§620 B Teknisk reglement for Legal at Racing 2024

© 20234Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål

Dette reglement er ment for biler som er registrert for kjøring på vanlig vei. Bilene må ha ordinære grønne eller hvite skilter og gyldig vognkort. Bilen må ikke være begjært avskiltet. (kan sjekkes på vegvesenet.no). For å kunne delta kreves det at man er medlem av Norsk Folketrygd og at bilen er registrert i Norge. Det kreves minimum førerkort klasse B for å kjøre Legal at Racing. Kjennemerker skal være påmontert på vanlig plass under hele konkurransen.

1.   Sikkerhets inndeling

Kjøretøyet skal være tilpasset følgende sikkerhets kategorier (se også §619):

Gruppe navnET 1/8 mile (Absolutt BO)ET 1/4 mile (Absolutt BO)
16:40-6:99 (6:39)10:00-10:99 (9:99)
27:00-7:69 (6:99)11:00-12:00 (10:99)
37:70 og over (7:60)12:00 og over (11:99)

Ved underkjøring av absolutt breakout skal bilen inn til ny teknisk kontroll for å se om den tilfredstiller kravene til neste klasse. Dersom den ikke gjør det skal deltageren diskvalifiseres fra resten av stevnet. Lisenkravene skal også tilfredstilles ved klassebytte.

2.   Tekniske Krav 1/8 mile

GjenstandGruppe 1Gruppe 2Gruppe 3
MellomakselringJAAnbefaltAnbefalt
Bøyle §614JAAnbefalt
3 punkt sele (original)JA
4 punkt sele (ikke krav til datostempling)JA
4 punkt sele (krav til datostempling)JAAnbefalt
Sprengbeskyttelse clutchJA
Sprengbeskyttelse automatgearkasse/ flexplate og converterhusAnbefalt
Kjøreklær§614 pkt 10.4§620 B pkt 12.1§620 B pkt 12.1
HjelmGenerelle tekniske bestemmelser §304Generelle tekniske bestemmelser §304ECE-22 og Generelle tekniske bestemmelser §304
Teknisk Break out6.396.997.60

* Gjelder ikke orginale biler med orginaltype dekk

2.1 Tekniske Krav 1/4 mile

GjennstandGruppe 1Gruppe 2Gruppe 3
MellomakselringJAAnbefaltAnbefalt
Bøyle §614JAAnbefalt
3 punkt sele (original)JA
4 punkt sele (ikke krav til datostempling)JA
¤ punkt sele (krav til datostempling)JAAnbefalt
Sprengbeskyttelse clutchJA11,39*
Sprengbeskyttelse automatgearkasse/ flexplate og converterhusAnbefalt
Kjøreklær§614- pkt.10.4§620 B pkt.12.1§620A pkt.12.1
HjelmTekniske generelle bestemmelser §304Tekniske generelle bestemmelser §304ECE 22, eller Tekniske generelle bestemmelser §304
Teknisk Breakout9.9910.9911.99

* Gjelder ikke orginale biler med orginaltype dekk

3. Øvrige tekniske krav

Generelt

De tekniske krav gitt i §622 og §614 gjelder ved kjøring under 7,70 (12,00) sek. Med de unntak som måtte være beskrevet under.

3.1 Motor

Diesel, Bensin, Hybrid og Elektrisk er tillatt. Kompressor eller Turbo er tillatt. Vanninjeksjon er tillatt. Lystgass er forbudt. Åpne roterende deler på motor skal være beskyttet med en kåpe eller bøyle dersom disse ikke er dekket av panser. Forgasser skal ha flammedemper eller luftfilter. Gasspedal skal være orginal mekanisk, hydraulisk, pneumatisk eller elektronisk system er tillatt. Dersom det er benyttet ladeluftkjøler kan drivstoff kun tilsettes etter ladeluftkjøleren. Krav til oljeoppsamlingstank på veivhusventilasjon fravikes. Krav til SFI 18.1 svingningsdemper fravikes. Ingen deler skal være synlig over panser eller scoop med mindre dette er orginalt eller innført i vognkort.

