Reglement for Norgesmesterskap Rallycross Supernasjonal 2024

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Rallycross-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

Endringer:Publisert:Gjeldende fra:Kommentar:
6.4 Dekk16.04.202416.04.2024
1.2 Startavgift20.12.202301.01.2024
4. Arrangørbestemmelser20.12.202301.01.2024
6.3 Dekk20.12.202301.01.2024Informasjon om dekk fra 2025
7.8.1 Antall runder innl.omg20.12.202301.01.2024
7.9.3 Brutt finale20.12.202301.01.2024

1. Innbydelse

Det arrangeres individuelt Norgesmesterskap for førere i rallycross. I tillegg til bestemmelsene i ISR, NSR, § 600 og den enkelte konkurranses tilleggsregler arrangeres mesterskapet etter nedenstående regler.

1.1. Terminliste

For terminliste se www.bilsport.no/kalender. Ved tilfeller av force majeure kan NBF bestemme at løp utgår og/eller nye løp inngår i mesterskapet. Endringer kunngjøres på bilsport.no

1.2 Startavgift

Startavgift: kr. 3950,– pr. løp (inkl. strøm, maks 10 A) 

2. Deltagere

a) Mesterskapet er åpent for deltagere med gyldig norsk lisens for klassen det deltas i.

b) Hver fører skal ha sitt etternavn på nedre halvdel av begge sideruter bak på løpsbilen.

c) All kjøring foregår med tidtaking. Tidtakingen skal foretas med transpondere. Det er deltagers eget ansvar at bilen er påmontert en transponder av typen AMB TranX 260 eller Mylaps Car/bike transponder, at den er montert riktig og fungerer. Se www.mylaps.com for info. Dersom tidtagerutstyr på grunn av teknisk feil ikke får avlest tider vil elektronisk reservesystem bli brukt der dette oppstår.

3. Klasser

Det innbys til deltakelse i følgende klasser:

 • Supernasjonal t.o.m. 1600 cm³
 • Supernasjonal t.o.m. 2000 cm³
 • Supernasjonal t.o.m. 2400 cm³
 • Supernasjonal over 2400 cm³

3.1 Startnummer

Startnummer skal være i henhold til § 600 pkt. 9. Startnummer tildeles av NBF etter følgende nummerserier:

 • Supernasjonal t.o.m. 1600 cm³ : 101 – 199
 • Supernasjonal t.o.m. 2000 cm³ : 201 – 299
 • Supernasjonal t.o.m. 2400 cm³ : 301 – 399
 • Supernasjonal over 2400 cm³ : 401 – 499

I tillegg skal det være startnummer øverst på høyre side av frontrute, 12 cm.

4. Arrangørbestemmelser

4.1 Det tillates ikke å kjøre test, trening eller løp på NM-baner de siste 8 dagene før konkurransens start (se GB 2.1.7.a).

4.2 Det skal kjøres 4 runder i innledende omganger og 6 i finale.  

4.3 NM-banene skal ha ett godkjent alternativspor.

4.4 Tidtakingen skal foretas med transpondere, og tiden skal registreres med 1/1000 sekunds nøyaktighet. Det skal være et elektronisk reservesystem (f.eks. fotoceller) for avlesing av tider dersom transponderleser ikke fungerer.

4.5 Det skal finnes en plass for vektkontroll ved innkjøring til teknisk sone (4.6). Kontrollvekten skal plasseres på fast dekke (betong eller asfalt.

4.6 Det skal opprettes en «teknisk sone». Teknisk sone er området etter vektkontroll og til startlinje. I teknisk sone er all form for justering, kontroll, reparasjon eller tilsvarende er forbudt. Enkel kontroll eller justering skal avklares med teknisk kontrollør oppnevnt av NBF før dette utføres. Kun fører og teamsjef kan oppholde seg i teknisk sone, samt funksjonærer med relevante oppgaver.

Det er tillatt med starthjelp dersom dette er nødvendig, begrenset til et forsøk.

4.7 Race Director kan av sikkerhetsmessige grunner tillate dekkbytte i teknisk sone. Dekkbytte skal overvåkes av teknisk personell fra arrangør.

