Reglement for Norgesmesterskap Rally 2024

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Rally-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

 

Endringer:Publisert dato:Gjeldende fra:Kommentar:
Art.1.1 NM-konkurransene8.desember 20231.januar 2024
Art.4 Arrangørbestemmelser8.desember 20231.januar 2024
Art. 5 Offisielle funksjonærer8.desember 20231.januar 2024
Art. 6.1 Dekkbegrensning8.desember 20231.januar 2024
Art. 9 Bedømmelse og poengberegning28.desember 20231.januar 2024Justert tekst.

 

1. Innbydelse

Det arrangeres Norgesmesterskap (NM) i rally. Mesterskapet arrangeres i fire klasser.

1.1 NM-konkurransene:

20.01: Sigdalsrally (NMK Modum og Sigdal) 

03.02: Rally Hadeland (NMK Hadeland) 

02.03: Numedalsrally (NMK Nore og Uvdal) 

08.06: Aurskog-Hølands Rally (NMK Aurskog-Høland) 

31.08: Rally Larvik (NMK Larvik) 

21.09: Rally Hedemarken (NMK Hamar) 

1.2 Endringer:

Ved tilfeller av force majeure kan NBF bestemme at konkurranser utgår og / eller nye konkurranser inngår i mesterskapet. Endringer kunngjøres på www.bilsport.no

2. Deltakere

Mesterskapet er åpent for deltakere som innehar norsk rallylisens.  Gyldig førerkort skal fremlegges dersom det for klassen ikke er unntak.

2.1 Antall startende

Dersom det er nødvendig med en begrensning av deltakerantallet, prioriteres deltakerne som følger:

a)         Forrige års norgesmestre
b)        Førere med NM-poeng
c)         FIA-seedede førere
d)        Nasjonalt seedede førere
e)         A-førere, B-førere, C-førere (i samme rekkefølge).

Hvis deltakerbegrensning kan bli aktuelt, må dette angis i tilleggsreglene. Ved begrensning innen den (de) siste kategori(er) er påmeldingsdato avgjørende. Dog kan man prioritere slik at ingen klasser får mindre enn 10 deltakere.

3. Klasser

Klasse 1: Førere/Kartlesere med biler i gruppe N og R som ikke inngår i NM-klasse 2 (S2000 Rally, RRC, Rally 2, Rally 3 og R5). Klassene 2 og 3 iht. spesialreglement.*

Klasse 2:Førere/Kartlesere med biler i gruppe A eller N med to-hjulstrekk, uten overladning og med motorvolum maks. 2000 cm3.  Førere med biler i gruppe R med to-hjulstrekk med unntak av R3D. Klassene 4 – 7 iht. spesialreglement.*

Klasse 3: Førere/Kartlesere med biler i klassene 13 iht. spesialreglement.*

Klasse 4: Førere/Kartlesere med biler i gruppe H (Poeng gis i klassene 10 – 12 iht. spesialreglement).*

*R.R Art. 4.4.

4. Arrangørbestemmelser

En NM-konkurranse skal ha minimum 75 km. spesialstrekninger. NM løp må ha 20% nye ss KM i forhold til sist kjørte NM runde i egen regi. Arrangører av en NM-konkurranse bør ha gjennomført ett tilfredsstillende rallyarrangement i løpet av de to siste årene før NM-tildeling.

Det kreves at NM-arrangører skal:
–          benytte elektronisk tidtaking med minimum 1/10 dels nøyaktighet og fotoceller eller tilsvarende.
–          ha kvalifisert utregnersjef for løpende kontroll av resultatberegning
–          benytte standard tid-bok/-kort for NM
–          Ved fare for avlysning av konkurransen skal Rallyseksjonen involveres/informeres før avgjørelse tas
–          Utkast til tilleggsregler skal sendes NBF / Rallyseksjon (rally@bilsport.no) for gjennomsyn to uker før de er tenkt offentliggjort, eller senest 6 uker før konkurransen.
–          Påmeldingsfristen skal utløpe siste søndag før løpsstart.
–          Start, mål og premieutdeling bør legges til steder som promoterer sporten og mesterskapet. Arrangør av NM-avslutningen bør ha fasiliteter med tanke på at det skal tas bilder av mesterskapsvinnerene.

5. Offisielle funksjonærer

5.1NBF oppnevner leder for juryen samt sikkerhetskontrollør. Øvrige jurymedlemmer er arrangørs ansvar.
Det vil bli oppnevnt 2 sikkerhetskontrollører for konkurranser på asfalt.
5.2NBF kan oppnevne andre representanter (R.R* Art. 3.2).

6. Teknisk

Det kreves at NM-arrangører skal:
–          ha kvalifisert personell til å lede teknisk kontroll før, under og etter konkurransen (R.R* Art. 70.2.4)
–          Skal stille med minimum 2 stk. tekniske kontrollører (i tillegg til teknisk sjef) under hele konkurransen.
–          ha kvalifisert personell samt egnede lokaler og utstyr for å kunne gjennomføre teknisk etterkontroll.

