Reglement for Norgesmesterskap Rallycross

1. Innbydelse

Det arrangeres individuelt Norgesmesterskap for førere i rallycross. I tillegg til bestemmelsene i ISR, NSR, og den enkelte konkurranses tilleggsregler arrangeres mesterskapet etter nedenstående regler.

2. NM Supernasjonal

5.-6. mai                     KNA Solør Motorsport
26.-27. mai                 Indre Østfold Motorsport
23.-24. juni                 NMK Grenland
25.-26. august             NMK Konsmo
22.-23. september       NMK Gardermoen

2.1 NM Supercar/Åpen klasse:

Terminliste blir kunngjort på www.bilsport.no
Eventuelle endringer kunngjøres på www.bilsport.no

3. Klasseinndeling

Det innbys til deltakelse i følgende klasser:

 • Supernasjonal t.o.m. 1600 cm³
 • Supernasjonal t.o.m. 2000 cm³
 • Supernasjonal t.o.m. 2400 cm³
 • Supernasjonal over 2400 cm³
 • Supercars/Åpen klasse: Super Cars, Div. 1 / 2 samt gruppe B (inkludert biler med utgått homologering, også biler utgått fra gr. B, tidligere Div. 2 biler. (teknisk reglement § 311)

For at klassene skal bli godkjent som NM klasse skal følgende være oppfylt:
Innen 1.mars 2018 skal det være minimum 8 deltagere som har sendt påmelding til serien (rallycross@bilsport.no) i hver enkelt klasse
Serieavgiften er fastsatt til kroner 3.000, og vil bli fakturert etter 15. mars fra NBF.
Serieavgiften er å anse som en del av total startavgift gjennom sesongen og deltagere som har betalt inn avgiften vil få kr. 500,- i redusert anmeldesavgift for hver enkelt runde.
Startavgift pr. løp for forhåndspåmeldt: kr. 3000,- (kr. 2500,- betales til hver enkelt arrangør)
Startavgift pr. løp for ikke forhåndspåmeldt: kr. 3500,- (betales til hver enkelt arrangør)
Etteranmeldingsgebyr (etter arrangørs frist for påmelding): + 50 %

3.1 Startnummer

Startnummer skal være i henhold til § 600 pkt. 9. Startnummer tildeles av NBF etter følgende nummerserier:

 • Supernasjonal t.o.m. 1600 cm³ : 101 – 199
 • Supernasjonal t.o.m. 2000 cm³ : 201 – 299
 • Supernasjonal t.o.m. 2400 cm³ : 301 – 399
 • Supernasjonal over 2400 cm³ : 401 – 499
 • Supercars/Åpen klasse: 501 – 599

4. Deltagere

a) Mesterskapet er åpent for førere med gyldig norsk lisens for klassen det deltas i samt profesjonelle førere fra nasjoner godkjent av FIA (jf. ISR 2.3.9 ).

b) Hver fører skal ha sitt etternavn på nedre halvdel av begge sideruter bak på løpsbilen.

c) Tidtakingen skal foretas med transpondere, og tiden skal registreres med 1/1000 sekunds nøyaktighet. Det er førers eget ansvar at bilen er påmontert en transponder av typen AMB TranX 260 eller Mylaps Car/bike transponder, at den er montert riktig og fungerer. Se www.mylaps.com for info

d) Ved ankomst skal føreren personlig møte til administrativ innsjekk.

 

5. Organisasjon

a) Faktadommere skal utnevnes for å fastslå feil start og mål-passering.

b) Det skal opprettes en «teknisk sone». Teknisk sone er området etter vektkontroll og til startlinje. I teknisk sone gjelder parc ferme bestemmelser. I teknisk sone er det forbudt å foreta noen form for reparasjon eller service på bilen. Kun fører og teamsjef kan oppholde seg i teknisk sone, samt funksjonærer med relevante oppgaver.

c) Juryen kan som følge av force majeure tillate dekkbytte i teknisk sone. Dekkbytte skal overvåkes av teknisk personell fra arrangør.

d) Deltagerkontakt
Det skal av arrangøren være oppnevnt deltagerkontakt. Navn og telefonnummer til denne skal være oppgitt i løpets tilleggsregler, samt være oppslått på oppslagstavlen. Deltagerkontakten skal være et bindeledd mellom deltakere, arrangør og jury. Må ha god kunnskap om det gjeldende reglement og ikke ha noen andre funksjonæroppgaver under arrangementet.

