§ 313 Teknisk reglement Bilcross 2019

Viktig! Hele § 313 er å betrakte som ny da hele reglementet er bygd opp på ny måte. Derfor er ikke endringer fra 2018 merket som i andre reglement. Hele reglementet må leses som nytt.

Når du leser det tekniske reglementet skal du tenke på følgende:
Les regelteksten og hvis det ikke nevnes spesielt betyr det at man ikke tillater noen form for forandring fra originalutgave.
Det er alltid innehavers ansvar å bevise for teknisk kontrollør at bilen stemmer overens med reglementet.

0 Tillatte biler

Som konkurransebil godkjennes alle typer serieproduserte lukkede biler som er typegodkjent i Norge. Biler med maks egenvekt på 1700kg ifølge vegvesen.no.
Biler definert som: SUV, ambulanse, limousin eller andre spesialbiler etc. ikke tillatt. Biler der fører sitter over og foran framhjul er heller ikke tillat.
Vektregel vil gjelde nybygde biler i fra 2019. Biler tyngre enn dette, som før 2019 har hatt gyldig bilcross-lisens, vil kunne kjøres til de vrakes.

0.1 Lisens

Alle biler skal ha gyldig vognlisens, ved løp eller trening. Lisens skal være signert og uten mangler. Ny lisens utstedes etter årskontroll. Kan inndras ved mangler på bil eller lisens. Lisens og bil indentifiseres med chassisnummer innpreget på original plass, eller innpreget på girtunnel bak girstang.

0.2 Reklame

En bil kan ha reklame, ved å løse reklamelisens (søknad til NBF). Reklame skal følge norsk lov og ikke være støtende/usportslig. Arrangør kan sette reklame på bilen iht tilleggsreglene. Deltager kan kjøpe seg fri fra arrangørens reklame etter pris i tilleggsreglene. Det kreves ikke reklamelisens for junior.

1 Emne

1.1 Bærende deler

Det er ikke tillatt å forandre det serieproduserte karosseri/chassis eller ramme, bortsett fra skjermer, stigtrinn, motorlokk og de endringer som er spesifisert i dette regelverk.

1.2 Gulv

Det er tillatt å lokalt modifisere girkassetunnelen for å montere ny girkasse. All modifisering av girkassetunnel skal gjøres med samme type og tykkelse på materiale som originalt. Reservehjulbrønn kan fjernes. Hullet skal da tettes med gitter, nett eller plate maks 2 mm.

2 Hjulsystem

2.1. Hjul

Sveisede felger og spacers er tillatt.

2.1.1. Dekk

Under konkurranse gjelder følgende regler: Kun serieproduserte dekk godkjent ifølge Vegtrafikkloven, og regummierte dekk er tillatt. Regummierte dekk skal være varig og tydelig merket at de er regummiert (”Regummiert” / ”Retread” eller tilsvarende). Dekket skal ha støpt mønster, men det stilles ingen krav til mønsterdybde. Seiping og skjæring er forbudt.
Piggdekk kan tillates brukt på snø- og isføre.

2.2. Hjuloppheng, fjæring

Fritt. Dersom stag til ”four-link” bygges inn i kupeen, skal disse dekkes med en tunnel av plate med minst samme tykkelse og kvalitet som bilens originale gulvplate. Det er tillatt å montere forsterkningsstag mellom hjulopphengets monteringspunkter til chassis/karosseri på samme aksel. Maks høyde 200 mm over gulv.

2.3. Støtdempere

Støtdempernes antall, type og plassering er fri og fester for disse kan lages på chassis og hjuloppheng.

3 Drivsystem

3.1. Motor

Motortype/trimming fritt. Plassering i opprinnelig motorrom.
Ingen form for overladning er tillatt.
Det er tillatt med bearbeiding av motorlokk for å få tilpasset motor. Men tilføring av materiell i motorlokk for å få plass til motor er ikke tillatt. For biler som opprinnelig har bagasjerom over motorrommet regnes dette bagasjerommet som motorrom forutsatt at hele rommet er adskilt fra kupeen etter kravene.
Biler som har motor med åpen veivhusventilasjon skal ha en oljeoppsamler. Den skal ha volum på min 3 liter. Oljeoppsamleren skal være av hard plast eller metall.

3.2 Drivstoffsystem

Tank, forgassere og innsprøytningssystem er fritt. Tanklokket skal være av skrutype eller annen form for låsing.
Hvis originaltank sitter under bilen skal den beskyttes med en plate som er maksimum 4 mm og minimum 2 mm tykk for å unngå at tanken skades.  Platen må være av metall og tillates ikke festet i tank. Må festes med minimum 4 stk 8 mm bolter.

