§ 312 Teknisk reglement Nasjonal Rallycross (NRC) 2024

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Rallycross-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

Når du leser det tekniske reglementet skal du tenke på følgende:

Les regelteksten og hvis det ikke nevnes spesielt betyr det at man ikke tillater noen form for forandring fra originalutgave.
Det er alltid innehavers ansvar å bevise for årskontrollør/teknisk kontrollør at bilen stemmer overens med reglementet.
NRC er en rallycrossklasse med sterke begrensninger. Begrensingene skal føre til lik konkurranse og moderate kostnader på kjøretøyet.

0 Tillatte biler

Som konkurransebil godkjennes alle type serieproduserte lukkede personbiler med minimum 4 seter som er typegodkjent i EU eller fra FIA sine lister. Maksimum 2076 ccm motorvolum tillates. Bilen skal bruke motor fra samme bilmerke med samme antall ventiler som bilmodellen er levert med. Kun biler med 2-hjulsdrift er tillatt. Biler med 4-hjulsdrift kan modifiseres til 2-hjulsdrift dersom dette ikke medfører endringer i karosseri/chassis. Kun biler med heldekkende karosseri og uten avtagbart tak er lovlig.

1. Kjøretøy

1.1 Bærende deler og deformasjonssoner

Ingen modifisering (endring) av originalt karosseri får gjøres med unntak av material i skjermer, panser og bagasjelokk.
Forsterkning i form av opp sveising av karosseriets originale skjøter og sammenføyninger er tillatt under forutsetning at det ikke tilføres materiale utover sveisetråden.

1.2 Gulv

Gulvet skal beholdes som originalt. Forsterkning iht pkt 1.1. All reparasjon av gulv og utbedring av skader/rust skal gjøres med samme materialet som originalt og sveises.

1.3 Hjulhus

Originalt. Plastikk innerskjermer kan fjernes.

2 Hjulsystem

2.1 Hjul

Felgens diameter kan maksimum være 17¨.
Kun dekk iht NRC dekkliste 2023-24 er tillatt brukt. Listen er gjeldende for 2023 og 2024.

Fra 2025 vil Rallycross Nasjonal og NRC følge samme dekkliste.

Det er ikke tillatt å skjære dekk. Felger er fritt.

2.2 Skvettlapper

Skal finnes på alle aksler og dekke hele hjulets bredde, samt ha en maksimum høyde over bakken på 10 cm.

2.3 Fjæring

Fjærbein/fjæring skal være originalt. Det er tillatt å bytte fjær til annen stivhet og lengde.
Det er tillatt og skifte foringer til ¨racingtype¨materiale (poly/plast).

2.4 Støtdempere

Det er tillatt å skifte støtdempere under forutsetning at de ikke har utvendig gass/olje beholder. Dette skal være en original utseende erstatningsdel for bilen. Støtdempere kan være justerbare.

2.5 Styreinnretning

Rattaksel/stamme skal være original eller fra en annen serieprodusert bil, og ha en fungerende sikkerhetsfunksjon montert.
Biler med elektronisk startsperre kan beholde rattlås dersom bilens originale nøkkel brukes. Alle andre biler iht §307H.
Ratt er fritt.

3 Drivsystem

3.1 Motor

 • Motoren skal være fra samme merke som bilen.
 • Wankelmotor er ikke tillatt uansett merke.
 • Dieselmotor er ikke tillatt.
 • Motoren skal ha motorens originale innsugsmanifold.
 • Motorfester er fritt.
 • Gasspjeld kan bygges om fra elektronisk til mekanisk men skal ha maksimum samme dimensjon som den som er originalt til motoren/bilen. Maksimum 2 gasspjeld er tillatt.
 • Alle biler skal ha en restriktor. Denne restriktoren skal plasseres maksimum 15 cm cm fra gasspjeldet. All luft inn til motor skal gå igjennom restriktoren. Restriktoren skal være utformet iht tegning 312.1, og være synlig for kontrollør uten demontering. Godstykkelse på restriktoren er maksimum 5 mm med unntak av flensene i hver ende som er fri. Ingen form for reservoar mellom restriktor og gasspjeld tillates. Det er ikke lov med noen form for modifisering av innsugsmanifold eller gasspjeld. (Hull, sliping etc), men adapterplate mellom innsug og gasspjeld er tillatt ved bruk av universalt gasspjeld.
 • Grenrør er tillatt.
 • Mekanisk og elektronisk trimming er tillatt.
 • Tørrsump ikke tillatt.
 • Dokumentasjon ved tvil er bileier/sjåfør sitt ansvar.

