Reglement for Norgesmesterskap i Karting 2018

1. Innbydelse

Det arrangeres individuelt Norgesmesterskap (NM) for førere i Formel-K. I tillegg til bestemmelsene i NSR og den enkelte konkurranses tilleggsregler, arrangeres mesterskapet etter nedenstående reglement.

2. Deltakere

Mesterskapet er åpen for førere med gyldig norsk lisens for klassen det deltas i. (debutantlisens godkjennes ikke). Førere som deltar i mesterskapet har kun anledning til å starte i en klasse. De har heller ikke anledning til å starte i andre klasser eller heat, selv om disse ikke inngår i mesterskapet.

2.1

En arrangør av en nasjonal konkurranse kan tillate utenlandske deltakere dersom dette er godkjent av NBF men disse kan ikke ta poeng i norske mesterskap og cuper.  Utenlandske deltakere skal ha starttillatelse fra eget forbund.

2.2

Det må være minimum 8 deltakere med Norsk lisens som er godkjent for start, for at konkurransen skal telle som NM.

3. Klasser

  • Det arrangeres NM i følgende klasser:
  • Junior 125
  • OK Junior
  • OK
  • KZ2
  • Rotax
  • X30
  • RoK

4.NM-løp

12.-13. august             NMK Molde

5.Organisering/Avvikling

NM avvikles over 1-en  konkurranse.

5.1 Dekk

Alle dekk skal skannes ved teknisk kontroll. Det kan benyttes totalt 2 sett slicks og 2 sett regndekk i hver konkurranse. Det utdeles 1-ett sett med slicks, gratis, til alle deltakere i NM klasser.

5.2 Bensin

Distribusjon av bensin skal beskrives i løpets tilleggsregler.

6. Organisering av konkurransen

6.1 Trening

Obligatorisk trening fredag ettermiddag middag. Det må gjennomføres minimum 1 ett.- treningsheat. Transponder skal være montert og i funksjon under all trening. Deltakere som ikke får registrert tid vil bli vist teknisk svart flagg.

6.2 Tidkjøring

Kvalifisering ved tidkjøring skal være 1×10 minutter, ellers iht.§ 750 pkt.2, med unntak av pkt 2 A (Nasjonalt Konkurransereglement for Formel-K).

6.3 Baner uten tilstrekkelig banekapasitet

På baner som ikke har banekapasitet til å kjøre alle påmeldte førere i samme heat, deles deltakerne i 2 serier etter tidkjøring.

Serie 1:  plassering etter tidkjøring                           1 – 3 – 5 osv.
Serie 2:  plassering etter tidkjøring                          2 – 4 – 6 osv.

For baner med 30 startende: De 15 første etter 2 heat i hver serie kjører Finaler.

 6.4 Innledende heat

Hver deltaker kjører 2 innledende heat. Resultatet fra tidkjøringen danner grunnlaget for startposisjonen i begge heat. Innledende heat skal kjøres over en distanse på min. 10 km.

Det gis poeng etter følgende skala i hvert innledende heat:

1.plass 0 p., 2.plass 2 p., 3.plass 3 p., 4.plass 4 p., 5.plass 5 p. osv. Utelukkelse gir høyeste plass-siffer + 3 p.

Førere som ikke stiller til start får høyeste plass-siffer + 1 p. Antall deltakere i et heat er lik det antall som er godkjent av teknisk kontroll og innsjekk. For deltakere som kjører etter løpsopplegget nevnt under pkt. 6.6, gis poeng etter antall startende i heatet + 1 p.

6.5 Finaler

Finale 1:

Sammenlagt poengsum etter de 2 innledende heatene danner grunnlaget for startposisjonen. Ved poenglikhet går den foran som satte best tid under tidkjøringen. Finale1 skal kjøres over en distanse på minimum 15 km.

Finale 2:

Resultatet av Finale 1 danner grunnlaget for startposisjonen, hvor vinneren får startspor 1 osv. Finalen skal kjøres over en distanse på minimum 15 km.

Finale 3:

Resultatet etter Finale 2 danner grunnlaget for startposisjonen, hvor deltakeren med lavest poengsum får startspor 1. Finalen skal kjøres over en distanse på minimum 20 km.

Beste fører med norske lisens blir Norgesmester. Generelle bestemmelser Art. 2.2.3

6.6 Startoppstilling

Det enkelte løps tilleggsregler definerer startoppstillingen i startgården.

6.7 Startsignal

Start skal skje ved bruk av lys i hht til CIK-FIA GENERAL PRESCRIPTIONS 2.20a.

Tilleggsreglene skal definere startmetoden.

6.8 Teknisk kontroll

Teknisk kontroll gjennomføres i henhold til § 711.

6.9 Parc Fermè

Alle finalekartene er underlagt bestemmelsen om Parc Fermé. Generelle bestemmelser Art. 2.4 Kartene får ikke forlate Parc Fermé før protestfristen har utløpt og løpets juryleder har gitt beskjed om det.

7. Premiering

1/3 av de startende i finale 3 skal premieres i hver klasse.

Etter siste konkurransen skal det i tillegg til vanlig premiering deles ut «laurbærkrans» til de uoffisielle Norgesmesterne. Denne kostes av NBF etter avtale med arrangør. Tilleggsreglene skal inneholde opplysninger om all premiering. Under NBF’s årlige premieutdeling vil de tre beste, tildeles NBFs Norgesmester medaljer i henholdsvis gull, sølv og bronse

8. Protester og appeller

Protest mot en deltaker etc. leveres på vanlig måte for behandling av den enkelte konkurranses jury. Poengberegningen foretas i henhold til pkt.8 av NBFs Kartingseksjon. Poengberegningen skjer først etter at evnt. protester er avgjort, og det kan således ikke nedlegges protest på denne beregningen. Evnt. appell mot beregningen kan fremmes som fastsatt i Generelle bestemmelser Art. 15.

9. Offisielle funksjonærer

NBF oppnevner juryleder (JLA) og et av de øvrige jurymedlemmene (JMA).
Løpsleder (LLH/LLFK), teknisk sjef (TKFK) og sekretær (LS) skal være autorisert og inneha funksjonærlisens fra NBF.