§ 313 Teknisk reglement Bilcross 2024

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Bilcross-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

Når du leser det tekniske reglementet skal du tenke på følgende:
Les regelteksten og hvis det ikke nevnes spesielt betyr det at man ikke tillater noen form for forandring fra originalutgave.
Det er alltid innehavers ansvar å bevise for teknisk kontrollør at bilen stemmer overens med reglementet.

Endringer:Publisert:Gjeldende fra:Kommentar:
3.7.1 Girkasse19.12.202301.01.2024Informasjon fra Bilcrosseksjonen
6.9 Førerstol19.12.202301.01.2024
3.2 Drivstoffsystem30.01.202430.01.2024Informasjon fra Bilcrosseksjonen

0 Tillatte biler

Som konkurransebil godkjennes alle typer serieproduserte lukkede biler som er typegodkjent i Norge, med en maksimum egenvekt på 1700kg ifølge vegvesen.no.
Biler definert som: SUV, ambulanse, limousin eller andre spesialbiler etc. ikke tillatt. Biler der fører sitter over eller foran forhjulene er heller ikke tillatt.
Vektregel vil gjelde nybygde biler i fra 2019. Biler som er tyngre enn dette, men som før 2019 har hatt gyldig bilcrosslisens, vil kunne kjøres frem til de vrakes.

0.1 Vognlisens

Alle biler skal ha gyldig vognlisens, ved løp eller trening. Lisensen skal være signert og uten mangler. Ny lisens utstedes etter årskontroll. Vognlisensen kan inndras ved mangler på bil eller lisens. Lisens og bil identifiseres med chassisnummer innpreget på original plass, eller innpreget på girtunnel bak girstang.

0.2 Reklame

En bil kan ha reklame hvis det løses reklamelisens (søknad til NBF). Reklame skal følge norsk lov og ikke være støtende/usportslig. Arrangør kan sette reklame på bilen iht tilleggsreglene. Deltager kan kjøpe seg fri fra arrangørens reklame ihht. pris i tilleggsreglene. Det kreves ikke reklamelisens for junior.

1 Emne

1.1 Bærende deler

Det er ikke tillatt å forandre det serieproduserte karosseri/chassis eller ramme, bortsett fra skjermer, stigtrinn, motorlokk og de endringer som er spesifisert i dette regelverk.

1.2 Gulv

Det er tillatt å lokalt modifisere girkassetunnelen for å montere ny girkasse. All modifisering av girkassetunnel skal gjøres med samme type og tykkelse på materiale som originalt. Reservehjulbrønn kan fjernes. Hullet skal da tettes med et gitter, nett eller plate maksimum 2 mm tykkelse.

2 Hjulsystem

2.1. Hjul

Sveisede felger og spacere er tillatt.

2.1.1. Dekk

Under konkurranse gjelder følgende regler: Kun serieproduserte dekk godkjent ifølge Vegtrafikkloven, og regummierte dekk er tillatt. Regummierte dekk skal være varig og tydelig merket at de er regummiert (”Regummiert” / ”Retread” eller tilsvarende). Dekket skal ha støpt mønster, men det stilles ingen krav til mønsterdybde. Seiping og skjæring er forbudt.
Piggdekk kan tillates brukt på snø- og isføre. Pigger skal være i henhold til § 307 pkt. O

2.2. Hjuloppheng, fjæring

Fritt. Dersom stag til ”four-link” bygges inn i kupeen, skal disse dekkes med en tunnel av plate som har minst samme tykkelse og kvalitet som bilens originale gulvplate. Det er tillatt å montere forsterkningsstag mellom hjulopphengets monteringspunkter til chassis/karosseri på samme aksel. Maks høyde 200 mm over gulv.

2.3. Støtdempere

Støtdempernes antall, type og plassering er fri og fester for disse kan lages på chassis og hjuloppheng.

3 Drivsystem

3.1. Motor

Motortype og trimming er fritt. Plassering i opprinnelig motorrom.
Ingen form for overladning er tillatt.
Det er tillatt å bearbeide motorlokk for å få tilpasset motor. Tilføring av materiell i motorlokk for å få plass til motor er ikke tillatt. For biler som opprinnelig har bagasjerom over motorrommet regnes dette bagasjerommet som motorrom forutsatt av at hele rommet er adskilt fra kupeen etter kravene.
Biler som har motor med åpen veivhusventilasjon skal ha en oljeoppsamler. Denne skal ha et volum på minimum 3 liter. Oljeoppsamleren skal være av hard plast eller metall.

3.2 Drivstoffsystem

Launch control tillates ikke. Ved bruk av ettermarkeds-datasprut tillates maksimalt to gasspjeld. Ellers fritt.

Definisjon på etter-markeds data sprut: Alle universalt utformede motorstyrings systemer levert for ettermarkedet.

Hver åpning i ett sammensatt gassspjeld (for eksempel rullespjeld, flatslide ect.) regnes som ett separat gassspjeld.

Tank og forgassere er fritt. Tanklokket skal være av skrutype eller en annen form for låsing.

Drivstoffrør/slanger som kan utsettes for mekanisk påvirkning skal være beskyttet og festet forsvarlig.

Uoriginale drivstoffrør i kupe skal være heltrukket av metall.

Original tank:
Hvis originaltank benyttes og denne sitter under bilen skal den beskyttes med en metall plate for å unngå at tanken skades.  Platen skal være mellom 2 og 4 mm tykk og tillates ikke festet i tank. Denne må festes med minimum 4 stk 8 mm bolter.

