Reglement for Norgesmesterskap og Norgescup Drifting 2024

© 2024  Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Drifting-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

1. Innbydelse

Det arrangeres Norgesmesterskap/Norgescup for førere i drifting. I tillegg til bestemmelsene i ISR, NSR og den enkelte konkurranses tilleggsregler, arrangeres mesterskapet etter nedenstående regler.

2. Deltagere

a) Mesterskapet er åpent for deltakere som innehar norsk lisens ihht. Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser pkt4 samt profesjonelle deltakere fra nasjoner godkjent av FIA (jr. ISR 2.3.9) Kun deltakere som innehar norsk lisens kan motta NM/NC poeng.
Se Generelle bestemmelser Art. 12.2.1 e) vedrørende førerrett i Bilsport.
b) Hver fører skal ha sitt etternavn på nedre halvdel av begge side ruter bak på løpsbilen eller i umiddelbar nærhet av dette.
c) Ved ankomst skal føreren personlig møte til administrativ innsjekk.
d) En deltaker kan ikke stille til start i flere klasser med samme kjøretøy, på samme løp.

3. NM/NC

Følgende løp inngår i mesterskapet:
NM runde 1: 26.-27. april – Skien – NMK Grenland
NM runde 2: 7.-8. juni – Elverum – NMK Elverum
NM runde 3: 6.-7. september – Motorcenter Norway – Sokndal
Påmelding: www.norwegiandrift.no
NM for klassene PRO og PRO2

NC runde 1: 10.-12. mai – Gardermoen – NMK Solør
NC runde 2: 21.-22. juni – Egersund – NMK Egersund
NC runde 3: 2.-3. august – Dokka – NMK Fluberg
NC runde 4: 23.-25. august – Orkla – NMK Orkla
NC runde 5: 13.-15. september – Elverum – NMK Elverum
NC for klassen Grassroot og PRO 2

4. Erstatningsløp

NBF kan bestemme at ytterligere løp skal inngå i mesterskapet. Videre kan NBF bestemme at ett eller flere av de oppnevnte løp skal utgå av mesterskapet.

5. Klasseinndeling

Det innbys til deltagelse i følgende klasser:
NM for Pro og Pro2: Kun biler med bakhjulstrekk Twin
NC for Pro 2 og Grassroot: Kun biler med bakhjulstrekk Twin
Gjesteklasser: Fremgår i tilleggsregler

6. Gjennomføring

Pro-Drift/Pro 2: Det kjøres trening, kvalifisering og finaler med twin-battle. Pro2/Semi Pro og  eventuelle gjesteklasser skal ha redusert hastighet, enklere trasè og mindre risiko i forhold til Pro.

Arrangør skal legge til rette for fritrening med både single og twin trening før konkurransen.
Førere skal gjennomføre min. 1 runde før konkurranse.

7. Førermøte

Alle førere må delta på nøyaktig angitt tid for hvert førermøte iført kjøredress og kjøresko.
Hver fører er selv ansvarlig for å være presis til start.

Førermøte skal gjennomføres før trening, før kval og før finalestige kjøres.

8. Banetrasè

Arrangøren vil gjennomgå banens forskjellige seksjoner, banens utforming, tangeringspunkter etc. Dette skal foregå ved å vise en skisse av banen under førermøtet.
Intensjonen er at klassen Pro skal ha høyeste vanskelighetsgrad. Klassen Pro 2/Semi Pro og eventuelle gjesteklasser skal ha redusert hastighet og en enklere trasè og med mindre risiko i forhold til Pro.
Hver trasè skal består av følgende:
1) Start-linje
2) Startsjikane (se tegning)
3) Akselerasjon seksjon
4) Attack Line, (dømming starter)
5) Mållinje
6) Farts reduksjon seksjon (Ingen drifting)
7) Plassering av dommerne

9. Startprosedyre

Startprosedyren skal alltid bli gitt av en «starter» på starters signal, men han er fortsatt under ledelse av løpsleder.
Se og Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser for drifting punkt 1.6.
Fører kvitterer til starter med klarsignal (tommel opp) før starten går.
Etter klarsignal er gitt, skal 10 sekunders skilt vises før starten går. Eventuelt startlys settes i 
startmodus for å slippe biler innen 10 sekunder.

Det er tillatt for chase bil å starte fra maks 1 meter bak startlinje. Lead bil skal ha frontfanger på startlinjen.
Kjegleriv under start gir omstart. Det er maks tillatt med 3 kjegleriv og eller tjuvstart. Hvis det rives kjegle ved tredje omstart gis automatisk DNC.

9.1 Tyvstart

Starter/tyvstartdommer bedømmer tyvstart.  Følgebil skal ikke tildeles tyvstart etter 10-sekunders skiltet er vist.