4.8 Deltagerkontakt
Det skal av arrangøren være oppnevnt deltagerkontakt. Navn og telefonnummer til denne skal være oppgitt i løpets tilleggsregler, samt være oppslått på oppslagstavlen. Deltagerkontakten skal være et bindeledd mellom deltagere, arrangør og jury. Må ha god kunnskap om det gjeldende reglement og ikke ha noen andre funksjonæroppgaver under arrangementet.

5. Offisielle funksjonærer

NBF oppnevner:

NBF kan oppnevne

 • Forbundstekniker.
 • Jurymedlemmer

Juryleder må være tilgjengelig på telefon eller tilstede fra og med start av administrativ innsjekk.

Løpsleder må være tilstede fra og med start av innsjekk og til protestfristen er ute.

Race Director

 • har sammen med løpsleder ansvar for startprosedyrer, inkludert sjekk av startsystem (inkl. feil start system) før stevnets start.
 • Race Director skal til enhver tid være i kontakt med og samarbeide med løpsleder.

Race Director og løpsleder kan innenfor tidsfristene rapportere hendelser til juryen.

6. Teknisk

6.1 Vektfordeling

Klasse 1, 2 og 3 (1600, 2000 og 2400)

Bakhjulsdrevne biler kan ha maksimum 55,0 % vekt på drivende aksel. Forhjulsdrevne biler kan ha maksimum 67,0 % vekt på drivende aksel.

Klasse 4 (over 2400)

Bakhjulsdrevne biler i klasse 4 kan ha maksimum 58 % vekt på drivende aksel. Biler med forhjulsdrift i klasse 4 kan ha 70 % vekt på drivende aksel

Klasse 1 og 2: (t.o.m. 1600 cm³ og 1600 cm³ –  t.o.m. 2000 cm³):

Flere enn 2 ventiler pr. sylinder. RWD Flere enn 2 ventiler pr. sylinder. FWD 2 ventiler pr. sylinder RWD 2 ventiler pr. sylinder FWD
Maksimum 55 % Maksimum 67 % Maksimum 55 % Maksimum 67 %

Klasse 3 t.o.m. 2400 cm³:

Forhjulstrekk Bakhjulstrekk Wankel
Maksimum 67 % Maksimum 55 % Maksimum 55 %

Klasse 4, over 2400 cm ³:

Forhjulstrekk Bakhjulstrekk Wankel
Maksimum 70 % Maksimum 58 % Maksimum 57 %

6.2 Vektkontroll

Klassenes minimumsvekt og vektfordeling er en viktig del av konkurransen. Vektkontroll vil foregå før teknisk sone i innledende omganger og finaler (Se punkt 4.6 for definisjon av teknisk sone).  Bilens minimumsvekt skal være inklusiv fører, drivstoff, olje og øvrige væsker som er i bilen når den veies. Fører skal sitte fastspent i sikkerhetsseler i førersetet, med sikkerhetsutstyr. 
Se §303 for rutine dersom for lav vekt påvises.
Kun justeringer inntil 15 kg kan foretas på vektkontrollen.
Biler som ikke oppfyller det tekniske reglementet med vekt og vektfordeling blir nektet start.
Innledende omganger: Arrangør og /eller jury kan foreta utvelgelse etter bestemmelsene i §303.
Finaler: Alle finalister skal kontrolleres ved framkjøring til sine respektive finaler.
Deltagere forpliktes til å følge arrangørens opplysninger om når bil skal være tilstede for vektkontroll. Manglende oppmøte for vektkontroll vil medføre startnekt i heatet/finalen.
Vekt vil være tilgjengelig på teknisk forhåndsbesiktigelse.

 

6.3 Dekk

Norgesmesterskap i rallycross Supernasjonal har avtale med Avon Dekkservice om enhetsdekk. Kun dekk som er merket av og har enhetsnummer fra Avon Dekkservice er tillatt å bruke.

Kun dekk som er registrert inn før stevnet er tillatt å bruke. Deltager kan registrere dekk som følger: 

Klasse 1

 • ACB11:
 • Kan registrere totalt 14 dekk i løpet av sesongen.
 • Inntil 4 av disse kan være slicks (nye eller brukte dekk av samme type som brukt i NM 2023)
 • Maks 6 dekk første stevne.
 • Regndekk:
 • Kan registrere totalt 14 dekk i løpet av sesongen. Maks 6 dekk første stevne

De sjåførene som har kjørt EM i løpet av de 2 siste årene kan melde inn inntil 4 ACB11 eller Cooper mønstra dekk.  Dette for å holde kostnadene nede. Tidligere EM sjåfører kan ikke selge dekk til andre som ikke har deltatt i EM.

