§ 313 Teknisk reglement Bilcross

Tillemping av teknisk reglement.
Når du leser det tekniske reglementet skal du tenke på følgende:
Les regelteksten og hvis det ikke nevnes spesielt betyr det at man ikke tillater noen form for forandring fra originalutgave.
Det er alltid innehavers ansvar å bevise for årskontrollant/teknisk kontrollant at bilen stemmer overens med reglementet.

0 Tillatte biler

Deltakerbil/konkurransebil
Som konkurransebil godkjennes alle typer serieproduserte lukkede personbiler som er typegodkjent i Norge for maks 5 personer.

Ikke tillatte biler:

 • Varebiler / kombibiler
 • Kjøretøy bygd til spesielle formål (ambulanse, limosin m.m.)
 • Biler definert som SUV av produsent

Kun biler med 2-hjulstrekk er tillatt.

1 Emne

1.1 Bærende deler og deformasjonssoner

Det er ikke tillatt å forandre det serieproduserte karosseriet/chassis eller ramme, bortsett fra skjermer, stigtrinn og motorlokk

1.2 Gulv

Gulvet skal beholdes som originalt.
Det er tillatt å lokalt modifisere girkassetunnelen for å montere ny girkasse. All modifisering av girkassetunnel skal gjøres med samme type og tykkelse av materiale som originalt. Reservehjulbrønn kan fjernes. Hullet skal da tettes med gitter, nett eller plate maks 2 mm.

2 Hjulsystem

2.1. Hjul

Sveisede felger og spacers er tillatt.
For dekk tillatt under konkurranse se § 603 pkt. 4.8
Følgende regel vil bli innført i 2019: Maks felgdiameter 16″.

2.2. Hjuloppheng, fjæring

Fritt.
Dersom stag til ”four-link” bygges inn i kupeen, skal disse dekkes med en tunnel av plate med minst samme tykkelse og kvalitet som bilens originale gulvplate. Fester for ”four-link stag” får være maks. 200 mm over original gulvplate. (Gulv/sentrum på stagbolten) Det er tillatt å montere ett forsterkningsstag mellom hjulopphengets monteringspunkter til chassis/karosseri på samme aksel.

2.3. Støtdempere

Støtdempernes antall, type og plassering er fri og fester for disse kan lages på chassis og hjuloppheng.

3 Drivsystem

3.1. Motor

Motortype/trimming fritt. Plassering i opprinnelig motorrom. Maks. åpning for lufting er 10 cm.
Ingen form for overladning er tillatt.
De vegger som skiller kupe fra motorrom, skal beholdes, vedrørende plassering, form og materiale.
For biler som opprinnelig har bagasjerom over motorrommet regnes dette bagasjerommet som motorrom forutsatt at hele rommet er adskilt fra kupeen etter kravene i pkt. 3.2 og 6.3.
Det er tillatt med bearbeiding av motorlokk for å få tilpasset motor. Men tilføring av materiell i motorlokk for å få plass til motor er ikke tillatt.

Biler som har motor med åpen veivhusventilasjon skal ha en oljeoppsamler. Den skal ha volum på min. 2 liter for biler opp til 2000ccm og min. 3 liter for biler med motorvolum over 2000ccm. Oljeoppsamleren skal være av hard plast eller metall, med gjennomsiktig nivårør utvendig, og alle slanger skal være festet til den ved hjelp av slangeklemmer. Oppsamleren skal aldri inneholde olje før start og skal sitte i motorrom.