6. Vektkontroll

Vekt = bilens minimumsvekt skal være inklusiv fører, drivstoff, olje og øvrige væsker som er i bilen når den veies.
Klassenes minimumsvekt og vektfordeling er en viktig del av konkurransen. Kontrollvekten skal plasseres på fast dekke (betong eller asfalt). Vektkontroll vil foregå før teknisk sone.
Vektkontroll som viser for lav vekt vil føre til at man ikke får starte den aktuelle omgang/finale. Se §303 for rutine dersom for lav vekt påvises.
Kun justeringer inntil 15 kg kan foretas på vektkontrollen.
Se punkt 5 b for definisjon av teknisk sone.
I forbindelse med teknisk forhåndsbesiktigelse skal alle biler veies som en del av kontrollen. Biler som ikke oppfyller det tekniske reglementet med vekt og vektfordeling blir nektet start.
Innledende omganger: Arrangør og /eller jury kan foreta utvelgelse etter bestemmelsene i §303.
Finaler: Bilens minimumsvekt med fører, drivstoff, olje og øvrige væsker skal kontrolleres på alle finalister
Deltagere forpliktes til å følge arrangørens opplysninger om når bil skal være tilstede for vektkontroll. Manglende oppmøte for vektkontroll vil medføre startnekt i heatet/finalen.

7. Banen

Det tillates ikke trening på NM-baner de siste 8 dagene før løpet arrangeres.
Antall runder som skal kjøres er avhengig av lengden på banen, men den totale kjørte distanse skal være min. 3000 m og maks. 6000 m i hver omgang eller finale.
NM-banene skal ha ett godkjent alternativspor.

8. Trening løpsdag

a) Ved todagers løp: Det skal kjøres 1 x 3 runder frivillig trening samt 1 x 3 obligatorisk runder trening. Trening skal gjennomføres klassevis.
b) Ved en-dags løp: Det skal kjøres 1 x 3 runder obligatorisk trening. Trening skal gjennomføres klassevis.
c) Juryen kan gi starttillatelse til deltager som ikke har gjennomført obligatorisk trening.

9. Løpsavvikling:

9.1 Bilene starter side om side i de innledende omgangene.
9.2 I finalene starter bilene i tre rekker, to og to i bredden og i henhold til skisse. Skissene viser alternative startoppsett når første sving går til høyre. På baner der første sving går til venstre, skal startoppsettet speilvendes.

9.3 Skisse startoppstilling: RCS kan etter søknad gi tillatelse til andre startoppsett.

 

 

    

Alternativ 1                                                                            Alternativ 2

 

9.4 Startprosedyre.

Starter gir tydelig tegn til førerne om at alt er klart til start, fra dette tidspunkt er fører under starters kommando.

– det vises 5 sekunders eller «Ready to Race» skilt eller lysende tavle.
– Grønt lys tennes, starten går.

9.5 Tyvstartsystem

NM-banene skal ha fotoceller eller lignende som avslører tyvstart. Bilene skal stilles opp med lik avstand fra fotocellepunkt eller ”pinner” på startplaten.

9.6 Feil start

I tilfelle tyvstart stoppes heatet, og det blir omstart. Den fører som blir idømt tyvstart må kjøre alternativsporet to ganger. To tyvstarter i samme heat av samme fører(e) medfører at fører ikke får starte i heatet i innledende omganger og blir tildelt poeng tilsvarende antall startende (i klassen) i første omgang +3 og denne omgangen kan ikke strykes.  I finale skal gjeldende fører ha siste plass av de startende i vedkommende finale, men foran de som ikke har startet. Dersom dette gjelder flere førere skal de plasseres innbyrdes i henhold til resultatlisten etter innledende omganger.

