bakre siderute, i gulv eller i bakluke samt bakplate. Hullene skal være dekket med netting som følger karosseriets opprinnelige form.

3.4 Avgassystem

Lyddemper skal finnes. maksimum vekt pr. lyddemper: 15 kg. Støynivå fra eksosen er maksimum 100 dBA. Støy måles i henhold til § 303, med unntak av Wankelmotor som måles på 4500 omdreininger.

Eksosrør skal munne ut bak, karosseriets bakre begrensning og får stikke utenfor maksimum 15 cm. Eksosrøret får ikke legges inne i kupéen. Dersom eksosrøret legges i en tunnel, skal tunnelen være åpen nedover minst 2/3 av lengden (tegning 279.2). Tunnelens høyde får ikke overstige 150 mm målt fra opprinnelig gulvnivå. Bredde på tunnel maksimum 150mm.

Provisoriske innretninger for lyddemping er forbudt.

Alle biler skal være utstyrt med katalysator. Det skal benyttes katalysator homologert av FIA, NBF eller SBF (Svenska Bilsportförbundet). Kontroll av katalysatorens funksjon skal utføres i følge eget reglement for kontroll av katalysator. CO innholdet skal reduseres med minimum 50% etter passering av katalysator. CO innholdet får ikke overstige følgende grenseverdier:

Innsprøytningsmotorer:          1.00%

Forgassermotor:                      2.00%

Måling skal foretas mellom tomgang og 2500 omdreininger ved driftsvarm motor.

Støyisolerende materiale rundt eksospotter er tillatt såfremt grensen på 15 kilo ikke overstiges. Eventuelt tilleggsmateriale skal festes forsvarlig.

 • Katalysatoren må være i henhold til homologeringsdokumentet som er utstedt av et nasjonalt forbund.
 • Katalysatoren må festes i eksossystemet i henhold til instruksjon fra produsent av katalysator
 • Retningen av gjennomstrømming må respekteres
 • Eksosen må til enhver tid gå gjennom katalysatoren
 • Det er ikke tillatt å gjøre modifikasjoner på en homologert katalysator
 • Varmeskjold skal monteres

3.5 Kraftoverføring

Drift på fremre eller bakre aksel. Drivende aksel i følge homologering behøver således ikke beholdes. Innretning for å variere drift mellom fremre og bakre aksel er ikke tillatt.

Ved konvertering fra fram- til bakhjulsdrift, får del av torpedovegg flyttes i følge skisse, dog maksimum 120 mm fra original torpedovegg. Motoren plasseres i originalt motorrom. Ved konvertering er modifisert torpedovegg bakre grense for motorplassering.

Biler som har modifisert original torpedovegg, tunnel eller golv skal være utstyrt med to

sikkerhetsringer, en foran og en bak rundt mellomaksel, minimum 6 mm tykke og minst 50 mm bred stålplate. En av ringene kan monteres i bakakselhuset.

Alle biler skal ha montert en minst 100 mm bred og 5 mm tykk stålkappe, alternativt minimum 7 mm aluminium, i forbindelse med clutchhuset (svinghjul og clutch må dekkes). Denne platen skal dekke geartunnelen. Dette kreves ikke dersom det er montert SFI godkjent clutchhus, eller annen SFI godkjent innretning for å hindre at clutch eller svinghjul kastes ut av clutchhus. (SFI godkjent: Sikkerhetsgodkjent for dragrace beskrevet i technical-regulations for dragrace Section 1A, punkt 2.1).

Beskyttelsesringen kan være delt/demonterbar, men i så fall skal det benyttes minst 4 stk 10 mm bolter, 2 stk på hver sammenføyning.

På framhjulsdrevne biler kan det alternativt monteres en stålplate, minst 100 mm bred og 5 mm tykk, på torpedovegg. (senter svinghjul ). Plate skal dekke øvre og nedre del av clutchhuset.