3.2 Drivstoffsystem

Forgassere og innsprøytningssystem er fritt.
Bensintank skal være ifølge ett av følgende alternativer:

 1. Originaltank
  Bruk av originaltank forutsetter at den er montert på original plass og i originale fester eller bedre. Det kreves også at original plassering er i bagasjerommet eller under bilen. Hvis originaltank sitter under bilen skal den beskyttes med en plate som er maksimum 4 mm og minimum 2mm tykk for å unngå at tanken skades.  Platen må være av metall og tillates ikke festet i tank. Må festes med minimum 4stk 8mm bolter.
 2. Uoriginal bensintank
  Når original tank fjernes skal hull som oppstår dekkes med plate av samme tykkelse som gulv, eller max 2mm.Dersom uoriginal bensintank benyttes får den romme max 25 liter. Denne skal være montert i bagasjerom og minst 30 cm i sideretning og lengderetning fra karosseriets yttersider. Ved bruk av uoriginal tank skal eksisterende tank fjernes eller være tømt og punktert med minimum 4x 12 mm hull.Tilkoblinger i bensintanken lages av deler som er beregnet til dette. D.v.s. rørstusser, gjennomføringer, mutrer og pakninger beregnet på montering på bensintank.Innfesting av uoriginal tank skal skje ved hjelp av en bunnramme og et flattjern på min. 3 x 30 mm. Bunnrammen skal sørge for at tanken ikke skal skli sideveis, og den skal sveises eller skrues fast til underlaget. Flattjernet skal plasseres over tanken på tvers og festes med to min. 8 mm gjennomgående bolter med min. 2 mm tykke og 20 cm2 store underlagsskiver. (Se skisse). Om bunnrammen er skrudd fast i underlaget med min 4x 8mm bolter og min 2mm og 20cm2 skiver, kan boltene til flattjernet over tanken sveises/skrus til bunnrammen.

Tanklokket skal være av skrutype eller annen form for låsing.

Når bensintank plasseres i bagasjerom kreves det skillevegg mellom bagasjerom og kupé. Skillevegg mot kupé skal være væsketett og av ikke brennbart materiale. Lexan er tillatt materiale i skilleveggen. Eventuelt kan brann- og væsketett metall-kasse lages rundt bensintank.

Væsketett metallkasse skal ha drenering i bunnen med rør/slange (min 10mm) som munner ut på utsiden av karosseriet.

Drivstoffrør/slanger som kan utsettes for mekanisk påvirkning skal være beskyttet.  Uoriginale drivstoffrør i kupe skal være av metall, ingen rør kan skjøtes i kupeen.

Det anbefales at bilens samtlige bensinpumper kun får arbeide når motoren er i gang og ved selve startøyeblikket.

Spjeldaksel skal være utstyrt med fjær som stenger gasspjeldet ved feil på gassoverføring.

Motorens luftinntak får ikke være montert i kupéen.

Bensintanken skal utstyres med enveisventil på luftingen. Utlufting SKAL munne ut på utsiden av karosseriet.

Under alle omstendigheter skal lekkasje av bensin forhindres med bruk av riktig materiale, skjøteanordninger beregnet på bensin og riktig og solid festing av alle komponenter.

Innfesting av uoriginal bensintank:

 

Brannvegg
Mellom kupé og motorrom, og rom hvor bensintank og radiator er plassert, skal det være en tett og flammesikker vegg.

3.2.1 Drivstoff

Drivstoffet skal være bensin som er i vanlig handel (ikke flybensin etc.). (Definert i ISR Till. J art.252.9.1). FIA godkjent drivstoff inntil 102 oktan er tillatt (racefuel). Diesel og etanolbasert drivstoff er ikke tillatt.

3.3. Kjølesystem

Radiator og kjølevifter er fritt forutsatt ingen plassering i kupe. Beskyttelse av radiatoren kan monteres om ikke dette innebærer noen forsterkning av radiatorfeste/karosseri. Vannrør til kjølevæske som går gjennom kupé skal være isolerte metallrør der kun sveiseskjøt er tillatt, samt ikke montert høyere enn dørterskelens laveste punkt i døråpning. Disse rør skal gå min 20 cm gjennom torpedo/bagasjeromvegg.

