Reglement for Norgesmesterskap Crosskart 2019

Endret 14.04.2019, pkt 3

1. Innbydelse

Det arrangeres individuell NM i crosskart. I tillegg til Generelle bestemmelser samt §604, Reglement for crosskart, og den enkelte konkurranses tilleggsregler, arrangeres mesterskapet etter følgende regler.
Startavgift NM-klasser og juniorcup kr 1200,-
Startavgift Mini: kr. 600,-

2. Klasser

Det innbys til deltakelse i følgende klasser:
Klasse 125 ccm
Klasse 250 ccm
Klasse 650 ccm
Klasse Xtreme

2.1.Tillatte biler

Biler som er konstruert i overensstemmelse med teknisk reglement for crosskart. Bilene kan kun delta i en volumklasse.

3. Deltakere

a)  Mesterskapet er åpent for førere som innehar gyldig lisens for crosskart fra alle NEZ land (jf. Generelle bestemmelser § 2.2.5). Minste antall deltakere, dvs. de som er godkjent av teknisk kontroll, skal i NM løp være 8 i klassen for at løpet skal være tellende. Er deltakerantallet mindre enn 8 utgår løpet fra mesterskapet med unntak av det siste løpet som teller uansett.

b) Ved ankomst skal føreren personlig møte til administrativ innsjekk.

c) en fører kan kun delta i en konkurranse (klasse) på hvert enkelt stevne

4. NM Løp

25.-26. mai KAK
9. juni NMK Vikedal
29. juni KNA Solør Motorsport
31. aug. – 1. sept. NMK Bø
14.-15. september NMK Grenland
5. oktober NMK Hamar

Eventuelle endringer kunngjøres på www.bilsport.no

5. Organisasjon

a)      Løpene arrangeres i henhold til § 604
b)      Det tillates ikke trening på NM-baner de siste 8 dagene før løpet arrangeres.
c)      Det skal av arrangøren være oppnevnt deltagerkontakt. Navn og telefonnummer til denne skal være oppgitt i løpets tilleggsregler, samt være oppslått på oppslagstavlen. Deltagerkontakten skal være et bindeledd mellom deltakere, arrangør og jury. Må ha god kunnskap om det gjeldende reglement og ikke ha noen andre funksjonæroppgaver under arrangementet.
d)      NM-banene skal ha ett godkjent alternativspor.

6. Løpsavvikling

a)  Trening. På NM løp er arrangør pliktig til å sette av tid til trening før løpet starter, minimum 1×3 eller 2 x 2 runder pr fører. Treningen er frivillig. Deltakerne slippes klassevis ut på banen, en og en med rikelig avstand.

b) Alternativspor
Alternativspor på NM runder skal benyttes i alle klasser på de baner der dette finnes og er godkjent. Hovedspor har alltid forkjørsrett.
Alternativspor skal kjøres 1 gang i hver omgang og finale. Dersom regelen brytes skal deltager ikke tildeles poeng (0 poeng) i det aktuelle heatet. I finaler blir deltaker plassert sist i den aktuelle finalen, men foran de som ikke starter. Dersom dette gjelder flere skal de plasseres innbyrdes i henhold til resultatlisten etter innledende omganger.

c) Det kjøres inntil 3 innledende omganger og finale(r). Hvert enkelt heat i innledende omganger skal kjøres med inntil 6 deltakere, og skal være min. 3 runder / 2000 m / maks. 5000 m. I finalen(e) kjøres 2 runder mer enn i de innledende omgangene.
Poengene i innledende omganger beregnes slik: Fra 1. til 6. plass: 10 – 7 – 5 – 3 – 2 – 1.
For at en deltaker skal få tellende resultat (poeng) i innledende omganger, kreves det at deltakeren har fullført de stipulerte antall runder når målflagget vises.
Ved poenglikhet avgjøres rekkefølgen gjennom antall heatseiere, andreplasser osv. Ved fortsatt likhet er resultatet oppnådd i siste omgang avgjørende. Ved fortsatt likhet gjelder resultatet oppnådd i nest siste omgang osv. Ved fortsatt likhet legges foreløpig sammenlagt plassering i mesterskapet til grunn. Er det første løp i et mesterskap legges forrige års mesterskap til grunn. Finnes ingen av de involverte på aktuell liste skal det foretas loddtrekning.

7. Bedømmelse

Mesterskapet gjennomføres etter poengberegning. Mester blir således den som oppnår høyest poengsum sammenlagt i sin NM klasse etter bestemmelsene i punkt 8. Dårligste oppnådd resultat i en konkurranse skal strykes med unntak av finalen som skal være tellende. Dersom en deltager blir diskvalifisert fra et løp (hele konkurransen), kan ikke dette løpet strykes. En fører er å regne som deltager etter innsjekk, teknisk kontroll og må ha brutt startlinjen med godkjent bil for egen motorkraft. NBF ved CKS har anledning til å oppnevne tilleggs løp og stryke oppsatte løp. NM vinner blir den fører som har oppnådd den høyeste poengsum totalt.

8. Resultatliste

Alle godkjente deltagere skal være med på resultatlisten. Det må fremgå av listen hvilke deltagere som er diskvalifisert eller ikke fullført. Arrangøren plikter å sende komplette resultatlister inn til NBF raskest mulig etter løpet er ferdig.

9. Poengberegning

Poengberegning i mesterskapet deles ut etter følgende skala:
20 – 17 – 15 – 13 – 12 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1, slik at vinneren får 20 poeng og nummer 16 får 1 poeng.

Poengberegningen foretas av NBF ved Crosskart-seksjonen. Resultater offentliggjort på bilsport.no anses som uoffisielle inntil de blir kunngjort offisielle etter endt sesong. Det kåres en NM-vinner i hver klasse, og vinner er den som har oppnådd høyest poengsum. Ved poenglikhet mellom to eller flere førere, går den fører foran som har flest antall 1.plasser, deretter 2.plasser osv. Ved fortsatt poenglikhet legges resultatet fra siste løp til grunn.

10.  Premiering

Klasse Mini         – Alle deltagere
Klasse 85 og 125 – Minimum 9 beste
Øvrige klasser     – Minimum 6 beste

11. Mesterskapspremiering

De tre beste i hver NM-klasse tildeles mesterskapsmedaljer i henholdsvis gull, sølv og bronse.
I tillegg deles det ut laurbærkrans til norgesmesterne på det siste løpet.

12. Protester

Protester leveres på vanlig måte for behandling av stevnets jury. Poengberegningen som foretas av NBF skjer først etter at eventuelle protester og/eller appeller er avgjort, og det kan således ikke nedlegges protest på beregningen. Eventuelle appell mot beregningen kan foretas som fastsatt i Generelle bestemmelser Art. 15.