Tunneler for kraftoverføring og fjæringsvei bygges i følge skisse 279-1. Materialet skal være av samme tykkelse og kvalitet som originalt gulv og sveises sammen. Der er tillatt å montere luke ved gearkasse. Lokket kan være av et annet materiale enn tunnelen, dog ikke plast, og skal festes med skruer evnt. nagler. Lokket kan måle maksimum 400 x 300 mm.

3.6 Transmisjon – Girkasse

Clutchhus og clutch er fri men må kun betjenes av førerens fot.

Girkassens type og plassering er fri. Men skal ha mekanisk giroverføring. En fungerende revers skal finnes.  Plassering av girspak er fritt.

3.7 Transmisjon – sluttutveksling – differensial

Sluttutveksling og bakaksel er fri.

Differensialbrems/sperre kan monteres.

Mellomaksel/drivaksler er fri, skal dog være av magnetisk materiale.

Traction control er forbudt.

«Launchcontrol» er tillatt.

Girkutt sensor er tillatt. Denne kan sitte på gearkasse og gå via motorstyreenhet. 

En sensor som viser initiert gear er tillatt. Denne kan sitte på gearkasse.

Enhver sensor, bryter eller elektrisk ledning på hjul, girkasse eller front-, midt eller bakdifferensial enn beskrevet over er forbudt. 

4 Bremsesystem

4.1 Driftsbrems

Et tokretssystem er obligatorisk.

For øvrig fritt.

Bremsvæskebeholder kan monteres i kupé i umiddelbar nærhet av bremsepumpene.

ABS bremser er forbudt.

4.2 Parkeringsbrems

Fungerende parkeringsbrems skal finnes. Fri utførelse.

5 Sikkerhet

5.1 Beskyttelsesbur

Obligatorisk i følge § 304 Tekniske sikkerhetsbestemmelser. Hovedbøylen kan plasseres max. 400 mm bak bilens B-stolpe på 4 – fire dørs bil, og max. 200 mm på 2 – to dørs bil. Målt vannrett, fra øvre festepunkt for sikkerhetssele-innfesting, til fremre del på hovedbøylen.

I alle nybygde biler lisensiert fra 01.01.2022 er det i tillegg til standard burkonstruksjon (§304 pkt 11) påbudt med følgende:

Hjørneforsterkning mellom hovedbøyle og langsgående sidebøyle (ved B stolpe) som vist på tegning 253-31. Biler med hovedbøyle og frontbøyle skal ha hjørneforterkning også ved A stolpe.

Vedr. § 304 tekniske sikkerhetsbestemmelser pkt. 11.3.2.4 Sikkerhetsbur – demonterbare forbindelser.

Det presiseres følgende:

”Løs” demonterbar forbindelse (se tegning 253-41 og 253-42) på langsgående bøyle skal monteres tilnærmet inntil hovedbøylen. Dog tillates en maksimum avstand på 50 mm mellom hovedbøyle og demonterbar forbindelse. Den demonterbare forbindelsen skal minimum være 144 mm og maksimum 200 mm.

”Fast” demonterbar forbindelse (se tegning 253-44, 253-45 og 253-46) på langsgående bøyle: Hylse som er sveiset på hovedbøylen skal være min. 72 mm og maksimum 150 mm.

 

5.2 Førerstol

Skal være montert i følge § 304 Tekniske sikkerhetsbestemmelser.

Alle biler skal ha gyldige FIA-homologerte stoler, FIA standard 8855/1999, 8862/2009 eller 8855-2021 . FIA Technical list No 12, FIA Technical list No 40

Det er ikke tillatt å foreta endringer på slike stoler. For stoler godkjent etter standard 8855/1999 er gyldighetstiden ut det 10. kalenderåret regnet fra stolens produksjonsdato (internasjonalt er gyldighetstiden ut det 5. kalenderåret regnet fra stolens produksjonsdato). For stoler godkjent etter standard 8862/2009 er gyldighetstiden ut det 10. kalenderåret regnet fra stolens produksjonsdato (også internasjonalt).

Det er ikke lov å foreta endringer på slike stoler. Ingen del av stol får være montert bak hovedbøylens bakerste punkt. Målt loddrett fra hovedbøylens øverste punkt.

