Reglement for Norgescup Karting

1. Innbydelse

Det arrangeres Norgescup (NC) for førere i Formel-K. I tillegg til bestemmelsene i NSR og den enkelte konkurranses tilleggsregler, arrangeres mesterskapet etter nedenstående reglement.

2. Deltakere

Se NM reglement

3. Klasser

Det arrangeres Norgescup i følgende klasse:  Mini

4. Norgescupløp

Norges cup arrangeres sammen med Norgesmesterskapet i karting.

5. Organisering/Avvikling

NC avvikles over en-1 konkurranse.

5.1 Dekk

Ihht § 715 pkt 24. Alle dekk skal skannes ved teknisk kontroll.

5.2 Bensin

Se NM reglement

6. Organisering av konkurransen

6.1 Trening

Obligatorisk trening fredag ettermiddag. Det må gjennomføres minimum 1 ett.- treningsheat. Transponder skal være montert og i funksjon under all trening. Deltakere som ikke får registrert tid vil bli vist teknisk svart flagg.

6.2 Tidkjøring

Kvalifisering ved tidkjøring skal være 1×10 minutter, ellers iht.§ 750 pkt.2, med unntak av pkt 2 A (Nasjonalt Konkurransereglement for Formel-K).

6.3 Innledende heat

Hver deltaker kjører 2 innledende heat. Resultatet fra tidkjøringen danner grunnlaget for startposisjonen i begge heat. Innledende heat skal kjøres over 8 runder. Det gis poeng etter følgende skala. Se NM reglement

6.4 Finaler

Finale 1:
Sammenlagt poengsum etter de 2 innledende heatene danner grunnlaget for startposisjonen. Ved poenglikhet går den foran som satte best tid under tidkjøringen. Finale1 skal kjøres over 12 runder.

Finale 2:
Resultatet av Finale 1danner grunnlaget for startposisjonen, hvor vinneren får startspor 1 osv. Finalen skal kjøres over 12 runder.

Finale 3:
Resultatene etter Finale 2 danner grunnlaget for startposisjonen, hvor deltakeren med lavest poengsum får startspor 1. Finalen skal kjøres over 15 runder.

6.6 Baner uten tilstrekkelig banekapasitet

Se NM reglement.
Poengberegning som beskrevet i NM reglement pkt. 6.3.

6.7 Startsignal

Se NM reglement.

6.8 Teknisk kontroll

Teknisk kontroll gjennomføres i henhold til Kartsportbokens § 711.

6.9 Parc Fermè

Se NM reglement.

7. Premiering

1/3 av de startende i finale 3 skal premieres i hver klasse.
Etter siste konkurranse skal det i tillegg til vanlig premiering deles ut «laurbærkrans» til den uoffisielle Norgescup vinner. Denne kostes av NBF etter avtale med arrangør. Tilleggsreglene skal inneholde opplysninger om all premiering. Under NBF’s årlige premieutdeling vil de tre beste, tildeles NBFs Norgescup medaljer i henholdsvis gull, sølv og bronse

8. Protester og appeller

Se NM reglement.

9. Offisielle funksjonærer

Se NM reglement