Uoriginal tank:

Ved bruk av uoriginal tank skal eksisterende tank fjernes eller være tømt og punktert med minimum 4 stykk 12 mm hull. Hvis original tank fjernes skal hull som oppstår i gulv dekkes med en metallplate av samme tykkelse som gulvet men maks 2 mm tykk.

Uoriginal drivstofftank på maks 25 liter kan benyttes. Denne skal være montert i bagasjerom med minst 30 cm klaring i sideretning og lengderetning fra karosseriets yttersider. Drivstofftanken skal utstyres med enveisventil på luftingen, denne luftingen skal munne ut på utsiden av karosseriet. Tilkobling til drivstoff tanken utføres med deler som er beregnet for dette.
Ved bruk av uoriginal tank må innfestningen av tanken lages på en slik måte at innfestningen ikke kan deformere eller skade tanken. Dette kan gjøres med hylser på boltene eller lignende  slik måte at innfestningen ikke kan deformere eller skade tanken. Er uoriginal tank deformert, skadet eller lekk skal denne skiftes.

Når drivstofftank plasseres i bagasjerom kreves det væsketett skillevegg mellom bagasjerom og kupé. Eventuelt kan en brann og væsketett metallkasse lages rundt drivstofftanken. Kasse for drivstofftank skal ha utlufting i bunn ut av bilen med minimum 12 mm slange/rør.

Innfesting av tank skal skje ved hjelp av en bunnramme og et flattjern over tanken på minimum 3×30 mm. Bunnrammen skal sørge for at tanken ikke skal skli sideveis. Flattjernet over festes med 2 stk minimum 8 mm gjennomgående bolter med minimum 2 mm tykke og 20 cm2 store underlagsskiver. Om bunnrammen er skrudd fast i underlaget med minimum 4 x 8 mm bolter med 2 mm og 20 cmunderlagsskiver, kan boltene til flattjernet over tanken sveises/skrus til bunnrammen.

Innfesting av uoriginal Drivstofftank:

Brannvegg

Mellom kupé og motorrom, og rom hvor drivstofftank og radiator er plassert, skal det være en tett og flammesikker vegg. (Tape defineres ikke som flammesikker).

3.2.1 Drivstoff

Drivstoffet skal være i vanlig handel (ikke flybensin etc.). FIA godkjent drivstoff inntil 102 oktan er tillatt (racefuel). Etanolbasert drivstoff, gass og el-drift er ikke tillatt.

3.3. Kjølesystem

Radiator og kjølevifter er fritt forutsatt ingen plassering i kupe.
Vannrør til kjølevæske som går gjennom kupé skal være isolerte heltrukne metallrør, samt ikke være montert høyere enn 15 cm over gulv. Disse rørene skal gå minimum 20 cm gjennom torpedo/bagasjeromvegg.

3.4 Avgass-system

Det skal være montert en effektiv lyddemper. Maks. støynivå: 100 dB. Eksosrøret skal munne ut bak og bakover på bilen.

3.5. Batteri/Strømforsyning

Det er kun tillatt med ett stk. batteri maksimum vekt 25 kg. Batteri som er plassert på original plass skal ha bøyle over batteri som skal festes i flattjern eller skiver under batterikasse. Flattjern skal være minimum 2×20 mm og skiven skal være minimum 20 cm2..

I biler uten adskilt kupe/bagasjerom eller biler med batteriet originalt plassert i kupe skal batteriet monteres i egen væsketett kasse av plast eller metall. Batteriet festes med egen ramme i bunnen og en ekstra bøyle av minimum 2 x 20 mm flattjern. Denne bøylen skal ha minimum 2 stk 8 mm gjennomgående bolter i gulvet på hver ende av bøylen og med en 2 mm tykk og minimum 20 cm2 stor stålplate på undersiden.

Ved flytting fra original plassering skal batteriet plasseres i bagasjerom og festes med egen ramme i bunnen samt en ekstra bøyle av minimum 2 x 20 mm flattjern. Denne bøylen skal ha minimum 2 stk 8 mm gjennomgående bolt i gulvet på hver ende av bøylen og med en 2 mm tykk og minimum 20 cm2 stor stålplate på undersiden.

Batteripoler skal være dekket med et isolerende materiale.

3.6. Hovedstrømbryter

Hovedstrømbryter er påbudt. Denne bryteren skal bryte all elektrisk strøm og stanse motoren, unntaket er bilens styreenhet og dynamoens ladestrøm. Hovedstrømbryter skal kunne utløses både fra innsiden og utsiden av bilen. Utvendig bryter/betjening skal monteres på førerside og merkes tydelig.

3.7. Kraftoverføring

Kun biler med 2-hjulsdrift er tillatt.

Hvis bilen i utgangspunktet er utstyrt med 4 hjulsdrift originalt kan man velge hvorvidt man vil ha for- eller bakhjulsdrift.

Det er tillatt med konvertering fra for- til bakhjulsdrift eller motsatt.

Det er ikke tillatt med noen form for modifisering av rammevanger. Mindre lokale modifiseringer av gulv for innfesting av kardang/bakaksel og bevegelige deler er tillatt, maks høyde over originalt gulv er 200 mm. Se øvrige endringer av gulv i punkt 1.2 og 2.2.

Biler som er konvertert til bakhjulsdrift skal være utstyrt med to sikkerhetsringer, en foran og en bak rundt mellomaksel, minimum 6 mm tykke og av en minimum 50 mm bred stålplate. En av ringene kan monteres i bakakselhuset. Beskyttelsesringen kan være delt/demonterbar, men i så fall skal det benyttes minimum 4 stk 10 mm bolter, 2 stk på hver sammenføyning.