Figur 1 Tegning 312.1

3.2 Drivstoffsystem

Original bensintank skal fjernes, dersom det oppstår hull etc skal dette tettes med 1mm stålplate.
Drivstofftank skal være av sikkerhetstype (ikke båttank) med ventil som hindrer lekkasje ved velt, maksimum 20 liter. Tanken skal festes minimum 30 cm fra karosseriets ytterplater. Tanken festes forsvarlig til karosseriet med minimum 4 x 8 mm bolter. Tanken skal sitte adskilt fra kupeen med enten væsketett skillevegg eller kasse. Dersom man bruker kasse skal lokket festes med 4×8 mm bolter eller 2 stk band på 30×2 mm som festes i gulv med 4×8 mm bolter. Drivstoffslanger/rør og tank som kan utsettes for mekanisk påvirkning skal være beskyttet. I kupeen skal drivstoffrør ikke være skjøtet.
Drivstoffet skal være i vanlig handel (ikke flybensin etc.). FIA godkjent drivstoff inntil 102 oktan er tillatt (racefuel). Etanolbasert drivstoff, gass og el-drift er ikke tillatt. 

3.3 Kjølesystem

Radiator og dens kapasitet er fri. Dens plassering er fri under forutsetning at den sitter i bilens motorrom eller på bilens originale plass.

3.4 Avgassystem

Det kan benyttes uoriginalt eksosanlegg. Lyddemper skal finnes. Maksimum 100 desibel. Eksosrør skal munne ut bak og ikke lenger en karosseriets bakre begrensning. Provisoriske innretninger for lyddemping er forbudt

3.5 Turbo /Overlading

Ingen form for overlading er tillatt

3.6 Kraftoverføring

Kun biler med 2-hjulsdrift er tillatt.
Det er ikke tillatt med konvertering fra for- til bakhjulsdrift.
Hvis bilen er utstyrt med 4-hjulstrekk som originalt kan denne gjøres om til 2-hjulsdrift under forutsetning av at karosseri ikke modifiseres.

3.7 Transmisjon-girkasse-differensial

Girkasse og sluttveksel/differensial skal være originalt til bilen/motor. Girkasse skal ha H mønster og fungerende revers. Differensial kan sveises, ettermontering av differensialsperre av original/uoriginal type er godkjent. Drivaksler skal tas fra samme bilmerke, ingen kapping eller sveising er tillatt.

4. Bremsesystem

4.1 Driftsbrems

Bremsesystemet skal være originalt. (skiver og caliper) Bremseklosser er fritt.
1-krets bremsesystem skal bygges om til 2krets. Trommelbremser kan bygges om til skivebremser. Bremsene skal virke.
Såkalt «Line-lock» er forbudt.
ABS er tillatt, men kan kobles ut/fra.

4.2 Parkeringsbrems

Parkeringsbremsen skal virke, fri utførsel.

5. Sikkerhet

5.1 Beskyttelsesbur

Obligatorisk i følge § 304 Tekniske sikkerhetsbestemmelser. Hovedbøylen kan plasseres maksimum 400 mm bak bilens B-stolpe på 4 – fire dørs bil, og max. 200 mm på 2 – to dørs bil. Målt vannrett, fra øvre festepunkt for sikkerhetssele-innfesting, til fremre del på hovedbøylen.