3.2 Drivstoff

Handelsbensin, dielsel, E85, metanol, etanol, biogass, hydrogen og elektrisk strøm er tillatt. Alle andre drivstoff er forbudt. Dersom hydrogen eller elektrisk strøm benyttes skal bilen være orginalprodusert med dette driftsystemet.

3.2.1 Drivstoffsystem

Forgasser, eller injeksjon er tillatt. Drivstoffledninger skal legges utenfor førerommet. Dersom drivstofftank er plassert i bagasjerom skal det være tett vegg mellom bagasjerom og førerrom. Denne veggen skal være minst 0,6mm stål eller 0,8mm aluminium. Vanninjeksjon er tillatt. Det er ikke tillat å injisere andre stoffer enn vann og godkjent drivstoff i motoren. Modifiserte drivstoff systemer skal følge §622 og §614.

3.2.2 Elektrisk fremdriftsystem

Systemer for elektrisk fremdrift skal være umodifisert orginal eller i henhold til FIA section 1C. Elektriske biler skal følge øvrige tekniske krav i denne paragraf.

3.2.3 Hydrogen drevet fremsdriftsystem

Systemer drevet med hydrogen kan ikke modifiseres.

3.3 Veskeoverflod

Det skal være overflodstank min 0,5 liter på bilens kjølesystem.

3.4 Eksos system

Eksosen skal være rettet ut til sidene eller rett bakover. Eksosen skal ikke lede rett på drivhjulene. Lydpotter er obligatorisk ved kjøring på offentlig vei. Maksimalt lydnivå ved kjøring på offentlig vei er 100dB A.

3.5 Girkasse

Alle biler med automatgir skal ha nøytralstart sperre. Det skal ikke være mulig å sette bilen i revers uten å trykke ned knapp eller girspak. På biler i kategoriene Gruppe 2 og Gruppe 1 hvor motor er trimmet eller uorginal skal Girkasse og Clutch hus følge §614.

4. Bremser

Det skal være bremser på alle hjul.

4.1 Hjuloppheng

Det skal være fjæring med fungerende støtdemper på alle hjul. Letting av hjulopphengets komponenter eller innfestinger er forbudt.

4.2 Wheelie bars

Kun tillatt i gruppe 1

5. Veltebøyle

Veltebøyle i henhold til §614 er obligatorisk på alle biler med ET under 7,00 sek (11,00) samt alle kabrioleter. Biler med fast montert tak eller «Hard Top» som er nyere enn 2008 og som kjører 10.00 (6,40)sek eller saktere og som har slutthastighet 217 km/t eller under,  behøver ikke veltebøyle. Kabrioleter med veltebøyle som spretter opp aksepteres ikke.Avtagebare tak skal være montert under kjøring.

Generelt for alle typer bøyler er at hovedbøylen skal ligge innen 15 cm bak og 8 cm over førerens hode i normal sittestilling. Se §614-4.9

5.1 Veltebur

Bur etter §614 eller GB §304 er obligatorisk på alle åpne biler. Dersom bur er bygget etter GB §304 skal dette være godkjent av en chassis kontrollør før kjøring. Tekniske kontrollører  TKC, TKCÅ, TKR og TKL samt chassis kontrollører dragrace kan benyttes. Dersom bilen har kalesje skal det benyttes arm-straps. Generelt for alle typer bøyler er at hovedbøylen skal ligge innen 15 cm bak og 8 cm over førerens hode i normal sittestilling. Hovedbøylen skal være sikkert montert og oppstøttet som spesifisert i §614-4.9. Der føreren risikerer å støte mot rørene skal rørene være beskyttet med FIA godkjent polstring. Se generelle tekniske bestemmelser §614-4.10

6. Tak/Glasstak

Tak og takluke samt takluke/T-tak i glass aksepteres kun i gruppene «Gruppe 2» og «Gruppe 3». Biler med avtagbart tak (convertibles og avtagbar hardtop i metall eller glassfiber) skal ha veltebøyle etter §614 dersom de ikke er nyere enn 2008 modell og har integrert orginal veltebøyle. Avtagbare tak skal være montert under kjøringen. Convertibles skal ha taket oppfelt dersom de ikke har fullt bur.

