§ 922 Spesialreglement for Offroad Cross 2024

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Offroad Cross-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål

1. Konkurranseform

Offroad Cross er en konkurranse for firehjulsdrevne kjøretøyer hvor tiden er utslagsgivende.

2. Deltagere

Konkurransekjøring
Senior – Fra fylte 18 år med lisens for Offroad. Engangslisens se Generelle bestemmelser 9.6.
Junior – Fra det året man fyller 15 år, med lisens for Offroad junior.
Passasjer – fra det året man fyller 12 år, med lisens for Offroad junior.
Ledsager skal ha ledsagerlisens jfr. Generelle Bestemmelser art. 9.5. 

3. Tillatte kjøretøy

Tilfredsstiller teknisk reglement for Biltrial. Biler bygget for Monsterrace eller Formula Offroad kan ikke delta.

4. Arrangementskomité /Funksjonærer

Se §905 Arrangør-, bane- og sikkerhetsbestemmelser Offroad.

5. Gjennomføring av konkurranse

Arrangementet offroad cross skal gjennomføres som et løp over tid. Det kan pågå så lenge arrangøren tillater, men minimum i 5 minutter .

Konkurranseformen skal beskrives i tilleggsreglene.

Dersom ikke tilleggsreglene beskriver konkurranseformen, gjelder disse regler:

Alternativ 1:

Klasseinndeling
Arrangøren står fritt til å kjøre alle deltagere i samme klasse eller dele inn etter biltrial klasser eller andre relevante kriterier. (Eksempel Klasse 1: Original og Standard, klasse 2. Modified og Fun Clas, klasse 3 Pro-modified og Prototype). Forskjellige klasser kan starte i samme heat.
En fører er å regne som deltager etter innsjekk og teknisk kontroll er gjennomført. Det tillates ikke å bytte kjøretøy etter at konkurransen er påbegynt.

Bane
Banen lages i kupert lett fremkommelig terreng med lengde 300 – 3000 meter og lages som rundbane.
Minste tillatte banebredde er 5 meter.
Banen skal avgrenses med heltrukket sperreband på begge sider.
Det kan lages alternativspor som kan være kortere men med større vanskelighets grad.
Det kan også lages egne spor for de respektive klasser som markeres med piler med farger etter Biltrial prinsipp.
For Biltrial skal maks. fart være 25 km/t.
For UTV skal snitthastigheten være max. 45 km/t.
Konkurransens tilleggsregler skal inneholde fullstendige opplysninger om løpet og de regler som legges til grunn for bedømmingen.

Depot
I depotet skal min. 2 stk. brannslukkere være plassert lett tilgjengelig og tydelig merket. Alle deltagere/team skal ha minimum 1 stk. 6 kg’s brannslukker i eget depot merket med navn.
Utenfor depotet skal det finnes et avsperret område for test av kjøretøyet. Testområdet skal ha påbudt kjøreretning og en maksimal lengde på 100 meter. Området bør være tilgjengelig for deltagerne under hele konkurransen.

Pit-stop
Ved timesløp skal det være mulighet for deltagere å kjøre inn i Pit-stop for å rette på skader og fylle bensin under løpet.
Hver deltager kan ha maks 3 mekanikere i Pit-stop.
Hver deltagers bil skal ha egen plass i Pit-stop under løpet. Det skal være påkjøringsfelt til banen fra Pit-stop.
Etter ferdig «service» skal det være stopp post/sone med pålagt minimum 2 minutters klargjøring/venting, før det kjøres ut på banen igjen. Denne posten skal bemannes med dedikert vakt som tar tiden. Det skal være egen vakt som skal sjekke sikkerhetsutstyr.

Hele heatet kan sendes inn i pit-stop og tiden fryses:
-Hvis det er berging som er til fare for deltagere eller bergingsmannskap.
-Hvis banen blir umulig å kjøre, kan den flyttes forbi vanskelig område.

