Reglement for Norgescup Karting 2019

1. Innbydelse

Det arrangeres Norgescup (NC) for førere i Formel-K. I tillegg til bestemmelsene i NSR og den enkelte konkurranses tilleggsregler, arrangeres mesterskapet etter nedenstående reglement.

2. Deltakere

Se NM reglement

3. Klasser

Det arrangeres Norgescup i følgende klasse:  Mini

4. Norgescupløp

Norges cup arrangeres sammen med Norgesmesterskapet i karting.

5. Organisering/Avvikling

NC avvikles over en-1 konkurranse.

5.1 Dekk

Ihht § 715 pkt 24. Alle dekk skal skannes ved teknisk kontroll.

5.2 Bensin

Se NM reglement

6. Organisering av konkurransen

6.1 Trening

Obligatorisk trening fredag. Det må gjennomføres minimum 1 ett.- treningsheat. Transponder skal være montert og i funksjon under all trening. Deltakere som ikke får registrert tid vil bli vist teknisk svart flagg.

6.2 Tidkjøring

Kvalifisering ved tidkjøring skal være 1×10 minutter, ellers iht.§ 750 pkt.2, med unntak av pkt 2 A (Nasjonalt Konkurransereglement for Formel-K).

6.3 Innledende heat

Hver deltaker kjører 2 innledende heat. Resultatet fra tidkjøringen danner grunnlaget for startposisjonen i begge heat. Innledende heat skal kjøres over 8 runder. Det gis poeng etter følgende skala. Se NM reglement

6.4 Finale

Sammenlagt poengsum etter de 2 innledende heatene danner grunnlaget for startposisjonen. Ved poenglikhet går den foran som satte best tid under tidkjøringen. Finalen skal kjøres over 12 runder.

6.5 Startsignal

Se NM reglement.

6.6 Teknisk kontroll

Teknisk kontroll gjennomføres i henhold til Kartsportbokens § 711.

6.7 Parc Fermè

Se NM reglement.

7. Premiering

1/3 av de startende i finalen skal premieres.
Etter konkurransen skal det i tillegg til vanlig premiering deles ut «laurbærkrans» til den uoffisielle Norgescup vinner. Denne bekostes av NBF etter avtale med arrangør. Tilleggsreglene skal inneholde opplysninger om all premiering. Under NBF’s årlige premieutdeling vil de tre beste, tildeles NBFs Norgescup medaljer i henholdsvis gull, sølv og bronse

8. Protester og appeller

Se NM reglement.

9. Offisielle funksjonærer

Se NM reglement