Innen 2021 skal uoriginal plasttank fjernes og erstattes av annen metall-tank. Når original tank fjernes skal hull som oppstår dekkes med plate av samme tykkelse som gulv, eller maks 2 mm. Ved bruk av uoriginal tank skal eksisterende tank fjernes eller være tømt og punktert med minimum 4×12 mm hull.
Uoriginal drivstofftank som benyttes kan romme maks 25 liter. Denne skal være montert i bagasjerom og minst 30 cm i sideretning og lengderetning fra karosseriets yttersider.
Tilkobling til drivstoff tanken utføres med deler som er beregnet for dette. Innfesting av tank skal skje ved hjelp av en bunnramme og et flattjern over på min. 3×30 mm. Bunnrammen skal sørge for at tanken ikke skal skli sideveis. Flattjernet over festes med to min. 8 mm gjennomgående bolter med min. 2 mm tykke og 20 cm2 store underlagsskiver. Om bunnrammen er skrudd fast i underlaget med min 4 x 8 mm bolter og min 2 mm og 20 cm2 skiver, kan boltene til flattjernet over tanken sveises/skrus til bunnrammen.

Når drivstofftank plasseres i bagasjerom kreves det væsketett skillevegg mellom bagasjerom og kupé.

Eventuelt kan brann- og væsketett metall-kasse lages rundt drivstofftank. Kasse for drivstofftank skal ha utlufting i bunn ut av bilen med min 12 mm slange/rør.

Drivstoffrør/slanger som kan utsettes for mekanisk påvirkning skal være beskyttet og festet forsvarlig.

Uoriginale drivstoffrør i kupe skal være heltrukket av metall.

Drivstofftanken skal utstyres med enveisventil på luftingen. Utlufting SKAL munne ut på utsiden av karosseriet.

Innfesting av uoriginal Drivstofftank:

Brannvegg

Mellom kupé og motorrom, og rom hvor drivstofftank og radiator er plassert, skal det være en tett og flammesikker vegg. (Tape defineres ikke som flammesikker).

3.2.1 Drivstoff

Drivstoffet skal være i vanlig handel (ikke flybensin etc.). FIA godkjent drivstoff inntil 102 oktan er tillatt (racefuel). Etanolbasert drivstoff, gass og el-drift er ikke tillatt.

3.3. Kjølesystem

Radiator og kjølevifter er fritt forutsatt ingen plassering i kupe.
Vannrør til kjølevæske som går gjennom kupé skal være isolerte heltrukne metallrør, samt ikke montert høyere enn 15 cm over gulv. Disse rør skal gå min 20 cm gjennom torpedo/bagasjeromvegg.

3.4 Avgass-system

Det skal være montert en effektiv lyddemper. Maks. støynivå: 100 dB. Eksosrøret skal munne ut bak og bakover på bilen.

3.5. Batteri/Strømforsyning

Det er kun tillatt med 1 stk. batteri maks vekt 25 kg. Batteri som er plassert på original plass skal ha bøyle over batteri som skal festes i flattjern eller skiver under batterikasse. Flattjern skal være min 2×20 mm, skiven skal være min 20 cm2..

I biler uten adskilt kupe/bagasjerom eller biler med batteriet originalt plassert i kupe skal batteriet monteres i egen vesketett kasse av plast eller metall, batteriet festes med egen ramme i bunnen og en ekstra bøyle av min. 2 x 20 mm flattjern. Denne bøylen skal ha minst 2 stk 8 mm gjennomgående bolt i gulvet på hver ende av bøylen, med en 2 mm tykk og minst 20 cm2 stor stålplate på undersiden.

Ved flytting fra original plassering skal batteriet plasseres i bagasjerom. 

Batteripol skal være dekket med et isolerende materiale.

Batterier med uoriginal plassering eller original plassering i kupe skal monteres i vesketett kasse festes med egen ramme i bunnen og en ekstra bøyle av min. 2 x 20 mm flattjern. Denne bøylen skal ha minst 2 stk 8 mm gjennomgående bolt i gulvet på hver ende av bøylen, med en 2 mm tykk og minst 20 cm2 stor stålplate på undersiden.

I biler uten adskilt kupe/bagasjerom skal batteriet ved flytting fra original plassering, plasseres i egen separat vesketett kasse av plast eller metall i bagasjerom.

3.6. Hovedstrømbryter

Hovedstrømbryter er påbudt. Denne bryteren skal bryte all elektrisk strøm og stanse motoren, unntaket er bilens styreenhet og dynamoens ladestrøm. Hovedstrømbryter skal kunne utløses inni og utenpå bilen. Utvendig bryter/betjening skal monteres på førerside og merkes.