Langløp
Det skal kjøres flest runder på den tiden som er satt av arrangør.
Ved likt antall runder er det den som har kommet lengst i banen når tiden er ute som er først.
Ved flere heat må avvikling beskrives i tilleggsregler.
Det kan gis tidsstraff for usportslig kjøring.

Startprosedyre
Alle klasser starter sammen.
Startrekkefølge trekkes på førermøtet.
Det skal være plass til maks. 5 stk. pr. rekke på startplata. Avstand mellom bilene skal være minimum 50 cm.
Hele kjøretøyet må være forbi før man kan skifte spor. Det henvises til Reglement for nasjonale treninger og konkurranse på bane § 240 Kjøredisiplin på bane
Fører som avbryter konkurransen skal umiddelbart gi sekretariatet beskjed om dette.

Start
Startspor og rekke skal trekkes av arrangøren.
Fører som avbryter konkurransen skal umiddelbart gi sekretariatet beskjed om dette.

Bruk av flagg
Det benyttes totalt 4 flagg; rødt, gult, start og målflagg.
Rødt flagg vises når banen er stengt. Det benyttes også for å avbryte deltakeren ved feil kjøring eller fare i banen.
Gult flagg vises når en deltager har fått stopp og når berging pågår. Forbikjøring er forbudt i gul sone.   Det skal vises stor forsiktighet i gul sone.
Startflagg(nasjonal-flagg) kan eventuelt erstattes av lyssignal.
Målflagg vises når løpet ar avsluttet.

Bedømming
Forsøket anses som avsluttet når:
– deltageren tyvstarter 2 ganger (påbegynner kjøring uten at starter har gitt klarsignal)
– ikke passerer en port på reglementert måte eller river av sperreband.
– velter/går rundt
– tar av seg hjelm eller sikkerhetsbelte i banen
– gir tegn til funksjonær om at forsøket avbrytes (armene strekkes opp)

Alternativ 2:

Klasseinndeling
Arrangøren står fritt til å kjøre alle deltagere i samme klasse eller dele inn etter biltrial klasser eller andre relevante kriterier som f.eks. dekkstørrelse, motoreffekt, hjuloppheng. Forskjellige klasser kan starte i samme heat.

Depot
I depotet skal min. 2 stk. brannslukkere være plassert lett tilgjengelig og tydelig merket. Alle deltagere/team skal ha minimum 1 stk. 6 kg’s brannslukker i eget depot merket med navn.
Utenfor depotet skal det finnes et avsperret område for test av kjøretøyet. Testområdet skal ha påbudt kjøreretning og en maksimal lengde på 100 meter. Området bør være tilgjengelig for deltagerne under hele konkurransen.

Bane
Det bygges 2 tilsvarende baner side om side som det kjøres i samtidig på tid, banene skal bygges slik at de har så like hindringer som mulig, de kan krysse hverandre, men da skal banene være utformet slik at bilene vil krysse hverandre med trygg avstand. Banen skal minst være 250 meter lang og minst 3,5 meter bred hele veien, sjikaner kan snevre inn banen for å senke hastigheten. Banen skal bygges i kupert terreng.

Gjennomføring
Deltagere skal kjøre begge baner og tiden fra begge banene legges sammen og det kjøres etter utslagsmetoden (den som har kjørt senest ryker ut av den duellen). Sportskomitéen utpeker en ansvarlig for oppsett av stigen for duellene (gjerne løpets sekretær). Endringer i oppsettet på stigen fra arrangøren skal opplyses tydelig om.
Finale: Det anbefales at finalerunder gjennomføres med 2 runder i hver bane.

Bedømming
Forsøket anses som avsluttet når:
– deltageren tyvstarter 2 ganger (påbegynner kjøring uten at starter har gitt klarsignal)
– ikke passerer en port på reglementert måte eller river av sperreband.
– velter/går rundt
– tar av seg hjelm eller sikkerhetsbelte i banen
– gir tegn til funksjonær om at forsøket avbrytes (armene strekkes opp)

Resultat:
Resultatliste skal slås opp på anvist plass i depot/baneområde etter hver kjørte omgang.