3.4 Avgassystem

Det skal være montert en effektiv lyddemper. Maks. støynivå: 100 dB. Provisorier som f.eks. gummilapper skal ikke godkjennes. Eksosrøret skal munne ut bakover på bilen. Ingen del av eksosanlegget skal stikke utenfor karosseriet/støtfangeren, men det skal heller ikke munne ut under bilen.

3.5. Batteri/Strømforsyning

Det er kun tillatt med 1 stk. batteri maks vekt 25 kg. Batteri som er plassert original i motorrommet, skal ha bøyle over batteri som skal festes i flattjern eller skiver under batterikasse. Flattjern skal være min 2x20mm, skiven skal være min 20 cm2.. Batteri med fri plassering og originalt i kupe skal festes med egen ramme i bunnen og en ekstra bøyle av min. 2 x 20 mm flattjern. Denne bøylen skal ha minst 8 mm gjennomgående bolter i gulvet, med en 2 mm tykk og minst 20 cm2 stor stålplate på undersiden.

Plasseringen er fri, men det må ikke plasseres i kupeen med mindre det er den originale plasseringen. Batteri som er plassert i kupeen skal ha væsketett metall eller plast kasse.

I biler uten atskilt kupe / bagasjerom skal, ved flytting fra originalplass, batteri plasseres i væsketett metall- eller plastkasse. For biler uten adskilt bagasjerom skal batteriplassering være bak baksetenes originale plassering (bagasjerommet). Batteriet skal være dekket med et isolerende materiale.

3.6. Hovedstrømbryter

Hovedstrømbryter er påbudt. Denne bryteren skal bryte all elektrisk strøm og stanse motoren, unntaket er bilens styreenhet og dynamoens styrestrøm.  Monteres iht. § 307 pkt. A. Dersom det benyttes en strømbryter, skal denne kunne utløses inni og utenpå bilen. Utvendig bryter skal monteres på førerside.

3.7. Kraftoverføring

Det er ikke tillatt med konvertering fra for- til bakhjulsdrift. Hvis bilen er utstyrt med 4-hjulstrekk som originalt kan man velge hvorvidt man vil ha for- eller bakhjulsdrift. Kun biler med 2-hjulsdrift er tillatt

3.7.1. Clutch, girkasse og drivaksler

Clutch, girkasse og drivaksler er fritt. Plassering av girspak er fritt.

3.7.2. Differensial

Differensialen samt kronhjul og pinjong er fritt.

Bremsesystem

4. Bremsesystem

4.1 Driftsbrems

1-krets bremsesystem kan bygges om til 2krets. Trommelbremser kan bygges om til skivebremser. Bremsene skal virke og kunne tåle test under kontroll.
Såkalt «Line-lock» er forbudt.
ABS er tillatt, kan koples fra.

4.2 Parkeringsbrems

Parkeringsbremsen skal virke, fri utførsel.

5 Styresystem

5.1. Styreinnretning

Fritt.
Rattaksel/stamme skal være original eller fra en annen serieprodusert bil, og ha en fungerende sikkerhetsfunksjon montert.

5.2 Rattlås

Biler med elektronisk startsperre kan beholde rattlås om bilens originale nøkkel brukes og nøkkelen følger bilen ved salg. Alle andre biler iht §307H.

6 Karosseri

6.1. Karosseri utvendig

Det er ikke tillatt å forandre det serieproduserte karosseriet/chassis eller ramme, bortsett fra skjermer, stigtrinn og motorlokk.

Takluke av glass må tettes med stål min. 1 mm og sveises. Takluke av stål skal sveises.

Rustskader i bærende elementer skal sveises. Gjennomrustning i karosseriplater skal være reparert. Bruk av byggeskum er ikke tillatt (p.g.a. brannfare).

