§ 102 Offisielle funksjonærer 2024

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette funksjonær-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

1. Offisielle funksjonærer med krav til autorisasjon

Ifølge generelle bestemmelser artikkel 11.1.1 skal følgende offisielle funksjonærer være autorisert av NBF og inneha gyldig lisens dersom det ikke er gjort unntak i spesialreglementene:

 1. Jurymedlem
 2. Race Director
 3. Sikkehetskontrollør
 4. Løpsleder
 5. Løpssekretær
 6. Tekniske kontrollører
 7. Racekontrollører

Les mer om roller og ansvar i vedlegg F, samt i spesialreglementene.

2. Offisielle funksjonærer uten krav til autorisasjon

Ifølge generelle bestemmelser artikkel 11.1.2 oppnevnes følgende offisielle funksjonærer av arrangøren og skal være spesielt opplært og egnet til oppgaven.  (Se spesialreglementene for eventuelle krav om autorisasjon.)

 1. Sikkerhetssjef
 2. Tidtaker/resultatservice
 3. Bane- og veiobservatør
 4. Flaggvakter
 5. Faktadommere
 6. Starter
 7. Medisinsk ansvarlig
 8. Miljøansvarlig

Les mer om roller og ansvar i vedlegg F, samt i spesialreglementene.

3. Autorisasjon

NBF representert ved seksjonene autoriserer hvert år et tilstrekkelig antall personer som er særlig kvalifisert som funksjonærer i pkt. 1.

Søknad om autorisasjon sendes inn av vedkommende sin klubb eller avdeling med anbefaling om at autorisasjon gis vedkommende. Sammen med søknaden må det følge en erklæring om at vedkommende er villig til å sette seg grundig inn i de gjeldende regler og bestemmelser. Likestilt med anbefaling fra en klubb eller avdeling, gjelder anbefaling fra NBF.

4. Funksjonærlisenser

Som bevis for autorisasjon utsteder NBF en lisens. Det skilles mellom følgende lisenser eller kombinasjoner av disse for jurymedlemmer, løpsledere og tekniske kontrollører:

 1. Baneløp (Bilcross, Rallycross, Bakkeløp, Racing, Crosskart, Karting, Drifting)
 2. Landeveisløp (Rally)
 3. Autoslalåm/Regularity
 4. Dragrace
 5. Offroad

Enhver lisens for funksjonærer utstedes for en tidsbegrenset periode.

Hvis en autorisert funksjonær fungerer i en aktivitet som ikke er akseptert av NBF, eller deltar i dette som anmelder, deltager, funksjonær eller på andre måter, kan denne straffes i henhold til generelle bestemmer artikkel 9.10.1.

5. Lisensgrader og krav til opplæring

LisensklasseKvalifisert til oppdrag somPraktisk erfaringUtdanning / kursKravKontrollerer / Godkjenner
GrunnkursFunksjonær, ikke offisiellIngene-kursDet året man fyller 16 år.
Rallyvakter 18 år.
Klubb
FunksjonærlisensFunksjonær eller offisiell funksjonær i.h.t. de enkelte greners reglement.
Nasjonale løp
Fem funksjonær-oppdrag. Tilsvarende funksjonæroppdrag i utlandet kan medregnes.Kurs i henhold til autorisasjonGrunnkurs
Offisielle funksjonærer må ha fylt 18 år.
Klubb melder opp. NBF godkjenner, autoriserer og utsteder lisens.

 

 

Alle funksjonærer må følge de krav om oppdatering som blir bestemt av NBF til enhver tid.

 

6.  Særskilte krav til juryleder

Vedkommende må søke om å bli oppgradert til juryleder. Sammen med søknaden, må vedkommende ha anbefaling fra egen klubb og/eller andre juryledere, samt ha en motorsport CV.

Søknaden vurderes av NBF representert ved seksjonene.

For å utvikle seg til juryleder må den som ønsker det delta som jurylederdebutant på minst 2 løp. For å oppnå autorisasjon må det dokumenteres deltagelse som debutant og gjennomgått juryleder kurs.

For å kunne opprettholde status som juryleder, må praksis som juryleder i minst 2 år kunne dokumenteres av vedkommende, arrangører eller NBF representert ved seksjonene. I tillegg kreves det deltagelse på årlige oppdaterings samlinger i regi av NBF eller NBFs jurylederkonferanse.

7.  Inndragning av autorisasjon

NBF ved generalsekretæren kan til enhver tid inndra en autorisasjon dersom det foreligger tilstrekkelige grunner til det. (Generelle bestemmelser art. 9.10.2)

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.