5.3 Sikkerhetssele

Obligatorisk med 6-punktssele. Ellers i følge § 304 Tekniske sikkerhetsbestemmelser, med separate fester for skulderstropper. Samtlige biler skal være utstyrt med FIA-homologerte seler.

5.4 Hovedstrømsbryter

Obligatorisk i følge Teknisk reglement for hastighetsløp § 307.

5.5 Brannslukkere

Ikke obligatorisk montert i bil, men skal når det finnes være i følge § 304 Tekniske sikkerhetsbestemmelser.

5.6 Tauekroker

Obligatorisk i følge § 307 Teknisk reglement for hastighetsløp. Tauekrokene skal være festet i bærende konstruksjon med minimum 2 stk 10 mm bolter.

5.7 Speiler

Bilen skal være utstyrt med minst ett innvendig speil.

6 Karosseri

6.1 Karosseri utvendig

Ingen modifisering av det opprinnelige karosseriets form får gjøres foruten skjermer, panser og aerodynamiske innretninger.

Takventilasjonsluker får monteres.

Alt. 1.  To ventilasjonsluker med målene max.20×25 cm i takets framkant.

Alt. 2. En ventilasjonsluke med maksimum mål 25×50 cm i senter på takets framkant.  Med takets fremre kant menes takets fremre tredjedel av den totale takflaten.

Alt. 3. I takets bakre del over bakrute eller mellom bakre siderute og bakrute (i C-stolpen).

Ventilasjonsåpning skal være utformet slik at den ikke forandrer karosseriets originale form.

Noen kombinasjon av de forskjellige alternativene er ikke tillatt.

Mekaniske komponenter får ikke monteres slik at de stikker utenfor karosseriet på andre steder enn på innsiden av skjermene.

Pyntelister kan fjernes.

Beskyttelsesplater under bilen er tillatt. Disse kan ha en samlet vekt på maksimum 30 kg.

Ved teknisk kontroll før konkurranse skal bilen ikke ha vesentlig karosseriskade. Skader skal være reparert og lakkert.

Dersom frontkassett mangler eller erstattes skal det benyttes et rør i dimensjonen Ø40×2 eller Ø50×1,5 av stål som festes i rammevangendene og går imellom disse. Panser og skjermer skal være tilstrekkelig festet med maksimum 25x25x2 mm rør mellom innerskjermer.

På bakplaten kan det monteres glassfiber eller karbonplate på utsiden av originalplaten. Denne skal ha samme form som original.

6.2 Støtfangere

Letting av støtfangere kan gjøres på alt ikke synlig materiale. Dersom støtfanger lages i glassfiber kan den ha en maksimum tykkelse på 3 mm. Dersom den er laget i komposittmateriale (kevlar) kan den ha en maksimum tykkelse på 2 mm. Støtfangere som ikke er en integrert del av karosseriet (utenpåliggende støtfangere av metall) og deres fester skal fjernes.

Støtfangerskinne foran skal være egenprodusert og skal være laget av et (1) rør i maksimum dimensjon Ø 40 x 2 eller Ø 50 x 1,5, av stål som festes i rammevangendene og går imellom disse. Støtfangerskinnen skal ikke være bredere enn rammevangene.

Støtfangerfester til frontfanger kan være originale eller egenprodusert, men dog ikke tykkere enn 2mm (stål/aluminium).
Støtfangerskinnen skal ikke være bredere enn rammevangene.

Støtfangerskinne bak kan være original, dog kan den ikke gå utenfor rammevangene eller som foran.

 6.3 Kupé

Dashbord og midtkonsoll kan fjernes.

