Retningslinjer for oppvisning med el.biler 2023  

 

© 2023 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette bane-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.  

  1. Generelt 

1.1 Hensikt  

Hensikten med disse retningslinjer er å gi et referanseverktøy for arrangører, jurymedlemmer og inspektører fra NBF for å sikre tilfredsstillende sikring og bruk av el.biler før det kan godkjennes for avvikling av arrangementer tildelt av NBF. Selv om det anbefales at retningslinjene i dette dokument følges fullt ut, må de samme retningslinjer fortolkes i hvert enkelt tilfelle basert på forholdene på stedet. Andre løsninger eller tiltak kan aksepteres av NBF etter undersøkelse av hvert individuelt tilfelle tatt i betraktning de erfaringer man har gjort seg. Når sikkerhetsforanstaltninger planlegges, må banens egenskaper tas i betraktning (utforming, tilstøtende områder, bygninger og konstruksjoner). Hvert arrangement må godkjennes individuelt av NBF’s baneinspektør.    

1.2 Lisenser og søknader
Banelisens og arrangørforsikring skal være i henhold til § 260. Baneprotokoll og baneinstruks skal være iht. § § 261. Arrangøren skal søke NBF om bruk av kjøretøyene til oppvisning/trening. 

1.3 Dokumentasjon og opplæring
Arrangøren skal ha manualer og instruksjoner fra bilens leverandør. Fører skal ha opplæring i bruk av kjøretøyet og kunne dokumentere dette. 

1.4 Sikkerhetsutstyr
Arrangør/fører eller team skal ha nødvendig utstyr for berging og redning for er spesiell for sin bil. 

1.5 Sikkerhetsledelse og personell
Brannovervåkningen tas hånd om av opplært personell som disponerer hensiktsmessig materiell og har opplæring i berging og redning av el-bil.
Personen som er ansvarlig for arrangementets operative brannberedskap og opplæringen av funksjonærene skal navngis i arrangørens organisasjonsplan. 

© 2023 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.