Alle konverterte biler skal ha montert en minst 100 mm bred og 5 mm tykk stålkappe, alternativt minimum 7 mm aluminium, i forbindelse med clutchhuset (svinghjul og clutch må dekkes). Denne platen skal dekke girtunnelen. Dette kreves ikke dersom det er montert SFI godkjent clutchhus, eller annen SFI godkjent innretning for å hindre at clutch eller svinghjul kastes ut av clutchhus. Denne forsterkningen tillates montert på eller sveises fast til karosseriet.

På alle biler konvertert til framhjulsdrift kan det alternativt monteres en stålplate, minst 100 mm bred og 5 mm tykk, på torpedovegg. (Senter svinghjul ). Plate skal dekke øvre og nedre del av clutchhuset.

Det anbefales at ovennevnte sprengkappe eller SFI godkjent innretning brukes på alle trimmede biler.

3.7.1. Clutch, girkasse og drivaksler

Clutch og drivaksler er fritt.

Det er ikke lov med sekvensiell eller dogboks girkasse, ellers fritt. Manuell girkasse skal ha H-mønster. 

3.7.2. Differensial

Differensial samt kronhjul og pinjong er fritt.

4 Bremsesystem

4.1 Driftsbrems

1 og 2 krets bremsesystem er tillatt.
ABS er tillatt, men kan koples ut.

4.2 Parkeringsbrems

Parkeringsbremsen skal virke, ellers fritt.

5 Styresystem

5.1. Styreinnretning

Fritt.
Rattaksel/stamme skal være original eller fra en annen serieprodusert bil, og ha en fungerende sikkerhetsfunksjon montert.

5.2 Rattlås

Rattlås skal fjernes.
Biler med elektronisk startsperre kan beholde rattlås om bilens originale nøkkel brukes og nøkkelen følger bilen ved salg.

6 Karosseri

6.1. Karosseri utvendig

Takluke skal erstattes av karosseriplate som skal sveises.
Rustskader i bærende elementer skal sveises.
Gjennomrusting i karosseriplater skal være reparert.
Bruk av byggskum er ikke tillatt.
Pyntelister, hjulkapsler etc. skal fjernes. Eventuelle fremstikkende deler skal fjernes og hull skal dekkes med en karosseriplate.
Karosseriskader skal være rettet og malt før teknisk kontroll.

6.1.1 Front/hekk

To horisontale rør kan ved ombygning / reparasjon monteres bak front eller hekk (25×1 eller 25x25x1,5 mm). Rørene kan holdes sammen med 3 vertikale rør i samme dimensjon. Ved ombygging av front/hekk skal disse rør kles med karosseriplate, maksimum 1 mm tykkelse.

6.2. Støtfangere

Støtfangere foran og deres fester skal fjernes. Hull etter innfestinger skal dekkes med karosseriplater.

6.3. Kupé

Instrumentpanel og instrumenter er fritt. Airbag skal fjernes. Annet brennbart materiell skal fjernes. Skarpe kanter skal polstres.

Veggene som skiller kupé fra motorrom skal beholdes vedrørende plassering, form og materiale. Det er tillatt å montere komponenter på eller gjennom disse veggene under forutsetning at de ikke stikker mer enn 20 cm inn i kupeen (målt loddrett fra skilleveggen). Dette gjelder dog ikke motorblokk, bunnpanne, veivaksel eller topplokk.
Utsparingen til disse komponenter skal begrenses til et minimum.

6.4. Dører

Originale dører kan lettes. Uoriginale utvendige dørhåndtak skal merkes med funksjonsmåte.
Fri utførelse på innvendig døråpner.
Dørene skal ikke kunne låses fra innsiden. På førersiden skal døren ha heldekkende trekk.

Det er tillatt å montere gummistrikk på innsiden av dørene som skal hindre at disse spretter opp under kjøring. Dørene skal til enhver tid kunne åpnes fra utsiden, bortsett fra bakdørene på 4-dørs biler som kan sveises igjen. Hvis disse dørene sveises igjen, skal utvendig dørhåndtak fjernes.

6.5. Motorpanser og bagasjeromslokk

Originalt panser og bagasjeromslokk kan lettes og forandres uten tillegg av materiell (bulking). Det kan lages åpninger i motorpanser og bagasjeromslokk for lufting. Åpningen skal dekkes med netting.
Dersom originale låser fjernes, skal panser/bagasjelokk sikres med 4 gjennomgående bolter med låsesplint. Dersom originale låser fjernes, skal panser/bagasjelokk sikres med 4 gjennomgående bolter med låsesplint. Beholdes de opprinnelige hengslene eller panser/bagasjelokk festes med to trekantplater i hjørnenes bakkant, er det tilstrekkelig med 2 gjennomgående bolter med låsesplint i framkant.

Motorpanser/bagasjelokk kan ha maksimum 10 cm lufteåpning.

6.6 Skjermer

Skjermene skal dekke minst hele hjulbredden og gå så langt ned i bakkant at nedre del er maks 8 cm over hjulnavets sentrum. Det er tillatt å øke skjermbredden med maks. 7,5 cm. Skjermbredderen må være av samme materiale og være like solid som skjermen forøvrig, og den må følge skjermens form. Skjermåpningen kan forandres og forsterkes med inntil 8 mm rundstål  slik at skjermen ikke kan trykkes inn i dekket fra siden.