Innvendig trekk er fritt. Det er tillatt å montere instrumenter i burets fremre del, i det staget som går mellom de fremre burdelene ved A-stolpene. Demontering eller endring får ikke innebære at skarpe hjørner eller kanter finnes i nærheten av førerplassen. Foruten utstyr som kan monteres på eller gjennom skillevegger kan følgende finnes: Brannslukker (Life support system), ballast og veltebur. De vegger som skiller kupé fra motorrom skal beholdes vedrørende plassering, form og materiale. Det er tillatt å montere komponenter på eller gjennom disse veggene under forutsetning at de ikke når mer enn 20 cm in i kupéen (målt loddrett fra skilleveggen) dette gjelder dog ikke motorblokk, bunnpanne, veivaksel eller topplokk.

6.4 Dører

Dør på førersiden skal være original.
Dører ellers er fritt, men utvendig form skal overensstemme med original.
Hvis noen del av førerstolen på en firedørs bil er mer enn 100 millimeter bak B-stolpen, skal følgende forsterkning monteres:

 • Sidebeskyttelse med form som et kryss (tegning 253-8), av samme materiale som øvrige deler av buret.
 • Et av x-stagene skal være i ett stykke (253-16A). Disse kan sveises mellom B og C stolpe, eventuelt festes med minimum 2 stk. 8 mm bolter pr innfesting i karosseriet.

Forsterkningsplater anbefales montert.

Dørtrekk kan fjernes. På førerdøren skal det da erstattes med en slett plate.
Ekstra innvendige låseinnretninger (stropper eller tilsvarende) er tillatt. Bakre dører kan sveises/limes igjen, for øvrig se punkt 1.1.
På førerdøren kan det monteres glassfiber eller karbonplate på utsiden av originalplaten. Denne skal ha samme form som original.

 

6.5 Motorpanser og bagasjeromslokk

Materialet er fritt. Utvendig form skal overensstemme med original, også når bilen er i bevegelse. Under alle forutsetninger skal panser og lokk kunne byttes ut mot de homologerte originale. Original låseinnretning skal fjernes og erstattes med fire utvendige innfestninger på panser/lokk av stålplate. Dersom panser/lokk er av plast minst fem innfestningspunkter (tre i framkant og to i bakkant).

Om panser/lokk av plastmateriale brukes og de er festet med pinne og låsesplint skal forsterkningsskive av metall finnes på begge sider. Forsterkningsskivens størrelse skal være Minimum 60 mm i diameter.

Åpning for ventilasjon kan lages i panser så sant ingen mekaniske komponenter blir synlige. Åpning skal dekkes med netting som følger original form.

Panser kan modifiseres for å få plass til luftfilter. Maksimum størrelse på det modifiserte området er 450 mm x 450 mm x 75 mm.

Panser skal være lukket under kjøring. Innretninger med alternative posisjoner på motorpanseret er ikke tillatt.

Det anbefales at såkalte sikkerhetslås som sitter i bakkant på panseret beholdes.

6.6 Skjermer

Originale skjermer kan fjernes dersom disse erstattes med ett av punktene under. Bakskjermen kan fjernes i høyde med underkant av bakre siderute til underkant av bakrute.

6.6.1 Originalskjermer

Alternative materialer som tillates:

 1. Dersom stålplate brukes skal skjerm og eventuell skjermbredding være av samme tykkelse som originalskjerm.
 2. Dersom plast brukes (glasfiber eller tilsvarende) får skjermen og eventuell skjermbredding ha en tykkelse på maksimum 3 mm uten noen form for forsterkning.
 3. Dersom komposittmateriale brukes (kevlar eller tilsvarende) får skjermen og eventuell skjermbredding ha en tykkelse på maksimum 2 mm uten noen form for forsterkning.

Formen er fri, dog skal hjulhusåpningens form beholdes. Dette innebærer ikke at originalmålet må beholdes. Skjermen skal dekke hele hjulbredden og minst 1/3 av hjulets omkrets. Åpninger for kjøling kan lages i skjermene. Dersom slike åpninger finns bak hjulene må de dekkes med gitter slik at man ikke kan se hjulet langs et horisontalplan bakfra. Innsiden av skjermene er fri og det er tillatt å installere mekaniske komponenter, men disse får ikke på noen måte utgjøre en forsterkning av skjermen.

