Reglement for Norgescup Karting 2024

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Karting-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

1. Innbydelse

Det arrangeres Norgescup (NC) for førere i Formel-K. I tillegg til bestemmelsene i NSR og den enkelte konkurranses tilleggsregler, arrangeres mesterskapet etter nedenstående reglement.
NC løp 2024: 23-25 august, NMK Andebu

2. Deltakere

Se NM reglement

3. Klasser

Det arrangeres Norgescup i følgende klasse:

  • Mini

4. Arrangørbestemmelser

Norges cup arrangeres sammen med Norgesmesterskapet i karting. NC avvikles over en-1 konkurranse.

5. Offisielle funksjonærer

Se NM reglement.

6. Teknisk

Teknisk kontroll gjennomføres i henhold til §711

6.1 Dekk

Iht. § 715 pkt. 24. Alle dekk skal skannes ved dekk park ferme.

6.2 Bensin

Se NM reglement

7. Løpsavvikling

7.1 Obligatorisk Trening

Se NM reglement.

7.1.1 Fri trening

Arrangøren kan arrangere fri trening i dagene før NC starter, disse er da ikke en del av NC arrangementet. Hver deltager har muligheten til å delta på minst ett (1) 20 minutters fritt treningspass
Ved stor deltagelse skal klassen deles i to like store grupper

7.2 Tidkjøring

Se NM reglement.

7.3 Innledende heat

Se NM reglement, men med unntak av følgende:
-Innledende heat skal kjøres over en distanse på minimum 10 km.

7.4 Finaler

Second Chance:
-Resterende deltakere (Max 30. dersom banekapasiteten er 30.) Kjører Second Chance
-De seks (6) beste etter second Chance kvalifiserer seg til finalene.
-Resterende deltagere etter second chance er da ferdigkjørt.
-Second Chance skal kjøres over en distanse på minimum 13 km.
-Dersom deltager antallet er under banekapasiteten så kjøres ikke Second Chance.

PreFinale: 
-Prefinale skal kjøres over en distanse på minimum 15 km.
-Sammenlagt poengsum etter de tre (3) innledende heatene danner grunnlaget for startposisjonen.
-Ved poenglikhet benyttes resultatet etter tidskjøringen som skille grunnlag.
-Antall startende i en prefinale er det antall som banen er godkjent for.
-De seks (6) deltakerne som ble kvalifisert gjennom Second chance starter i den rekkefølgen de ble kom i mål i Second chance heatet. eksempel 1pl. Second chance starter i startspor 25. ved en banekapasitet på 30.

Finale:
-Finale skal kjøres over en distanse på minimum 18 km.
-Resultatet av prefinalen danner grunnlaget for startposisjonen i finalen

7.5 Startoppstilling

Se NM reglement.

7.6 Startsignal

Se NM reglement.

7.7 Parc Fermè

Se NM reglement.

8. Protester og appeller

Se NM reglement.

9. Førerpresentasjon

Se NM reglement.

 

10. Mesterskapspremier

Tilleggsreglene skal inneholde opplysninger om all premiering.
-Samtlige påmeldte førere skal tildeles ett deltakerbevis som deles ut ved førerpresentasjonen.
-Laurbærkrans skal deles ut til vinneren i den respektive klassen.
-Champagne flasker /cider eller lignende skal tildeles de tre (3) beste i hver klasse.
-Premievinnerne er pliktig til å delta ved premieutdelingen, førere som deltar på premieutdelingen skal benytte gjenlukket kjøredress.
-Under NBF`s årlige premieutdeling vil de tre beste, tildeles NBF’s Norgescup medaljer i henholdsvis gull, sølv og bronse.

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.