Klasse 2

 • ACB11:​
 • Kan registrere totalt 18 dekk i løpet av sesongen.
 • 4 av disse kan være slicks (nye eller brukte dekk av samme type som brukt i NM 2023).
 • Maks 6 dekk første stevne.​
 • Regndekk:
 • Kan registrere totalt 18 dekk i løpet av sesongen. Maks 6 dekk første stevne.​

Klasse 3 og 4

 • Slicks:
 • Kan registrere totalt 22 dekk i løpet av sesongen.  Maks 6 dekk første stevne.
 • Regndekk:
 • Kan registrere totalt 22 dekk i løpet av sesongen. Maks 6 dekk første stevne.

Forklaring: Med første stevne menes første stevne man deltar i sesongen.

Dekk som uforskyldt blir ødelagt kan erstattes dersom dette godkjennes av Race Director.

Bakhjulsdrevne biler: Skjæring er kun tillatt på ikke drivende aksel og kun halvskjæring i henhold til tegninger nedenfor.

Forhjulsdrevne biler: Skjæring tillatt på begge aksler. Kun halvskjæring i henhold til tegninger nedenfor.

Seksjonen har som intensjon å begrense utgifter på dekk. Dekket som ble testet for NM Supernasjonal etter siste NM-runde i 2023, vil bli testet på nytt i 2024, på et løp hvor det er betydelig høyere temperatur. Dersom dette viser seg å gi tilnærmet de samme resultater som forrige test, samt at situasjonen med produksjonen av dekk er mer klar, vil dette vurderes for 2025.

7. Løpsavvikling

7.1 Varmkjøring av drivverk

Varmkjøring av drivverk er tillatt på egen depotplass, forutsatt at dette gjøres på en trygg måte. Bilen skal stå i bukker og en person skal sitte i førersetet. Det skal ikke være andre personer i teltet eller tilsvarende under varmkjøringen og det må sørges for god utlufting.

7.2 Trening

Det skal gis mulighet for minimum 2 x 2 runder trening på lørdag. Trening skal gjennomføres klassevis.

7.3

Biler må kunne kjøres for egen maskin frem til startposisjonen for å godkjennes som startende.

7.4 Startprosedyre

Starter gir tydelig tegn til førerne om at alt er klart til start, fra dette tidspunkt er fører under starters kommando.

– det vises 5 sekunders eller «Ready to Race» skilt eller lysende tavle.
– Grønt lys tennes, starten går.

7.5 Tyvstartsystem

NM-banene skal ha fotoceller eller lignende som avslører tyvstart. Bilene skal stilles opp med lik avstand fra fotocellepunkt eller ”pinner” på startplaten.

7.6 Feil start

I tilfelle tyvstart stoppes heatet, og det blir omstart. Den fører som blir idømt tyvstart må kjøre alternativsporet to ganger. To tyvstarter i samme heat av samme fører(e) medfører at fører ikke får starte i heatet i innledende omganger.

To ganger tyvstart i innledende omganger = 0 poeng

To ganger tyvstart i finaler = plassert sist i gjeldende finale.

7.7 Alternativspor

Alternativspor skal kjøres 1 gang i hver omgang og finale. Dersom regelen brytes i innledende omganger, får deltager oppnådd tid + 30 sekunder. I finaler blir deltager plassert sist i den aktuelle finalen, men foran de som ikke starter. Dersom dette gjelder flere førere, skal de plasseres innbyrdes i henhold til resultatlisten etter innledende omganger.

7.8 Innledende omganger

7.8.1. Antall omganger og runder

 • Ved en-dags løp: Det kjøres 3 innledende omganger hvorav 2 gjøres gjeldende
 • Ved todagers løp: Det kjøres 4 innledende omganger hvorav 3 gjøres tellende.

Dersom en fører idømmes en straff av jury i en omgang skal omgangen være tellende.