Pyntelister, hjulkapsler etc. skal fjernes. Stigtrinn kan fjernes. Eventuelle fremstikkende deler skal fjernes samtidig. Letting eller forsterkning av karosseri/chassis/ramme er ikke tillatt. Ved reparasjon kan uoriginale deler benyttes bare hvis de er lik etter tilnærmet lik originaldelen (1mm plate). En slik reparasjon må ikke føre til letting eller forsterking av bilen. To horisontale rør kan ved ombygning / reparasjon monteres bak front eller hekk (25×1 eller 25x25x1,5 mm). Rørene kan holdes sammen med 3 vertikale rør i samme dimensjon. Karosseriskader skal være rettet og malt før teknisk kontroll.

6.2. Støtfangere

Støtfangere foran og deres fester skal fjernes. Hull etter innfestinger skal dekkes med plater. Biler med integrert (sammenbygd) støtfanger skal erstatte denne med rett karosseriplate som ikke skal bearbeides, maks 1 mm tykkelse. Støtfanger bak er tillatt.

6.3. Kupé

Airbag skal fjernes.

Instrumentpanel og instrumenter er fritt. Annet brennbart materiell skal fjernes. Gjelder ikke strømførende ledninger/ komponenter. Skarpe kanter skal polstres.

De vegger som skiller kupé fra motorrom skal beholdes vedrørende plassering, form og materiale. Det er tillatt å montere komponenter på eller gjennom disse veggene under forutsetning at de ikke når mer enn 20 cm inn i kupeen (målt loddrett fra skilleveggen). Dette gjelder dog ikke motorblokk, bunnpanne, veivaksel eller topplokk.

6.4. Dører

Originale dører kan lettes. Utvendige dørhåndtak skal finnes, fri type. Men skal tydelig merkes om virkemåte.

Innvendige dørhåndtak er fritt. Dørene skal ikke kunne låses fra innsiden. På førersiden skal døren ha originaltrekk eller heldekkende plate. Det er tillatt å montere gummistrikk på innsiden av dørene som skal hindre at de spretter opp under kjøring. Dørene skal til enhver tid kunne åpnes fra utsiden, bortsett fra bakdørene på 4-dørs biler som kan sveises igjen. Hvis disse dørene sveises igjen, skal utvendig dørhåndtak fjernes.

6.5. Motorpanser og bagasjeromslokk

Originale panser og bagasjeromslokk kan lettes og forandres uten tillegg av materiell (bulking). Det kan lages åpninger i motorpanser og bagasjeromslokk for lufting såfremt ingen mekaniske komponenter blir synlige/stikker overfor panseret. Åpningen skal dekkes med netting. Originale låser skal fjernes. Dersom de opprinnelige hengslene fjernes, skal hvert lokk/panser sikres med 4 gjennomgående bolter med låsesplint. Beholdes de opprinnelige hengslene, eller lokk/panser festes med to trekantplater i hjørnenes bakkant, er det tilstrekkelig med 2 gjennomgående bolter med splint.

Motorpanser/bagasjelokk maks 10 cm åpning.

6.6 Skjermer

Skjermene skal dekke minst hele hjulbredden og gå så langt ned i bakkant at nedre del er maks. 8 cm over hjulnavets sentrum. Det er tillatt å øke skjermbredden med maks. 7,5 cm. Skjermbredderen må være av samme materiale og være like solid som skjermen forøvrig, og den må følge skjermens form. Skjermåpningen kan forandres og forsterkes med inntil 8 mm rundstål  slik at skjermen ikke kan trykkes inn i dekket fra siden.

Skrudde skjermer kan punktsveises til karosseriet.

6.7 Aerodynamiske innretninger

Kun originale eller homologerte spoilere tillatt.

6.8. Ruter

Ingen uoriginale ruter skal være av sotet eller farget materiale. Under løp skal alltid sideruten på førersiden være helt lukket. Sideruten på motsatt side av føreren kan ha en åpning på maks. 5 cm.

Innfestning:
Frontruten skal sitte i den opprinnelige ruteåpningen. Forøvrig er innfesting av ruter fritt.