6.6.2 Skjermbredding

Løse skjermbreddere kan monteres utenpå originalskjermer og dører i følge tegning 280-1.

 1. Om plast brukes (glassfiber eller tilsvarende) kan skjermbredderne ha en tykkelse på maksimum 3 mm uten noen form for forsterkning.
 2. Om komposittmateriale brukes (kevlar eller tilsvarende) kan skjermbredderne ha en tykkelse på maksimum 2 mm uten noen form for forsterkning.

Formen er fri, dog skal hjulhusåpningens form beholdes. Dette innebærer ikke at originalmålet må beholdes. Skjermen skal dekke hele hjulbredden og minst 1/3 av hjulhusets omkrets. Se tegninger.

6.6.3 Kanaler

Kanaler kan tilpasses skjermens bredde og form. Kanalen skal være i samme materiale som skjermen eller maksimum 1 mm aluminium. Ingen form for forsterkning er tillatt.

6.7 Aerodynamiske innretninger

De aerodynamiske innretninger skal ikke være større enn bilens ytre mål sett forfra og fra siden. Innretningen skal på ingen måte hindre fører bak, å se bremselysene, sittende i normal kjørestilling.

Aerodynamiske innretninger får ikke finnes i større omfang enn det som angis ovenfor.

Homologerte aerodynamiske innretninger for karosseritypen er tillatt. Radiator kan bygges inn i aerodynamisk innretning. Steinsprutbeskyttelse kan monteres ved nedre del av frontruten og innretningen kan da ikke være bredere enn bilens frontrute, maksimum høyde 60 mm og skal være av gjennomsiktig materiale.

6.8 Ruter

Frontruten skal være av laminert glass eller av hardt plastmateriale (polycarbonat eller tilsvarende).

Øvrige ruter skal være av hardt plastmateriale.

Frontrute av plast skal ha en tykkelse på min. 5 mm. Øvrige ruter skal ha en tykkelse på min. 3 mm.

Plastruter skal ikke være farget eller sotet med unntak av side ruter bak B-stolpe. Maksimum sotningsgrad 16% (50 film)

Ruter skal være montert slik at de følger karosseriets form.

Ruter skal være stengt under konkurranse og trening. På motsatt side av føreren kan sideruten ha en åpning på 5 cm. I rallycross er det obligatorisk med et vindusnett montert på førersiden. Det skal være montert i velteburet. Nettet skal ha en båndbredde på 19 mm, minimum maskestørrelse 25×25 mm, maksimum maskestørrelse 60×60 mm, og skal dekke vindusåpningen fram til og med rattet. Ref. FIA Appendix J, art. 253.

7 Elektrisk

7.1 Batteri/Strømforsyning

Kun ett batteri er tillat. Batteriets vekt må ikke overstige 25 kg.

Batteri montert i kupe på biler uten bagasjerom, skal være av gele-type.

Batteriet skal festes med egen ramme i bunnen og en ekstra bøyle av min. 2 x 20 mm flattjern. Denne bøylen må monteres med minimum 8 mm gjennomgående bolter i karosseriet, med en 2 mm. tykk og minst 20 cm² stor stålplate på undersiden. Dersom rammen er skrudd fast i karosseriet kan bøyle festes i batteriramme. Batteriet skal være dekket med et isolerende materiale.

Plasseringen er fri.

Batteri som er plassert i kupeen må innfri følgende kriterier:

 • Væskefylt batteri inklusive Gelè og AGM, skal stå i forseglet og tett kasse 
  og innsiden av kassen skal være av isolerende materiale. Batterikasse skal 
  ha separat utluftning ut av kupè.
 • Væskefrie batterier skal stå i forseglet kasse og innsiden av kassen skal være 
  av isolerende materiale, samt uten utluftning. 

Strømledninger skal være klamret og utstyrt med ekstra beskyttelse der det er nødvendig.

7.2 Vinduspussere/Vindusspylertank

Vindusspylertank skal ha maksimum vekt på 15 kg inkludert innhold. Spylervæsketanken kan monteres i kupeen under forutsetning at den er festet som batteri.