Skrudde skjermer kan punktsveises til karosseriet.

6.7 Aerodynamiske innretninger

Kun originale eller homologerte spoilere tillatt.

6.8. Ruter

Ingen uoriginale ruter skal være av sotet eller farget materiale. Under løp skal alltid sideruten på førersiden være helt lukket. Sideruten på motsatt side av føreren kan ha en åpning på maks. 5 cm.

Innfestning:
Frontruten skal sitte i den opprinnelige ruteåpningen. Forøvrig er innfesting av ruter fritt.
Det er obligatorisk med et vindusnett montert på førersiden. Dette skal være montert i velteburet. Nettet skal ha en båndbredde på 19 mm, med minimum maskestørrelse på 25×25 mm og  maksimum maskestørrelse 60×60 mm, og skal dekke vindusåpningen frem til og med rattet. Vindusnett er personlig sikkerhetsutstyr og skal ikke følge bilen ved eventuelt salg.

Frontrute:
Frontruten skal være av laminert glass eller plast av kvalitet PC – Polykarbonat (Lexan, Makrolon, Merlan) og skal være laget i et helt stykke. Brukes plast skal tykkelsen være minimum 3 mm. Ved bruk av laminert rute skal fører bruke briller eller visir.

Sideruter/Bakrute:
Fremre sideruter skal være originalruter eller plastruter. Plastruter skal være av samme kvalitet som frontruten (PC). Tykkelsen skal være minimum 1 mm.

Bakre siderute på motsatt side av fører kan fjernes.

Bakre sideruter kan tildekkes.

6.9 Førerstol

Alle biler skal ha FIA homologerte stoler (FIA standard 8855/1999 eller 8862/2009 – FIA Technical list No 12 og 40). Fri alder. Stolen skal være uskadet.

Hvis stolen har regulering frem og tilbake, skal denne reguleringen være låst slik at den ikke kan forandres under kjøring. Stolen skal monteres på 2 firkantrør på minimum 25x25x2 mm eller vinkeljern 50/40×4 mm fra innvendig dørkanal og over til girtunnel. Firkantrørene/vinkeljern skal sveises fast på plater med minimum 40 cm² og 2 mm tykkelse. Disse sveises til kanal og tunnel. Stolen (med/uten braketter) må skrues til firkantrørene/vinkeljern slik at dette utgjør 4 monteringspunkter. Langsgående monteringsjern eller rør kan ved behov benyttes på de tverrgående rørene for å montere stolen. Langsgående jern eller rør må festes til de tverrgående rørene med minimum med 4stk 8mm bolter, langsgående jern/rør skal være min 30x5mm eller 25x25x2mm. For hvert monteringspunkt skal det benyttes minimum 8 mm bolter. Ingen rust ved stol-fester skal godkjennes.

6.10. Beskyttelsesbur

Veltebur skal monteres i alle biler.

Det er godkjent to forskjellige alternativer til konstruksjon av beskyttelsesbur, et for usømmede rør og et for sømmede rør. Disse to alternativene kan ikke kombineres da de har forskjellige minimums-begrensninger.

Alternativ 1
Ved bruk av usømmede rør. En konstruksjon laget av en hovedbøyle med forsterkningsstag mellom nedre bøyleinnfestninger, to fremoverstrevere, diagonalt rør, bakoverstrevere, dørforsterking, tverrgående forsterkning og festepunkter. (se tegning1A og 1B).
Et beskyttelsesbur skal være konstruert og bygget på en slik måte at når det er korrekt montert, skal det motvirke at karosseriet deformeres. I lengderetningen kan ikke buret lages større enn at det passer inn mellom bærende monteringspunkt for fremre og bakre hjulopphengning (fjærer og støtdempere). Sertifiserte bur med papirer er også tillatt.

 

Alternativ 2
Ved bruk av sømmede rør: En konstruksjon laget av en hovedbøyle med forsterkningsstag mellom nedre bøyleinnfestninger, to fremoverstrevere, diagonalt rør, bakoverstrevere, dørforsterking, to tverrgående forsterkning(kryss) og festepunkter. (Se tegning Alternativ 2A og 2B).
Et beskyttelsesbur skal være konstruert og bygget på en slik måte at når det er korrekt montert, skal det motvirke at karosseriet deformeres. I lengderetningen kan ikke buret lages større enn at det passer inn mellom bærende monteringspunkt for fremre og bakre hjulopphengning (fjærer og støtdempere).

 

 

6.10.1 Hovedbøyle

En mest mulig vertikal veltebøyle plassert på tvers av bilens lengdeakse umiddelbart bak forsetet. Bøylen skal være i ett stykke uten skjøter. Rørene skal være feilfrie, uten bulker eller sprekker. Hovedbøylen må være så rett som mulig, og så nær bilens indre form som mulig.
Hovedbøyle skal ha forsterkingsstag på tvers av bilen maksimum 10 cm fra burfoten både for sømmede og usømmede bur. På biler med mellomakseltunell skal forsterkningsrørets nedre punkt ikke være mere enn 5 cm over tunnelen. Se tegning 253-30. Dette forsterkningsstaget kan erstattes med kryss iht tegning 253-4. Den nedre delen på diagonalen skal festes til hovedbøylen maksimum 100mm fra festeplaten.Den øvre delen på diagonalen skal festes til hovedbøylen maksimum 100mm fra bakoverstreverens innfestningspunkt. Forsterkningsstaget dimensjoneres som øvrige burdeler.