3.7. Kraftoverføring

Kun biler med 2-hjulsdrift er tillatt.

Det er tillatt med konvertering fra for- til bakhjulsdrift eller motsatt.

Det er ikke tillatt med noen form for modifisering av rammevanger. Mindre lokale modifiseringer av gulv for innfesting av kardang/bakaksel og bevegelige deler er tillatt, maks høyde over originalt gulv er 200 mm. Se øvrige endringer av gulv i punkt 1.2 og 2.2.

Biler som er konvertert til bakhjulstrekk skal være utstyrt med to sikkerhetsringer, en foran og en bak rundt mellomaksel, min 6 mm tykke og minst 50 mm bred stålplate. En av ringene kan monteres i bakakselhuset. Beskyttelsesringen kan være delt/demonterbar, men i så fall skal det benyttes minst 4 stk 10 mm bolter, 2 stk på hver sammenføyning.

Alle konverterte biler skal ha montert en minst 100 mm bred og 5 mm tykk stålkappe, alternativt minimum 7 mm aluminium, i forbindelse med clutchhuset (svinghjul og clutch må dekkes). Denne platen skal dekke girtunnelen. Dette kreves ikke dersom det er montert SFI godkjent clutchhus, eller annen SFI godkjent innretning for å hindre at clutch eller svinghjul kastes ut av clutchhus.

På alle biler konvertert til framhjulsdrift kan det alternativt monteres en stålplate, minst 100 mm bred og 5 mm tykk, på torpedovegg. (Senter svinghjul ). Plate skal dekke øvre og nedre del av clutchhuset.

3.7.1. Clutch, girkasse og drivaksler

Clutch, girkasse og drivaksler er fritt.

3.7.2. Differensial

Differensial samt kronhjul og pinjong er fritt.

4 Bremsesystem

4.1 Driftsbrems

1 og 2 krets bremsesystem er tillatt.
ABS er tillatt, kan koples fra.

4.2 Parkeringsbrems

Parkeringsbremsen skal virke, fri utførsel.

5 Styresystem

5.1. Styreinnretning

Fritt.
Rattaksel/stamme skal være original eller fra en annen serieprodusert bil, og ha en fungerende sikkerhetsfunksjon montert.

5.2 Rattlås

Rattlås skal fjernes.
Biler med elektronisk startsperre kan beholde rattlås om bilens originale nøkkel brukes og nøkkelen følger bilen ved salg.

6 Karosseri

6.1. Karosseri utvendig

Takluke skal erstattes av karosseriplate som sveises.
Rustskader i bærende elementer skal sveises.
Gjennomrusting i karosseriplater skal være reparert.
Bruk av byggskum er ikke tillatt.
Pyntelister, hjulkapsler etc. skal fjernes. Eventuelle fremstikkende deler skal fjernes, hull skal dekkes med karosseriplate.
Karosseriskader skal være rettet og malt før teknisk kontroll.

6.1.1 Front/hekk

To horisontale rør kan ved ombygning / reparasjon monteres bak front eller hekk (25×1 eller 25x25x1,5 mm). Rørene kan holdes sammen med 3 vertikale rør i samme dimensjon. Ved ombygging av front/hekk skal disse rør kles med karosseriplate, maks 1 mm.

6.2. Støtfangere

Støtfangere foran og deres fester skal fjernes. Hull etter innfestinger skal dekkes med karosseriplater.

6.3. Kupé

Instrumentpanel og instrumenter er fritt. Airbag skal fjernes. Annet brennbart materiell skal fjernes. Skarpe kanter skal polstres.

De vegger som skiller kupé fra motorrom skal beholdes vedrørende plassering, form og materiale. Det er tillatt å montere komponenter på eller gjennom disse veggene under forutsetning at de ikke når mer enn 20 cm inn i kupeen (målt loddrett fra skilleveggen). Dette gjelder dog ikke motorblokk, bunnpanne, veivaksel eller topplokk.

6.4. Dører

Originale dører kan lettes. Uoriginale utvendige dørhåndtak skal merkes med funksjonsmåte.
Innvendige døråpner med fri utførelse.
Dørene skal ikke kunne låses fra innsiden. På førersiden skal døren ha heldekkende trekk.

Det er tillatt å montere gummistrikk på innsiden av dørene som skal hindre at de spretter opp under kjøring. Dørene skal til enhver tid kunne åpnes fra utsiden, bortsett fra bakdørene på 4-dørs biler som kan sveises igjen. Hvis disse dørene sveises igjen, skal utvendig dørhåndtak fjernes.