Det er obligatorisk med et vindusnett montert på førersiden. Det skal være montert i velteburet. Nettet skal ha en båndbredde på 19 mm, minimum maskestørrelse 25×25 mm, maksimum maskestørrelse 60×60 mm, og skal dekke vindusåpningen fram til og med rattet. Ref. FIA Appendix J, art.253. Vindusnett er personlig sikkerhetsutstyr og skal ikke følge bilen ved eventuelt salg.

Frontrute:
Frontruten skal være av laminert glass eller plast av kvalitet PC – Polykarbonat (Lexan, Makrolon, Merlan) og skal være laget i et helt stykke. Brukes plast skal tykkelsen være minst 3 mm. Ved bruk av laminert rute skal fører bruke briller eller visir.

Fremre sideruter:
Fremre sideruter skal være originalruter eller plastruter. Plastruter skal være av samme kvalitet som frontruten (PC). Tykkelsen skal være minimum 1 mm.

Bakre sideruter og bakrute:
Bakre sideruter og bakrute er fri.
Tykkelsen skal være minimum 1 mm. Bakre siderute på motsatt side av fører kan fjernes. Bakre sideruter kan tildekkes.

6.9 Førerstol

Alle biler skal ha FIA homologerte stoler. Imidlertid gjelder ikke FIAs aldersgrense med hensyn til siste gyldighetsdato. Gjennomføringene til selene skal være uskadet. Det tillates ikke å forandre på originale innfestningspunkter på stolen.

Hvis stolen har regulering frem og tilbake, skal denne reguleringen være låst på en slik måte at man må bruke verktøy for å forandre stillingen på stolen.

Stolen skal monteres på 2 firkantrør på min 25x25x2 eller vinkeljern 50/40×4 fra innvendig dørkanal og over til girtunnel. Firkantrørene/vinkeljern skal sveises fast på plater med min 40 cm² og 2 mm tykkelse. Disse sveises til kanal og tunnel. Alle bolter som brukes ved innmontering av stol skal være min 8mm tykke. Ingen rust ved stolfester skal godkjennes.

6.10. Beskyttelsesbur

Obligatorisk i følge § 304 Tekniske sikkerhetsbestemmelser. Ingen rust ved burinnfestning skal godkjennes.

Biler som har hatt norsk vognlisens før 1.1.1994 og som har hovedbøyle med diameter mindre enn 45 mm, kan ha dobbeltmontering av hovedbøyle. Ved dobbeltmontering skal rørene sveises direkte sammen uten avstand mellom rørene. Den ene bøylen skal ha diameter på minimum 45 (1,75”) x 2,5 mm eller 50 (2,0”)x 2,0 mm. Festeplatene i gulv skal dekke ny bøyle. Kravet i § 304 pkt. 11.1.4 om stolens plassering i forhold til hovedbøyle kan ikke fravikes. Dog anbefales en -1- hovedbøyle med minimum diameter 45 (1,75”)  x 2,5 mm eller 50 (2,0”) x 2,0mm.

På de steder der førers kroppsdeler kan komme i kontakt med velteburet, skal det monteres ikke-brennbar beskyttelsespolstring. På de steder der førers hjelm kan komme i kontakt med velteburet, skal polstringen være i henhold til FIA Standard 8857-2001 type A (sterk anbefaling), FIA Standard 8857-2001 type B eller SFI spesifikasjon 45.1 (minimum). (Se FIAs teknisk liste nr. 23 ”Roll Cage Padding Homologated by the FIA”).

Vedr. § 304 tekniske sikkerhetsbestemmelser pkt. 11.2.2.7 Sikkerhetsbur – demonterbare forbindelser:

Det presiseres følgende:

”Løs” demonterbar forbindelse (se tegning 253-31 og 253-32) på langsgående bøyle skal monteres tilnærmet inntil hovedbøylen. Dog tillates en maks avstand på 50mm mellom hovedbøyle og demonterbar forbindelse. Den demonterbare forbindelsen skal være min. 144mm og maks. 200mm.