Premiering:
Minimum de 3 beste i hver klasse premieres.

Avgjørelse ved likt resultat
Dersom det blant de tre beste deltagere er oppnådd likt sluttresultat, arrangeres omkjøring som bestemmes av arrangør.
Kan deltagerne ikke skilles etter omkjøring, deles plasseringen.

Startnummer tildeles av arrangøren. Deltager plikter å lage startnummer (15×20 cm) og sette det godt synlig på bilen.
Arrangøren står fritt til å starte deltagerne enkeltvis eller maks 5 biler samtidig

6. Sikkerhet

6.1 Bensinpåfylling

Bensinpåfylling skal skje av egne mekanikere, ikke førere i kjøredress. Kun kanner godkjent for bensin er tillatt. Utkjøring fra Pit-stop til banen har vikeplikt.

6.2. Banene

Banen skal lages slik at maks. fart ikke overstiger 25 km/t.

6.3. Flaggposter (hvis benyttet)

Flaggposter med brannslukker, brekkjern og kniv skal være utplassert slik at de har oversikt til neste flaggpost.
Bemannet bergingsvogner med vinsj og/eller løfteutstyr skal være tilstede under arrangementet.

6.4 Publikumssperring

Nødvendige avsperringer for publikum må gjøres, slik at de ikke oppholder seg på steder med fare for skade og til enhver tid er plassert minimum 6 meter fra banen. Kart over publikumsområder med sikkerhetsbarrierer og soner, skal finnes.

6.5. Bremselys

Det skal være høyt montert bremselys. Ved kjøring etter alternativ 2 er ikke bremselys nødvendig.

6.6. Dørforsterker

Ved Offroad Cross er det krav til ekstra dørforsterkning (sidebeskyttelse) ihht. NSR §304-11-2021.
Gammelt burreglement for biler første gang lisensiert senest 31.12.2021 pkt.11.2.1.4. Eller §304 Generelle tekniske bestemmelser for rally og hastighetsløp. Sistnevnte gjelder da for biler som er lisensiert første gang i 2022 og senere.

6.7. Førstehjelp

Flyttet til § 905 Arrangør, bane og sikkerhetsreglement Offroad.

7. Personlig sikkerhetsutstyr

Hjelm av god kvalitet, beregnet for motorsykkel eller konkurransekjøring med bil.
Godkjent merking av hjelm: E22, ECE 22.05, FIA 8860-2004, SIS 88.24.2, DS 2124.1, SFS 3653, BS 6658-85, SFI 31.1, SFI 31.2, Snell SA 90, Snell SA 95, Snell SA 2000, Snell SA2005, Snell SA 2010, Snell SAH 2010. Se også §306 Generelle tekniske bestemmelser art. 1.
Nakkekrage av typen 360° som skal sitte tett mot hjelmen hele veien rundt.
5-punktbelte eller 6- punktbelte.
Heldekkende kjøredress i flammehemmende materiale som for eksempel bomull.
Dressen skal kunne lukkes tett ved hals, håndledd og ankler og ikke være tilgriset med olje, fett, drivstoff eller andre antennelige væsker. Brukes kjøredress uten flammehemmende merking skal det benyttes flammehemmende undertøy, eventuelt i ull eller bomull.
Godkjent merking av overall:
FIA (1986 eller nyere), SFI 3-2A/1 (eller høyere tall etter/), Nomex III, Propanbehandlet bomull, ISO 6940, EN531, Flammehemmende – Flame resistans, 100% bomull, 100% ull.
Armstraps skal benyttes dersom kjøretøyet ikke har lukket sidevindu eller vindusnett.
Ved korrekt bruk festes armstraps under albuen og skal frigjøres ved åpning av sikkerhetsbeltet.

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.