6.5. Motorpanser og bagasjeromslokk

Originale panser og bagasjeromslokk kan lettes og forandres uten tillegg av materiell (bulking). Det kan lages åpninger i motorpanser og bagasjeromslokk for lufting. Åpningen skal dekkes med netting. Originale låser skal fjernes. Panser/bagasjelokk sikres med 4 gjennomgående bolter med låsesplint. Beholdes de opprinnelige hengslene eller lokk/panser festes med to trekantplater i hjørnenes bakkant, er det tilstrekkelig med 2 fester.

Motorpanser/bagasjelokk maks 10 cm lufteåpning.

6.6 Skjermer

Skjermene skal dekke minst hele hjulbredden og gå så langt ned i bakkant at nedre del er maks 8 cm over hjulnavets sentrum. Det er tillatt å øke skjermbredden med maks. 7,5 cm. Skjermbredderen må være av samme materiale og være like solid som skjermen forøvrig, og den må følge skjermens form. Skjermåpningen kan forandres og forsterkes med inntil 8 mm rundstål  slik at skjermen ikke kan trykkes inn i dekket fra siden.

Skrudde skjermer kan punktsveises til karosseriet.

6.7 Aerodynamiske innretninger

Kun originale eller homologerte spoilere tillatt.

6.8. Ruter

Ingen uoriginale ruter skal være av sotet eller farget materiale. Under løp skal alltid sideruten på førersiden være helt lukket. Sideruten på motsatt side av føreren kan ha en åpning på maks. 5 cm.

Innfestning:
Frontruten skal sitte i den opprinnelige ruteåpningen. Forøvrig er innfesting av ruter fritt.
Det er obligatorisk med et vindusnett montert på førersiden. Det skal være montert i velteburet. Nettet skal ha en båndbredde på 19 mm, minimum maskestørrelse 25×25 mm, maksimum maskestørrelse 60×60 mm, og skal dekke vindusåpningen fram til og med rattet. Vindusnett er personlig sikkerhetsutstyr og skal ikke følge bilen ved eventuelt salg.

Frontrute:
Frontruten skal være av laminert glass eller plast av kvalitet PC – Polykarbonat (Lexan, Makrolon, Merlan) og skal være laget i et helt stykke. Brukes plast skal tykkelsen være minst 3 mm. Ved bruk av laminert rute skal fører bruke briller eller visir.

Sideruter/Bakrute:
Fremre sideruter skal være originalruter eller plastruter. Plastruter skal være av samme kvalitet som frontruten (PC). Tykkelsen skal være minimum 1 mm.

Bakre siderute på motsatt side av fører kan fjernes.

Bakre sideruter kan tildekkes.

6.9 Førerstol

Alle biler skal ha FIA homologerte stoler (FIA standard 8855/1999 eller 8862/2009 – FIA Technical list No 12 og 40). Fri alder. Stolen skal være uskadet.

Hvis stolen har regulering frem og tilbake, skal denne reguleringen være låst så den ikke forandres under kjøring. Stolen skal monteres på 2 firkantrør på min 25x25x2 eller vinkeljern 50/40×4 fra innvendig dørkanal og over til girtunnel. Firkantrørene/vinkeljern skal sveises fast på plater med min 40 cm² og 2 mm tykkelse. Disse sveises til kanal og tunnel. Alle bolter som brukes ved innmontering av stol skal være min 8 mm tykke. Ingen rust ved stol-fester skal godkjennes.

6.10. Beskyttelsesbur

Veltebur skal monteres i alle biler.
En konstruksjon laget av en hovedbøyle, to fremoverstrevere, diagonalt rør, bakoverstrevere, dørforsterking, tverrgående forsterkning og festepunkter. (F.eks. tegn.253-3 og 253-4).
Et beskyttelsesbur skal være konstruert og bygget på en slik måte at når det er korrekt montert, skal det motvirke at karosseriet deformeres. I lengderetningen kan ikke buret lages større enn at det passer inn mellom bærende monteringspunkt for fremre og bakre hjulopphengning (fjærer og støtdempere). Sertifiserte bur med papirer er også tillatt. Ved bruk av sømma rør skal grunnkonstruksjonen være i henhold til Tegning 253-3B i tillegg til alle andre krav.

 

 

 

 

 

 

 

Tegning 253-3B

6.10.1 Hovedbøyle

En mest mulig vertikal veltebøyle plassert på tvers av bilens lengdeakse umiddelbart bak forsetet. Bøylen skal være i ett stykke uten skjøter. Rørene skal være feilfrie, uten bulker eller sprekker. Hovedbøylen må være så rett som mulig, og så nær bilens indre form som mulig.
Hovedbøyle skal fra 2021 ha forsterkingsrør på tvers av bilen nede ved gulvet. Ved nybygg der det er brukt sømmede rør i burkonstruksjonen er dette forsterkningsrøret et krav. Se tegning 253-3B.

