Reglement for Norgescup Crosskart 2024

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Crosskart-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

1. Innbydelse

Det arrangeres individuel Norgescup Crosskart. I tillegg til Generelle bestemmelser, spesialreglement for grenen samt tilleggsregler for den enkelte, gjelder disse regler.

For terminliste se www.bilsport.no/kalender

1.1 Endring av terminliste

Ved tilfeller av force majoure kan NBF bestemme at løp utgår og/eller nye løp inngår i Norgescupen.

2. Deltakere

NorgesCup er åpent for deltakere med gyldig norsk lisens for klassen det deltas i (utenlandske førere kan delta i konkurransen men vil ikke få NC-poeng. Utenlandske deltagere kan heller ikke telles med ved beregning av poeng.).

3. Klasser

Klasse 1: kr 1200,-
Klasse Xtreme Jr.: kr. 1600,-

3.1 Startavgift

Klasse 1: kr 1200,-
Klasse Xtreme Jr.: kr. 1600,-

3.2.Tillatte biler

Biler som er konstruert i overensstemmelse med teknisk reglement for klassen. Bilene kan kun delta i en volumklasse.

4. Arrangørbestemmelser

Norgescup arrangeres i henhold til §604 og Reglement Norgesmesterskap Crosskart.

5. Offisielle funksjonærer

NBF oppnevner minimum juryleder.
NBF kan oppnevne forbundstekniker.

Juryleder må være tilgjengelig på telefon eller tilstede fra og med start av administrativ innsjekk.
Løpsleder må være tilstede fra og med start av innsjekk og til protestfristen er ute.

6. Teknisk

Det er til enhver tid NBFs vekt, støymåler og fartsmåler som er gjeldende ved målinger. Dersom dette utstyr ikke kan være tilstede kan jury godkjenne annet kalibrert utstyr. Utstyret må i slike tilfeller være i henhold til §303.

7. Løpsavvikling

I henhold til Reglement Norgesmesterskap Crosskart med følgende unntak:

Antall finaler i klasse 1 :

  • Ved færre deltagere enn 10, kjøres A-finale,
  • Ved 10 – 13 deltagere kjøres A- og B-finale,
  • Ved 14-17 deltagere kjøres A, B, C finale,
  • Ved 18-21 deltagere kjøres A, B, C og D finale
  • Ved 22 deltagere eller flere kjøres A, B, C, D og E finale

7.6 Premiering

Klasse 1: Minimum A-finale, alle finalister bør premieres
Xtreme Jr.: Minimum A-finale

8. Protester og Appeller

Protester skal være i henhold til Generelle bestemmelser kapittel 13 
Appeller skal være i henhold til Generelle bestemmelser kapittel 15

9. Bedømmelse og Poengberegning

Tildeling av NC-poeng i henhold til Reglement Norgesmesterskap Crosskart

10. Norgescuppremier

De tre beste i cupen tildeles medaljer i henholdsvis gull, sølv og bronse

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.