§ 615 Arrangørbestemmelser for Junior Dragracing 2024

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål

Arrangementsreglement for junior dragracing
§ 615 JUNIOR DRAGRACING

EndringerGjeldende datoPublisert dato
1 Definisn for J/S Junior Pro01.01.202427.12.2023
2. Krav til deltager Junior Pro01.01.202427.12.2023
4. Break-out regler for Junior Pro01.01.202427.12.2023

I tillegg til det som er beskrevet for gruppen i de øvrige reglementene gjelder følgende:

1. Definisjon

Junior dragracing er en gruppe for 1/2 skala dragstere eller Funny Cars som konkurrerer over en distanse på maks. 1/8 mile (201 m). Bilen skal merkes med J/SR,(junior Stock Rekrutt)  J/S, (Junior Stock) J/MB (Junior Modified Begrenset), J/M (junior Modified) eller J/P (Junior Pro) etterfulgt av startnummer.
Dragsters eller Funny Cars i henhold §616 er tillatt.
Bilen må ha gyldig vognlisens.
Klassene  kan kjøres ved Street Legal men da med ET 8,90 og saktere.
Kjøring i depoet er forbudt!
Retur på offentlig vei er forbudt.

2. Krav til deltaker/ledsager

En fører kan delta på trening i gruppen fra det året vedkommende fyller 6 år. Det året deltageren fyller 8 år kan vedkommende delta i konkurranse.
Se dog Generelle bestemmelser. Art 9.1, 9.8 og 12.1 (vedrørende tapt førerrett).
J/SR: Det året vedkommende fyller 6 år.
J/S: Det året vedkommende fyller 8 år.
J/MB: Det året vedkommende fyller 10 år
J/M: Det året vedkommende fyller 12 år.
J/P: Det året vedkommende fyller 16 år til 25 år

Kjøres som egen klasse utenom de øvrige Junior Klassene. 

Det kreves obligatorisk ledsagerlisens for ledsager til utøvere under fylte 18 år. Som ledsagerlisens godkjennes alle personlige lisenser.
Det kreves at deltakeren er medlem av klubb tilsluttet NBF, har gjennomgått kurs og fått utstedt lisens.
Krav til deltagere og ledsagere er beskrevet i Generelle Bestemmelser art. 9.

3. Personlig sikkerhetsutstyr

Se Generelle tekniske bestemmelser §614.10.

4. Konkurransebestemmelser

Klassen kjøres kun over 1/8 mile.
J/SR 6 år:        ET 20,00 eller saktere
J/S 8 år:           ET 12,90 eller saktere
J/MB 10 år:    ET 8,90 eller saktere
J/M 12 år:       ET  7,90 eller saktere, maks.140 km/t.

For J/SR gjelder i tillegg følgende: breakout ET  16,90. Ved kjøring raskere enn 16:90 skal jury vurdere videre kjøring.
For J/S gjelder i tillegg følgende: Absolut breakout ET 12,70.
Ved kjøring raskere enn 12.70 vil deltakeren øyeblikkelig bli diskvalifisert fra resten av stevnet.
For J/MB gjelder i tillegg følgene: Absolut breakout ET 8,70. Ved kjøring raskere enn ET 8,70 vil deltakeren øyeblikkelig bli diskvalifisert fra resten av stevnet.
For J/M gjelder i tillegg følgene: Absolut breakout ET 7,70. Ved kjøring raskere enn ET 7.70 eller hastighet over 140,99 km/t, vil deltakeren øyeblikkelig bli diskvalifisert fra resten av stevnet.

For J/P gjelder i tillegg følgende: Absolutt breakout ET 7,50. Ved kjøring raskere enn ET 7,50 eller hastighet over 144 km/t, vil deltageren øyeblikkelig bli diskvalifisert fra resten av stevnet.

Ved diskvalifikasjon skal deltageren miste alle poeng fra stevnet.

Klassene kan deles og kjøres separat.
Startnr. skal merkes i forhold til klassen. (J/SR, J/S, J/MB og J/M)
I baneslutt anbefales det at en startmotor forefinnes til starthjelp for retur.

Kvalifisering
Kvalifiseringslister settes opp etter best oppnådd reaksjonstid ved godkjent drag. Med godkjent drag menes passering av mållinjen for egen maskin før tidsanlegget går i timeout. Underkjøres absolut breakout er den føreren diskvalifisert fra resten av stevnet, og ikke kvalifisert for kjøring etter All-inn prinsipp.
Alle tider lik eller over klassens breakout er godkjent. Reaksjonstid sorteres etter lik og nærmest over 0,500, deretter nærmest under.

Eliminering
Arrangør bestemmer om pro-start eller handicap-start skal benyttes.
Ved Handicap-start kan føreren velge indeks mellom hver runde.
Startmetoden Deep-stage er tillatt.

5. Trening / rekrutteringsarbeid

Trening/rekrutteringsarbeid må skje i regi av NBF tilsluttet klubb/avdeling. Det må innhentes tillatelser og lisenser iht. reglement for dragracing.

6. Varmkjøring i Depoet

Skal kun foregå med fører i bilen, eller med drivreim frakoblet

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.