”Fast” demonterbar forbindelse (se tegning 253-34 og 253-35) på langsgående bøyle: Hylse som er sveiset på hovedbøylen skal være min. 72mm og maks. 150mm.

6.11 Sikkerhetsbelte

Alle biler skal ha FIA godkjente sikkerhetsseler. Imidlertid gjelder ikke FIAs aldersgrense med hensyn til siste gyldighetsdato. Skal være montert i følge § 304 Tekniske sikkerhetsbestemmelser. Alle deler på sikkerhetsselene skal være FIA merket.

6 punkt FIA godkjente sikkerhetsseler påbudt for juniorer.

6.12 Skvettlapper

Skvettlapper skal finnes inntil drivende aksel og dekke hjulets bredde, samt ha en maks. høyde over bakken på 10 cm. Skvettlappene skal være av så stivt materiale at de ikke bøyer av ved kjøring.

7 Kommunikasjon

7.0

Kommunikasjon mellom fører og team, tillates ikke.

7.1. Vindusviskere og vindusspylere

Det skal være minst én vindusvisker samt vindusspyler. Maks vekt på spyletank inkl. innhold: 15 kg.
Spylervæskebeholderen kan monteres i kupeen under forutsetning at den er festet som batteriet.

7.2. Speil

Bilen skal ha minst ett innvendig speil.

7.3. Bremselys

To bremselys à minimum 40 cm² og minimum 21 W eller tilsvarende LED lampe/pære er påbudt. Disse skal virke sammen med eller erstatte bilens originale bremselys. De får ikke plasseres høyere enn 1,5 meter eller lavere enn 1 meter over bakkenivå. De skal være symmetrisk plassert. Bremselysene skal være synlig for fører bak, sittende i normal kjørestilling. Dersom originalt lysutstyr fjernes skal lyktehullene tettes.

7.4 Øvrig lysutstyr

Øvrig lysutstyr skal fjernes og lyktehullene tettes.

8 Instrumenter

8.1 Brytere og instrumenter

Fritt.

9 Øvrige innretninger

9.1 Tauekroker

Alle biler skal ha tauekroker foran og bak. Disse skal være godt synlige og merket med pil og farge (rød, oransje eller grønn) som står i kontrast med bilen.
Tauekrokene skal ikke stikke utenfor karosseriets fremste/bakerste del, samt sitte maks 10 cm innenfor.
Tau og wire er ikke tillatt.

9.2 Brannslukkere

Biler uten montert brannslukker skal ha minimum 1×6 kg ABC pulver eller skum brannslukker lett tilgjengelig på egen depotplass. Brannslukker skal være merket med førerens lisensnummer.

9.3 Minimumsvekter

9.4 Ballast

Det er tillatt med ballast under forutsetning av at den er i fast form og forsvarlig festet med min 2 stk 12 mm gjennomgående bolter og 120 cm2 skiver under golvet i bagasjerom pr enhet. Maks. vekt 40 kg samlet vekt.

9.5 Skliplate

Det kan monteres skliplate under bilen. Platen skal ikke stikke utenfor front- eller bakplate.
Max tykkelse på materialet er: stål 4mm, aluminium 8 mm

10. Sikkerhetsutstyr

 • Stol, se § 313 pkt. 6.9
 • Seler, se § 313 pkt 6.11. 6-punkts sele krav for junior. Anbefalt for alle.
 • Kjøredress, se §304 pkt. 2 og pkt. 6
 • Undertøy, se § 304 pkt. 3 og pkt. 6
 • Balaklava, se § 304 pkt. 4
 • Sko og hansker, se § 304 pkt. 5
 • Hjelm bør være type halvhjelm. Se § 304 pkt.1. I bilcross er det i tillegg tillatt med hjelm produsert etter ECE22 standard (E-merket). Hjelmer merket med «for MC use only» kan ikke benyttes.
 • FHR anbefales (FIA-godkjent nakke- og hodebeskyttelse)