§ 927 Teknisk reglement UTV 2021

© 2021 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette UTV-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål

Deltager

Fra fylte 18år, Førekortkrav
Fører skal ha gyldig lisens for Biltrial.
Se Generelle bestemmelser 9. Anmeldere og førere.

Klasse UTV

Tillatte kjøretøyer:
UTV må være registrert og inneha vognlisens i Biltrial. UTV skal være uendret i forhold til original utgave, alle endringer skal være ført inn i vognkortet. Søknad sendes inn med dokumentasjon på veltebur, bilder og kopi av vognkort. Engangslisens kan kjøpes hos arrangør.
UTV benyttes i Terreng Touring men stiller i egne klasser.

1. Bremsesystem

Originalt montert for kjøretøyet.

1.1 Parkeringsbrems

Skal finnes.

2. Styresystem

Stoppanordning for styreutslag kan justeres eller demonteres, ellers tillates ingen endringer.

3. Karosseri

3.1 Førerrom

UTV skal ha sidebeskytter i døråpning, levert av produsent. Frontrute av plast kan monteres

3.2 Stoler

Stolene skal ha høy rygg og være sikkert fastmontert. Dersom stolen er montert på glideskinner, skal begge skinner ha sikring som forhindrer forskyving av stolen.

 3.3 Sikkerhetsbelte

Minimum 3-punkt sikkerhetsbelte skal benyttes av fører og passasjer

3.4 Veltebøyle

Kjøretøy uten tak av metall må ha original takstruktur som beskytter fører og evt. passasjerer

4. Lys

Hovedlys, parklys, blinklys og baklys skal finnes og være i original utførelse.

5. Taueanmodninger

Skal finnes foran og bak på kjøretøyet og være vel dimensjonert.

6. Sikkerhetsbestemmelser

Se §900 punkt 4

7. Drivverk

7.1 Motor

I henhold til vognkort.

 7.2 Drivstoffsystem

Drivstofftanken skal være plassert som originalt for kjøretøyet.
Drivstoffrør og -slanger skal være klamret og godt beskyttet mot skader.

7.3 Kjøleanlegg

Radiator skal være plassert som originalt for kjøretøyet, ellers fritt.

7.4 Eksosanlegg

Fritt under forutsetning av at vegtrafikklovens krav oppfylles.

7.5 Elektrisk anlegg

Batteriet skal være sikkert fastmontert og det skal være beskyttelse over batteripolene. Elektriske kabler og ledninger skal være godt klamret.

© 2021 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.