Reglement for Crosskart Junior Cup

1. Innbydelse

Det arrangeres individuelt Crosskart Junior Cup. I tillegg til Generelle bestemmelser, spesialreglement for grenen samt tilleggsregler for den enkelte, gjelder disse regler.

2. Deltakere

Cupen er åpen for førere som dekker krav i § 604 pkt. 1 og alderskrav i § 604 pkt. 2

3. Klasse

85 cm3

4. Konkurransereglement

Crosskart Junior Cup arrangeres i henhold til §604 og NM-reglementet for Norgesmesterskap i Crosskart.

5. Cup løpene

Samme som NM. Kunngjøres på www.bilsport.no .

6. Krav til Crosskart

Se teknisk reglement for Crosskart § 314

7. Bedømmelse og organisasjon

I henhold NM reglementet for Crosscart

8. Premiering

De tre som har oppnådd flest poeng i klassen, premieres med NBFs Cup-medaljer.