 

6.10.2 Fremoverstrever

En bøyle gående fra hovedbøylen rett fremover langs taket til A-stolpe og føres langs denne og rett ned imot gulv/dørstokk. Festes så høyt som mulig i øvre bøy på hovedbøylen i flukt med bakoverstrevere. Den vertikale del av fremoverstrever må følge frontrutens sidestolper og gå mest mulig rett ned mot gulvet.

6.10.3. Bakoverstrevere

Disse er obligatoriske og skal festes så nær taket som mulig og helt oppe i hjørnene til hovedbøylen på hver side av bilen. Monteres så de flukter med framoverstrevere. De skal ha en vinkel på minst 30° i forhold til vertikalplanet, og føres rett bakover så nær karosserisiden som mulig.

6.10.4. Diagonalt stag

Minst ett diagonalstag må monteres. Plasseringen skal være som vist på tegning 253-39.
Montering av to diagonale stag (kryss) anbefales der at det ene røret er heltrukket. Ved bruk av sømmede rør skal to diagonalstag(kryss)monteres (Tegning 2A).
Stagene skal være rette og ikke bøyd. Stagene kan være demonterbare. Den nedre del av diagonalstaget skal monteres maksimum 100 mm over hovedbøylens eller bakoverstrevere’s innfestningspunkt til karosseriet. Den øvre delen skal festes til hovedbøylen maksimum 100 mm fra bakoverstrevere’s innfestningspunkt, eller til bakoverstrevere ikke mer enn 100 mm fra bakoverstrevere’s innfestning til hovedbøylen.

6.10.5. Dørforsterkning

Ett eller flere langsgående rette stag skal monteres på førersiden. (Se tegn. 253-7, 253-8, 253-12 og 253-17). Det tillates et avvik på +/- 40mm fra en rett linje målt fra senterlinje mellom hovedbøyle og frontbøyle/ halv sidebøyle. De kan være demonterbare. Sidebeskyttelsen skal monteres så høyt som mulig, men øvre innfestingspunkt må ikke være høyere enn halvparten av døråpningens høyde målt fra dørterskelen. Om innfestingspunktene er plassert foran eller bak døråpningen, gjelder høydebegrensningen kun den del av stagene som er i døråpningen. I de tilfeller der sideforsterkningen har form som en ”X” (kryss), skal ett av X-stagene være i ett helt stykke.

 

Alternativ dørstrever kan brukes når rett dørforsterkning stag ikke gir plass til førerstol.

Alternativ dørstrever

Konstruksjonen av dørstrevere av type «grind» er tillatt i henhold til skisse nedenfor. Under eksisterende bøyde dørstrever skal det monteres en ny rett dørstrever.

Det skal monteres 1 eller 2 burrør pekende ut mot dør som vist på skissene. Det tillates å lage utsparinger i A og B stolpe for å kunne dra dørstreverne gjennom «stolpene» Det skal hel sveises rundt disse utsparingene. Alle langsgående rør skal ha minimum diameter som «øvrige deler av buret». Fra nedre til øvre rør skal det monteres vertikalt 3 til 5 rør med samme rørdiameter. De vertikale rørene tillates rette/ bøyd utover. Det tillates utsparing i dørtrekk ved bruk av denne type.

Skisse for alternative dørstrevere:

6.10.6 Demonterbare forbindelser

Dersom det anvendes demonterbare forbindelser i konstruksjonen, må disse overensstemme med tegning 253-31, 253-32 og 253-34 til 253-36). Disse kan ikke sveises fast. Skruer og bolter skal ha tilstrekkelig minimumsdiameter og være av best mulig kvalitet (ISO 8.8 eller bedre). Demonterbare forbindelser kan ikke benyttes som en del av hovedbøyle/fremoverstrever fordi dette kan medføre deformering. Slike forbindelser er kun ment for tilleggsstag til veltebøylene og for montering av framoverstrever til en hovedbøyle (tegn. 253-4). Det presiseres følgende: ”Løs” demonterbar forbindelse (se tegning 253-31 og 253-32) på fremoverstrever skal monteres tilnærmet inntil hovedbøylen. Dog tillates en maksimum avstand på 50 mm mellom hovedbøyle og demonterbar forbindelse. Den demonterbare forbindelsen skal være minimum 144 mm og maksimum 200 mm.

”Fast” demonterbar forbindelse (se tegning 253-34 og 253-35) på fremoverstrever: Hylse som er sveiset på hovedbøylen skal være min. 72 mm og maks. 150 mm.

 

6.10.7 Innfesting til karosseriet

Følgende minimumskrav til innfesting gjelder:
1 for hver av rørendene til hovedbøyle.
1 for rørendene til framoverstrevere.
1 for hver av rørendene til bakoverstrevere.
Hvert festepunkt på hovedbøyle, framoverstrever og bakoverstrever skal ha en festeplate med en tykkelse som er minimum 3 mm.
Hver festeplate skal festes til forsterkningsplate med minst tre bolter til 3 av 4 felter målt fra rørets senterpunkt i høyde med burfoten) (se skisse 253-51).


Forsterkningsplaten skal være minimum 3 mm tykk, ha et areal på minst 120 cm² og skal være sveiset til karosseri/chassis.

Spesialtilfeller:
For karosseri/ chassis som ikke er i stål er det forbudt å sveise sikkerhetsburet mot karosseri/ chassis. Montering av forsterkningsplate er kun tillatt med spesial-lim beregnet for karosseri-liming.

Eksempler er vist på tegning 253-18 – 253-20.


Hver bakoverstrever må festes med minimum 2 stk. M8 bolter og en forsterkningsplate med et areal på minst 60 cm². (Tegn.253-25).