6.1 Dekkbegrensning

Kun dekk som er registrert i gjeldende dekkliste (se standard skjema) som innregistreres av deltager senest 1 time før start første bil, kan benyttes under løpet. Innregistrering = strekkode/tallkombinasjon på dekkene.

For løp inntil 90 km SS:        max 6 dekk 
For løp 91 – 125 km SS:        max 8 dekk 
For løp 126 –  160 km SS:     max 10 dekk
For løp 161 – 200 km SS:     max 12 dekk

For asfalt løp kan det registreres inn 4 stk ekstra regndekk i tillegg til overnevnte begrensninger. (om regndekk registreres som hoveddekk, kan 4 stk tørrværsdekk registreres i tillegg)

Arrangøren av vinterløp kan tillate bruk av transportdekk (til/fra natt opphold ved todagers løp) som ikke må registreres.

Dekkbegrensning i NM løpene gjelder for alle deltagere i NM-klasse 1 og 2 (bilklasse 2 – 7). 

7. Løpsavvikling

7.1 Gjennomkjøring

Det kreves at NM-arrangører skal:
–          tilby arrangørnoter
–          tilby to gjennomkjøringer for note-produksjon / -kontroll

8. Protester og appeller

Protester leveres på vanlig måte for behandling av den enkelte konkurransens jury.

Når det gjelder poengberegning foretas den som beskrevet i pkt.9 av NBF. Poengberegningen skjer først etter at eventuelle protester og appeller er avgjort. Det kan ikke nedlegges protest på NBFs poengberegning. Dog er det anledning til å nedlegge appell mot beregningen (jfr. Generelle bestemmelser Art. 15).

9. Bedømmelse og poengberegning

NM gjennomføres etter poengberegning. Mester blir den som oppnår høyest poengsum i sin NM-klasse. De fem beste resultatene legges til grunn for poengberegningen. Dersom en konkurranse avlyses reduseres antall tellende konkurranser tilsvarende. Ved tilfeller av force majoure kan NBF bestemme at konkurranser utgår og/eller nye konkurranser inngår i mesterskapet.

Poengene beregnes etter følgende skala:
(Som startende regnes kun de som er berettiget til å få poeng; jf. pkt 2).

a)

Antall startende

i klassen

 

Poeng:

1   3
2   4 3
3   5 4 3
4   6 5 4 3
5   8 6  5 4  3
6 eller flere  10 8 6  5 4 3 2 1
Plassering i klassen: 1 2 3 4 5 6 7 8    

 

b) 20 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 3 – 2 – 1.
Poeng etter skala a) utregnes fra klassevise resultatlister i berørte volumklasser.

Poeng etter skala b) deles ut til de 10 beste på total resultatliste for NM-klassen.

NB: Deltakere som ikke kvalifiserer til NM-poeng skal skilles fra øvrige deltagere i berørte klasser før poengberegning.

Poengberegningen foretas av NBF. I tilfelle to eller flere deltakere får samme plassering i en konkurranse, deles summen av poengene. I tilfelle flere deltakere har samme poengsum etter at alle tellende konkurranser er kjørt, avgjøres rekkefølgen på grunnlag av poeng oppnådd på NM-klassens totallister i deltakerens tellende konkurranser.
Er det fortsatt likhet, er plasseringen i siste konkurranse (evt. nest siste osv.) avgjørende. Dersom en NM-konkurranse ikke avholdes i sin helhet etter tilleggsreglene, skal NBF vurdere hvorvidt konkurransens NM-status kan opprettholdes.

9.1 «Power Stage»

Det velges ut en etappe, fortrinnsvis den siste etappen i løpet. Denne etappen bør være representativ for konkurransen. Ekstra NM poeng deles ut etter plassering på etappen til de 3 beste i hver NM klasse. Det må fremgå i konkurransens tilleggsregler hvilken etappe som er «Power Stage». For at poengene skal bli tildelt, må deltagerne stå som fullført på endelig resultatliste. Ved tidslikhet på «Power Stage», vil høyeste poengsum gå til den som var raskest på SS1, hvis fortsatt likhet gjelder tiden på SS2 osv.

Poeng beregnes etter følgende skala:

1 plass: 3 poeng

2 plass: 2 poeng

3 plass: 1 poeng

10. Mesterskapspremier

Den fører/kartleser som kåres som mestere i den enkelte klasse tildeles NBFs gullmedalje i tillegg til laurbærkrans e.l.. Nummer to tildeles sølvmedalje og nummer tre bronsemedalje. For at kartleser kan tildeles medalje må vedkommende ha deltatt med samme fører i minst fire tellende konkurranser. Ved tilfeller av force majeure kan NBF dispensere fra kravet om antall tellende konkurranser.

 

R.R* = Spesialreglement for rally.

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.