 

6.10.2 Fremoverstrever

En bøyle gående fra hovedbøylen rett fremover langs taket til A-stolpe og føres langs denne og rett ned imot gulv/dørstokk. Festes så høyt som mulig i øvre bøy på hovedbøylen i flukt med bakoverstrevere. Den vertikale del av fremoverstrever må følge frontrutens sidestolper og gå mest mulig rett ned mot gulvet.

6.10.3. Bakoverstrevere

Disse er obligatoriske og skal festes så nær taket som mulig og helt oppe i hjørnene til hovedbøylen på hver side av bilen. Monteres så de flukter med framoverstrevere. De skal ha en vinkel på minst 30° i forhold til vertikalplanet, og føres rett bakover så nær karosserisiden som mulig.

6.10.4. Diagonalt stag

Minst ett diagonalstag må monteres. Plasseringen skal være som vist på tegning 253-3.
Montering av to diagonale stag (kryss) anbefales der at det ene røret er heltrukket. Ved bruk av sømmede rør skal to diagonalstag(kryss)monteres (tegning 253-3B).
Stagene skal være rette og ikke bøyd. Stagene kan være demonterbare. Den nedre del av diagonalstaget skal monteres maks.100 mm over hovedbøylens eller bakoverstrevere’s innfestningspunkt til karosseriet. Den øvre delen skal festes til hovedbøylen maks. 100 mm fra bakoverstrevere’s innfestningspunkt, eller til bakoverstrevere ikke mer enn 100 mm fra bakoverstrevere’s innfestning til hovedbøylen.

6.10.5. Dørforsterkning

Ett eller flere langsgående stag skal monteres på hver side av bilen. (Se tegn. 253-7, 253-8, 253-12 og 253-17). De kan være demonterbare. Obligatorisk kun på førersiden. Sidebeskyttelsen skal monteres så høyt som mulig, men øvre innfestingspunkt må ikke være høyere enn halvparten av døråpningens høyde målt fra dørterskelen. Om innfestingspunktene er plassert foran eller bak døråpningen, gjelder høydebegrensningen kun den del av stagene som er i døråpningen. I de tilfeller der sideforsterkningen har form som en ”X” (kryss), skal ett av X-stagene være i ett helt stykke.

 

6.10.6 Demonterbare forbindelser

Dersom det anvendes demonterbare forbindelser i konstruksjonen, må disse overensstemme med tegn. 253-31, 253-32 og 253-34 til 253-36). Disse kan ikke sveises fast. Skruer og bolter skal ha tilstrekkelig minimumsdiameter og være av best mulig kvalitet (ISO 8.8 eller bedre). Demonterbare forbindelser kan ikke benyttes som en del av hovedbøyle/fremoverstrever fordi de kan medføre deformering. Slike forbindelser er kun ment for tilleggsstag til veltebøylene og for montering av framoverstrever til en hovedbøyle (tegn. 253-4). Det presiseres følgende: ”Løs” demonterbar forbindelse (se tegning 253-31 og 253-32) på fremoverstrever skal monteres tilnærmet inntil hovedbøylen. Dog tillates en maks avstand på 50 mm mellom hovedbøyle og demonterbar forbindelse. Den demonterbare forbindelsen skal være min. 144 mm og maks. 200 mm.

”Fast” demonterbar forbindelse (se tegning 253-34 og 253-35) på fremoverstrever: Hylse som er sveiset på hovedbøylen skal være min. 72 mm og maks. 150 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.10.7 Innfesting til karosseriet

Følgende minimumskrav til innfesting gjelder:
1 for hver av rørendene til hovedbøyle.
1 for rørendene til framoverstrevere.
1 for hver av rørendene til bakoverstrevere.
Hvert festepunkt på hovedbøyle, framoverstrever og bakoverstrever skal ha en festeplate med en tykkelse som er minimum 3 mm.
Hver festeplate skal festes til forsterkningsplate med minst tre bolter til 3 av 4 felter målt fra rørets senterpunkt i høyde med burfoten) (se skisse 253-51).
Forsterkningsplaten er minst 3 mm tykk, og som har et areal på minst 120 cm², og som er sveiset til karosseri/chassis.
Eksempler er vist på tegning 253-18 – 253-2.
Hver bakoverstrever må festes med minimum 2 stk. M8 bolter og forsterkningsplate med et areal på minst 60 cm². (Tegn.253-25). Dersom festeplaten har et areal på minst 60 cm² bortfaller kravet om forsterkningsplate på bakoverstrever.
Ingen rust ved burinnfesting skal godkjennes.
Det skal benyttes minst M8 bolter med minimum ISO-standard 8.8 eller bedre. Muttere skal være selvlåsende eller montert med låseskive.