Dersom festeplaten har et areal på minst 60 cm² bortfaller kravet om forsterkningsplate på bakoverstrever.
Ingen rust ved burinnfesting skal godkjennes.
Det skal benyttes minst M8 bolter med minimum ISO-standard 8.8 eller bedre. Muttere skal være selvlåsende eller montert med låseskive.

Ovenstående krav er å anse som et minimum. Det er tillatt å øke antall bolter og burets festeplate kan sveises til forsterkningsplatene, samt at buret kan sveises fast i karosseriet. Burets festeplate kan ikke sveises direkte til karosseriet uten forsterkningsplater. Ingen rust ved burinnfesting skal godkjennes.

 

6.10.8 Forskjellige muligheter for montering av valgfrie forsterkninger

Tverrgående forsterkningsstag

Det er tillatt med montering av to tverrgående stag som vist på tegn. 253-7. Det fremre staget må ikke på noen måte oppta noe av den plassen som er ment for fører og evt. annenfører. Dette må monteres så høyt som mulig, men nedre del må ikke være høyere enn øvre del av dashbordet.

 

 

 

Takforsterkning

Det er tillatt med takforsterkning som vist på skissene 253- 9A – 253-9E.

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsterkning av hjørner og forbindelsespunkter

Det er tillatt å forsterke forbindelsespunktet mellom hovedbøyle, eller fremoverstrever, og langsgående stag (se tegning 253-10 og 253-16). Det samme gjelder for hjørnene mellom hovedbøyle og bakoverstrevere.

Forsterkningene kan utføres med rør eller bøyde metallplater med U-form (se tegning 253-16A).

Forsterkningene skal monteres i en avstand fra vinkelen som ikke overstiger 2-3 ganger diameteren på røret den festes til. Godstykkelsen på forsterkningsplate må være minimum 1 mm. Forsterkningsrørenes innfestningspunkt må ikke være lengre ned enn til midten av den vertikale delen av buret, og ikke mer enn halvveis langsetter horisontal del av buret. Unntatt er de stagene som er festet til fremoverstrever. Disse kan gå ned til forbindelsespunktet mellom fremoverstrever og sidebeskyttelse. En forsterkning som vist på tegning 253-17B kan monteres på hver side av bilen på fremoverstrever mellom øvre hjørne ved A-stolpe og nedre innfestning av bøylen En slik forsterkning anbefales brukt.

 

6.10.9 Beskyttende polstring

Polstring av bur er tillatt, men på steder der førerens hjelm kan komme i kontakt med velteburet, skal polstring være iht FIA standard 8857-2001. (type A eller B)

6.10.10 Sveiseinstruksjoner

All sveising skal være av best mulig kvalitet med full gjennomsveising (dekkgass-sveising anbefales). Hele rørets omkrets skal sveises. Selv om et pent utseende på en sveis ikke nødvendigvis er garanti for en god sveis, så er en stygt utført sveis aldri tegn på godt utført arbeid. Ved bruk av herdet stål må det spesielt tas hensyn til fabrikantens anvisninger (elektroder, dekkgass-sveising etc.). Det skal påpekes at ved bruk av varmebehandlet stål eller stål med høyt karboninnhold kan dette medføre problemer, og at dårlig produksjonskvalitet (sveisearbeid) kan forårsake nedsatt styrke og elastisitet (sprøhet).

6.10.11 Materialforskrifter

Spesifikasjoner på rør som skal brukes er ulegerte stålrør maks 0,3 % karbon

Bur alternativ 1:

Material (minimum)Kaldtrukne, sømløse, ulegerte stålrør som inneholder maksimum
0,3 % karbon
Avhengig av konstruksjon.
Kaldtrukne, sømløse ulegerte stålrør som inneholder maksimum
0,3 % karbon
Strekkfasthet (minimum)350 N/mm2350 N/mm2
Dimensjon (millimeter)Hovedbøyle 45 (1,75") x 2,5
eller
50 (2,0") x 2,0
Øvrige deler av buret 38(1,5") x 2,5 eller
40(1,6") x 2,0
AnvendelseTegning 1A og Tegning 1B

Bur alternativ 2:

Material (minimum)Kaldtrukne, sømma, ulegerte stålrør som inneholder maksimum
0,3 % karbon
Strekkfasthet
(minimum)
350 N/mm2
Dimensjon
(millimeter)
Alle deler av buret.
38 (1,5") x 2,5
AnvendelseTegning 2A og 2B

Rørene skal bøyes kaldt og senterradien må være minimum 3 ganger rørdiameteren. Dersom rørene blir ovale under bøying, må forholdet mellom minimums- og maksimumsdiameter være 0,9 eller større.

6.11. Sikkerhetsseler

Alle klasser skal ha 6 punkt FIA-godkjente sikkerhetsseler.
FIAs aldersgrense med hensyn til siste gyldighetsdato gjelder ikke.
Antall fester til karosseriet skal være det som sikkerhetsselene er beregnet for.
Alle sikkerhetsseler skal være utstyrt med sentrallås som vris (turn-bucle). 

6.11.1 Montering av sikkerhetsbelte

Det er ikke tillatt å montere sikkerhetsselen i stolen eller stolfester. Sikkerhetselene må monteres på en slik måte at man ikke risikerer skade ved at delene gnisser mot skarpe kanter.

Skrittstroppene

Skrittstroppene må føres gjennom stolens hull/utsparing beregnet for dette. De skal monteres innenfor de anbefalte vinklene som vist på tegning 253-61a.