I alle nybygde biler lisensiert fra 01.01.2022 er det i tillegg til standard burkonstruksjon (§304 pkt 11) påbudt med følgende:

Hjørneforsterkning mellom hovedbøyle og langsgående sidebøyle (ved B stolpe) som vist på tegning 253-31. Biler med hovedbøyle og frontbøyle skal ha hjørneforsterkning også ved A stolpe.

Vedr. § 304 tekniske sikkerhetsbestemmelser pkt. 11.3.2.4 Sikkerhetsbur – demonterbare forbindelser.

Det presiseres følgende:

”Løs” demonterbar forbindelse (se tegning 253-41 og 253-42) på langsgående bøyle skal monteres tilnærmet inntil hovedbøylen. Dog tillates en maksimum avstand på 50 mm mellom hovedbøyle og demonterbar forbindelse. Den demonterbare forbindelsen skal minimum være 144 mm og maksimum 200 mm.

”Fast” demonterbar forbindelse (se tegning 253-44, 253-45 og 253-46) på langsgående bøyle: Hylse som er sveiset på hovedbøylen skal være min. 72 mm og maksimum 150 mm.

 

5.2 Førerstol

Skal være montert i følge § 304 Tekniske sikkerhetsbestemmelser.
Samtlige biler skal være utstyrt med FIA-homologert stol. (Gyldighetstiden er ut det 10. kalenderåret regnet fra stolens produksjonsdato).  Ingen del av stol får være montert bak hovedbøylens bakerste punkt. Målt loddrett fra hovedbøylens øverste punkt.

5.3 Sikkerhetssele

Obligatorisk med 6-punktssele. Ellers i følge § 304 Tekniske sikkerhetsbestemmelser, med separate fester for skulderstropper. Samtlige biler skal være utstyrt med FIA-homologerte seler.

5.4 Hovedstrømsbryter

Hovedstrømbryter er påbudt. Denne bryteren skal bryte all elektrisk strøm og stanse motoren, unntaket er bilens styreenhet og dynamoens styrestrøm.  Monteres iht. § 307 pkt. A. Dersom det benyttes en strømbryter, skal denne kunne utløses fra både innsiden og utsiden av bilen. Utvendig bryter skal monteres på førerside.

5.5 Brannslukkere

Ikke obligatorisk montert i bil, men skal når det finnes være i følge § 304 Tekniske sikkerhetsbestemmelser.

5.6 Tauekroker

Obligatorisk i følge § 307 Teknisk reglement for hastighetsløp. Tauekrokene skal være festet i bærende konstruksjon med minimum 2 stk 10 mm bolter.

5.7 Speil

Bilen skal være utstyrt med minst ett innvendig speil.

6.Karosseri

6.1 Karosseri utvendig

Ingen modifisering av det opprinnelige karosseriets form får gjøres foruten skjermer og aerodynamiske innretninger. Dersom det benyttes karosserideler av plast/glassfiber eller komposittmateriale som ikke er originalt for bilen, gis bilen et vekttillegg på 15 kg som plasseres på gulv på passasjerside foran.

6.2 Støtfanger

Letting av støtfangere kan gjøres på alt ikke synlig materiale.
Dersom støtfanger lages i glassfiber kan den ikke være tykkere enn 3 mm.
Dersom den er laget i komposittmateriale (kevlar) kan den ikke være tykkere enn 2 mm. Støtfangerskinne kan gjøres som en av 3 alternativ:

Alternativ 1. Original støtfangerskinne kan modifiseres. Original innfestning til chassis/karosseri skal beholdes. Støtfangerskinnen skal ikke være bredere en rammevangene.

Alternativ 2. Støtfangerskinne fra en serieprodusert bil kan benyttes, festene til chassis/ karosseri skal være originale. Støtfangerskinnen skal ikke være bredere en rammevangene.