9.7 Alternativspor

Alternativspor skal kjøres 1 gang i hver omgang og finale. Dersom regelen brytes i innledende omganger strykes oppnådd tid og deltager tildeles poeng tilsvarende antall startende (i klassen) +3 og denne omgangen kan ikke strykes. I finaler blir deltager plassert sist i den aktuelle finalen, men foran de som ikke starter. Dersom dette gjelder flere førere skal de plasseres innbyrdes i henhold til resultatlisten etter innledende omganger.

9.8 Innledende omganger

a) Ved todagers løp: Det kjøres 4 innledende omganger hvorav 3 gjøres tellende.

b) Ved en-dags løp: Det kjøres 3 innledende omganger hvorav 2 gjøres tellende.

c) Dersom en fører er utelukket fra en omgang vil uansett poengene denne er tildelt i denne omgangen (iht. pkt. 6.1 e), gjøres tellende og kan ikke strykes.

d) Heatoppsettet i første omgang trekkes. Det skal fortrinnsvis datatrekkes av tidtaging/resultatservice. Dersom dette ikke lar seg gjøre skal det trekkes manuelt av førerne.

e) Videre klassifisering til kjøring i påfølgende omganger:
2. omgang: kjøres etter plassering i første omgang. Førere med like poeng plasseres i henhold til startliste for 1. omgang
3. omgang: kjøres etter plassering i andre omgang. Førere med like poeng plasseres i henhold til beste tid satt i 1. omgang, eller, hvis ingen tid er satt, i henhold til startliste for første omgang.
4. omgang: kjøres etter plassering i tredje omgang. Førere med like poeng plasseres i henhold til beste tid satt i 1. eller 2. omgang.

Høyest kvalifiserte fører i hver omgang kan velge startspor, deretter nummer to osv.

f) Alle heat kjøres med 5 biler unntatt for de første heatene (dersom dette ikke går opp med 5) som består av de lavest kvalifiserte på listen.
Biler som ikke er klare for start skal ikke plasseres inn i heatoppsett. Faller biler fra etter at heatoppsett i innledende omganger er kunngjort på offisiell tavle skal heatet gjennomføres med det antall biler som kommer til start i angjeldende heat. Startspor for biler som ikke stiller til start skal da stå tomt.

Det skal fordeles slik at man får jevnest mulig heat.

6 biler: nest siste heat: 2-4-6                   siste heat 1-3-5

7 biler: nest siste heat 2-4-6                    siste heat 1-3-5-7

8 biler: nest siste heat 2-4-6-8                siste heat 1-3-5-7

9 biler: nest siste heat 2-4-6-8                siste heat 1-3-5-7-9

10 biler: nest siste heat 2-4-6-8-10        siste heat 1-3-5-7-9

11 biler: tredje siste heat 9-10-11             nest siste heat 2-4-6-8 siste heat 1-3-5-7

12 biler:  tredje siste heat  9-10-11-12     nest siste heat 2-4-6-8 siste heat 1-3-5-7

g) Alle heat kjøres på tid og raskeste fører i hver omgang får 1 poeng, nest raskest 2 poeng osv.

I. Fører som ikke fullfører heatet (DNF) blir tildelt poeng tilsvarende antall startende i første omgang +1.
II. De førere som ikke starter (DNS) et heat blir tildelt poeng tilsvarende antall startende (i klassen) i første omgang +2.
III. Fører som blir utelukket (EXCL) fra et heat blir tildelt poeng tilsvarende antall startende (i klassen) i første omgang +5.

9.9 Finaler

a) Ved færre deltagere enn 13 kjøres kun A-finale, ved 13 – 17 deltagere kjøres kun A- og B-finale og ved 18 eller flere A, B, C finaler.