6.1 Ruter

Reklame eller annen tildekking på frontrute er ikke tillatt. Godkjent vindusnett kan benyttes i stedet for lukket side vindu.

7. Sikkerhetsbelter

Minimum 3-punkt seler godkjent etter veitrafikkloven er tillatt i gruppen Gruppe 3. Selene skal være justerbare eller selvjusterende. «Racing» seler kan benyttes i stedet for 3-punkt seler, men skal da være festet i henhold til §614/§304. «Racing 3-punkt seler skal være merket i henhold til §614 men kan være utgått på dato. I gruppen Gruppe 2 kreves minimum 4-punkt sele i henhold til §614, men disse kan være utgått på dato. I gruppen Gruppe 1 kreves minimum 4-punkt sele i henhold til §614 med gyldig datostempling. Sikkerhets seler skal være hele og rene. Ikke originalmonterte sikkerhetssele skal tilfredsstille DR §614-10.7 / NSR §304-8.1 og 8.2. med unntak av alderskrav..

7.1 Armstraps

Det kreves armstraps i alle åpne biler samt biler uten sidevinduer/nett.

8. Dekk og Felg

Kun dekk som oppfyller ECE/EEC eller DOT normene tillates brukt i street legal. Dette skal være tydelig merket på dekket fra produsent. Dekkene skal ha tilfredsstillende lufttrykk for å sikre stabilitet i kjøretøyet. Krav til mønsterdybde iht. vegtrafikkloven. DOT gateslicks er tillatt men disse skal ha mønster spor. Mønster skal være synlig også etter kjøring. Hjulkapsler skal være fjernet. Alle hjulbolter skal stikke minst like langt ut gjennom felgen som diameteren på bolten. Hjulmuttere skal gripe i hele sin lengde. Hjulkapsler skal være fjernet.

9. Rør og slanger

Alle drivstoff-, automatkasse-, brems- og servostyringsslanger må være godt festet og uten lekkasje. Slanger som inneholder oljer, drivstoff eller varme vesker kan ikke førers gjennom førerommet.

10. Batteri

Batterier skal ha original innfesting eller være festet med min. 2 stk. 10 mm bolter og ramme/brakett. Batteri kan ikke være montert i førerommet.

10.1 Tenningsbryter

Alle biler skal være utstyrt med tenningsstrømbryter som skal nåes av føreren fra fastspent plass i stolen. Biler med automatgir skal ha fungerende nøytral startbryter.

11 Ballast

Ballast må være festet i bagasjerom med bolter og muttere. Løse gjenstander som reservehjul, jekk, bukker etc. skal være fjernet før start. Ballast kan ikke plasseres andre plasser enn i bagasjerom eller under lasteplan (pick-ups)

12. Førersete

Førersetet må ha original innfesting eller være fastskrudd til bilens gulv med min. fire gjennomgående bolter med mutter (min. diameter 8 mm bolter med ø20mm stoppskiver på undersiden). Dersom bilen har uorginalt gulv skal stol festes i rør av minimum dimensjon Ø32×2,75mm eller 2x2x1,65mm som er godt festet i bærende avstivning.Fester med plateskruer eller andre innfestinger er forbudt. Stol beregnet for konkurransekjøring anbefales.

12.1 Kjøreklær

Minimum bekledning er klær i ikke brennbart materiale så som ull eller bommull. Kjøredress beregnet for racing anbefalse. Sko og sokker skal dekke ankelen og skal være produsert i ett ikke brennbart materiale. Kjøredress, skjorte/bukse skal dekke ned til sko/sokker og helt ut til håndleddene. Ved kjøring i gruppen «Gruppe 1» kreves kjøreklær i henhold til §614.

I gruppen «Gruppe 1» kreves hansker i ikke brennbart materiale.

12.2 Hjelm

Hjelm skal være i henhold til Generelle Bestemmelser §304 – 1 https://bilsportboka.no/kapittel/generelle-tekniske-bestemmelser/tekniske-sikkerhetsbestemmelser-for-rally-og-hastighetslop/#1.+Hjelm

I gruppen Gruppe 3 kan dessuten hjelm godkjent i henhold til ECE 22 benyttes.

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.