Alternativ 3. Egenprodusert støtfanger kan lages av rør i dimensjon Ø40×2 eller Ø50×1,5 under forutsetning av at støtfanger festes i originale braketter. Støtfangerskinnen skal ikke være bredere en rammevangene.

Støtfangere som ikke er en integrert del av karosseriet (utenpåliggende støtfangere av metall) og deres fester skal fjernes. Støtfangerens utseende skal være tilnærmet lik original.

6.3 Kupe

Airbag skal fjernes.
Innvendig trekk er fritt med unntak av dører. Det er tillatt å montere instrumenter i burets fremre del, i det staget som går mellom de fremre burdelene ved A-stolpene. Demontering eller endring får ikke innebære at skarpe hjørner eller kanter finnes i nærheten av førerplassen.

6.4 Dører

Skal være i originalt materiale. Vinduheiser kan fjernes. Innvendig dørtrekk kan fjernes. På førerdøren skal det da erstattes med en slett plate. Ekstra innvendige låseinnretninger (stropper eller tilsvarende) er tillatt. På dørene kan det monteres glassfiber eller karbonplate på utsiden av originalplaten. Denne skal ha samme form som original.

6.5 Motorpanser bagasjeromslokk

Materialet er fritt. Utvendig form skal overensstemme med original, også når bilen er i bevegelse. Under alle forutsetninger skal panser og lokk kunne byttes ut mot de homologerte originale. Dersom originale låser fjernes, skal panser/bagasjelokk sikres med 4 gjennomgående bolter med låsesplint. Beholdes de opprinnelige hengslene eller panser/bagasjelokk festes med to trekantplater i hjørnenes bakkant, er det tilstrekkelig med 2 gjennomgående bolter med låsesplint i framkant.

Panser/lokk av plast skal ha minst fem innfestningspunkter (tre i framkant og to i bakkant).
Om panser/lokk av plastmateriale brukes og de er festet med pinne og låsesplint skal forsterkningsskive av metall finnes på begge sider. Forsterkningsskivens størrelse skal være minimum 60 mm i diameter.

Åpning for ventilasjon kan lages i panser så sant ingen mekaniske komponenter blir synlige. Åpning skal dekkes med netting som følger original form.

Panser skal være lukket under kjøring. Innretninger med alternative posisjoner på motorpanseret er ikke tillatt.

Det anbefales at såkalte sikkerhetslås som sitter i bakkant på panseret beholdes.

6.6 Skjermer

Formen er fri, dog skal hjulhusåpningens form beholdes. Dette innebærer ikke at originalmålet må beholdes. Skjermen skal dekke hele hjulbredden og minst 1/3 av hjulhusets omkrets. Det er tillatt å endre skjermbredden med maksimum 7,5 cm. Det er tillatt å benytte skjermer i plast/glassfiber, men pkt. 6.1 gjelder vedr tilleggsvekt.  Om plast brukes (glassfiber eller tilsvarende) får skjerm/skjermbredderne ha en tykkelse på maksimum 3mm uten noen form for forsterkning.

Dersom komposittmateriale brukes (kevlar eller tilsvarende) får skjerm/skjermbredderne ha en tykkelse på maksimum 2 mm uten noen form for forsterkning.

6.7 Aerodynamiske innretninger

De aerodynamiske innretninger skal ikke være større enn bilens ytre mål sett forfra og fra siden. Innretningen skal på ingen måte hindre fører bak i å se bremselysene, sittende i normal kjørestilling.

Aerodynamiske innretninger kan ikke finnes i større omfang enn det som angis ovenfor.

Homologerte aerodynamiske innretninger for karosseritypen er tillatt. Radiator kan bygges inn i aerodynamisk innretning. Steinsprutbeskyttelse kan monteres ved nedre del av frontruten. Innretningen kan ikke være bredere enn bilens frontrute, maksimum høyde 60 mm og skal være av gjennomsiktig materiale.