10. Kvalifisering i NM og NC

Alle biler kjører 2 kvalifiserende runder, (minimum 1) beste poengrunde brukes til å etablere
Top 16/32. Godkjent kvalifiseringsrunde er poengsum større enn 0-null. Kun førere med godkjent kvalifiseringsrunde kan settes i en finalestige.
Ved poenglikhet benyttes følgende tabell til å bestemme utfallet av kvalifiseringen:

1. SorteringHøyeste kvalifiseringsscore (HKS)
2. SorteringLaveste kvalifiseringsscore (LKS)
3. SorteringHKS linjescore
4. SorteringHKS vinkelscore
5. SorteringHKS stilscore
6. SorteringLKS linjescore
7. SorteringLKS vinkelscore
8. SorteringLKS stilscore

Ved poenglikhet vinner den som har høyest totale poengsum etter begge kval rundene. Hvis det fortsatt er likt, vinner den som har fått høyest samlet poengsum i etter følgende rangering:

 • Høyeste linjescore.
 • Høyeste vinkelscore.
 • Høyeste stilscore.

10.1 Kvalifisering i NM – Knockout kvalifisering

Alle biler kjører 1 kvalifiserende run. Deretter vil ett gitt antall biler (publisert i tilleggsregler fra arrangør) gå automatisk videre til top 16/32

Resterende biler kjører ett run 2 for å kvalifisere seg til resterende stige

Godkjent kvalifiseringsrunde er poengsum større enn 0-null. Kun førere med godkjent kvalifiseringsrunde kan settes i en finalestige.
Ved poenglikhet vinner den som har høyest totale poengsum etter begge kval rundene. Hvis det fortsatt er likt, vinner den som har fått høyest samlet poengsum i etter følgende rangering:

 • Høyeste linjescore.
 • Høyeste vinkelscore.
 • Høyeste stilscore.

10.1 Dekkskift og drivstoff fylling

Det er tillatt å skifte dekk mellom kvalrun i PRO og Grassroots, så fremt dette ikke forsinker arrangementet. Man kan ikke finne ny plass i kvalifiseringskøen i forbindelse med dette.

I finale fra og med top 8 og «one more time» batler, er maks tillatt tidsforbruk 3 minutter på dekkskift og eller drivstoff fylling. Tiden starter fra bilen er på angitt plass.

10.2 Reparasjoner under kvalifisering

Reparasjoner og andre utbedringer er tillat mellom 1 og 2 kval runde.
Ved behov for å flytte sin tur i kvalifiserings stigen pga nødvendige reparasjoner skal løpsledelsen godkjenne dette.

11. Finaler

Etter kvalifiseringsresultatet vil en finalestige med de beste 16 eller beste 32 førerne bli satt opp. Hver fører kjører «head-to-head» mot en annen fører i en klassisk direkte eliminerings ordning (1. mot 32, 2. mot 31, etc.). Alle kjører 2 runder der de bytter om å være lederbil. Den med høyest kvalpoeng starter som lederbil først.
Kriterier for dømming blir angitt nedenfor.
Ved flere enn 28 godkjente biler i teknisk kontroll skal det brukes 32 stige.

Se veldlagt stige:

Finale
Vinnerne fra hver sin runde i semifinalen kjører finale-battle som gir 1ste og 2. plass.
Plass 5 til og med plass 8 gis til taperne av best 8, med rekkefølge ut ifra plass i eliminering og på kvalifiseringen.
Plass 9 til og med 16 gis til taperne av best 16 med rekkefølge ut ifra plass på kvalifisering. (Er det færre enn 16 utøvere og f.eks ikke partall så får den med høyest poeng i kvalifiseringen Walkover, deretter den med nest høyest poeng hvis nødvendig osv. Det følger altså stigen med 1. plass mot 16.plass (16. finnes da ikke) så 1. plass får walkover, osv…

12. Forbikjøring

Forbikjøring er ikke tillatt under twin-battle, spesielt hvis den ledende føreren følger en utvendig klipping linje. Unntaket for denne regelen er når den ledende føreren er helt utenfor linjen, som avgjøres av dommerne, eller der forbikjøring er det eneste alternativet for å unngå en kollisjon eller en nødstopp.

13. Reserve Bil

Det er lov å bytte bil med en annen tilgjengelig før kvalifisering, denne må godkjennes av teknisk. Under finalen kan fører kun benytte den bilen han brukte under kvalifiseringen.

14. Mekaniske hendelser under finalen

En bil som får mekaniske problemer i Top 32 / Top 16 / Top 8 før sin tur til å kjøre, vil ha mulighet til å flytte battelen til slutten av pågående battle runde.
Denne mulighet kan kun brukes én gang i konkurransen per fører. Regelen gjelder IKKE i semifinalen, kjøring om 3. plass eller finalen.
Uansett årsak, mellom runde 1 og 2 i samme twin-battle, vil mekaniske rettelser/forbedringer på bilene (unntatt dekksjekk) føre til umiddelbar diskvalifikasjon. Løse gjenstander som kan «nappes» av enkelt, kan utføres.