b) De fire beste førerne, med minst poeng fra 3 av de innledende omgangene skal kjøre A-finale. De nest beste fra 5. – 8. plass skal kjøre B-finale, og fra 9. – 14. plass skal kjøre C-finale. Første og andre plass fra C-finalen skal ha plass i B-finalen, og første og andre plass i B-finalen skal ha plass i A-finalen. Den fører med færrest poeng fra 3 av de innledende omganger velger fritt startspor, deretter velger fører med nest færrest poeng osv.
c) Dersom to eller flere førere etter de innledende omgangene har samme poengsum, går den fører som har best oppnådd tid (deretter nest beste tid, osv.) fra alle de fire innledende omganger foran ved tildeling av finaleplass og startposisjon.
d) Dersom to eller flere førere bryter i første runde i en finale, klassifiseres de i henhold til finaleoppstillingen. Dersom to eller flere bryter i samme runde i en finale, skal de klassifiseres i henhold til rundeprotokollen ved foregående rundepassering. Dersom finaleresultatene ikke kan fremkomme og det heller ikke kvalifiserer til omkjøring, skal klassifiseringen skje i henhold til finaleoppstillingen.

10. Parc Ferme

Biler som har deltatt i A-finale skal kjøres av føreren til Parc Fermé umiddelbart etter målgang. Biler som er kvalifisert til finalen, men ikke stiller til start, samt biler som bryter finalen er også underlagt parc fermé bestemmelsen. For øvrig i h.t. Generelle bestemmelser Art. 2.4.

11. Poengberegning

NM gjennomføres etter poengberegning. Mester blir således den som oppnår høyest poengsum i sin NM-klasse.
Deltagere må ha fullført minimum 2 tellende omganger for å få NM poeng etter innledende omganger.
Etter innledende omganger får de 14 beste poeng: 14 – 1.
Etter finaler: 20 – 17 – 15 – 13 – 12 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1, slik at vinneren får 20 poeng og nummer 16 får 1 poeng.
I fjerde omgang tildeles henholdsvis 3,2,1 poeng til første, andre og tredje raskeste fører i hver klasse i omgangen.
Poengberegningen foretas av NBF ved RCS. Resultater offentliggjort på bilsport.no anses som uoffisielle inntil de blir kunngjort offisielle etter endt sesong. Den fører som oppnår høyest poengsum i sin NM-klasse blir Norgesmester. Ved poenglikhet mellom to eller flere fører avgjøres rekkefølgen på bakgrunn av flest antall førsteplasser, andreplasser osv. I tilfelle fortsatt poenglikhet, er det de oppnådde poeng i finalen som er avgjørende.

Dersom det i en konkurranse ikke kan utarbeides endelig resultatliste ved at innledende omganger og finaler er kjørt, gjelder følgende:

 • Ved færre enn 3 fullførte omganger tildeles det ikke NM poeng
 • Dersom ingen finaler i en klasse er kjørt, tildeles NM poeng for klassen i henhold til resultatlisten etter innledende omganger (minimum 3 omganger). Ekstra NM poeng, 3-2-1, tildeles de tre beste i hver klasse i siste kjørte innledende omgang.
 • Dersom ikke alle finaler for en klasse er kjørt, skal det settes opp resultatliste i henhold til resultatene fra de kjørte finalene. Sluttresultatet for finalene som ikke er kjørt settes opp i henhold til resultatlisten etter innledende omganger (minimum 3 omganger).  NM poeng tildeles i henhold til den endelige resultatlisten.

12. Erstatningsløp

NBF kan bestemme at ytterligere løp skal inngå i mesterskapet. Videre kan NBF bestemme at ett eller flere av de oppnevnte løp skal utgå av mesterskapet.

13. Mesterskapspremier

De tre beste i hver NM-klasse tildeles mesterskapsmedaljer i henholdsvis gull, sølv og bronse, i tillegg deles det ut laurbærkrans e.l. til norgesmestrene.

14. Protester og appeller

Protester leveres på vanlig måte til konkurransens løpsleder for behandling av den enkelte konkurranses jury. Poengberegningen for mesterskapet foretas av NBF ved RCS. Poengberegningen skjer først etter at eventuelle protester er avgjort, og det kan således ikke nedlegges protest på poengberegningen. Eventuell appell mot beregningen kan foretas som fastsatt i Generelle bestemmelser Art. 15.

15. Juryoppnevnelse

NBF oppnevner minimum juryleder.
NBF oppnevner Race Director.
NBF kan oppnevne forbundstekniker.