6.8 Ruter

Frontruta skal være av laminert glass eller av hardt plastmateriale (polycarbonat eller tilsvarende).

Fremre sideruter skal være av hardt plastmateriale. De øvrige rutene kan være originale.

Frontrute av plast skal ha en tykkelse på min. 5 mm. Øvrige ruter skal ha en tykkelse på min. 3 mm.

Plastruter skal ikke være farget eller sotet med unntak av side ruter bak B-stolpe. maksimum sotningsgrad 16% (50 film)

Ruter skal være montert slik at de følger karosseriets form.

Ruter skal være stengt under konkurranse og trening. På motsatt side av føreren kan sideruten ha en åpning på 5 cm. I rallycross er det obligatorisk med et vindusnett montert på førersiden. Det skal være montert i velteburet. Nettet skal ha en båndbredde på 19 mm, minimum maskestørrelse 25×25 mm, maksimum maskestørrelse 60×60 mm, og skal dekke vindusåpningen fram til og med rattet. Ref. FIA Appendix J, art. 253.

7 Elektrisk

7.1 Batteri og strømforsyning

Det er kun tillatt med 1 stk. batteri maksimum vekt 25 kg. Batteri som er plassert original i motorrommet, skal ha bøyle over batteri som skal festes i flattjern eller skiver under batterikasse. Flattjern skal være minimum 2×20 mm, skiven skal være minimum 20 cm2.. Batteri med fri plassering og originalt i kupe skal festes med egen ramme i bunnen og en ekstra bøyle av min. 2 x 20 mm flattjern. Denne bøylen skal ha minst 8 mm gjennomgående bolter i gulvet, med en 2 mm tykk og minst 20 cm2 stor stålplate på undersiden.

Plasseringen er fri, men det må ikke plasseres i kupeen med mindre det er den originale plasseringen. Batteri som er plassert i kupeen skal ha væsketett metall- eller plastkasse.

For biler uten adskilt bagasjerom skal batteriplassering være bak baksetenes originale plassering (bagasjerommet), batteri plasseres i væsketett metall- eller plastkasse. Batteriet skal være dekket med et isolerende materiale.

7.2 Vinduspussere/Vindusspylertank

Vindusspylertank skal være original. Uoriginal spylervæsketank kan monteres i kupeen under forutsetning at den er festet som batteri maksimum 10 kg totalt med innfestning.
Bilen skal være utstyrt med minst en vinduspusser.

7.3 Bremselys

Se §307 G

To stk. røde lamper av slagfast type plassert godt synlig bakfra (min. lysflate skal være 60 cm² og pærene skal hver være på min. 15 watt). Disse skal virke sammen med eller erstatte bilens originale bremselys. De får ikke plasseres høyere enn 1,5 meter eller lavere enn 1 meter over bakkenivå. De skal være symmetrisk plassert. Bremselysene skal være synlig for fører bak, sittende i normal kjørestilling.

7.4 Øvrige lys

Utvendige lys kan demonteres. Hull som oppstår må dekkes slik at original karosseriform ikke endres. For kjøleformål er det tillatt å ha et hull på maksimum 30 cm² i hver slik dekkplate

7.4.1 Sikkerhetslys

Det skal finnes et rødt lys på minimum 20 watt, maksimum 30 watt.
Led er tillatt.
Lysåpningen på lampen skal ikke være større en 70 cm²
Men må være større en 60 cm²
Dette skal monteres bak på bilen, på midten.
Minimum 100 cm fra bakken og maksimum 150 cm
Lyset skal være på hele tiden, og fungere selv om hovestrømmen blir skrudd av.
Lyset skal være på under all kjøring på banen.
Å bruke lamper fra FIA technical list n°19 er anbefalt.

7.5 Brytere og instrumenter

Fritt.

8 Ballast og innfesting

Det er ikke tillatt med ballast med unntak av pålagt vekttillegg for karosseridetaljer. Innfesting av ballast iht §309 pkt 9.4

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.