Ovenstående krav er å anse som et minimum. Det er tillatt å øke antall bolter, burets festeplater kan sveises til forsterkningsplatene, og buret kan fastsveises i karosseriet. Burets festeplate kan ikke sveises direkte til karosseriet uten forsterkningsplater. Ingen rust ved burinnfesting skal godkjennes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.10.8 Forskjellige muligheter for montering av valgfrie forsterkninger

Tverrgående forsterkningsstag

Det er tillatt med montering av to tverrgående stag som vist på tegn. 253-7. Fremre staget må ikke på noen måte oppta noe av den plass som er ment for fører og evt. annenfører. Det må monteres så høyt som mulig, men nedre del må ikke være høyere enn øvre del av dashbordet.

 

 

Takforsterkning

Det er tillatt med takforsterkning som vist på skissene 253- 9A – 253-9E.

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsterkning av hjørner og forbindelsespunkter

Det er tillatt å forsterke forbindelsespunktet mellom hovedbøyle, eller fremoverstrever, og langsgående stag (se tegning 253-10 og 253-16). Det samme gjelder for hjørnene mellom hovedbøyle og bakoverstrevere.

Forsterkningene kan utføres med rør eller bøyde metallplater med U-form (se tegning 253-16A). Forsterkningene skal monteres i en avstand fra vinkelen som ikke overstiger 2-3 ganger diameteren på røret den festes til. Godstykkelsen på forsterkningsplate må være minst 1 mm. Forsterkningsrørenes innfestningspunkt må ikke være lengre ned enn til midten av vertikal del av buret, og ikke mer enn halvveis langsetter horisontal del av buret. Unntatt er de stag som er festet til fremoverstrever. De kan gå ned til forbindelsespunktet mellom fremoverstrever og sidebeskyttelse. En forsterkning som vist på tegning 253-17B kan monteres på hver side av bilen på fremoverstrever mellom øvre hjørne ved A-stolpe og nedre innfestning av bøylen, en slik forsterkning anbefales brukt.

6.10.9 Beskyttende polstring

Polstring av bur er tillatt, men på steder der førers hjelm kan komme i kontakt med velteburet, skal polstring være iht FIA standard 8857-2001. (type A eller B)

6.10.10 Sveiseinstruksjoner

All sveising skal være av best mulig kvalitet med full gjennomsveising (dekkgass-sveising anbefales). Hele rørets omkrets skal sveises. Selv om et pent utseende på en sveis ikke nødvendigvis er garanti for en god sveis, så er en stygt utført sveis aldri tegn på godt utført arbeid. Ved bruk av herdet stål må det spesielt tas hensyn til fabrikantens anvisninger (elektroder, dekkgass-sveising etc.). Det skal påpekes at bruk av varmebehandlet stål eller stål med høyt karboninnhold kan medføre problemer, og at dårlig produksjonskvalitet (sveisearbeid) kan forårsake nedsatt styrke og elastisitet (sprøhet).

6.10.11 Materialforskrifter

Spesifikasjoner på rør som skal brukes er ulegerte stålrør maks 0,3 % karbon

Sømløse rør:

Material (minimum)Kaldtrukne, sømløse, ulegerte stålrør som inneholder maksimum
0,3 % karbon
Avhengig av konstruksjon.
Kaldtrukne, sømløse ulegerte stålrør som inneholder maksimum
0,3 % karbon
Strekkfasthet (minimum)350 N/mm2350 N/mm2
Dimensjon (millimeter)Hovedbøyle 45 (1,75") x 2,5
eller
50 (2,0") x 2,0
38(1,5") x 2,5 eller
40(1,6") x 2,0
Anvendelse(tegning 253-39) (tegning 253-40)Øvrige deler av buret

Sømma rør:

Material (minimum)Kaldtrukne, sømma, ulegerte stålrør som inneholder maksimum
0,3 % karbon
Strekkfasthet
(minimum)
350 N/mm2
Dimensjon
(millimeter)
38 (1,5") x 2,5
Anvendelse(tegning 253-3B)

Minimums krav til alle deler i buret: 38 mm x 2,5 mm.
Rørene skal bøyes kaldt og senterradien må være minst 3 ganger rørdiameteren. Dersom rørene blir ovale under bøying, må forholdet mellom minimums- og maksimumsdiameter være 0,9 eller større.