 • Det kjøres 4 runder i innledende omganger  

7.8.2 Startoppstilling og heatoppsett

a) Bilene starter side om side i de innledende omgangene.

b) Heatoppsettet i første omgang:

 • 1. NM-runde: trekkes
 • Påfølgende NM-runder: Kjøres etter oppnådde NM-poeng ut i fra oppsettet i pkt. f.
 • Førere som ikke har NM-poeng kjører først, etter startnummer

c) Videre klassifisering til kjøring i påfølgende omganger:

 • 2. omgang: kjøres etter plassering i første omgang. Hvis ingen tid er registrert; plasseres i henhold til startliste for 1. omgang
 • 3. omgang: kjøres etter plassering i andre omgang. Hvis ingen tid er registrert; i henhold til startliste for andre omgang.
 • 4. omgang: kjøres etter plassering i tredje omgang. Hvis ingen tid er registrert; plasseres i henhold til startliste for tredje omgang.

d) Høyest kvalifiserte fører i hver omgang kan velge startspor, deretter nummer to osv.

f) Alle heat kjøres med 5 biler unntatt for de første heatene (dersom dette ikke går opp med 5) som består av de lavest kvalifiserte på listen.

Det skal fordeles slik at man får jevnest mulig heat.

6 biler: nest siste heat: 2-4-6                   siste heat 1-3-5

7 biler: nest siste heat 2-4-6                    siste heat 1-3-5-7

8 biler: nest siste heat 2-4-6-8                siste heat 1-3-5-7

9 biler: nest siste heat 2-4-6-8                siste heat 1-3-5-7-9

10 biler: nest siste heat 2-4-6-8-10        siste heat 1-3-5-7-9

11 biler: tredje siste heat 9-10-11             nest siste heat 2-4-6-8 siste heat 1-3-5-7

12 biler:  tredje siste heat  9-10-11-12     nest siste heat 2-4-6-8 siste heat 1-3-5-7

7.8.3. Klassifisering

Alle innledende omganger kjøres på tid og raskeste fører i hver omgang får 50 poeng, nest raskeste 45 poeng, tredje raskeste 42 poeng, fjerde raskeste 40 poeng, femte raskeste 39 poeng, sjette raskeste 38 poeng osv. De førere som ikke fullfører en omgang (DNF) får samme poeng som den fører som har kjørt saktest minus ti poeng. Førere som ikke starter heatet (DNS) eller blir diskvalifisert (DQ) får 0 poeng.

Dersom to førere har like tider vil de bli plassert i henhold til beste rundetid i den gjeldende omgangen.

Blir et heat stoppet av arrangøren skal alle som ikke blir med på omstarten klassifiseres som DNF, med mindre de har fått en straff av juryen som endrer dette.

Etter innledende omganger settes det opp en resultatliste hvor 3 omganger gjøres tellende ved 2-dagers løp og 2 omganger ved 1-dags løp. Ved likhet på poeng vil man bli klassifisert i henhold til raskeste omgangstid uansett omgang.

7.9 Finaler

a) Det kjøres 4 runder i innledende omganger 

b) Ved to-dagers løp må det fullføres minimum 2 omganger for å være kvalifisert til finaler.

Ved en-dags løp må det fullføres minimum 1 omgang for å være kvalifisert til finale.

c) Ved færre deltagere enn 10 kjøres A-finale, ved 10 – 13 deltagere kjøres A- og B-finale og ved 14 eller flere A, B, C finaler.

7.9.1 Kvalifisering til finaler

a) De fire beste førerne, med flest poeng fra 3 (alternativt 2) av de innledende omgangene skal kjøre A-finale. De fra 5. – 8. plass skal kjøre B-finale, og fra 9. – 14. plass skal kjøre C-finale. Første og andre plass fra C-finalen skal ha plass i B-finalen, og første og andre plass i B-finalen skal ha plass i A-finalen. Den fører med flest poeng fra 3 (alternativt 2) av de innledende omganger velger fritt startspor, deretter velger fører med nest flest poeng osv.
b) Dersom to eller flere førere etter de innledende omgangene har samme poengsum, går den fører som har best oppnådd tid (deretter nest beste tid, osv.) fra alle de fire (alternativt 3) innledende omganger foran ved tildeling av finaleplass og startposisjon.

7.9.2 Startoppstilling

a)I finalene starter bilene i tre rekker, to og to i bredden og i henhold til skisse. Skissene viser alternative startoppsett når første sving går til høyre. På baner der første sving går til venstre, skal startoppsettet speilvendes.

b) Skisse startoppstilling: RCS kan etter søknad gi tillatelse til andre startoppsett.