15. DNC: Did not complete

Du vil bli dømt DNC i følgende tilfeller:
* Snurring (under kvalifisering eller twin-battle),
* Ikke respekterer å redusere fart etter mållinje (stopp drifting)
* Bevisst bremser opp som lederbil under drift (i twin-battle)
* Ikke viser fair-play på banen (under twin-battle)
* Bevisst treffer motstanderen og forstyrrer hans kjørelinje (under twin battle)
* Enhver bruk av dirty-tricks.
Avgjøres av dommere.

16. Dømming, informasjon – Kvalifisering

I kvalifiseringen blir hvert løp dømt på tre kriterier: Vinkel, Linje og Stil.

Vinkel dømmes i form av rett vinkel i forhold til fart og jevnheten på vinkel mellom start av sone til ende av overgang osv. Her ønsker man en konstant vinkel fra start av sone/sving til ende med jevn vinkelendring om det trengs i forhold til banelayout. Det trekkes poeng ved ujevne endringer på vinkel i en sone man forventer konstant vinkel og om man har for mye eller for lite i forhold til fart på bil (Krabbing eller at fører må korrigere med håndbrekket fordi vinkel er for liten)

Linje er den ideelle “racelinjen” bilen må ha igjennom banetrasen satt av dommere. Bane blir merket med tangeringspunkter i form av: bokser, kjegler eller linjer malt/ plassert på banen. Ved åpen bane uten betong/mur dømmes linje etter ytterste hjul på ytre soner og innerste hjul på indre soner. Ved betong/mur og andre hindringer dømmes bakre støtfanger på yttersoner og fremre støtfanger på indre soner.

Stil er førerens kjørestil og dømmes etter følgende faktorer:

Flyt

 • Jevn rotasjon under overgang
 • Bestemt gå fra en vinkel til neste uten korrigeringer
 • Bilen flyter fint igjennom banen i jevnt tempo

Innsats

 • Konsekvent bruk av gassspedal
 • Bestemt plassere bilen på linjen som er satt opp
 • Få det til å se farlig ut men beholde kontroll

Poengskala:
Fagdommerne skal på førermøtet angi deres kriterier på en perfekt runde.
Arrangøren oppnevner en talsmann for dommerne. Eventuelle dommeraspiranter oppnevnes på førermøtet.
Dommer 1: Linje: 40 poeng
Dommer 2: Vinkel: 30 poeng
Dommer 3: Stil: 30 poeng  (hvorav 15 poeng er flyt og 15 poeng er innsats)

Bedømmelses informasjon – Twin-battles
Drifting dømmes ut i fra utførelse og stil.
Twin-Battles er basert på et 1 mot 1, basert på kvalifiseringspoeng og stige. (Top16 eller Top32). Fører med høyest kvalifiseringspoeng vil være lederbil i den første kjøringen og så byttes posisjon i den andre kjøringen. Suksessfaktoren for lederbilen er å gjennomføre perfekt kvalifiseringsrunde. Følgebilen skal forsøke å kjøre bedre enn «out drive» lederbilen med minst samme vinkel eller bedre samtidig som den følger lederbilens linje. Klipping punkter/soner er også i bruk under twin-battles og begge bilene må følge kvalifiseringslinjen. Hvis lederbilen ikke følger kvalifiseringslinjen perfekt, så straffes dette gjennom dømmingen. Dersom følgebilen ikke bruker kvalifiseringslinjen så perfekt som lederbilen, for å komme nærmere, vil dette gi straff for følgebilen. Følgebilen skal alltid følge lederbilens linje selv om dette ikke er den riktige linjen. Følgebilen må kjøre likt som lederbilen, det betyr at den skal holde samme vinkel som lederbilen, eller mer. Følgebilen bør være så nær lederbilen som mulig for å få overtaket. Følgebilen skal være så nær som mulig lederbilen fra start til mållinjen. Kollisjoner kan oppstå under twin-battle og også tilfeller av platekontakt. Ved en stor kollisjon er det dommerne som avgjør det endelige resultatet. Den uskyldige part kan begjære inntil 10 minutters reparasjonstid.