6.12. Sikkerhetsbelte

Alle biler skal ha FIA-godkjente sikkerhetsseler, 4 eller 6 punkt.
I juniorklassen er 6 punkt påkrevd.
Fra 2021 gjelder krav om 6 punkt seler i alle klasser.
FIAs aldersgrense med hensyn til siste gyldighetsdato gjelder ikke.
En sikkerhetssele skal bestå av minimum to skulderstropper og ett hoftebelte (4-punkts belte).
Antall fester til karosseriet skal være det som sikkerhetsselene er beregnet for.
Alle sikkerhetsbelter være utstyrt med sentrallås som vris (turn-bucle). 

Montering

Det er ikke tillatt å montere sikkerhetsselen i stolen eller stolfester.Et sikkerhetsbelte kan være montert i bilens originale innfestingspunkter for sikkerhetsbelter. Geometriske plasseringer av festepunktene er vist på tegning 253-42.
Skulderstroppene på 4-punkt sikkerhetsseler kan monteres i bilens bakre originale festepunkter for midjebelte.
Hoftebeltet og skrittbeltet skal ikke gå over kanten på stolen.
Hoftebeltet skal tilpasses stramt i vinkelen mellom bekkenet og den øverste del av låret. Under ingen omstendigheter må det være plassert over bukhuleregionen (maven). I stolgjennomføringen kan det om nødvendig monteres beskyttelse for å hindre skade på beltet. Dersom det ikke er mulig å benytte bilfabrikantens originale innfestingspunkter for skulder og skrittbelte, skal det monteres nye festepunkter i karosseriet/chassiset. Hvert uoriginalt festepunkt skal forsterkes med en stålplate som har et areal på minst 40 cm² og en tykkelse på minimum 3 mm.
Alle øyebolter som brukes til sikkerhetsbeltet skal være bolter beregnet for dette med gjenger 7/16 UNF.
Skulderstroppene kan også monteres i sikkerhetsburet, på et forsterkningsstag sveiset til velteburets bakoverstrevere. Ved bruk av en tverrgående forsterkningsstag for feste av skulderstroppene gjelder følgende: Røret skal være samme kvalitet og dimensjon som velteburet. Skulderstroppene skal være ført rundt røret.

Anvendelse

Et sikkerhetsbelte skal benyttes i overensstemmelse med dets homologering uten noen form for forandringer eller fjerning av deler. Ethvert sikkerhetsbelte som ikke fungerer perfekt skal byttes ut. Det samme gjelder dersom beltedeler er skadd, strukket eller svekket på grunn av kjemikalier eller sollys.

6.13 Skvettlapper

Skvettlapper skal finnes inntil drivende aksel og dekke hjulets bredde, samt ha en maks. høyde over bakken på 10 cm.

Skvettlappene skal være av så stivt materiale at de ikke bøyer av ved kjøring.

7 Kommunikasjon

7.0

Kommunikasjon mellom fører og team tillates ikke.

7.1. Vindusviskere og vindusspylere

Det skal være minst én vindusvisker samt vindusspyler. Max vekt på spyler tank med innhold: 10kg.
Spylervæskebeholderen kan monteres i kupeen under forutsetning at den er festet som batteriet.

7.2. Speil

Bilen skal ha minst ett innvendig speil.

7.3. Bremselys

To bremselys à minimum 40 cm² og minimum 21 W eller tilsvarende LED lampe/pære er påbudt. Disse skal erstatte bilens originale bremselys. De får ikke plasseres høyere enn 1,5 meter eller lavere enn 1 meter over bakkenivå. De skal være symmetrisk plassert.

7.4 Øvrig lysutstyr

Alle originale lamper og lysutstyr skal fjernes og lyktehullene tettes.

8 Instrumenter

8.1 Brytere og instrumenter

Fritt.

9 Øvrige innretninger

9.1 Tauekroker

Alle biler skal ha tauekroker foran og bak. Disse skal være godt synlige og merket med pil med farge som står i kontrast med bilen.
Tauekrokene skal ikke stikke utenfor karosseriets fremste/bakerste del, samt sitte maks 10 cm innenfor. Tau og wire er ikke tillatt.

9.2 Brannslukkere

Biler skal ha minimum 1×6 kg ABC pulver eller skum brannslukker lett tilgjengelig på egen depotplass.
Brannslukker skal være merket med førerens lisensnummer.

9.4 Ballast

Det er tillatt med ballast under forutsetning av at den er i fast form og forsvarlig festet.
Ballast inntil 40 kg festes med 2 stk 12mm bolter med 120cm2 skiver, økes dette dobles bolter og skiver.

