§ 102 Offisielle funksjonærer

1. Offisielle funksjonærer med krav til autorisasjon

Ifølge generelle bestemmelser artikkel 11.1.1 skal følgende offisielle funksjonærer være autorisert av NBF og inneha gyldig lisens dersom det ikke er gjort unntak i spesialreglementene:

 1. Jurymedlem
 2. Race Director
 3. Sikkehetskontrollør
 4. Løpsleder
 5. Løpssekretær
 6. Tekniske kontrollører
 7. Racekontrollører

Les mer om roller og ansvar i vedlegg F, samt i spesialreglementene.

2. Offisielle funksjonærer uten krav til autorisasjon

Ifølge generelle bestemmelser artikkel 11.1.2 oppnevnes følgende offisielle funksjonærer av arrangøren og skal være spesielt opplært og egnet til oppgaven.  (Se spesialreglementene for eventuelle krav om autorisasjon.)

 1. Sikkerhetssjef
 2. Tidtaker/resultatservice
 3. Bane- og veiobservatør
 4. Flaggvakter
 5. Faktadommere
 6. Starter
 7. Medisinsk ansvarlig
 8. Miljøansvarlig

Les mer om roller og ansvar i vedlegg F, samt i spesialreglementene.

3. Autorisasjon

NBF representert ved seksjonene autoriserer hvert år et tilstrekkelig antall personer som er særlig kvalifisert som funksjonærer i pkt. 1.

Søknad om autorisasjon sendes inn av vedkommendes klubb eller avdeling med anbefaling om at autorisasjon gis vedkommende. Sammen med søknaden må det følge en erklæring om at vedkommende er villig til å sette seg grundig inn i de gjeldende regler og bestemmelser. Likestilt med anbefaling fra en klubb eller avdeling, gjelder anbefaling fra NBF.

4. Funksjonærlisenser

Som bevis for autorisasjon utsteder NBF en lisens. Det skilles mellom følgende lisenser eller kombinasjoner av disse for jurymedlemmer, løpsledere og tekniske kontrollører:

 1. Baneløp (Bilcross, Rallycross, Bakkeløp, Racing, Crosskart, Karting, Drifting)
 2. Landeveisløp (Rally)
 3. Autoslalåm/Challenge
 4. Dragrace
 5. Offroad

Enhver lisens for funksjonærer utstedes for en tidsbegrenset periode.

Hvis en autorisert funksjonær fungerer i en aktivitet som ikke er akseptert av NBF, eller deltar i dette som anmelder, deltager, funksjonær eller på andre måter, kan denne straffes i henhold til generelle bestemmer artikkel 9.10.1.

5. Lisensgrader og krav til opplæring (gjelder fra 2022)

LisensklasseKvalifisert til oppdrag somPraktisk erfaringUtdanning / kursKravKontrollerer / Godkjenner
GrunnkursFunksjonær, ikke offisiellIngene-kursDet året man fyller 16 år.
Rallyvakter 18 år.
Klubb
C-lisensFunksjonær eller offisiell funksjonær i.h.t. de enkelte greners reglement.
Klubbløp.
To funksjonær-oppdrag e-kurs / klubbnivå,
I henhold til utdanningsplan
Grunnkurs

Offisielle funksjonærer må ha fylt 18 år.
Klubb kontrollerer og godkjenner.
NBF utsteder lisens
B-lisensFunksjonær eller offisiell funksjonær i.h.t. de enkelte greners reglement.
Nasjonale løp
Fem funksjonær-oppdrag hvorav tre med C-lisens. Tilsvarende funksjonæropp-drag i utlandet kan medregnes.B-utdannelse (e-kurs?)/ kurs i.h.t. gjeldende utdanningsplanGrunnkurs
Offisielle funksjonærer må ha fylt 18 år.
Klubb kontrollerer

NBF godkjenner, autoriserer og utsteder lisens.
A-lisensFunksjonær eller offisiell funksjonær i henhold til de enkelte greners reglement.
NBFs Mesterskapsløp.
Fem funksjonær-oppdrag på løp (ikke klubbløp) som løpsleder, jury, teknisk sjef, , racekontrollør eller leder for stevnets sports-komité. Tilsvarende funksjonæropp-drag i utlandet kan medregnes. A-utdannelse (fysisk kurs) /kurs i.h.t. gjeldende utdanningsplanGrunnkurs
B-kurs
B-lisens
Offisielle funksjonærer må ha fylt 18 år.
Klubb anbefaler. NBF v/seksjonene kontrollerer, autoriserer og utsteder lisens.

Alle funksjonærer må følge de krav om oppdatering som blir bestemt av NBF til enhver tid.

6.  Særskilte krav til juryleder

Vedkommende må søke om å bli oppgradert til juryleder. Sammen med søknaden, må vedkommende ha anbefaling fra egen klubb og andre juryledere, samt en motorsport CV.

Søknaden vurderes av NBF representert ved seksjonene.

For å kunne opprettholde status som juryleder, må praksis kunne dokumenteres av vedkommende, arrangører eller NBF representert ved seksjonene. I tillegg kreves det deltagelse på NBF jurylederkonferanse.

7.  Tap av autorisasjon

NBF ved generalsekretæren kan til enhver tid inndra en autorisasjon dersom det foreligger tilstrekkelige grunner til det. (Generelle bestemmelser art. 9.10.2)