Bilen skal være utstyrt med minst en fungerende vinduspusser.

7.3 Bremselys

Se §307 G

To stk. røde lamper av slagfast type plassert godt synlig bakfra (min. lysflate skal være 60 cm² og pærene skal hver være på min. 15 watt).
Disse skal virke sammen med eller erstatte bilens originale bremselys.
Disse skal ikke plasseres høyere enn 1,5 meter eller lavere enn 1 meter over bakkenivå og skal være symmetrisk plassert. Bremselysene skal være synlig for fører bak, sittende i normal kjørestilling.

7.4 Øvrige lys

Utvendige lys kan demonteres. Hull som oppstår må dekkes slik at original karosseriform ikke endres. For kjøleformål er det tillatt å ha et hull på maksimum 30 cm² i hver slik dekkplate

7.4.1 Sikkerhetslys

Det skal finnes et rødt lys på minimum 20 watt, maksimum 30 watt.

Led er tillatt.

Lysåpningen på lampen skal være mellom 60 cm² og 70 cm².

Lyset skal monteres på midten bak på bilen.

Dette skal monteres bak på bilen, på midten.

Minimum 100 cm fra bakken og maksimum 150 cm

Lyset skal være på hele tiden, og fungere selv om hovedstrømmen blir skrudd av.

Lyset skal være på under all kjøring på banen.

Lamper fra FIA technical list n°19 er anbefalt.

7.5 Brytere og instrumenter

Fritt.

8 Ballast

Skal være festet med minimum 2 stk. M12 bolter med tilstrekkelig forsterkning, skiver og muttere. På undersiden ved hver bolt skal det finnes en forsterkning av platen, og denne skal punktsveises i gulvet. Platen skal være mellom 3 og 5 mm tykk og være 60 cm² i areal. På oversiden av ballasten skal platen ha et like stort areal som ballastplatene (sandwich). Ballasten skal være godt synlig for kontrolløren og skal befinne seg innenfor karosseriets begrensning. Maksimum høyde pr ballastpakke er 20 cm. Ballast skal festes uten mulighet for sammenpressing av vanger. (rørhylse)

9 Minimumsvekter

NM Rallycross Supernasjonal og Bakkeløp (rallycrossklassene) har eget reglement for vektfordeling.

Omregningsfaktor for Wankelmotor er nominelt volum x 1,5.

Omregningsfaktor for flere ventils turbo motor, nominelt volum x 1,5.

Omregningsfaktor for Wankelmotorer og turbomotorer kan endres i reglementsperioden.

Vektskalaen kan endres i reglementsperioden.

Dette er bilens minimumsvekt med fører, drivstoff, olje og øvrige væsker som er i bilen når den veies. Vekten kan oppnås med ballast.

Dersom motorvolumet økes skal også minimumsvekten økes til tabellens angitte verdi.

Klasse 1 og 2: t.o.m. 1600 cm³ og 1600 cm³ – t.o.m. 2000 cm³:

Motorvolum Fler enn 2 ventiler pr. sylinder
RWD
Fler enn 2 ventiler pr. sylinder
FWD
2 ventiler pr. sylinder. RWD2 ventiler pr. sylinder.
FWD
Over1400 cm³opptil1600 cm³1040 kg1000 kg980 kg850 kg
Over1600 cm³opptil2000 cm³1140 kg1010 kg

Wankel motorer omregnet til inntil 2000 ccm skal ha en vekt på 1210 kg.

Klasse 3: t.o.m. 2400 cm³

Motorvolum opp til eller lik:ForhjulstrekkBakhjulstrekkWankel
1600-200093010401110 (2 skivet 13 B)
21009401070
22009501090
23009701110
24009801130

Klasse 4: over 2400 cm³

Motorvolum opp til eller lik:ForhjulstrekkBakhjulstrekkWankel
25009801110
26009901120
270010001130
280010201150
290010501180
3000106012001280 (3 skrivet 20B)
400011601300
5000118013501400 (3 skivet med turbo)
600012401400

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.