9.5 Skliplate

Det kan monteres skliplate under bilen. Platen skal ikke stikke utenfor front- eller bakplate.
Max tykkelse på materiale er: Stål 4mm, Aluminium 8mm

10 Personlig sikkerhetsutstyr

10.1 Stoler

Alle biler skal ha FIA homologerte stoler (FIA standard 8855/1999 eller 8862/2009 – FIA Technical list No 12 og 40). Fri alder. Stolen skal være uskadet.
Hvis stolen har regulering frem og tilbake, skal denne reguleringen være låst så den ikke forandres under kjøring.
For montering se §313 pkt 6.9

10.2 Seler

Alle biler skal ha FIA-godkjente sikkerhetsseler, 4 eller 6 punkt.
I juniorklassen er 6 punkt påkrevd.
Fra 2021 gjelder krav om 6 punkt seler i alle klasser.
FIAs aldersgrense med hensyn til siste gyldighetsdato gjelder ikke.
En sikkerhetssele skal bestå av minimum to skulderstropper og ett hoftebelte (4-punkts belte).
Antall fester til karosseriet skal være det som sikkerhetsselene er beregnet for.
Alle sikkerhetsbelter være utstyrt med sentrallås som vris (turn-bucle).
For montering se §313 pkt 6.11 

10.3 Hjelm

Hjelmen skal være uskadet og produsert i henhold til godkjent standard.
På steder der førers hjelm kan komme i kontakt med velteburet, skal polstring være iht FIA standard 8857-2001. (type A eller B).

FIA 8860-2004 (Ikke gyldig i internasjonale løp etter 2020)*
FIA 8860-2010
FIA 8859-2015
SFI 31.1. (Ikke gyldig i internasjonale løp etter 2018) *.
SFI 31.1 A. (Ikke gyldig i internasjonale løp etter 2018)*.
SFI 31.2 A. (Ikke gyldig i internasjonale løp etter 2018)*.
Snell SA 2000 (USA) (Ikke gyldig i internasjonale løp etter 2014)*.
Snell SA 2005 (USA) (Ikke gyldig i internasjonale løp etter 2018)*.
Snell SA2010 (USA) (Ikke gyldig i internasjonale løp etter 2023)*
Snell SAH 2010 (USA) (Ikke gyldig i internasjonale løp etter 2023)*
Snell SA 2015 (USA) (Ikke gyldig i internasjonale løp etter 2023)*

Hjelmer som er merket med ovennevnte standard godkjennes for bruk i nasjonale rally og hastighetsløp.

Det finnes også hjelm som er godkjent etter SNELL SA 2015 standard som ikke er godkjent av FIA for bruk med FHR. Denne har modeller som er tilrettelagt for bruk av FHR av produsent og er tillatt i Bilcross (kun).

Hjelmer produsert etter EEC22 standard (E-merket) er også tillatt.

Hjelmer merket med «for MC use only» kan ikke benyttes.

10.3.1 FHR = Frontal Head Restraint System

Bruk av FHR anbefales sterkt. Kun FIA-godkjent FHR-utstyr er tillatt.

FIA standard 8858-2002 og 8858-2010.

10.4 Kjøredress

Kjøredressen skal bestå av hel overall som kan lukkes tett ved hals, håndledd og ankler.
Kjøredressen skal være ren og uten skader.
Dressen skal være laget av flammehemmende materiale.
For å lette kontrollen skal all bekledning være tydelig merket av fabrikanten.

Kjøredress skal være i henhold til en av følgende standarder:

FIA Standard 8856-2000
FIA 1986
SFI Standard SFI 3.2/5
EN 533-3, kun tillatt med undertøy av Proban eller Nomex
EN 531, kun tillatt med undertøy av Proban eller Nomex
SFI 3.2.1, kun tillatt med undertøy av Proban eller Nomex

Kjøredress skal være designet og sydd slik at de beskytter hele kroppen inkludert nakke, ankler og håndledd. Kjøredressen kan ikke være to-delt.

CIK-godkjent kjøredress er ikke tillatt.

10.5 Undertøy

Skal være av flammehemmende materiale (f.eks. Nomex) eller ull. Nylon eller lignende materialer er ikke tillatt. Undertøy skal bestå av høyhalset, langermet trøy, lange benklær og sokker.

10.6. Balaklava/ansiktsmaske

Den skal være laget av flammehemmende materiale, og være så lang at den kan stikkes på         innsiden av kjøredressen eller undertøyet. Balaklava skal ikke komme fri uansett hvordan hodet beveges.

10.7. Sko og hansker

Sko og hansker skal være av skinn eller flammehemmende materiale og uten perforeringer.
Sko skal sammen med dressen dekke anklene og hansker skal dekke hele håndleddet. Skosåler skal være av flammehemmende materiale.
Sko og hansker som ikke er av skinn, undertøy og balaklava skal hver for seg være merket med at de er laget av flammehemmende tekstiler eller testet etter ISO 6940 som er en FIA-godkjent brennbarhetstest.