253-61a

Hoftestroppene

Disse skal ikke gå over sidene på stolen men føres gjennom stolens hull/utsparing for å feste og sikre den største delen av hoften. De må tilpasses slik at hoftestroppene strammer i vinkelen mellom bekkenet og låret, de må ikke festes i mageregionen. De skal monteres innenfor de anbefalte vinklene som vist på tegning 253-61b

253-61b

Skulderstroppene

Må monteres i samsvar med tegning 253-61c og 253-61d.

Tegning 253-61c
Festedelen til skulderstroppen må være innenfor det grønne feltet på tegningen. Vinkelen på skulderstroppen måles ifra førerens (kartleserens) øverste punktet på skulderen eller fra toppen av belteinnfestingen på FHR. De 90 mm på tegning 253-61c er avstanden mellom innsiden av seteryggen til festedelen på innfestningspunktet.

253-61c
Eksempler på festedel til skulderstropp

Tegning 253-61d:

Skulderstroppens festepunkt må være symmetrisk både vertikalt og horisontalt i forhold til stolens senterlinje. Sett ovenfra, må vinkelen mellom stroppene ikke være utenfor 10-25 grader. Det anbefales 20-25 grader.
Skulderstroppene kan ligge inntil hverandre eller de kan krysses om nødvendig. Det er viktig å påse at skulderstroppens festepunkt ikke kan skli sideveis.

253-61d

Festepunkt:

Sikkerhetsbelte kan benytte de originale festepunktene til den serieproduserte bilen dersom vinkler og forutsetningene som beskrevet over holdes. Dersom disse ikke kan benyttes må det lages nye innfestningspunkter på bilens karosseri.

6.11.2 Montering i karosseri:

  1. Generell montering av festekrok iht. tegning 253-62

2.Festeordning for skulderstroppene.

 

Skulderstroppene kan også festes til sikkerhetsburet eller til rør festet i buret iht tegning 253-66 eller til tverrgående rørforsterkninger iht. tegning 253-18, 253-26, 253-28 eller 253-30. Skulderstroppen kan festet til disse rørene enten ved å føre stroppen som en løkke rundt røret og med dobbel sikring i justeringsklaven (tegning 253-67b) og det skal være minimum 100mm beltestropp utenfor justeringsklaven eller man kan benytte innsveiset gjengeparti iht. tegning 253-67.

253-67b

Ved bruk av tverrgående rørforsterkninger eller ved innsetting av rør i bur for å feste skulderstropper gjelder følgende (253-67):

  • Rør dimensjon er minimum 38mmx2,5mm eller 40mmx2mm, laget av rør i samme kvalitet som buret. Iht. pkt. 6.10.11
  • Rør må monteres slik at høyden på skulderstroppene er iht. pkt. 6.11.1
  • Stroppene kan monters med løkke rundt røret eller i en gjengehylse, hylsen skal sveises fra begge sider.
  • Gjengehylsene må festes i røret og skulderstroppene og festet til dem med to (2) bolter/festkroker i M12 (ISO standard, minimum 8.8) eller 7/16 UNF.

3.Skrittstroppene kan monteres iht. tegning 253-62 eller 253-64

Krav til festepunkt
Hvert festepunkt til karosseriet må forsterkes med en stålplate med et areal på minimum 40cm2 og en tykkelse på minst 3mm og punktet må tåle en kraft på minimum 15kN.

6.11.3 Anvendelse

En sikkerhetssele må brukes på den måten den er homologert uten noen form for modifikasjon eller endring, og i samsvar med produsentens instruksjon. Sikkerhetsselens funksjon og levetid er direkte relatert til hvordan de er montert, brukt og vedlikeholdt. Elastiske anordninger festet til skulderstroppen er forbudt.

Sikkerhetsbelte må skiftes etter alvorlige kollisjoner, og når belteveven er kuttet, skadet, strukket eller på annen måte svekket. Gjelder spesielt ved kjemiske skader og skade av sollys. Sikkerhetsbelte må også skiftes dersom metal deler eller låsen er bøyd, deformert eller rustet. Alle sikkerhetsbelter som ikke fungerer perfekt må skiftes.

6.12 Skvettlapper

Skvettlapper skal finnes inntil drivende aksel og dekke hjulets bredde, samt ha en maks. høyde over bakken på 10 cm.

Skvettlappene skal være av så stivt materiale at de ikke bøyer av ved kjøring.

7 Kommunikasjon

7.0

Kommunikasjon mellom fører og team tillates ikke.

7.1. Vindusviskere og vindusspylere

Det skal være minst én vindusvisker samt vindusspyler. Maksimum vekt på spyler tank med innhold kan være 10kg.
Spylervæskebeholderen kan monteres i kupeen under forutsetning at den er festet på samme måte som batteriet.

7.2. Speil

Bilen skal ha minimum ett innvendig speil.

7.3. Bremselys

To bremselys på minimum 40 cm² og minimum 21 W eller tilsvarende LED lampe/pære er påbudt. Disse skal erstatte bilens originale bremselys. Disse får ikke plasseres høyere enn 1,5 meter eller lavere enn 1 meter over bakkenivå. De skal være symmetrisk plassert.

7.4 Øvrig lysutstyr

Alle originale lamper og lysutstyr skal fjernes og lyktehullene tettes.

8 Instrumenter

8.1 Brytere og instrumenter

Fritt.

