Reglement for Norgescup Regularity 2024

1. Innbydelse

Det arrangeres Norgescup for førere og kartlesere i Regularity.  I tillegg til Generelle bestemmelser, NBF`s Spesialreglement for Regularity, samt tilleggsregler for den enkelte konkurranse, gjelder disse regler. Innbydelser skal være tilgjengelig på arrangørens hjemmeside minst 4 uker før konkurransen. 
Påmelding skal skje skriftlig innen den fristen tilleggsreglene angir. Dersom etteranmelding tillates, skal dette tydelig fremgå av løpets tilleggsregler. 
Startliste skal være tilgjengelig på arrangørens hjemmeside minimum 3 dager før konkurransen.   

1.1 Norgescupkonkurranser 

13.1 Asker og Bærum Motorsport Vinterchallenge 

10.2 NMK Sør Gudbrandsdal Regularity on Ice 

27.4 NMK Sandefjord Vestfold Regularity . Løpet flyttes til 14/9 på grunn av sykdom. (endring 6/3-24)

8.6 KNA Halden Fredriksenløpet Løpet flyttes til 21/9 (endring 12/4-24)

12.10 KNA Drammen Spiral Regularity 

29.10 Asker og Bærum Motorsport Stifinner`n 

1.2 Endringer 

Ved tilfeller av force majeure kan NBF bestemme at konkurranser utgår og/eller nye konkurranser inngår i cupen. Endringer kunngjøres på www.bilsport.no

2. Deltagere

Cupen er åpen for deltagere som innehar NBFs regularity lisens. Gyldig førerkort skal fremlegges for førere. 

2.1 Antall startende 

Arrangøren har rett til å avlyse løpet dersom færre enn 15 deltagere er påmeldt ved påmeldingsfristens utløp. Avlyses arrangementet, skal de påmeldte deltagerne varsles om dette minst 5 dager før konkurransen skulle vært avholdt.   

3. Klasser

Det tildeles NC poeng i 2 klasser, med cup både for fører og kartleser i hver klasse: 

Regularity fører 

Regularity Kartleser 

Regularity touring fører: Touring og Debutant 

Regularity touring kartleser: Touring og Debutant 

Se Spesialreglement for Regularity

4. Arrangørbestemmelser

Se Spesialreglement for Regularity

5. Offisielle funksjonærer

Det henvises til § 582 b i Spesialreglement for Regularity. NBF oppnevner juryleder som skal ha lisens JMC-Jurymedlem Regularity, JLB-Juryleder landevei eller JMB-Jurymedlem Landevei. Arrangøren oppnevner to jurymedlemmer i tillegg til disse. 

6. Løpsavvikling

Se Spesialreglement Regularity. 

7. Protester og appeller

Se Generelle bestemmelser art 13 og 15.  

8. Bedømmelse og poengberegning

Poeng beregnes etter følgende skala: 
(Som startende regnes kun de som er berettiget til å få poeng; jf. pkt 2). 
20 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 3 – 2 – 1. Slik at nr. 1 får 20 poeng og nr. 10 får 1 poeng. 
Poeng deles ut til de 10 beste på total resultatliste for norgescupklassene. 

Norgescup består av 6 konkurranser, hvorav 5 er tellende. Dersom en konkurranse avlyses reduseres antall tellende konkurranser tilsvarende.  

Poengberegning foretas av NBF. Resultatlister sendes ferdighet@bilsport.no første virkedag etter konkurransen. I tilfelle flere deltagere har samme poengsum etter at alle tellende løp er kjørt, avgjøres rekkefølgen på grunnlag av antall 1. plasser, antall 2. plasser osv. Er det fortsatt likhet, er plasseringen i siste løp (evt. nest siste osv.) avgjørende. Dersom et NC-løp ikke avholdes i sin helhet etter tilleggsreglene, skal NBF vurdere hvorvidt løpets NC-status kan opprettholdes. 

9. Cup-premier

De tre beste i hver NC-klasse tildeles NBFs Norgescupmedaljer.  

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.