Resultatgrunnlag ved Twin-Battles.
Bedømmelsen er basert på reglene nevnt ovenfor. Ved avslutningen av en twin-battle, vil dommerne erklære en vinner fra tre alternativer:
1. Fører «A» vinner
2. Fører «B» vinner
3. One More Time

Eksempler «One More Time» regelen:

 1. En dommer stemmer for Fører «B», annen dommer stemmer for fører «A», og den tredje dommeren stemmer OMT. Resultat= OMT
 2. OMT er ikke ment for dårlige twin-battler. Dommerne forbeholder seg retten til å kåre en vinner med hensyn til antall feil og/eller trekk

Dersom det må kjøres «One More Time», kan bilene kjøre til depot/ angitt plass for dekkskift/drivstoff fylling og «One more time» battelen blir kjørt snarest. I alle andre tilfeller vil begge bilene ha 120 sekunder til å ankomme startlinjen og stille opp. Tiden starter når Løpsleder eller den han formynder har informert førerne før Runde 1. Før Runde 2 må bilene tilbake til startlinjen innen 120 sekunder etter å ha passert mållinjen. Hvis en av bilene er klar til å starte, men blir blokkert/hindret, enten på banen eller i depotet av uforutsigbare grunner skal nedtellingen stanses inntil bilen er fri til å kjøre igjen.

Ved samme resultat, blir det «One More Time», og førerne begynner en ny twin-battle snarest. Dommerne plikter å kåre en vinner etter maks 1 gang OMT battle.

Alle dommeravgjørelser er endelige. Når dommere har utropt en vinner av battle, så er dette endelig avgjørelse.

17. Resultatliste dersom løpet blir avbrutt.

Dersom et løp blir avbrutt etter kvalifisering, vil følgende resultat være gjeldende:

Hvis kun top 32 er kjørt, vil de som er videre til top 16 bli plassert etter hvor de kvalifiserte på listen.

Dette fortsetter nedover i stigen, ved f.eks ferdigkjørt top 16, vil de 8 videre få 1-8 plass etter kval liste.

Det forutsetter at en stige er ferdig kjørt for å fordele de som gikk videre.

Hvis kun kvalifisering er gjennomført vil kvalifisering være resultatliste.

18. Poengberegning NM/NC

Det må minimum være 8 deltakere i en runde for NM/NC poeng deles ut. Du er deltaker ved gjennomgått innsjekk og godkjent teknisk kontroll.
NM/NC poeng deles ut etter følgende skala
1. Fremmøte: Innsjekk og godkjent teknisk kontroll 20 poeng.

2. Kvalifisering
1 plass: 10 poeng
2 plass: 9 poeng
3 plass: 8 poeng
4 plass: 7,5 poeng
5 plass: 7 poeng
6 plass: 6,5 poeng
7 plass: 6 poeng
8 plass: 5,5 poeng
9 plass: 5 poeng
10 plass: 4,5 poeng
11-32 plass: 3 poeng

Finaler/Stige
Om en deltaker som har kvalifisert seg til stigen, men bryter pga teknisk, avgjør kvalifiseringen plassen i stigen. Poeng for 17.-32. plass deles bare ut ved kjøring av 32 stige.

1 plass: 100 poeng
2 plass: 90 poeng
3 plass: 80 poeng
4 plass: 70 poeng
5 plass: 60 poeng
6 plass: 50 poeng
7 plass: 40 poeng
8 plass: 30 poeng
9 plass: 20 poeng
10 plass: 15 poeng
11-16plass: 10 poeng
17– 32 plass: 5 poeng

NM/NC gjennomføres etter poengberegning. Alle runder teller.
NM/NC mester blir således den som oppnår høyest poengsum. Poengberegningen foretas av NBF ved Driftingseksjonen, og dette resultatet anses som det offisielle.
Den fører som oppnår høyest poengsum blir NM/NC mester. Ved poenglikhet mellom to eller flere førere avgjøres rekkefølgen på bakgrunn av flest antall førsteplasser, andreplasser osv. I tilfelle fortsatt poenglikhet, er det de beste oppnådde poeng i siste NM/NC runden som er avgjørende, nest siste runde etc.

19. Premiering

Ved flere enn 1-en NM/NC runde skal det deles ut premier for hver enkelt runde. Antall premierte skal stå beskrevet i tilleggsreglene.
De tre som har oppnådd flest poeng sammenlagt premieres med NM/NC medaljer under NBF’s årlige Premieutdeling.

20. Protester og appeller

Protester leveres på vanlig måte til konkurransens løpsleder for behandling av den enkelte konkurranses jury. Poengberegningen for mesterskapet foretas av NBF ved Driftingseksjonen. Poengberegningen skjer først etter at eventuelle protester er avgjort, og det kan således ikke nedlegges protest på poengberegningen. Eventuell appell mot beregningen kan foretas som fastsatt i Generelle bestemmelser
Art. 15.

21. Offisielle funksjonærer

Iht. nasjonalt reglement for Drifting
NBF oppnevner juryleder.
NBF kan oppnevne forbundsteknikker.

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.