9 Øvrige innretninger

9.1 Tauekroker

Alle biler skal ha tauekroker foran og bak. Disse skal være godt synlige og merket med pil med farge som står i kontrast med bilen.
Tauekrokene skal ikke stikke utenfor karosseriets fremste/bakerste del, samt sitte maks 10 cm innenfor. Tau og wire er ikke tillatt.

9.2 Brannslukkere

Det skal finnes minimum 1×6 kg ABC pulver eller skum brannslukker pr. bil  lett tilgjengelig på egen depotplass.
Brannslukker skal være merket med førerens lisensnummer og den skal ha vært godkjent i løpet av de siste 12 mnd.

9.4 Ballast

Det er tillatt med ballast under forutsetning av at den er i fast form og forsvarlig festet.
Ballast inntil 40 kg festes med 2 stk 12 mm bolter og 120 cm2 skiver. Ved ballast over 40 kg dobles antall bolter og skiver.

9.5 Skliplate

Det kan monteres skliplate under bilen. Platen skal ikke stikke utenfor front- eller bakplate.
Maksimum tykkelse på materiale er: Stål 4 mm, Aluminium 8 mm

10 Personlig sikkerhetsutstyr

10.1 Stoler

Se §313 pkt 6.9

10.2 Seler

Se §313 pkt 6.11 

10.3 Hjelm

Hjelmen skal være uskadet og produsert i henhold til godkjent standard.
På steder der førers hjelm kan komme i kontakt med velteburet, skal polstring være iht FIA standard 8857-2001. (type A eller B).

FIA 8860-2004 (Ikke gyldig i internasjonale løp etter 2020)*
FIA 8860-2010 (Ikke gyldig i internasjonale løp etter 2028)*
FIA 8859-2015 FIA 8860-2018 og FIA 8860-2018-APB
SFI 31.1. (Ikke gyldig i internasjonale løp etter 2018) *.
SFI 31.1 A. (Ikke gyldig i internasjonale løp etter 2018)*.
SFI 31.2 A. (Ikke gyldig i internasjonale løp etter 2018)*.
Snell SA 2005 (USA) (Ikke gyldig i internasjonale løp etter 2018)*.
Snell SA2010 (USA) (Ikke gyldig i internasjonale løp etter 2023)*
Snell SAH 2010 (USA) (Ikke gyldig i internasjonale løp etter 2023)*
Snell SA 2015 (USA) (Ikke gyldig i internasjonale løp etter 2023)*

Det finnes også hjelm som er godkjent etter SNELL SA 2015 standard som ikke er godkjent av FIA for bruk med FHR. Dette er  modeller som er tilrettelagt for bruk av FHR av produsent og er tillatt i Bilcross (kun).

Hjelmer merket med «for MC use only» er ikke tillatt.

10.3.1 FHR = Frontal Head Restraint System

Bruk av FHR er obligatorisk i alle klasser. Kun FIA-godkjent FHR-utstyr er tillatt.

FIA standard 8858-2002 og 8858-2010.

10.4 Kjøredress

Kjøredressen skal bestå av hel overall som kan lukkes tett ved hals, håndledd og ankler.
Kjøredressen skal være ren og uten skader.
Dressen skal være laget av flammehemmende materiale.D

De mest brukte tekstiler er Nomex III og Proban behandlet bomull. CIK-godkjente dresser tillates ikke benyttet i bil.

Kjøredress skal være i henhold til en av følgende standarder:

FIA Standard 8856-2000
FIA Standard 8856-1986
SFI Standard SFI 3.2/5
EN 533-3, kun tillatt med undertøy av Proban eller Nomex
EN 531, kun tillatt med undertøy av Proban eller Nomex
SFI 3.2.1, kun tillatt med undertøy av Proban eller Nomex

Kjøredress skal være designet og sydd slik at de beskytter hele kroppen inkludert nakke, ankler og håndledd. Kjøredressen kan ikke være to-delt.

Utøver må forsikre seg om at bekledningen ikke sitter for stramt inntil kroppen. Dette for å opprettholde plaggene sine flammehemmende egenskaper. Nakke, håndledd og ankler skal til en hver tid være dekket av minimum to (2) lag flammehemmende plagg.

10.5 Undertøy

Det er påkrevd med undertøy kun i de tilfeller hvor 1.lags eller annen ikke Fia godkjent dress benyttes. Undertøyet skal være av flammehemmende materiale (f.eks. Nomex) eller ull. Nylon eller lignende materialer er ikke tillatt. Undertøy skal bestå av høyhalset, langermet trøy, lange benklær og sokker.

10.6. Balaklava/ansiktsmaske

Den skal være produsert i henhold til FIA Standard 8856-2000 eller 8856-2018, og være så lang at den kan stikkes på innsiden av kjøredressen eller undertøyet. Balaklava skal ikke komme fri uansett hvordan hodet beveges.

10.7. Sko og hansker

Sko og hansker skal være av skinn eller flammehemmende materiale og uten perforeringer.
Sko skal sammen med dressen dekke anklene og hansker skal dekke hele håndleddet. Skosåler skal være av flammehemmende materiale.

10.8 Merking.

For å lette kontrollen skal all bekledning være tydelig merket av fabrikanten. Kjøredress skal være merket med at den er flammehemmende eller at den er testet i henhold til ISO 6940 eller være homologert av FIA i 1986 eller senere. Sko og hansker som ikke er av skinn, undertøy og balaklava skal hver for seg være merket med at de er laget av flammehemmende tekstiler eller testet etter ISO 6940 som er en FIA-godkjent brennbarhetstest. Undertøy og strømper skal også være merket.

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.