§ 633 Reglement for Norgesmesterskap Street Legal

1. Kriterier

Det arrangeres individuelt norgesmesterskap for street legal førere.
For å kåre en mesterskapsvinner, må det være gjennomført minst ett stevne med fullført eliminering.

Mesterskapet arrangeres i henhold til bestemmelsene i ISR, NSR, Spesialbestemmelser for street legal, den enkelte konkurranses tilleggsregler og reglene for norgesmesterskap i street legal. Street legal kjøres over en distanse på 1/8 mile (201.17 meter).

2. Deltagere

Mesterskapet er åpent for førere som innehar gyldig norsk dragrace førerlisen og førerlisens for street legal engangs eller helårslisens.

3. Klasser

Det konkurreres i 2 klasser:

Dial inn ET 7:70. Fult tre (500)

Heads Up ET 7:70. Pro tre (500)

Minimum full 16 stige. Ved større antall skal stigene fylles med min. 66% deltagelse.

Søknader må være NBF i hende innen 1.oktober

4. Bedømmelse

Det kjøres sportsmansstige i Dial inn klassen. Det kjøres Pro stige i heads up klassen.  Det kjøres om 3. plass mellom taperne av semifinalen.

Dial inn klassen kvalifiserer etter reaksjonstid. Eliminering med handicap start.

Heads up klassen kvalifiserer etter best tid mot klasseindeks (ET 7:70) Eliminering med Heads up start.

Se forøvrig relevante punkt i §631 og §619

5. Tellende løp

I 2018 vil NM bli arrangert over 1 stevne. Hvor og når vil bli publisert på www.bilsport.no
Arrangøren plikter å sende kvalifiserings lister og resultatlister til NBF senest første virkedag til mail adr: dragrace@bilsport.no
NBF har anledning til å oppnevne tilleggsløp og stryke oppsatte løp.

6. Premiering

Resultatet i elimineringen vil gi NM medalje, henholdsvis Gull, Sølv og Bronse, som utdeles på NBF årlige premieutdeling.

7. Protester og Appeller

Protester leveres på vanlig måte for behandling av stevnet jury. Eventuelt appell mot resultatet kan foretas i henhold til Generelle bestemmelser ART 15.