 

    

Alternativ 1                                                                            Alternativ 2

7.9.3 Brutt finale

Dersom to eller flere førere bryter en finale klassifiseres disse i henhold til siste tid registrert i resultatsystemet. Dersom ingen tid er registrert klassifiseres de i henhold til finaleoppstillingen. Dersom finaleresultatene ikke kan fremkomme og det heller ikke kvalifiserer til omkjøring, skal klassifiseringen skje i henhold til finaleoppstillingen.

7.9.4 Parc Ferme

Biler som har deltatt i A-finale skal kjøres av føreren til Parc Fermé umiddelbart etter målgang. Biler som er kvalifisert til finalen, men ikke stiller til start, samt biler som bryter finalen er også underlagt parc fermé bestemmelsen. For øvrig i h.t. Generelle bestemmelser Art. 2.4.

8. Protester og appeller

Protester leveres i henhold til Generelle bestemmelser Kapittel 13, til konkurransens løpsleder for behandling av den enkelte konkurranses jury. Poengberegningen for mesterskapet foretas av NBF ved RCS. Poengberegningen skjer først etter at eventuelle protester er avgjort, og det kan således ikke nedlegges protest på poengberegningen. Eventuell appell mot beregningen kan foretas som fastsatt i Generelle bestemmelser Kapittel 15.

Protester kan leveres elektronisk. Det må i så fall gjøres som beskrevet i løpets tilleggsregler for behandling av den enkelte konkurranses jury, for øvrig i henhold til Generelle bestemmelser Art. 13. Sekretariatet eller deltagerkontakt skal i så fall varsles av den som protesterer, om at protest er sendt. Protestgebyr skal betales i henhold til løpets tilleggsregler.

Appeller gjøres i henhold til Generelle bestemmelser Art. 15.

9. Bedømmelse og Poengberegning

NM gjennomføres etter poengberegning og alle løp er tellende. Mester blir således den som oppnår høyest poengsum i sin NM-klasse.

9.1 Tildeling av mesterskapspoeng

Deltagere må ha fullført minimum 2 tellende omganger for å få NM poeng etter innledende omganger der det kjøres 4 omganger.
Deltagere må ha fullført minimum 1 tellende omgang for å få NM poeng etter innledende omganger der det kjøres 3 omganger.

I fjerde omgang tildeles henholdsvis 3,2,1 poeng til første, andre og tredje raskeste fører i hver klasse i omgangen (gjøres gjeldende for 3. omgang der bare 3 omganger kjøres).

Det tildeles NM-poeng etter sammenlagt delresultat etter innledende omganger etter følgende skala: 10-8-6-5-4-3-2-1, slik at nummer 1 får 10 poeng og nummer 8 får 1 poeng.

Etter finaler: Kun de som er kvalifisert til finaler får NM-poeng på den offisielle resultatlisten. Det vil si at dersom det kun er A-finale vil kun disse få tildelt NM-poeng.
Poengskala: 20-17-15-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3.

9.2 Fratrekk av mesterskapspoeng

Konsekvens av reprimander:

 • 3 reprimander i en sesong: Fratrekk av 3 mesterskapspoeng
 • 4 reprimander: Fratrekk av ytterligere 2 mesterskapspoeng
 • 6 reprimander: Fratrekk av ytterligere 5 poeng

9.3 Poengberegning

Poengberegningen foretas av NBF ved RCS. Resultater offentliggjort på bilsport.no anses som uoffisielle inntil de blir kunngjort offisielle etter endt sesong. Den fører som oppnår høyest poengsum i sin NM-klasse blir Norgesmester. Ved poenglikhet mellom to eller flere fører avgjøres rekkefølgen på bakgrunn av flest antall førsteplasser, andreplasser osv. I tilfelle fortsatt poenglikhet, er det de oppnådde poeng i finalen som er avgjørende.

Poengberegningen skjer først etter at eventuelle protester er avgjort, og det kan således ikke nedlegges protest på poengberegningen. Eventuell appell mot beregningen kan foretas som fastsatt i Generelle bestemmelser Art. 15.

