§ 633 Reglement for Norgesmesterskap Street Legal 2024

§633 NM Street Legal

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål

Endring:Gjelder for dato:Publisert dato:
Art 2 Deltagere. NM Kan kjøres på engangs lisens for 202401.01.202428.02.2024
Art. 2.1 Avklaring og vognlisens og deltagerliste01.01.202428.02.2024
Art.3 Klasser minimum deltagelse01.01.202428.02.2024
Art 5 Frist for arrangør søknad01.01.202428.02.2024
Art 6 Poengtildeling endret for serien01.01.202428.02.2028
Art 7 Tellende løp endret til best av 5 løp01.01.202428.02.2028
Art 8 Premiering oppdatert for å kjøre 5 eller flere løp01.01.202428.02.2028

Benevning:
DI etterfulgt av startnummer (Dial-In)
HU etterfulgt av startnummer (Heads-up)

1. Konkurranse

Det arrangeres individuelt norgesmesterskap for street legal førere i 2 klasser. Mesterskapet arrangeres i henhold til bestemmelsene i ISR, NSR, Spesialbestemmelser for street legal, den enkelte konkurranses tilleggsregler og reglene for norgesmesterskap i street legal. Street legal kjøres over en distanse på 1/8 mile (201.17 meter).

Det kjøres  maksimalt 32 bilers stige i eliminering.

2. Deltagere

NM løpet er åpen for førere som innehar gyldig norsk førerlisens for dragrace  eller street legal  (helårslisens). Det kan benyttes engangslisens for street legal (denne gjelder som fører og vognlisens) eller helårslisens fører street Legal.

2.1 Deltagerbil

Bilen må ha vognlisens gyldig for stevnet. Dette kan være engangslisens eller helårs Vognlisens løst hos Norges Bilsportforbund.
Arrangøren må lage en deltagerliste før start der det er kontaktinfo til deltager, det må også lage en resultatliste som skal sendes til dragrace@bilsport.no (eksempler på liste ligger her)

3. Klasser

Det konkurreres i 2 klasser:

Dial inn ET 7:70. Fult tre (500), sportsman stige

Heads Up ET 7:70. Pro tre (500), pro stige

For å få en tellende NM må det ha vært min 8 deltagere gjennom sesongen i klassen.Stiger etter §631 pkt 9, Haltende eller Full

4. Bedømmelse

Det kjøres sportsmansstige i Dial inn klassen. Det kjøres Pro stige i heads up klassen.

Dial inn klassen kvalifiserer etter reaksjonstid. Eliminering med handicap start.

Heads up klassen kvalifiserer etter best tid mot klasseindeks (ET 7:70) Eliminering med Heads up start.

Se forøvrig relevante punkt i §631 og §619

5. Kvalifiseringsløp og NM løpet

Arrangører kan søke om NM status på Street Legal stevner for 2024 innen 1. April 2024.

6. Poengtildeling

En fører regnes som deltager når fullført innsjekk i sekreteriatet og til protestfristens utløp etter avslutningen. Det tildeles 10 poeng for gjennomført og godkjent teknisk. Det må gjennomføres minst ett godkjent kvalifiseringsdrag for å kunne tildeles kvalifiseringspoeng. Det tildeles poeng for den endelige kvalifiseringslisten til de 8 beste etter følgende skala i all grupper:

Deltagere som blir diskvalifisert skal ha alle sine poeng fra stevnet strøket.
Kvalifiseringsposisjon 1= 10 poeng              Kvalifiseringsposisjon 5=   5 poeng
Kvalifiseringsposisjon 2=   8 poeng              Kvalifiseringsposisjon 6=   4 poeng
Kvalifiseringsposisjon 3=   7 poeng              Kvalifiseringsposisjon 7=   3 poeng
Kvalifiseringsposisjon 4=   6 poeng              Kvalifiseringsposisjon 8=   2 poeng
Dersom elimineringsstigen inneholder flere enn 8 biler, gis 1 poeng til øvrige kvalifiserte deltakere.
Par-vinnere i elimineringen tildeles 10 poeng pr. runde.

Dersom NM avgjøres på kun ett stevne tildeles Gull, Sølv og Bronse slik deltagerene kommer ut av stigen, og deretter i henhold til poeng. Ved diskvalifikasjon tapes alle poeng fra stevnet.

7. Tellende løp

Beste oppnådde poengsum i 5 NM runder  . Det er derfor særdeles viktig at stevnets juryleder får deltagerlister som inneholder navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Dersom det kjøres mindre enn 5 NM runder er alle tellende. Dersom det kjøres mer enn 5 runder regnes poengene fra de 5 beste. Terminlisen over løp finnes her

8. Premiering

De tre som har oppnådd flest poeng innen hver gruppe tildeles NBFs medaljer i henholdsvis: Gull, sølv og bronse. Norgesmesterskaps/cup medaljer utdeles på NBFs årlige premieutdeling.
Ved poenglikhet mellom to eller flere førere, avgjøres rekkefølgen på grunnlag av antall seire, andreplasser osv. Er det fortsatt likhet, skal resultatet fra siste tellende NM-runde være avgjørende, evt. nest siste osv.

9. Protester og Appeller

Protester leveres på vanlig måte til konkurransens løpsleder for behandling av den enkelte konkurranses jury. Poengberegningen for mesterskapet foretas av NBF ved RCS. Poengberegningen skjer først etter at eventuelle protester er avgjort, og det kan således ikke nedlegges protest på poengberegningen. Eventuell appell mot beregningen kan foretas som fastsatt i Generelle bestemmelser Art. 15.

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.