9.4 Avbrutt konkurranse

Dersom det i en konkurranse ikke kan utarbeides endelig resultatliste ved at innledende omganger og finaler er kjørt, gjelder følgende:

 • Ved færre enn 3 fullførte omganger tildeles det ikke NM poeng på to-dagers løp og 2 omganger på en-dags løp
 • Dersom ingen finaler i en klasse er kjørt, tildeles NM poeng for klassen i henhold til resultatlisten etter innledende omganger (minimum 3 omganger). Ekstra NM poeng, 3-2-1, tildeles de tre beste i hver klasse i siste kjørte innledende omgang.
 • Dersom ikke alle finaler for en klasse er kjørt, skal det settes opp resultatliste i henhold til resultatene fra de kjørte finalene. Sluttresultatet for finalene som ikke er kjørt settes opp i henhold til resultatlisten etter innledende omganger (minimum 3 omganger).  NM poeng tildeles i henhold til den endelige resultatlisten.

10. Mesterskapspremier

De tre beste i hver NM-klasse tildeles mesterskapsmedaljer i henholdsvis gull, sølv og bronse, i tillegg deles det ut laurbærkrans e.l. til norgesmestrene.

11. Straffer

Følgende liste er rådgivende for juryen. Juryen har den absolutte myndighet vedrørende endelig straff. Juryen kan på egenhånd, eller etter forslag fra Race Director/Løpsleder, fatte beslutninger som ikke er beskrevet i retningslinjer nedenfor og ilegge straffer i henhold til Generelle bestemmelser, spesialreglement, mesterskapsreglementet og tilleggsreglene.

Mangel av brannslukker / teppeTilleggsreglerStartnekt
For høyt fart i depot.
- Ved grov forseelse
Bot kr. 1.000,-
Diskvalifikasjon fra løpet
Mangel av gyldig personlig lisens og/eller vognlisensGB 2.6.1Startnekt
Ikke betalt anmeldelseskontingentGB 3.8.1Startnekt
Bil ikke i henhold til teknisk reglementPåskrift i vognlisens.
Sikkerhetsmessig:
Startnekt
Mangel av homologeringsdokumentPåskrift i vognlisens
Personlig utstyr ikke iht reglementStartnekt
Ikke deltatt på førermøte§ 234Juryavgjørelse
For sen til startoppstillingStartnekt i heatet
Flytte banemarkeringer
Kjøre utenfor banen og ha en fordel av dette
§ 2401. gang: minimum Advarsel (to advarsler til samme fører medfører rapportering til jury for bedømmelse.)
2. gang: minimum
tidsstraff 5 sekunder
3. gang: diskvalifikasjon

Må vurderes i hvert
enkelt tilfelle hvor stor fordel
Brudd på Kjøredisiplin:
Presse en konkurrent ut av banen;
unormale kursendringer (sporskifte);
Påkjørsel bakfra eller i siden uten stor konsekvens;
Direkte påkjørsel som medfører stopp
for konkurrent;
§ 240For hver hendelse:
reprimande som et
minimum;
Tidsstraff.
Diskvalifikasjon fra heat.
Ikke respektere flaggsignaler§ 270Juryavgjørelse
Usportslig opptreden
GS 12.2.1
c og d
Innstilling til DU
Forårsaket rødt flagg§ 270 pkt.3.1
Startnekt ved omstart
Påkjøring med vilje eller
uansvarlig kontakt mellom
førere/biler etter målgang
GS 12.2.1, c og dJuryavgjørelse
Ikke kunne fremvise filmPkt. 12Kan medføre straff. Juryavgjørelse
Brudd på Parc Ferme reglerGS 2.5Juryavgjørelse
Bruk av feil dekk i henhold til NM og NC reglement.Diskvalifikasjon fra omgang eller finale.

11.1 Tidsstraff gitt av juryen er inappellabelt (GB 12.6.2)

12. Krav om kamera

Førere må ha montert minimum et innvendig kamera i sin bil når det kjøres innledende omganger og finaler. Det er førerens ansvar at kameraet står i en slik posisjon at det (de) viser banen i kjøreretningen, at kameraet virker (batterier ladet) og at minnekort er på plass og har nok kapasitet til å lagre alle heat og finaler. Kameraet skal være slått på fra innkjøring til startplate og må ikke slås av før bilen er tilbake i depot. Jury, Race Director og løpsleder skal ha tilgang til filmene gjennom hele konkurransen på grunn av protester eller andre ting.

Opptak må enten kunne fremvises på egen PC eller være på minnekort av type SD som kan leses av i en kortleser.

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.